Harrastus
Näin kansalaisopiston kausi käynnistyy – Pudasjärven kansalaisopistossa useita henkilöstömuutoksia

Näin kan­sa­lais­opis­ton kausi käyn­nis­tyy – Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­tos­sa useita hen­ki­lös­tö­muu­tok­sia

03.09.2020 06:00
Tilaajille
Huskyt veivät sydämen – Eveliina Jaakkola elää Korennolla unelmaansa valjakkokoirien kanssa

Huskyt veivät sydämen – Eve­lii­na Jaak­ko­la elää Ko­ren­nol­la unel­maan­sa val­jak­ko­koi­rien kanssa

23.02.2019 10:00
Jäälle päästään aikaisintaan elokuussa 2021 – Pudasjärven hirsiseen jäähalliin tulossa kanadalaismallin kaukalo

Jäälle pääs­tään ai­kai­sin­taan elo­kuus­sa 2021 – Pu­das­jär­ven hir­si­seen jää­hal­liin tulossa ka­na­da­lais­mal­lin kaukalo

13.02.2019 06:00
Samalla reitillä hiihtäjät, hevoset ja autot – tätä mieltä käyttäjät ovat Jyrkkäkosken ulkoilualueen kehittämisestä

Samalla rei­til­lä hiih­tä­jät, hevoset ja autot – tätä mieltä käyt­tä­jät ovat Jyrk­kä­kos­ken ul­koi­lua­lueen ke­hit­tä­mi­ses­tä

10.01.2019 09:00
Senioritanssijoiden pikkujoulussa on pyörähtely pääosassa – Pudasjärven ja Taivalkosken tanssijat vuoroin vieraissa

Se­nio­ri­tans­si­joi­den pik­ku­jou­lus­sa on pyö­räh­te­ly pääo­sas­sa – Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken tans­si­jat vuoroin vie­rais­sa

08.12.2018 09:00
Kansanedustaja ja Napero-Finlandian päätuomari Niilo Keränen: Jokaisella lapsella on oikeus harrastukseen

Kan­sa­ne­dus­ta­ja ja Na­pe­ro-Fin­lan­dian pää­tuo­ma­ri Niilo Ke­rä­nen: Jo­kai­sel­la lap­sel­la on oikeus har­ras­tuk­seen

12.10.2017 09:00
Parasta kuvaamisessa hetkien tallentaminen – Sonjan kaveri kahlasi mekko päällä Iijokeen

Parasta ku­vaa­mi­ses­sa hetkien tal­len­ta­mi­nen – Sonjan kaveri kahlasi mekko päällä Ii­jo­keen

02.10.2017 09:00
Wow-tunne nostaa ilmaan kerta toisensa jälkeen – Pudasjärven Ilmailukerho täytti 30 vuotta

Wow-tun­ne nostaa ilmaan kerta toi­sen­sa jälkeen – Pu­das­jär­ven Il­mai­lu­ker­ho täytti 30 vuotta

26.08.2017 15:00
Pudasjärven kansalaisopistolla vauhdikas kauden alku – opinto-opas jakoon vasta tällä viikolla

Pu­das­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­tol­la vauh­di­kas kauden alku – opin­to-opas jakoon vasta tällä vii­kol­la

23.08.2017 06:00
Taisto rakentaa 2000 osan vaativaa älypeliä – näin jättimäinen pirunnyrkki valmistuu

Taisto ra­ken­taa 2000 osan vaa­ti­vaa äly­pe­liä – näin jät­ti­mäi­nen pi­run­nyrk­ki val­mis­tuu

07.07.2017 08:30
Penttilän pajalta valmistunut komeita kuormureita – pienoismalleilla on tehty oikeita töitäkin

Pent­ti­län pajalta val­mis­tu­nut komeita kuor­mu­rei­ta – pie­nois­mal­leil­la on tehty oikeita töi­tä­kin

30.06.2017 09:00
Nuoria harrastajia harmittaa – skeittipaikan rampit pois, eikä uusia ole luvassa ainakaan tälle kesälle

Nuoria har­ras­ta­jia har­mit­taa – skeit­ti­pai­kan rampit pois, eikä uusia ole luvassa ai­na­kaan tälle kesälle

10.05.2017 06:00
Yllätyin ihan kokonaan! – kansalaisopiston juhlavuoden opiskelijana palkitulla Jaanalla on harrastuksia melkein joka ilta

Yl­lä­tyin ihan ko­ko­naan! – kan­sa­lai­so­pis­ton juh­la­vuo­den opis­ke­li­ja­na pal­ki­tul­la Jaa­nal­la on har­ras­tuk­sia melkein joka ilta

08.04.2017 10:00
Kotkalaisten partio tyytyväisenä Syötteellä: "Varaustupa oli kuin hotelli!"

Kot­ka­lais­ten partio tyy­ty­väi­se­nä Syöt­teel­lä: "Va­raus­tu­pa oli kuin ho­tel­li!"

07.11.2016 14:00
Rimmillä nyt täyden varustelun koirapuisto – Kyläyhdistys käy jätösten kimppuun Kurenalla

Rim­mil­lä nyt täyden va­rus­te­lun koi­ra­puis­to – Ky­läyh­dis­tys käy jä­tös­ten kimp­puun Ku­re­nal­la

04.11.2016 11:00
Puretaanko hevostalli? – kaupungin kiinteistöohjelma viemässä tilat isolta harrastajien joukolta

Pu­re­taan­ko he­vos­tal­li? – kau­pun­gin kiin­teis­töoh­jel­ma vie­mäs­sä tilat isolta har­ras­ta­jien jou­kol­ta

26.10.2016 05:00
Jorma ui hyisessä vedessä yli 5 minuuttia – avantouinnin suosio on kasvanut ja siihen on monia syitä

Jorma ui hyi­ses­sä vedessä yli 5 mi­nuut­tia – avan­touin­nin suosio on kas­va­nut ja siihen on monia syitä

06.10.2016 08:00
Riistakoirat etsivät, löysivät ja noutivat

Riis­ta­koi­rat et­si­vät, löy­si­vät ja nou­ti­vat

21.09.2016 17:00
Kansalaisopistossa juhlavuonna tarjolla 300 kurssia – ilmoittautuminen meneillään

Kan­sa­lai­so­pis­tos­sa juh­la­vuon­na tar­jol­la 300 kurssia – il­moit­tau­tu­mi­nen me­neil­lään

19.08.2016 09:30
Koillis-Golfin viimeinen reikä – Kinnunen lopettaa toiminnan

Koil­lis-Gol­fin vii­mei­nen reikä – Kin­nu­nen lo­pet­taa toi­min­nan

11.08.2016 13:30