Kehitysvammaisten asuntola: "Täällä ei haise!" – ­Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din asuk­kaat kak­ku­kah­vit­te­li­vat uuden kodin kun­niak­si Pu­das­jär­vel­lä

SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

LUKIJAN KYNÄSTÄ: Lä­hi­hoi­ta­ja työs­sään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: "Lä­hi­hoi­ta­jan työ on vaa­ti­vaa, monesti kii­reel­lis­tä­kin, ku­lut­ta­vaa, vas­tuul­lis­ta ja ras­kas­ta. Olemme huo­lis­sam­me, koska ene­ne­mis­sä määrin hoi­ta­jia ha­keu­tuu eri alalla töihin"

Kumppaniedut

Kumppaniedut
Innostavia ideoita ja hurmaavia herkkuja!
Kumppanietu Kolmiokirja Oy
Tilaajille

In­nos­ta­via ideoita ja hur­maa­via herk­ku­ja!

26.01.2022 11:56
Hyvää ystävänpäivää 14.2.2022
Kumppanietu Iijokiseutu

Hyvää ys­tä­vän­päi­vää 14.2.2022

24.01.2022 15:23
Tilaajille
Anitan sport -tuotteet liikunnan tueksi
Kumppanietu Sinikaarre

Anitan sport -tuot­teet lii­kun­nan tueksi

24.01.2022 08:47
Tilaajille
Onnistumisen iloa tekeville käsille
Kumppanietu Kolmiokirja Oy

On­nis­tu­mi­sen iloa te­ke­vil­le käsille

21.01.2022 15:28
Tilaajille
Sudokulehtien ehdoton ykkönen!
Kumppanietu Kolmiokirja Oy

Su­do­ku­leh­tien ehdoton yk­kö­nen!

18.01.2022 15:06
Tilaajille
Lah­ja­leh­ti ys­tä­väl­le
Kumppanietu Iijokiseutu

Lah­ja­leh­ti ys­tä­väl­le

14.01.2022 08:02
Tilaajille
Iloiset perheilmoitukset -25%
Kumppanietu Iijokiseutu

Iloiset per­he­il­moi­tuk­set -25%

14.01.2022 07:55
Tilaajille
Aikuisten alkeistanssikurssi -tule sellaisena kuin olet
Kumppanietu Telemark Team

Ai­kuis­ten al­keis­tans­si­kurs­si -tule sel­lai­se­na kuin olet

14.01.2022 07:42
Tilaajille
Kotoilu- ja uima-asut
Kumppanietu Sinikaarre

Ko­toi­lu- ja ui­ma-asut

14.01.2022 07:34
Tilaajille
Nyyrikki - suomalaisen viihdelukemiston klassikko!
Kumppanietu Kolmiokirja Oy

Nyy­rik­ki - suo­ma­lai­sen viih­de­lu­ke­mis­ton klas­sik­ko!

10.01.2022 09:00
Tilaajille
Joulukuun yllätysarvonta
Kumppanietu Iijokiseutu

Jou­lu­kuun yl­lä­tys­ar­von­ta

13.12.2021 13:21
Tilaajille
Sinikaarteen lahjakorttietu
Kumppanietu Sinikaarre

Si­ni­kaar­teen lah­ja­kort­ti­etu

20.12.2021 09:27
Tilaajille
Löydä parhaat tarjoukset Offerillasta - uusia tarjouksia päivittäin.
Kumppanietu Kaleva Media

Löydä parhaat tar­jouk­set Of­fe­ril­las­ta - uusia tar­jouk­sia päi­vit­täin.

20.12.2021 10:12
Tilaajille
Hampaiden tehopuhdistus
Kumppanietu Coronaria

Ham­pai­den te­ho­puh­dis­tus

24.02.2021 08:03
Tilaajille
Valaistuksella uusi tunnelma kotiin
Kumppanietu Hammarin Sähkö

Va­lais­tuk­sel­la uusi tun­nel­ma kotiin

22.02.2021 15:33
Tilaajille
Laudepaketti tai sadesuihku kaupan päälle!
Kumppanietu Rakennuskoodi

Lau­de­pa­ket­ti tai sa­de­suih­ku kaupan päälle!

10.02.2021 08:41
Tilaajille
Ilmastointihuolto -50 %
Kumppanietu Autohuolto Lohilahti

Il­mas­toin­ti­huol­to -50 %

20.12.2021 14:02
Tilaajille