Nuoret
OSAO:n yksiköitä tehtiin tutuiksi – avoimissa ovissa tarjolla tietoa ja kilpailua, Taitaja9-voitto Ranualle

OSAO:n yk­si­köi­tä tehtiin tu­tuik­si – avoi­mis­sa ovissa tar­jol­la tietoa ja kil­pai­lua, Taitaja9-voit­to Ra­nual­le

15.11.2018 07:45
Ammattiopistot alkuun pyöröoviviikoilla – lukuvuoden alussa voi vapautua vielä paikkoja

Am­mat­ti­opis­tot alkuun pyö­rö­ovi­vii­koil­la – lu­ku­vuo­den alussa voi va­pau­tua vielä paik­ko­ja

13.08.2017 15:11
Poliisi valvoo liikennettä koulujen alkaessa – myös koulujen alkamisviikonlopun juhlinta tehotarkkailussa

Poliisi valvoo lii­ken­net­tä kou­lu­jen al­kaes­sa – myös kou­lu­jen al­ka­mis­vii­kon­lo­pun juh­lin­ta te­ho­tark­kai­lus­sa

11.08.2017 17:00
Kännykkäkauppa kiihtyy ennen kouluvuoden alkua Pudasjärvellä – yksi merkki ylitse muiden

Kän­nyk­kä­kaup­pa kiihtyy ennen kou­lu­vuo­den alkua Pu­das­jär­vel­lä – yksi merkki ylitse muiden

09.08.2017 09:50
Graffitien tekoa ammattilaisen ohjauksessa – nuorille järjestetään graffitityöpaja elokuussa

Graf­fi­tien tekoa am­mat­ti­lai­sen oh­jauk­ses­sa – nuo­ril­le jär­jes­te­tään g­raf­fi­ti­työ­pa­ja elo­kuus­sa

25.07.2017 10:01
Pudajärveläissukuinen Eveliina Törrö sijoittui toiseksi Mestarilaulajat-kisassa – voitto meni Espooseen

Pu­da­jär­ve­läis­su­kui­nen Eve­lii­na Törrö si­joit­tui toi­sek­si Mes­ta­ri­lau­la­jat-ki­sas­sa – voitto meni Es­poo­seen

21.07.2017 17:00
Nuoret tuovat elämää ja toimintaa tullessaan – hyvinvointikioskin nuoret ikäihmisten kavereina arjen askareissa

Nuoret tuovat elämää ja toi­min­taa tul­les­saan – hy­vin­voin­ti­kios­kin nuoret ikä­ih­mis­ten ka­ve­rei­na arjen as­ka­reis­sa

23.06.2017 09:00
Vielä voi hakea ja tarjota kesätöitä Pudasjärvellä – nuorimmat ovat innokkaimpia hakemaan työkokemusta

Vielä voi hakea ja tarjota ke­sä­töi­tä Pu­das­jär­vel­lä – nuo­rim­mat ovat in­nok­kaim­pia ha­ke­maan työ­ko­ke­mus­ta

19.06.2017 12:00
Nuoria harrastajia harmittaa – skeittipaikan rampit pois, eikä uusia ole luvassa ainakaan tälle kesälle

Nuoria har­ras­ta­jia har­mit­taa – skeit­ti­pai­kan rampit pois, eikä uusia ole luvassa ai­na­kaan tälle kesälle

10.05.2017 06:00
Pudasjärven lasten ja nuorten harrastustoimintaan myönnettiin lähes 12 000 euroa valtionavustusta

Pu­das­jär­ven lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan myön­net­tiin lähes 12 000 euroa val­tion­avus­tus­ta

07.05.2017 11:00
Pudasjärven lasten ja nuorten harrastustoimintaan myönnettiin lähes 12 000 euroa valtionavustusta

Pu­das­jär­ven lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan myön­net­tiin lähes 12 000 euroa val­tion­avus­tus­ta

07.05.2017 11:00
Kesätöiden hakuaika on meneillään ja monenlaista työtä on vielä tarjolla – yritykset työllistäneet nuoria eniten

Ke­sä­töi­den ha­ku­ai­ka on me­neil­lään ja mo­nen­lais­ta työtä on vielä tar­jol­la – yri­tyk­set työl­lis­tä­neet nuoria eniten

30.04.2017 09:00
Kesätöiden hakuaika on meneillään ja monenlaista työtä on vielä tarjolla – yritykset työllistäneet nuoria eniten

Ke­sä­töi­den ha­ku­ai­ka on me­neil­lään ja mo­nen­lais­ta työtä on vielä tar­jol­la – yri­tyk­set työl­lis­tä­neet nuoria eniten

30.04.2017 09:00
Tätä mieltä nuoret ovat kuntavaaleista – ensimmäinen varjoäänestys Hirsikampuksella

Tätä mieltä nuoret ovat kun­ta­vaa­leis­ta – en­sim­mäi­nen var­jo­ää­nes­tys Hir­si­kam­puk­sel­la

07.04.2017 09:00
Kaupunki tukee nuorten työllistämistä – 4H järjestelee Pudasjärven nuorten kesätyöt

Kau­pun­ki tukee nuorten työl­lis­tä­mis­tä – 4H jär­jes­te­lee Pu­das­jär­ven nuorten ke­sä­työt

02.04.2017 12:00
Pudasjärven kaupungin koulujen hiihtokisat hiihdettiin Kipinässä – katso kaikki tulokset

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kou­lu­jen hiih­to­ki­sat hiih­det­tiin Ki­pi­näs­sä – katso kaikki tu­lok­set

24.03.2017 09:00
Särö tekee ruukusta kauniin – uusi työvalmentaja Outi tietää millaista on hakea omaa polkua

Särö tekee ruu­kus­ta kauniin – uusi työ­val­men­ta­ja Outi tietää mil­lais­ta on hakea omaa polkua

17.03.2017 12:00
Millaista on olla ilman sähköä ja puhelimia? – kansainvälisessä nuorisotapaamisessa sitä kokeiltiin

Mil­lais­ta on olla ilman sähköä ja pu­he­li­mia? – kan­sain­vä­li­ses­sä nuo­ri­so­ta­paa­mi­ses­sa sitä ko­keil­tiin

12.03.2017 10:00
Liikuntapalveluita kehitetään pudasjärvisten toiveiden mukaan eri puolille pitäjää – likiliikuntaan haetaan hankerahaa

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään pu­das­jär­vis­ten toi­vei­den mukaan eri puo­lil­le pitäjää – li­ki­lii­kun­taan haetaan han­ke­ra­haa

03.02.2017 10:00
Kivapuheella vihapuhetta vastaan – nuorille viikonloppuleirejä ja harrastusryhmiä

Ki­va­pu­heel­la vi­ha­pu­het­ta vastaan – nuo­ril­le vii­kon­lop­pu­lei­re­jä ja har­ras­tus­ryh­miä

23.01.2017 09:00