Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Pudasjärven uusi kaupunginvaltuusto jakoi luottamuspaikat – katso ketä valittiin
Tilaajille

Pu­das­jär­ven uusi kau­pun­gin­val­tuus­to jakoi luot­ta­mus­pai­kat – katso ketä va­lit­tiin

15:27
Siuruan kulttuuri-iltamassa on voinut sairastua taiteeseen – Rumpujen pärinää, rumpusooloja, mökää ja burleskia
Tilaajille

Siuruan kulttuuri-iltamassa on voinut sairastua taiteeseen – Rumpujen pärinää, rumpusooloja, mökää ja burleskia

18:00
Kulotus sujui juuri ja juuri hyväksyttävästi – Lomavaaran ennallistamispoltto oli osa Syötteen kansallispuistossa tavoitteena olevaa palojatkumoa
Tilaajille

Kulotus sujui juuri ja juuri hy­väk­syt­tä­väs­ti – Lo­ma­vaa­ran en­nal­lis­ta­mis­polt­to oli osa Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa ta­voit­tee­na olevaa pa­lo­jat­ku­moa

05:00
Heinäkuussa Pudasjärvellä saatiin hallaa ja hellettä – yhtenä päivänä jopa vuorokauden keskilämpötila ylitti hellerajan
Tilaajille

Hei­nä­kuus­sa Pu­das­jär­vel­lä saatiin hallaa ja hel­let­tä – yhtenä päivänä jopa vuo­ro­kau­den kes­ki­läm­pö­ti­la ylitti hel­le­ra­jan

10:00
Panumalla kisataan lauantaina neljättä kertaa Kalakunkkukisassa – kalojen narraajille tarjolla hyviä palkintoja
Tilaajille

Panumalla kisataan lauantaina neljättä kertaa Kalakunkkukisassa – kalojen narraajille tarjolla hyviä palkintoja

14:00
Hirviluvat myönnetty – katso, paljonko tuli Pudasjärvelle ja miten ne jaettiin
Tilaajille

Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

04.08.2021 14:00
Saapas lensi Pintamolla – Kyläpäivä keräsi runsaan yleisön
Tilaajille

Saapas lensi Pin­ta­mol­la – Ky­lä­päi­vä keräsi runsaan yleisön

04.08.2021 07:00
Kesätyössä oppi aina uutta, kertovat Sarakylän kesäkahvilan työntekijät – kahvila oli kyläläisten palautteen mukaan tarpeellinen
Tilaajille

Ke­sä­työs­sä oppi aina uutta, ker­to­vat Sa­ra­ky­län ke­sä­kah­vi­lan työn­te­ki­jät – kahvila oli ky­lä­läis­ten pa­laut­teen mukaan tar­peel­li­nen

03.08.2021 11:00 1
Syötteellä ajettiin täyttä vauhtia maantiepyöräilyn ikäluokkien SM-kilpailuissa – "Korkeuseroja saa radoille niin, että kansainvälisetkin vaatimukset täyttyisivät", järjestäjät kehuvat puitteita
Tilaajille

Syöt­teel­lä ajet­tiin täyttä vauhtia maan­tie­pyö­räi­lyn ikä­luok­kien SM-kil­pai­luis­sa – "Kor­keu­se­ro­ja saa ra­doil­le niin, että kan­sain­vä­li­set­kin vaa­ti­muk­set täyt­tyi­si­vät", jär­jes­tä­jät kehuvat puit­tei­ta

03.08.2021 09:14
Uusia koronatartuntoja todettiin torstaina Pohjois-Pohjanmaalla 31 – Oulussa tartuntoja on 26

Uusia koronatartuntoja todettiin torstaina Pohjois-Pohjanmaalla 31 – Oulussa tartuntoja on 26

13:57
Oulunkaaren kuntayhtymä muistuttaa: Toiselle koronarokotukselle on tärkeä tulla sovittuna aikana – lomamatka ei ole riittävä syy siirtää aikaa

Oulunkaaren kuntayhtymä muistuttaa: Toiselle koronarokotukselle on tärkeä tulla sovittuna aikana – lomamatka ei ole riittävä syy siirtää aikaa

10:17
Kari Tykkyläisen ja Rauno Kelan esitys Siuruan kulttuuri-iltamassa
Tilaajille

Kari Tykkyläisen ja Rauno Kelan esitys Siuruan kulttuuri-iltamassa

30.07.2021 19:27
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä ylimääräiseen kokoukseen Oulun viikossa kolminkertaistuneen koronatartuntamäärän vuoksi

Poh­jois-Poh­jan­maan alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen Oulun vii­kos­sa kol­min­ker­tais­tu­neen ko­ro­na­tar­tun­ta­mää­rän vuoksi

03.08.2021 10:43
Kulotus sujui juuri ja juuri hyväksyttävästi – Lomavaaran ennallistamispoltto oli osa Syötteen kansallispuistossa tavoitteena olevaa palojatkumoa
Syöte
Tilaajille

Kulotus sujui juuri ja juuri hy­väk­syt­tä­väs­ti – Lo­ma­vaa­ran en­nal­lis­ta­mis­polt­to oli osa Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa ta­voit­tee­na olevaa pa­lo­jat­ku­moa

05:00
Syötteellä ajettiin täyttä vauhtia maantiepyöräilyn ikäluokkien SM-kilpailuissa – "Korkeuseroja saa radoille niin, että kansainvälisetkin vaatimukset täyttyisivät", järjestäjät kehuvat puitteita

Syöt­teel­lä ajet­tiin täyttä vauhtia maan­tie­pyö­räi­lyn ikä­luok­kien SM-kil­pai­luis­sa – "Kor­keu­se­ro­ja saa ra­doil­le niin, että kan­sain­vä­li­set­kin vaa­ti­muk­set täyt­tyi­si­vät", jär­jes­tä­jät kehuvat puit­tei­ta

03.08.2021 09:14
Tilaajille
Patikointi ja työmatka muuttunut pyöräilyksi –  nyt suosituista polkupyöristä on jopa pulaa

Pa­ti­koin­ti ja työ­mat­ka muut­tu­nut pyö­räi­lyk­si –  nyt suo­si­tuis­ta pol­ku­pyö­ris­tä on jopa pulaa

28.07.2021 12:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Syöte ja alueen matkailu nosteessa – ideat muuttuvat todeksi
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Pää­kir­joi­tus: Syöte ja alueen mat­kai­lu nos­tees­sa – ideat muut­tu­vat todeksi

28.07.2021 04:00

Iso-Syöt­teel­lä uusia laajoja näkymiä – kat­to­te­ras­si ja pol­ku­pyö­rät tuovat mat­kai­li­joi­ta

27.07.2021 09:00
Tilaajille
Reeta Jylhänlehdon kolumni: Hengähdä hetki – lomailu on kaikessa leppoisuudessaan vakavaa ja tärkeää puuhaa
Kolumni
Reeta Jylhänlehto

Reeta Jylhänlehdon kolumni: Hengähdä hetki – lomailu on kaikessa leppoisuudessaan vakavaa ja tärkeää puuhaa

04.08.2021 11:59
Pudasjärven Pilikkiviikko huipentui sunnuntaina kisattuun kesäpilkin MM-finaaliin: MM-kultaa ja pronssia Pudasjärvelle
Tilaajille

Pu­das­jär­ven Pi­lik­ki­viik­ko hui­pen­tui sun­nun­tai­na ki­sat­tuun ke­sä­pil­kin MM-fi­naa­liin: MM-kul­taa ja prons­sia Pu­das­jär­vel­le

02.08.2021 11:31
Iijoki antoi harjukset, kun Suomen parhaat perhokalastajat kerääntyivät viikonloppuna Jurmuun – Taivalkoskella ja Kuusamossa järjestetään pian perhokalastuksen MM-kisat
Tilaajille

Iijoki antoi har­juk­set, kun Suomen parhaat per­ho­ka­las­ta­jat ke­rään­tyi­vät vii­kon­lop­pu­na Jurmuun – Tai­val­kos­kel­la ja Kuu­sa­mos­sa jär­jes­te­tään pian per­ho­ka­las­tuk­sen MM-ki­sat

02.08.2021 09:34
Maskisuositus palaa Ouluun – koskee myös Qstock-festivaalia
Tilaajille

Mas­ki­suo­si­tus palaa Ouluun – koskee myös Qstock-fes­ti­vaa­lia

30.07.2021 15:46
Pääkirjoitus: Tarvitaan koronapassi, koska ohjeistukset ja suositukset eivät enää auta – tällä menolla Suomi on taas menossa kiinni talveksi
Pääkirjoitus
Juha Hagelberg

Pääkirjoitus: Tarvitaan koronapassi, koska ohjeistukset ja suositukset eivät enää auta – tällä menolla Suomi on taas menossa kiinni talveksi

04.08.2021 11:57
Hillastus leviämisvaiheessa – Rämeiden ja korpien hillat näyttäisivät olevan parempia, niillä hilla kypsyy myöhemmin
Hillat ja marjat
Tilaajille

Hil­las­tus le­viä­mis­vai­hees­sa – Rä­mei­den ja korpien hillat näyt­täi­si­vät olevan pa­rem­pia, niillä hilla kypsyy myö­hem­min

24.07.2021 19:00
Soiden suosikki saa kerääjät liikkeelle – Hillalla on monta nimeä: lakka, muurain, valokki, lintti, nevamarja tai suomarja.

Soiden suo­sik­ki saa ke­rää­jät liik­keel­le – Hil­lal­la on monta nimeä: lakka, muu­rain, va­lok­ki, lintti, ne­va­mar­ja tai suo­mar­ja.

24.07.2021 14:00
Tilaajille
Soiden keltainen marja – Hillasta on monenlaisiin herkkuihin: Katso tästä ohjeet

Soiden kel­tai­nen marja – Hil­las­ta on mo­nen­lai­siin herk­kui­hin: Katso tästä ohjeet

24.07.2021 09:55
Tilaajille
Hillan viljely Suomessa ei ole yleistynyt, sato kerätään edelleen soilta –  "Vielä jokunen vuosi sitten soittelin viljelijälle, ja hän sanoi, että kyllä sieltä jotakin saa"

Hillan viljely Suo­mes­sa ei ole yleis­ty­nyt, sato ke­rä­tään edel­leen soilta –  "Vielä jokunen vuosi sitten soit­te­lin vil­je­li­jäl­le, ja hän sanoi, että kyllä sieltä jotakin saa"

21.07.2021 16:05
Tilaajille

"Jos poi­mi­joi­ta ei kiin­nos­ta, ei ole hilloja myy­tä­väk­si" – Hil­lanos­ta­jat ar­vos­ta­vat poi­mi­joi­ta

20.07.2021 18:00
Tilaajille

Luke: Kuivuus kutisti mus­tik­ka­sa­don, myös hilla kär­si­nyt – puo­lu­koi­ta saa­te­taan saada hyvin

20.07.2021 14:00
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 872 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa uusia tapauksia peräti 91, joista 55 Kainuussa

THL: Suomessa on todettu 872 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa uusia tapauksia peräti 91, joista 55 Kainuussa

04.08.2021 11:54
Taivalkosken Jurmusta löydettiin ilmakiväärillä tapettu poro – tutkinnassa myös kolme kesän aikana Kuusamossa tapahtunutta samanlaista tapausta

Taivalkosken Jurmusta löydettiin ilmakiväärillä tapettu poro – tutkinnassa myös kolme kesän aikana Kuusamossa tapahtunutta samanlaista tapausta

04.08.2021 11:37
Kesäerikoinen
Pudasjärven kotiseutumuseo yksi Suomen parhaista – suunnitteilla lato maatalouskoneille

Pu­das­jär­ven ko­ti­seu­tu­mu­seo yksi Suomen par­hais­ta – ­suun­nit­teil­la lato maa­ta­lous­ko­neil­le

25.07.2021 14:00
Tilaajille
Työmiesten lauantai Siurualla 1933 – vauhtia ja vaarallisia tilanteita, kun alla oli romusta kunnostettu rekisteröimätön T-Foordi

Työ­mies­ten lauan­tai Siu­rual­la 1933 – vauhtia ja vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta, kun alla oli romusta kun­nos­tet­tu re­kis­te­röi­mä­tön T-Foor­di

25.07.2021 12:00
Tilaajille
Kotiseutuviikon tapahtumat keränneet yleisöä – Birgit Tolonen: "On mukavaa, kun tehdään yhdessä"

Ko­ti­seu­tu­vii­kon ta­pah­tu­mat ke­rän­neet yleisöä – Birgit To­lo­nen: "On mu­ka­vaa, kun tehdään yh­des­sä"

24.07.2021 13:13
Tilaajille
Kesäerikoinen: Iinattivaaran kuparikaivos 1700-luvulla – "Registraattori Ambrosius Hedengran oli saanut Ruotsiin tietoja Suomessa olevista malmilöydöistä ja kiinnostunut"

Ke­säe­ri­koi­nen: Ii­nat­ti­vaa­ran ku­pa­ri­kai­vos 1700-lu­vul­la – "Re­gist­raat­to­ri Amb­ro­sius He­deng­ran oli saanut Ruot­siin tietoja Suo­mes­sa ole­vis­ta mal­mi­löy­döis­tä ja kiin­nos­tu­nut"

17.07.2021 13:14
Tilaajille
Kesäerikoinen: Hampusvaara kätkee sisäänsä mysteerin – Mikä on pirunreiän tarina?

Ke­säe­ri­koi­nen: Ham­pus­vaa­ra kätkee si­sään­sä mys­tee­rin – Mikä on pi­run­reiän tarina?

09.07.2021 08:00
Tilaajille
Tykki muistuttaa Lapin sodasta – Pudasjärvellä käynnistyi Lapin sota Hetekylässä. Todellinen paikka on nykyisen Syväojantien risteyksessä.

Tykki muis­tut­taa Lapin sodasta – Pu­das­jär­vel­lä käyn­nis­tyi Lapin sota He­te­ky­läs­sä. To­del­li­nen paikka on ny­kyi­sen Sy­vä­ojan­tien ris­teyk­ses­sä.

03.07.2021 08:00
Tilaajille
Iijoen vesi pyhitettiin Pudasjärven pruasniekassa – korona on hiljentänyt ortodoksien ja vienankarjalaisten perinteiset juhlat
Tilaajille

Iijoen vesi py­hi­tet­tiin Pu­das­jär­ven pruas­nie­kas­sa – korona on hil­jen­tä­nyt or­to­dok­sien ja vie­nan­kar­ja­lais­ten pe­rin­tei­set juhlat

04.08.2021 06:00
Pudasjärven Urheilijat menestyivät Mikkelissä – mestaruuskilpailuista kotiin kaksi mestaruutta ja kaksitoista mitalia
Tilaajille

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­jat me­nes­tyi­vät Mik­ke­lis­sä – mes­ta­ruus­kil­pai­luis­ta kotiin kaksi mes­ta­ruut­ta ja kak­si­tois­ta mitalia

03.08.2021 18:00
Kuluvan kesän aikana Suomessa on tehty jo 884 palovalvontalentoa – helteinen heinäkuu lisäsi metsäpalojen vaaraa
Tilaajille

Kuluvan kesän aikana Suo­mes­sa on tehty jo 884 pa­lo­val­von­ta­len­toa – hel­tei­nen hei­nä­kuu lisäsi met­sä­pa­lo­jen vaaraa

03.08.2021 13:12
THL: Uusia koronatartuntoja on raportoitu 692 – Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta tartuntaa

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on ra­por­toi­tu 692 – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta tar­tun­taa

03.08.2021 12:52
Marjanpoimijajoukosta 44:llä todettiin koronatartunta testissä Kainuussa – virus ei leviä poimittujen marjojen mukana

Mar­jan­poi­mi­ja­jou­kos­ta 44:llä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta tes­tis­sä Kai­nuus­sa – virus ei leviä poi­mit­tu­jen mar­jo­jen mukana

03.08.2021 11:57
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.