Ki­va­pu­heel­la vi­ha­pu­het­ta vastaan – nuo­ril­le vii­kon­lop­pu­lei­re­jä ja har­ras­tus­ryh­miä

–¿Leiritoiminnassa luonto on rauhoittava ja hoitava elementti, jossa varmasti syntyy nuoriin ihan erilainen yhteys. Pudasjärvellähän se on myös tuttu elementti, Kivapuhe-hanketta luotsaava Johanna Malmelin tuumaa.
–¿Leiritoiminnassa luonto on rauhoittava ja hoitava elementti, jossa varmasti syntyy nuoriin ihan erilainen yhteys. Pudasjärvellähän se on myös tuttu elementti, Kivapuhe-hanketta luotsaava Johanna Malmelin tuumaa.
Kuva: Maiju Teeriaho

Pudasjärvellä käynnistyy vihapuhetta vastaan toimiva kaksivuotinen nuorisohanke nimeltä Kivapuhe. Sen tavoitteena on yhdenvertaisuuden lisääminen ja vihapuheen ennaltaehkäisy Pudasjärvellä.

– Pelkoja ja ennakkoluuloja esiintyy vähemmän, kun nuoret oppivat tuntemaan maahanmuuttajia henkilökohtaisesti ja kun käydään kiinni pelkoihin ja asenteisiin, Pudasjärven kaupungin monikulttuurisen työn koordinaattori Johanna Malmelin pohjustaa.

Hankkeessa suunnitellaan ja järjestetään eri ryhmiin kuuluville nuorille yhteistä vapaa-ajan toimintaa. Yhdessä toimimalla ja harrastamalla pyritään muun muassa edistämään vuorovaikutusta ja madaltamaan raja-aitoja eri nuorisoryhmien välillä.

Kivapuhe-nuorisohanke koostuu kolmesta osiosta, jotka ovat vihapuheen ennaltaehkäisy, viikoittaiset harrastusryhmät ja viikonloppuleirit. Yhteistyössä toimivat kaupungin kehittämistoimi, nuorisopalvelut, etsivä nuorisotyö, Karhupaja, koulut, liikuntapalvelut ja Oulun seudun ammattiopisto.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tullaan järjestämään teemapäiviä Ei vihapuheelle -materiaaleja hyödyntäen.

– Tavoitteena on löytää mahdollisimman monelle jokin kiinnostava toimintamuoto. Mukaan halutaan myös sellaisia nuoria, jotka eivät ole nuorisotyön toimintoihin aiemmin osallistuneet. Harrastusryhmät kootaan niin, että jokaisessa ryhmässä on myös maahanmuuttajanuoria.

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM on myöntänyt hankkeelle 117 000 euron rahoituksen. Se on 75 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, mikä on korkein mahdollinen rahoitusosuus.

Lisäksi hankkeeseen osallistuu Pudasjärven kaupunki 25 prosentin rahoitusosuudella, 39 000 eurolla. Vuoden 2017 kaupungin rahoitusosuus katetaan kehittämisrahastosta ja vuoden 2018 rahoitusosuus kehittämistoimen budjetista.

Hankkeen toteuttamisesta tulee vastaamaan hankkeeseen rekrytoitava projektipäällikkö. Haku on auki ja toiminta pääsee alkamaan heti, kun ammattitaitoinen vetäjä löytyy. Hanketoimintojen toteuttamiseen käytetään lisäksi tuntityöntekijöitä.

Johanna Malmelin arvelee, että hankerahat tulevat jäämään Pudasjärven talouteen.

– Hankkeen kautta syntyy yksi kokonaan uusi työpaikka. Lisäksi hanke työllistää välillisesti, kun toimintaan hankitaan kyydityksiä, palveluita ja harrastemateriaaleja.

Hankkeen kautta syntyy yksi kokonaan uusi työpaikka. Lisäksi hanke työllistää välillisesti.

Hankehakemuksessa mainitaan Pudasjärvellä esiintyvän asenteita, jotka ilmenevät myös vihapuheena.

– Kun näin, että OKM:llä olisi rahoitusta tämän teemaisille hankkeille, ajattelin ensialkuun, ettei Pudasjärvellä varmaankaan olisi tarvetta hankkeelle. Sitten korviini kantautui suoraan nuorten kanssa toimivilta työntekijöiltä ja opettajilta, että Pudasjärvellä on vihapuhetta. Porukka on pieni, mutta äänekäs. Lisäksi maahanmuuttajilta olen kuullut, että olisi esiintynyt huutelua.

Malmelinista on huolestuttavaa, jos vanhemmilla on haitallisia asenteita, joita nuorilla ei ole valmiuksia kyseenalaistaa. Kivapuhe-hankkeessa lisätäänkin nuorten ymmärrystä yhdenvertaisuudesta, sekä vahvistetaan nuorten valmiuksia toimia vihapuhetta ja syrjintää vastaan.