Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

avustus
Pudasjärven kaupungin tukirahaa jaossa – "Avustuksilla on saatu paljon aikaan, niihin käytetyt eurot tulevat moninkertaisina takaisin"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin tu­ki­ra­haa jaossa – "A­vus­tuk­sil­la on saatu paljon aikaan, niihin käy­te­tyt eurot tulevat mo­nin­ker­tai­si­na ta­kai­sin"

21.01.2019 12:00
Pudasjärven kaupungilla jaossa 150 000 euroa kehittämis- ja toimintatukia – tammikuu hakuaikaa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­la jaossa 150 000 euroa ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tu­kia – tam­mi­kuu ha­kuai­kaa

04.01.2019 12:00
6345 kiloa EU-ruokaa jaettiin Suojalinnalla – paikkallinen ennätys rikki

6345 kiloa EU-ruo­kaa jaet­tiin Suo­ja­lin­nal­la – paik­kal­li­nen ennätys rikki

21.11.2018 06:00
Pudasjärven kaupungilta stipendit toisen asteen opiskelijoille – 112 opiskelijaa sai avustuksen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­ta sti­pen­dit toisen asteen opis­ke­li­joil­le – 112 opis­ke­li­jaa sai avus­tuk­sen

16.11.2018 15:00
Seurantalojen korjausavustusten haku alkanut – jaossa toista miljoonaa euroa

Seu­ran­ta­lo­jen kor­jaus­avus­tus­ten haku alkanut – jaossa toista mil­joo­naa euroa

04.09.2017 07:00
Pudasjärven Osuuspankki jakoi avustuksia Sadasta toiselle -juhlarahastosta – katso, ketkä saivat tukea

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki jakoi avus­tuk­sia Sadasta toi­sel­le -juh­la­ra­has­tos­ta – katso, ketkä saivat tukea

17.06.2017 10:00
SPR auttamassa myös yksinäisyydestä kärsiviä – ystävätoiminta on tuonut Pudasjärven osastoon uusia jäseniä

SPR aut­ta­mas­sa myös yk­si­näi­syy­des­tä kär­si­viä – ys­tä­vä­toi­min­ta on tuonut Pu­das­jär­ven osas­toon uusia jäseniä

22.05.2017 07:00
Pudasjärven lasten ja nuorten harrastustoimintaan myönnettiin lähes 12 000 euroa valtionavustusta

Pu­das­jär­ven lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan myön­net­tiin lähes 12 000 euroa val­tion­avus­tus­ta

07.05.2017 11:00
Pudasjärven lasten ja nuorten harrastustoimintaan myönnettiin lähes 12 000 euroa valtionavustusta

Pu­das­jär­ven lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan myön­net­tiin lähes 12 000 euroa val­tion­avus­tus­ta

07.05.2017 11:00
EU-ruokakassit jaettiin ennätysvauhtia Suojalinnalla – yli 4 000 kiloa ruokaa meni parissa tunnissa

EU-ruo­ka­kas­sit jaet­tiin en­nä­tys­vauh­tia Suo­ja­lin­nal­la – yli 4 000 kiloa ruokaa meni parissa tun­nis­sa

26.04.2017 06:00
EU-ruokakassit jaettiin ennätysvauhtia Suojalinnalla – yli 4 000 kiloa ruokaa meni parissa tunnissa

EU-ruo­ka­kas­sit jaet­tiin en­nä­tys­vauh­tia Suo­ja­lin­nal­la – yli 4 000 kiloa ruokaa meni parissa tun­nis­sa

26.04.2017 06:00
Pudasjärven nuorten työpajan toimintaan myönnettiin valtionavustusta 72 000 euroa

Pu­das­jär­ven nuorten työ­pa­jan toi­min­taan myön­net­tiin val­tion­avus­tus­ta 72 000 euroa

20.04.2017 05:00
EU:n ruokakassit pian jakoon – Pudasjärvelle saatiin kuivamuonaa jaettavaksi 4 225 kiloa

EU:n ruo­ka­kas­sit pian jakoon – Pu­das­jär­vel­le saatiin kui­va­muo­naa jaet­ta­vak­si 4 225 kiloa

15.04.2017 10:00
Pudasjärvelle avustusta seurojentalojen korjaamiseen – kolmeen kohteeseen yhteensä 28 000 euroa, Livolle komea potti

Pu­das­jär­vel­le avus­tus­ta seu­ro­jen­ta­lo­jen kor­jaa­mi­seen – kolmeen koh­tee­seen yh­teen­sä 28 000 euroa, Livolle komea potti

17.03.2017 13:45
Pudasjärven Suomi 100 -juhlavuoden rahoille kova kysyntä – avustuksia jakoon yhteensä 52 300 euroa

Pu­das­jär­ven Suomi 100 -juh­la­vuo­den ra­hoil­le kova kysyntä – avus­tuk­sia jakoon yh­teen­sä 52 300 euroa

17.02.2017 07:00
Positiivinen liekki leviää kehitysmaiden naisten hyväksi – Naisten Pankin toiminta vauhtiin Pudasjärvellä

Po­si­tii­vi­nen liekki leviää ke­hi­tys­mai­den naisten hy­väk­si – Naisten Pankin toi­min­ta vauh­tiin Pu­das­jär­vel­lä

29.01.2017 09:00
Miten Naisten Pankki toimii? – naiset saavat muutoksia aikaan, kun heille annetaan mahdollisuus

Miten Naisten Pankki toimii? – naiset saavat muu­tok­sia aikaan, kun heille an­ne­taan mah­dol­li­suus

29.01.2017 09:00
Kulttuurirahasto jakaa yli puoli miljoonaa Pohjois-Pohjanmaalle – apurahojen haku menossa parasta aikaa

Kult­tuu­ri­ra­has­to jakaa yli puoli mil­joo­naa Poh­jois-Poh­jan­maal­le – apu­ra­ho­jen haku menossa parasta aikaa

12.01.2017 06:00
Maaseuturahastosta miljoonia euroja jaossa – uusia ideoita hevosenlannasta suopursuun

Maa­seu­tu­ra­has­tos­ta mil­joo­nia euroja jaossa – uusia ideoita he­vo­sen­lan­nas­ta suo­pur­suun

17.12.2016 12:00
Suomi 100 -juhlavuoden ohjelma rakentuu yhdessä – kaupungin avustukset jaossa nyt

Suomi 100 -juh­la­vuo­den ohjelma ra­ken­tuu yhdessä – kau­pun­gin avus­tuk­set jaossa nyt

14.12.2016 12:00