Virantäyttö: Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta etenee – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää virkaan Henri Pätsiä

Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä kun­nia­mer­kit kah­dek­sal­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le ja vii­del­le tai­val­kos­ke­lai­sel­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä

Mainos: Iijokiseudun joulutarjous: Iijokiseutu Digi + Lehti 3 kk vain 29 euroa, tilaa tästä!

koulu
Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti Syötteellä – Nuorisokeskus sulkeutuu sydäntalveksi

Koulu jatkaa toi­min­taan­sa nor­maa­lis­ti Syöt­teel­lä – Nuo­ri­so­kes­kus sul­keu­tuu sy­dän­tal­vek­si

22.11.2022 18:00
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksikkö siirtyi kaupungintalolle – kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi: "Olen varma, että sijainti tulee vaikuttamaan koulutuksen vetovoimaan sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan viihtyvyyteen"

OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö siirtyi kau­pun­gin­ta­lol­le – kun­tayh­ty­mä­joh­ta­ja-reh­to­ri Jarmo Pa­lo­nie­mi: "Olen varma, että si­jain­ti tulee vai­kut­ta­maan kou­lu­tuk­sen ve­to­voi­maan sekä opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan viih­ty­vyy­teen"

03.08.2022 16:03
Tilaajille
Koulutapahtuma Siurualla – "Onhan tämä mukavaa kun saa nähdä useita koulukavereita ja samalla käydä kotikylällä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­ta­pah­tu­ma Siu­rual­la – "Onhan tämä mukavaa kun saa nähdä useita kou­lu­ka­ve­rei­ta ja samalla käydä ko­ti­ky­läl­lä"

29.08.2021 04:00
Lakarin koululaiset rakentelivat tuulimyllyjä, tuulettimia ja hyppiviä autoja – "Opin sen, miten moottori muodostaa liikkeestä sähköä", Eeli kertoo

Lakarin kou­lu­lai­set ra­ken­te­li­vat tuu­li­myl­ly­jä, tuu­let­ti­mia ja hyp­pi­viä autoja – "Opin sen, miten moot­to­ri muo­dos­taa liik­kees­tä säh­köä", Eeli kertoo

04.02.2021 18:00
Tilaajille
Päivitetty uutinen: Kymmenen haki Pudasjärven Hirsikampuksen rehtorin virkaa – tässä nimet ja työhaastatteluun kutsutut

Päi­vi­tet­ty uu­ti­nen: Kym­me­nen haki Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen reh­to­rin virkaa – tässä nimet ja työ­haas­tat­te­luun kut­su­tut

28.10.2020 18:22
Tilaajille
Pudasjärven oppilashuollossa huoli koululaisten mielenterveydestä ja liikunnan puutteesta

Pu­das­jär­ven op­pi­las­huol­los­sa huoli kou­lu­lais­ten mie­len­ter­vey­des­tä ja lii­kun­nan puut­tees­ta

13.10.2020 17:03
Tilaajille
Kipinän koulun oppilasennuste näyttää hyvältä – oppilasmäärä on kasvanut viime vuosina merkittävästi

Kipinän koulun op­pi­las­en­nus­te näyttää hyvältä – op­pi­las­mää­rä on kas­va­nut viime vuosina mer­kit­tä­väs­ti

06.02.2019 12:00
Hirsikampus palkittiin Educa-messuilla Paras koulu -teosta – uudet pedagogiset käytänteet saavat kiitosta

Hir­si­kam­pus pal­kit­tiin Edu­ca-mes­suil­la Paras koulu -teosta – uudet pe­da­go­gi­set käy­tän­teet saavat kii­tos­ta

30.01.2019 05:55
Juhlasali täynnä Sarakylän koululla – satavuotisjuhlassa muisteltiin koulusta saatuja hyviä oppeja

Juh­la­sa­li täynnä Sa­ra­ky­län kou­lul­la – sa­ta­vuo­tis­juh­las­sa muis­tel­tiin kou­lus­ta saatuja hyviä oppeja

19.12.2018 06:00
Sarakylän koulun oppilasmäärä ja alue ovat lähes samat kuin sata vuotta sitten

Sa­ra­ky­län koulun op­pi­las­mää­rä ja alue ovat lähes samat kuin sata vuotta sitten

19.12.2018 06:00
Kurenalan koulun purkutyöt vauhdissa – katso video, jossa seinää kaatuu

Ku­re­na­lan koulun pur­ku­työt vauh­dis­sa – katso video, jossa seinää kaatuu

15.12.2018 11:00
Ennen koulukyytejä asuttiin asuntolassa – kuusivuotias ekaluokkalainen Juho oli viikot pois kotoaan

Ennen kou­lu­kyy­te­jä asut­tiin asun­to­las­sa – kuu­si­vuo­tias eka­luok­ka­lai­nen Juho oli viikot pois kotoaan

11.12.2018 09:00
Sarakylässä juhlitaan satavuotiasta kyläkoulua – Jorman tie kylän ensimmäiseksi ylioppilaaksi vei pois kotoa jo lapsena

Sa­ra­ky­läs­sä juh­li­taan sa­ta­vuo­tias­ta ky­lä­kou­lua – Jorman tie kylän en­sim­mäi­sek­si yli­op­pi­laak­si vei pois kotoa jo lapsena

10.12.2018 10:00
Musta Barbaari Hirsikampuksella – ennakkoluuloja avaamassa puolin ja toisin

Musta Bar­baa­ri Hir­si­kam­puk­sel­la – en­nak­ko­luu­lo­ja avaa­mas­sa puolin ja toisin

24.11.2018 10:00
Lakarin koulun pojat ja Sarakylän tytöt salibandymestareiksi Pudasjärvellä

Lakarin koulun pojat ja Sa­ra­ky­län tytöt sa­li­ban­dy­mes­ta­reik­si Pu­das­jär­vel­lä

23.11.2018 09:00
Ei ylioppilasjuhlia tällä kertaa Pudasjärvellä

Ei yli­op­pi­las­juh­lia tällä kertaa Pu­das­jär­vel­lä

21.11.2018 13:30
Kipinän koulun väki innoissaan laajennuksesta – kasvava oppilasmäärä loi paineita remontille

Kipinän koulun väki in­nois­saan laa­jen­nuk­ses­ta – kasvava op­pi­las­mää­rä loi pai­nei­ta re­mon­til­le

18.11.2018 11:00
Harvinainen projekti meneillään Pudasjärven länsilaidalla – Kipinän kyläkoulua laajennetaan mittavasti

Har­vi­nai­nen pro­jek­ti me­neil­lään Pu­das­jär­ven län­si­lai­dal­la – Kipinän ky­lä­kou­lua laa­jen­ne­taan mit­ta­vas­ti

18.11.2018 11:00
Pudasjärven kirjasto kokeilee läksykerhoa yhteistyössä nuorisotoimen kanssa

Pu­das­jär­ven kir­jas­to ko­kei­lee läk­sy­ker­hoa yh­teis­työs­sä nuo­ri­so­toi­men kanssa

17.11.2018 15:00
Pudasjärven kaupungilta stipendit toisen asteen opiskelijoille – 112 opiskelijaa sai avustuksen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­ta sti­pen­dit toisen asteen opis­ke­li­joil­le – 112 opis­ke­li­jaa sai avus­tuk­sen

16.11.2018 15:00