Nyt viimeistään kannattaa hoitaa kalastusluvat kuntoon, mutta appin avulla koskellakin vielä ehtii – paikallisten lupien löytämättömyys edelleen riesa
Tilaajille

Nyt vii­meis­tään kan­nat­taa hoitaa ka­las­tus­lu­vat kun­toon, mutta appin avulla kos­kel­la­kin vielä ehtii – pai­kal­lis­ten lupien löy­tä­mät­tö­myys edel­leen riesa

14:04
Tilaajille

Nousut ja laskut: Akkukäyttöiset puutarhalaitteet – Verojen maksu

10:37
OYSin potilastietojärjestelmät olleet kaatuneena useita tunteja – vian korjaamisen kokonaisuudessaan uskotaan kestävän iltaan saakka

OYSin po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät olleet kaa­tu­nee­na useita tunteja – vian kor­jaa­mi­sen ko­ko­nai­suu­des­saan us­ko­taan kes­tä­vän iltaan saakka

20:43
THL: Suomessa sunnuntaina 65 uutta koronavirustartuntaa, joista Pohjois-Suomessa kolme – Pohjois-Pohjanmaalla nollapäivä, Salla nousi koronakartalle

THL: Suomessa sunnuntaina 65 uutta koronavirustartuntaa, joista Pohjois-Suomessa kolme – Pohjois-Pohjanmaalla nollapäivä, Salla nousi koronakartalle

12:36
Perussuomalaiset nostaa paikkamääriään Pohjois-Pohjanmaan liitossa
Tilaajille

Perussuomalaiset nostaa paikkamääriään Pohjois-Pohjanmaan liitossa

19.06.2021 17:00
Mielipide
Kolumni: Yhteisiä kylämuistoja: "Lapsena oli jännittävä elämys tulla käymään syrjäkylältä Pudasjärven keskustassa"
Mielipidekirjoitus Reeta Jylhänlehto

Ko­lum­ni: Yh­tei­siä ky­lä­muis­to­ja: "Lap­se­na oli jän­nit­tä­vä elämys tulla käymään syr­jä­ky­läl­tä Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa"

19.06.2021 13:08
Tilaajille
Tekstarit ja soitot: "Olivat vaisut vaalit. Ei saanut yhtään vaalimakkaraa, ei kahvikupillista, eikä edes käntynsyrjää hernekeitosta puhumattakaan"
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot: "Olivat vaisut vaalit. Ei saanut yhtään vaa­li­mak­ka­raa, ei kah­vi­ku­pil­lis­ta, eikä edes kän­tyn­syr­jää her­ne­kei­tos­ta pu­hu­mat­ta­kaan"

19.06.2021 13:05
Tilaajille
Mielipidekirjoitus Hillevi Turpeinen

Vas­ta­val­mis­tu­nut on uuden edessä – " Tär­keää, että uudelle työn­te­ki­jäl­le an­ne­taan pe­reh­dy­tys­tä, kan­nus­tus­ta, mah­dol­li­suus oppia"

18.06.2021 04:00
Eduskunnasta: Sote-uudistus myrkkyä palveluille
Mielipidekirjoitus Olli Immonen

Edus­kun­nas­ta: So­te-uu­dis­tus myrkkyä pal­ve­luil­le

17.06.2021 10:46
Kesänmakuista toimintailoa Koskenhovilla – "olin tullut todella elinvoimaisten ja positiivisten ihmisten joukkoon"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Ke­sän­ma­kuis­ta toi­min­ta­iloa Kos­ken­ho­vil­la – "olin tullut todella elin­voi­mais­ten ja po­si­tii­vis­ten ih­mis­ten jouk­koon"

17.06.2021 10:42
Timo Liikasen kolumni: Kirkon rakentajia, ja korjaajia
Lukijalta Kolumni Timo Liikanen

Timo Lii­ka­sen ko­lum­ni: Kirkon ra­ken­ta­jia, ja kor­jaa­jia

11.06.2021 04:00
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Pudasjärvellä – syttymissyystä ei tietoa

Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Pudasjärvellä – syttymissyystä ei tietoa

19.06.2021 20:55
Kaupoissa pidettävä edelleen turvavälit, muistuttaa aluehallintovirasto – myös maskisuositus on voimassa silloin, kun etäisyyttä ei voida pitää

Kaupoissa pidettävä edelleen turvavälit, muistuttaa aluehallintovirasto – myös maskisuositus on voimassa silloin, kun etäisyyttä ei voida pitää

19.06.2021 22:50
Vaalipostia

Vaa­li­pos­tia: Tek­ni­seen toimeen lisää osaa­mis­ta ja kon­sult­tien käytön ky­see­na­lais­ta­mis­ta. Vain eri­kois­osaa­mis­ta vaa­ti­viin töihin kon­sult­ti.

10.06.2021 15:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanne Vähäkuopus

Vaa­li­pos­tia: Mitä luvata, kun kaikki on lu­vat­tu? Mitä sanoa, kun kaikki on sa­not­tu? Mitä toivoa, jos toivo on me­ne­tet­ty? Vai onko sit­ten­kään?

10.06.2021 10:30
Vaalipostia: Onko Pudasjärvellä malttia vaurastua?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anni-Inkeri Törmänen

Vaa­li­pos­tia: Onko Pu­das­jär­vel­lä malttia vau­ras­tua?

10.06.2021 09:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus Reijo Talala

Vaa­li­pos­tia: Ikä­ih­mis­ten asu­mis­olot

09.06.2021 14:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pentti Parviainen

Vaa­li­pos­tia: Vihreä liike ei edistä maa­seu­dun työ­paik­ko­ja

09.06.2021 12:00
Vaalipostia: Luottamushenkilö on kuntalaisen asialla
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Vaa­li­pos­tia: Luot­ta­mus­hen­ki­lö on kun­ta­lai­sen asialla

09.06.2021 10:00
Arkiston aarteet Iijokiseutu: Valtuuston kokous
Tilaajille

Arkiston aarteet Iijokiseutu: Valtuuston kokous

19.06.2021 13:16
Kolumni: Yhteisiä kylämuistoja: "Lapsena oli jännittävä elämys tulla käymään syrjäkylältä Pudasjärven keskustassa"
Tilaajille
Mielipidekirjoitus
Reeta Jylhänlehto

Kolumni: Yhteisiä kylämuistoja: "Lapsena oli jännittävä elämys tulla käymään syrjäkylältä Pudasjärven keskustassa"

19.06.2021 13:08
Metsän kulotus Pikku-Maukulla
Tilaajille

Metsän kulotus Pikku-Maukulla

13.06.2021 19:23
Tekstarit ja soitot: "Olivat vaisut vaalit. Ei saanut yhtään vaalimakkaraa, ei kahvikupillista, eikä edes käntynsyrjää hernekeitosta puhumattakaan"
Tilaajille
Mielipidekirjoitus
Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot: "Olivat vaisut vaalit. Ei saanut yhtään vaa­li­mak­ka­raa, ei kah­vi­ku­pil­lis­ta, eikä edes kän­tyn­syr­jää her­ne­kei­tos­ta pu­hu­mat­ta­kaan"

19.06.2021 13:05
Mitä kuuluu Lumi-Areenalle? – Korona pilasi suunnitelmat, eikä tapahtumia ole pystytty järjestämään, tapahtumakeskus on tänä kesänäkin vähällä käytöllä
Syöte
Tilaajille

Mitä kuuluu Lu­mi-Aree­nal­le? – Korona pilasi suun­ni­tel­mat, eikä ta­pah­tu­mia ole pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään, ta­pah­tu­ma­kes­kus on tänä ke­sä­nä­kin vähällä käy­töl­lä

16.06.2021 08:00
Syötteen kansallispuistossa urakoidaan reittejä ja taukopaikkoja entistä ehommiksi – Näköalatien-reitti Kettumaan kevennykseksi ja pitkospuut kolmilankkuisiksi

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa ura­koi­daan reit­te­jä ja tau­ko­paik­ko­ja entistä ehom­mik­si – Nä­köa­la­tien-reit­ti Ket­tu­maan ke­ven­nyk­sek­si ja pit­kos­puut kol­mi­lank­kui­sik­si

14.06.2021 12:19
Tilaajille

Syöt­teel­lä val­mis­tau­du­taan tu­le­vaan kesään – "Kesään alueel­la on val­mis­tau­dut­tu monin eri tavoin. Paik­ko­ja re­mon­toi­daan ja sii­vo­taan, uusia mökkejä ra­ken­ne­taan sekä uusia vuok­ra­vä­li­nei­tä on ti­lat­tu"

05.06.2021 18:00
Tilaajille
Karavaanarikesästä odotetaan vilkasta – Iso- ja Pikku-Syötteen sekä Taivalvaaran vaunualueita uudistetaan ja ehostetaan, jotta ohiajavatkin jäisivät yöksi

Ka­ra­vaa­na­ri­ke­säs­tä odo­te­taan vil­kas­ta – Iso- ja Pik­ku-Syöt­teen sekä Tai­val­vaa­ran vau­nu­aluei­ta uu­dis­te­taan ja ehos­te­taan, jotta ohi­aja­vat­kin jäi­si­vät yöksi

03.06.2021 17:00
Tilaajille

Nyt on pyö­räi­li­jöil­le munkkia tar­jol­la – Pytky Cafe siirtyi Syöt­teen rin­tees­tä Kem­pe­leen Za­tel­liit­tiin ja tuo kuu­lui­sat herkut mu­ka­naan

03.06.2021 06:00
Tilaajille
THL: Lauantaina koko maassa 115 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa viisi uutta tapausta, joista neljä Kajaanissa

THL: Lauantaina koko maassa 115 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa viisi uutta tapausta, joista neljä Kajaanissa

19.06.2021 12:25
Tilaajille

Kun pan­kin­joh­ta­ja katosi – Pitäjän merk­ki­mies joutui liian tu­ka­laan ti­lan­tee­seen 1930-lu­vun alussa, kym­me­net lehdet kir­joit­ti­vat ta­pauk­ses­ta.

19.06.2021 08:00
Asuintalon kellarikerroksessa syttyi tulipalo Taivalkoskella – palon syttymissyytä selvitetään

Asuin­ta­lon kel­la­ri­ker­rok­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Tai­val­kos­kel­la – palon syt­ty­mis­syy­tä sel­vi­te­tään

18.06.2021 19:59
Kulottamalla tehtiin elämää Pikku-Maukulla
Tilaajille

Ku­lot­ta­mal­la tehtiin elämää Pik­ku-Mau­kul­la

18.06.2021 14:46

Liiku Ih­mees­sä lii­kut­ti run­saas­ti – Kä­ve­ly­kort­te­ja pa­lau­tui lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin 50 kpl. Kam­pan­jan kovin liik­ku­ja saa­vut­ti kam­pan­jaai­ka­na 1051 km tu­lok­sen

18.06.2021 14:26
THL: Suomessa 73 uutta koronatartuntaa – Pohjois–Pohjanmaalla ei yhtään uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 73 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ei yhtään uutta tar­tun­taa

18.06.2021 12:02
Pudasjärvellä Oulunkaaren paras rokotekattavuus – ikääntyneille jaetaan vahvistusrokotteita

Pu­das­jär­vel­lä Ou­lun­kaa­ren paras ro­ko­te­kat­ta­vuus – i­kään­ty­neil­le jaetaan vah­vis­tus­ro­kot­tei­ta

18.06.2021 10:37
Oulunkaaren hallintojohtajaksi Mirja Klasila

Ou­lun­kaa­ren hal­lin­to­joh­ta­jak­si Mirja Klasila

18.06.2021 09:23
THL: molemmat rokotukset saaneilta ei enää edellytetä karanteenia altistumistapauksissa
Tilaajille

THL: mo­lem­mat ro­ko­tuk­set saa­neil­ta ei enää edel­ly­te­tä ka­ran­tee­nia al­tis­tu­mis­ta­pauk­sis­sa

18.06.2021 08:49
Peltovalvonnat alkavat Pohjois-Pohjanmaalla – Tarkastuksia tehdään noin 130 tilalle
Tilaajille

Pel­to­val­von­nat alkavat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Tar­kas­tuk­sia tehdään noin 130 tilalle

18.06.2021 08:00
Puutarhanhoidon kasvava suosio näkyy Pudasjärvellä – Kukkahuoneella myös erityinen etu, jota ei ole kaikkialla
Tilaajille

Puu­tar­han­hoi­don kasvava suosio näkyy Pu­das­jär­vel­lä – Kuk­ka­huo­neel­la myös eri­tyi­nen etu, jota ei ole kaik­kial­la

18.06.2021 04:00
Katso nimilistat: KD uutena puolueena kuntavaaleihin – perussuomalaiset saivat Pudasjärvellä kokoon suurimman ehdokaslistan
Tilaajille

Katso ni­mi­lis­tat: KD uutena puo­luee­na kun­ta­vaa­lei­hin – pe­rus­suo­ma­lai­set saivat Pu­das­jär­vel­lä kokoon suu­rim­man eh­do­kas­lis­tan

05.05.2021 04:00 1
Mielipidekirjoitus
Hillevi Turpeinen

Vas­ta­val­mis­tu­nut on uuden edessä – " Tär­keää, että uudelle työn­te­ki­jäl­le an­ne­taan pe­reh­dy­tys­tä, kan­nus­tus­ta, mah­dol­li­suus oppia"

18.06.2021 04:00
Järvillä sinilevähavainnot hieman lisääntyneet, mutta määrä on yhä vähäinen
Tilaajille

Jär­vil­lä si­ni­le­vä­ha­vain­not hieman li­sään­ty­neet, mutta määrä on yhä vä­häi­nen

18.06.2021 04:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.