Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Pu­das­jär­ven lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan myön­net­tiin lähes 12 000 euroa val­tion­avus­tus­ta

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan myönnettyjä valtionavustuksia on tarkoitus käyttää muun muassa leirien ja kerhojen järjestämiseen. Pudasjärven 4H-yhdistys on yksi tuen saajista. Järjestö on järjestänyt muun muassa erilaisia retkiä, tässä ala-astelaiset tutkivat metsäretkellä puun vuosirenkaita.
Lasten ja nuorten harrastustoimintaan myönnettyjä valtionavustuksia on tarkoitus käyttää muun muassa leirien ja kerhojen järjestämiseen. Pudasjärven 4H-yhdistys on yksi tuen saajista. Järjestö on järjestänyt muun muassa erilaisia retkiä, tässä ala-astelaiset tutkivat metsäretkellä puun vuosirenkaita.
Kuva: Tiina Salonpää

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pudasjärven kaupungille 7 800 euroaja ja Pudasjärven 4H-yhdistykselle 4 000 euroa valtionavustusta. Taivalkosken 4H-yhdistys sai avustusta 4 600 euroa.

Valtionavustuksella tuetaan lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaa lukuvuonna 2017–2018.

Pohjois-Pohjanmaalle avustusta myönnettiin 229 950 euroa 56 toimijalle, ja Kainuun alueelle 70 050 euroa 17 toimijalle. Avustusten saajien joukossa oli runsaasti eri toimijoita, mutta 4H-yhdistykset olivat selvästi hyvin edustettuna.

Suunnitteilla on järjestää yhteensä noin 450 leiripäivää ja 670 kerhoa, joihin odotetaan osallistuvan yhteensä noin 11 000 lasta ja nuorta.

Yhteensä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi avustusta 300 000 euroa tulevalle lukuvuodelle. Avustussumma on 30 000 euroa suurempi kuin edellisvuonna.

Avustuksella tuetaan lapsille ja nuorille järjestettävää säännöllistä ja tavoitteellista harrastustoimintaa sekä loma-aikoihin sijoittuvaa päiväleiritoimintaa. Toiminnan sisällöt ovat teemoiltaan monipuolisia kuten kulttuuri, luonto, kädentaidot, ruoanlaitto ja liikunta.

Avustuksella edistetään lasten ja nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua laadukkaasti järjestettyyn harrastustoimintaan. Tavoitteena on lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen sekä uusien elämysten saaminen yhdessä ikäistensä kanssa.