Raportti suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksistä valmistui – Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä susikanta on liian pieni yleiseen metsästykseen
Tilaajille

Ra­port­ti suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen edel­ly­tyk­sis­tä val­mis­tui – Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton mie­les­tä su­si­kan­ta on liian pieni ylei­seen met­säs­tyk­seen

09:11
Luvassa sadetta ja kovia tuulenpuuskia tiistaiksi – saderintama saapuu viimeistään yön aikana
Tilaajille

Luvassa sadetta ja kovia tuulenpuuskia tiistaiksi – saderintama saapuu viimeistään yön aikana

14.06.2021 18:03
Myrskytuulet voimistuvat Pohjois-Pohjanmaalla päivän aikana – sähkökatkoja voi tulla, pihakalusteet kannattaa laittaa suojaan

Myrs­ky­tuu­let voi­mis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la päivän aikana – säh­kö­kat­ko­ja voi tulla, pi­ha­ka­lus­teet kan­nat­taa laittaa suojaan

07:33
Pudasjärven perussuomalaisten Perttunen: "Äänestysprosentti oli näissä vaaleissa harmillisen alhainen"
Tilaajille

Pudasjärven perussuomalaisten Perttunen: "Äänestysprosentti oli näissä vaaleissa harmillisen alhainen"

14.06.2021 16:23
Elävä Iijoki soutaa Jokijärveltä Kipinään – "Pandemia on nostanut kotimaisen luonnon tarjoamien elämysten merkitystä entisestään"
Tilaajille

Elävä Iijoki soutaa Jokijärveltä Kipinään – "Pandemia on nostanut kotimaisen luonnon tarjoamien elämysten merkitystä entisestään"

14.06.2021 13:21
Mielipide
Timo Liikasen kolumni: Kirkon rakentajia, ja korjaajia
Lukijalta Kolumni Timo Liikanen

Timo Lii­ka­sen ko­lum­ni: Kirkon ra­ken­ta­jia, ja kor­jaa­jia

11.06.2021 04:00
Laitakaupungin valot Pudasjärvellä – naapuruuden kunniaksi kaupunginjohtajat ja merkittävät luottamushenkilöt kävivät ihastelemassa Hirvisuolla valtatie 20 varrella uutta rajatolppaa
Kolumni Risto Pikkupeura

Lai­ta­kau­pun­gin valot Pu­das­jär­vel­lä – naa­pu­ruu­den kun­niak­si kau­pun­gin­joh­ta­jat ja mer­kit­tä­vät luot­ta­mus­hen­ki­löt kävivät ihas­te­le­mas­sa Hir­vi­suol­la val­ta­tie 20 var­rel­la uutta ra­ja­tolp­paa

10.06.2021 18:00

Vaa­li­pos­tia: Tek­ni­seen toimeen lisää osaa­mis­ta ja kon­sult­tien käytön ky­see­na­lais­ta­mis­ta. Vain eri­kois­osaa­mis­ta vaa­ti­viin töihin kon­sult­ti.

10.06.2021 15:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanne Vähäkuopus

Vaa­li­pos­tia: Mitä luvata, kun kaikki on lu­vat­tu? Mitä sanoa, kun kaikki on sa­not­tu? Mitä toivoa, jos toivo on me­ne­tet­ty? Vai onko sit­ten­kään?

10.06.2021 10:30
Vaalipostia: Onko Pudasjärvellä malttia vaurastua?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anni-Inkeri Törmänen

Vaa­li­pos­tia: Onko Pu­das­jär­vel­lä malttia vau­ras­tua?

10.06.2021 09:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus Reijo Talala

Vaa­li­pos­tia: Ikä­ih­mis­ten asu­mis­olot

09.06.2021 14:00
Syötteen kansallispuistossa urakoidaan reittejä ja taukopaikkoja entistä ehommiksi – Näköalatien-reitti Kettumaan kevennykseksi ja pitkospuut kolmilankkuisiksi
Tilaajille

Syötteen kansallispuistossa urakoidaan reittejä ja taukopaikkoja entistä ehommiksi – Näköalatien-reitti Kettumaan kevennykseksi ja pitkospuut kolmilankkuisiksi

14.06.2021 12:19
THL: Suomessa todettu 29 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi tartunta

THL: Suomessa todettu 29 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi tartunta

14.06.2021 12:07
Vaalipostia

Vaa­li­pos­tia: Tek­ni­seen toimeen lisää osaa­mis­ta ja kon­sult­tien käytön ky­see­na­lais­ta­mis­ta. Vain eri­kois­osaa­mis­ta vaa­ti­viin töihin kon­sult­ti.

10.06.2021 15:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanne Vähäkuopus

Vaa­li­pos­tia: Mitä luvata, kun kaikki on lu­vat­tu? Mitä sanoa, kun kaikki on sa­not­tu? Mitä toivoa, jos toivo on me­ne­tet­ty? Vai onko sit­ten­kään?

10.06.2021 10:30
Vaalipostia: Onko Pudasjärvellä malttia vaurastua?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anni-Inkeri Törmänen

Vaa­li­pos­tia: Onko Pu­das­jär­vel­lä malttia vau­ras­tua?

10.06.2021 09:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus Reijo Talala

Vaa­li­pos­tia: Ikä­ih­mis­ten asu­mis­olot

09.06.2021 14:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pentti Parviainen

Vaa­li­pos­tia: Vihreä liike ei edistä maa­seu­dun työ­paik­ko­ja

09.06.2021 12:00
Vaalipostia: Luottamushenkilö on kuntalaisen asialla
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Vaa­li­pos­tia: Luot­ta­mus­hen­ki­lö on kun­ta­lai­sen asialla

09.06.2021 10:00
Taivalkoskella valtuusto meni lähes kokonaan uusiksi: 12 uutta valtuutettua 23:sta – Hietala: "Vaihtuvuus on kova, mutta näinhän se pitää demokratiassa mennä"
Tilaajille

Taivalkoskella valtuusto meni lähes kokonaan uusiksi: 12 uutta valtuutettua 23:sta – Hietala: "Vaihtuvuus on kova, mutta näinhän se pitää demokratiassa mennä"

14.06.2021 14:23
Keskusta on Oulun vaalipiirin suurin puolue – katso kuntakohtaiset kannatusluvut ja äänestysprosentit tästä
Tilaajille

Keskusta on Oulun vaalipiirin suurin puolue – katso kuntakohtaiset kannatusluvut ja äänestysprosentit tästä

14.06.2021 11:09
Metsän kulotus Pikku-Maukulla
Tilaajille

Metsän kulotus Pikku-Maukulla

13.06.2021 19:23
Vapepan vinkit: avaruuspeitto ja maastokartta metsään mukaan – viime kesänä eksyneitä oli ennätysmäärä
Tilaajille

Vapepan vinkit: ava­ruus­peit­to ja maas­to­kart­ta metsään mukaan – viime kesänä ek­sy­nei­tä oli en­nä­tys­mää­rä

14.06.2021 11:06
Syötteen kansallispuistossa urakoidaan reittejä ja taukopaikkoja entistä ehommiksi – Näköalatien-reitti Kettumaan kevennykseksi ja pitkospuut kolmilankkuisiksi
Syöte
Tilaajille

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa ura­koi­daan reit­te­jä ja tau­ko­paik­ko­ja entistä ehom­mik­si – Nä­köa­la­tien-reit­ti Ket­tu­maan ke­ven­nyk­sek­si ja pit­kos­puut kol­mi­lank­kui­sik­si

14.06.2021 12:19

Syöt­teel­lä val­mis­tau­du­taan tu­le­vaan kesään – "Kesään alueel­la on val­mis­tau­dut­tu monin eri tavoin. Paik­ko­ja re­mon­toi­daan ja sii­vo­taan, uusia mökkejä ra­ken­ne­taan sekä uusia vuok­ra­vä­li­nei­tä on ti­lat­tu"

05.06.2021 18:00
Tilaajille
Karavaanarikesästä odotetaan vilkasta – Iso- ja Pikku-Syötteen sekä Taivalvaaran vaunualueita uudistetaan ja ehostetaan, jotta ohiajavatkin jäisivät yöksi

Ka­ra­vaa­na­ri­ke­säs­tä odo­te­taan vil­kas­ta – Iso- ja Pik­ku-Syöt­teen sekä Tai­val­vaa­ran vau­nu­aluei­ta uu­dis­te­taan ja ehos­te­taan, jotta ohi­aja­vat­kin jäi­si­vät yöksi

03.06.2021 17:00
Tilaajille
Nyt on pyöräilijöille munkkia tarjolla – Pytky Cafe siirtyi Syötteen rinteestä Kempeleen Zatelliittiin ja tuo kuuluisat herkut mukanaan

Nyt on pyö­räi­li­jöil­le munkkia tar­jol­la – Pytky Cafe siirtyi Syöt­teen rin­tees­tä Kem­pe­leen Za­tel­liit­tiin ja tuo kuu­lui­sat herkut mu­ka­naan

03.06.2021 06:00
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus haluaa kaa­voit­taa mök­ki­tont­te­ja luon­to­kes­kuk­sen lähelle – Syöt­teel­lä on me­neil­lään ra­ken­nus­buu­mi: "Jos kauppa ka­riu­tuu, jonossa on jo seu­raa­va ostaja"

02.06.2021 09:00
Tilaajille

Kalevan verkkoon kirjautumisessa oli ongelmia – nyt palvelut toimivat taas normaalisti

14.06.2021 08:23
Keskustalle ja pienpuolueille tappio, perussuomalaiset nousivat – katso ketkä pääsivät valtuustoon
Tilaajille

Kes­kus­tal­le ja pien­puo­lueil­le tappio, pe­rus­suo­ma­lai­set nou­si­vat – katso ketkä pää­si­vät val­tuus­toon

14.06.2021 16:10
Vaalihuoneistot sulkeutuivat – Pudasjärvellä äänestäjiä riitti viimeiseen minuuttiin
Tilaajille

Vaa­li­huo­neis­tot sul­keu­tui­vat – Pu­das­jär­vel­lä ää­nes­tä­jiä riitti vii­mei­seen mi­nuut­tiin

13.06.2021 20:19
Some-kampanjoinnin vahvistumisen pitäisi näkyä kuntavaaleissa erityisesti nuorten ehdokkaiden kohdalla
Tilaajille

So­me-kam­pan­join­nin vah­vis­tu­mi­sen pitäisi näkyä kun­ta­vaa­leis­sa eri­tyi­ses­ti nuorten eh­dok­kai­den koh­dal­la

13.06.2021 15:39
Seuraa vaaleja Iijokiseudun verkkosivuilla - Hetekylässä päivällä jo 60 käyttänyt äänioikeuttaan
Tilaajille

Seuraa vaaleja Ii­jo­ki­seu­dun verk­ko­si­vuil­la - He­te­ky­läs­sä päi­väl­lä jo 60 käyt­tä­nyt ää­ni­oi­keut­taan

13.06.2021 15:23
THL: Suomessa todettu 47 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Suomessa näistä neljä

THL: Suo­mes­sa todettu 47 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­mes­sa näistä neljä

13.06.2021 13:48
Mistä tekemistä kesälomalla? Katso kooste Pudasjärven virkistystoiminnasta
Tilaajille

Mistä te­ke­mis­tä ke­sä­lo­mal­la? Katso kooste Pu­das­jär­ven vir­kis­tys­toi­min­nas­ta

13.06.2021 08:00
Jos tuskailet ehdokasvalintaa, et ole ainoa – Lue tutkijan vinkit eksyneelle äänestäjälle tai katso, miten muut päättävät
Tilaajille

Jos tus­kai­let eh­do­kas­va­lin­taa, et ole ainoa – Lue tut­ki­jan vinkit ek­sy­neel­le ää­nes­tä­jäl­le tai katso, miten muut päät­tä­vät

12.06.2021 22:24
Viime hetken vinkit uurnille: näin äänestät turvallisesti vaalipäivänä – "Äänestyksessä riskit ovat pienemmät kuin normaalissa ruokakauppa-asioinnissa"
Tilaajille

Viime hetken vinkit uur­nil­le: näin ää­nes­tät tur­val­li­ses­ti vaa­li­päi­vä­nä – "Ää­nes­tyk­ses­sä riskit ovat pie­nem­mät kuin nor­maa­lis­sa ruo­ka­kaup­pa-asioin­nis­sa"

12.06.2021 22:20
THL: Suomessa tänään 114 uutta koronatapausta – Pohjois-Suomessa 6 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa tänään 114 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa 6 uutta tar­tun­taa

12.06.2021 15:19
Maastopalo levisi puolen hehtaarin alueelle Pudasjärvellä – alueella oli tehty kulotustöitä edellisellä viikolla

Maas­to­pa­lo levisi puolen heh­taa­rin alueel­le Pu­das­jär­vel­lä – alueel­la oli tehty ku­lo­tus­töi­tä edel­li­sel­lä vii­kol­la

12.06.2021 19:40
Katso nimilistat: KD uutena puolueena kuntavaaleihin – perussuomalaiset saivat Pudasjärvellä kokoon suurimman ehdokaslistan
Tilaajille

Katso ni­mi­lis­tat: KD uutena puo­luee­na kun­ta­vaa­lei­hin – pe­rus­suo­ma­lai­set saivat Pu­das­jär­vel­lä kokoon suu­rim­man eh­do­kas­lis­tan

05.05.2021 04:00 1
17- ja 13-vuotiaat syötekyläläiset Jesse ja Tuomas Pyykkönen luovat Legoista autenttisia ja toimivia ajoneuvojen pienoismalleja – tilaustöistä suosituimpia ovat olleet Syötteeltäkin tutut rinnekoneet
Tilaajille

17- ja 13-vuo­tiaat syö­te­ky­lä­läi­set Jesse ja Tuomas Pyyk­kö­nen luovat Le­gois­ta au­tent­ti­sia ja toi­mi­via ajo­neu­vo­jen pie­nois­mal­le­ja – ti­laus­töis­tä suo­si­tuim­pia ovat olleet Syöt­teel­tä­kin tutut rin­ne­ko­neet

12.06.2021 08:00
Metsäpalojen riski on nyt erityisen suuri maan pohjoisosassa – Nopeasti leviävien palojen riski on viikonloppuna erityisen suuri Koillismaalla
Tilaajille

Met­sä­pa­lo­jen riski on nyt eri­tyi­sen suuri maan poh­jois­osas­sa – No­peas­ti le­viä­vien palojen riski on vii­kon­lop­pu­na eri­tyi­sen suuri Koil­lis­maal­la

11.06.2021 15:36
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.