Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Marjat: Halla uhkaa mar­ja­sa­toa – mus­tik­ka ja hilla kuk­ki­vat jo lu­paa­vas­ti, mar­jan­poi­mi­joi­den vii­su­mei­ta ei ole vielä haettu

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Poliisi: Kadonneet iäkkäät ihmiset saattavat löytyä sadankin kilometrin päästä – "Voivat tehdä uskomattomia tempauksia"
Tilaajille

Po­lii­si: Ka­don­neet iäkkäät ihmiset saat­ta­vat löytyä sa­dan­kin ki­lo­met­rin päästä – "Voivat tehdä us­ko­mat­to­mia tem­pauk­sia"

07:41
Pudasjärven seurakunnan ja SPR:n suunnitelmissa jakaa 1 500 kappaletta ruokakortteja – Elämän eväitä -projektiin haetaan EU-rahaa
Tilaajille

Pudasjärven seurakunnan ja SPR:n suunnitelmissa jakaa 1 500 kappaletta ruokakortteja – Elämän eväitä -projektiin haetaan EU-rahaa

09:00
Ammattioppilaat pääsivät kesälomalle – OSAOn Pudasjärven yksiköstä valmistunut liki 90 opiskelijaa vuoden aikana, yli 90 prosenttia valmistuneista työllistynyt
Tilaajille

Ammattioppilaat pääsivät kesälomalle – OSAOn Pudasjärven yksiköstä valmistunut liki 90 opiskelijaa vuoden aikana, yli 90 prosenttia valmistuneista työllistynyt

02.06.2023 17:15
Taivalkoskelaisten somevaikuttajien Jaakko ja Niina Polon Team Pulu -Instagram-tilin videot keräävät jopa kaksi miljoonaa näyttökertaa – Jaakko Polo: "Enää ei voi kulkea oikeen missään sillä tavalla, että kukaan ei tunnistaisi"
Tilaajille

Taivalkoskelaisten somevaikuttajien Jaakko ja Niina Polon Team Pulu -Instagram-tilin videot keräävät jopa kaksi miljoonaa näyttökertaa – Jaakko Polo: "Enää ei voi kulkea oikeen missään sillä tavalla, että kukaan ei tunnistaisi"

02.06.2023 15:00
Halla uhkaa marjasatoa – mustikka ja hilla kukkivat jo lupaavasti, marjanpoimijoiden viisumeita ei ole vielä haettu
LUONTO
Tilaajille

Halla uhkaa mar­ja­sa­toa – mus­tik­ka ja hilla kuk­ki­vat jo lu­paa­vas­ti, mar­jan­poi­mi­joi­den vii­su­mei­ta ei ole vielä haettu

02.06.2023 14:15
Kesäkuu vauhtiin lumisateella – toukokuussa lämpimät säät käväisivät Pudasjärvellä

Kesäkuu vauh­tiin lu­mi­sa­teel­la – tou­ko­kuus­sa läm­pi­mät säät kä­väi­si­vät Pu­das­jär­vel­lä

02.06.2023 10:14
Tilaajille
Pudasjärvelle luodaan uusi yhteisöllinen taideteos, jonka aiheena on sukupolvet Iijoen varrella

Pu­das­jär­vel­le luodaan uusi yh­tei­söl­li­nen tai­de­teos, jonka aiheena on su­ku­pol­vet Iijoen var­rel­la

01.06.2023 18:00
Tilaajille
Metsä ei saastuta ilmakehää – Hiilidioksidi ei vähene rahalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mauno Ruokangas

Metsä ei saas­tu­ta il­ma­ke­hää – Hii­li­di­ok­si­di ei vähene rahalla

01.06.2023 14:00
Tilaajille

Ka­la­sy­dän-ka­la­tien asen­nus­työt al­ka­neet Iijoen Raa­sa­kas­sa – vael­lus­ka­lo­jen yli­siir­toa to­teu­te­taan al­ku­ke­säs­tä en­ti­seen malliin

01.06.2023 15:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pirkko-Liisa Luhta, Mauri Huhtala

Luon­to­tap­piot mi­ni­moi­ta­va tuu­li­voi­man hyö­dyn­tä­mi­ses­sä – Tilanne on luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den ja vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien säi­lyt­tä­mi­sen kan­nal­ta kes­tä­mä­tön ja vaa­ral­li­nen

01.06.2023 11:35
Tilaajille
Halla uhkaa marjasatoa – mustikka ja hilla kukkivat jo lupaavasti, marjanpoimijoiden viisumeita ei ole vielä haettu
Tilaajille

Halla uhkaa mar­ja­sa­toa – mus­tik­ka ja hilla kuk­ki­vat jo lu­paa­vas­ti, mar­jan­poi­mi­joi­den vii­su­mei­ta ei ole vielä haettu

02.06.2023 14:15
Helmipöllö puputtaa myöhäisiä soidinmenojaan
Tilaajille

Helmipöllö puputtaa myöhäisiä soidinmenojaan

22.05.2023 17:59
Kesäkuu vauhtiin lumisateella – toukokuussa lämpimät säät käväisivät Pudasjärvellä
Tilaajille

Kesäkuu vauh­tiin lu­mi­sa­teel­la – tou­ko­kuus­sa läm­pi­mät säät kä­väi­si­vät Pu­das­jär­vel­lä

02.06.2023 10:14
Yle: Poliisitutkinnoilla ja rikosepäilyillä karu seuraus – yksikään thaimaalainen ei ole jättänyt viisumianomusta marjanpoimintaa varten
Tilaajille

Yle: Poliisitutkinnoilla ja rikosepäilyillä karu seuraus – yksikään thaimaalainen ei ole jättänyt viisumianomusta marjanpoimintaa varten

02.06.2023 11:00
Telatek-ryhmässä saatiin yt-neuvottelut päätökseensä – toimitusjohtaja Juha Iiponen: "Ketään ei ole vielä jouduttu lomauttamaan, mutta olemme varautuneet siihen"
Tilaajille

Telatek-ryhmässä saatiin yt-neuvottelut päätökseensä – toimitusjohtaja Juha Iiponen: "Ketään ei ole vielä jouduttu lomauttamaan, mutta olemme varautuneet siihen"

02.06.2023 06:00
Onnea ammattiin valmistuneille! – Katso tästä OSAOn Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköistä val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja
Tilaajille

Onnea ammattiin valmistuneille! – Katso tästä OSAOn Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköistä val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

02.06.2023 06:00
Pudasjärvelle luodaan uusi yhteisöllinen taideteos, jonka aiheena on sukupolvet Iijoen varrella
Tilaajille

Pu­das­jär­vel­le luodaan uusi yh­tei­söl­li­nen tai­de­teos, jonka aiheena on su­ku­pol­vet Iijoen var­rel­la

01.06.2023 18:00
Tuulialfa sai yhteistyökumppanikseen eurooppalaisen tuulivoimarakentajan – hankkeita Pudasjärvellä ja Kuusamossa: Uolevinsuon kaavoitusaloite kaupungille
Tilaajille

Tuu­li­al­fa sai yh­teis­työ­kump­pa­nik­seen eu­roop­pa­lai­sen tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­jan – hank­kei­ta Pu­das­jär­vel­lä ja Kuu­sa­mos­sa: Uo­le­vin­suon kaa­voi­tus­aloi­te kau­pun­gil­le

01.06.2023 15:15 1
Laaja kattaus Pudasjärven Hirsikampuksen oppilaiden kuvistöitä esillä Pirtin Taidekamarissa – katso kuvia nuoresta taituruudesta
Tilaajille

Laaja kattaus Pudasjärven Hirsikampuksen oppilaiden kuvistöitä esillä Pirtin Taidekamarissa – katso kuvia nuoresta taituruudesta

01.06.2023 15:00 1
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Pudasjärvelle kaksi kunniamerkkiä
Tilaajille

Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päivänä Pu­das­jär­vel­le kaksi kun­nia­merk­kiä

01.06.2023 14:19
Kalasydän-kalatien asennustyöt alkaneet Iijoen Raasakassa – vaelluskalojen ylisiirtoa toteutetaan alkukesästä entiseen malliin
Tilaajille

Ka­la­sy­dän-ka­la­tien asen­nus­työt al­ka­neet Iijoen Raa­sa­kas­sa – vael­lus­ka­lo­jen yli­siir­toa to­teu­te­taan al­ku­ke­säs­tä en­ti­seen malliin

01.06.2023 15:55
Emilia Laakkosen lukioaika hurahti ohi nopeasti hyvässä seurassa ja jätti jälkeensä ihanat muistot – lauantaina lakitettava ylioppilas kehuu Pudasjärven lukion yhteishenkeä
Tilaajille

Emilia Laak­ko­sen lu­kio­ai­ka hurahti ohi no­peas­ti hyvässä seu­ras­sa ja jätti jäl­keen­sä ihanat muistot – lauan­tai­na la­ki­tet­ta­va yli­op­pi­las kehuu Pu­das­jär­ven lukion yh­teis­hen­keä

01.06.2023 12:00
Riekinkankaan hautausmaan katetulle hirsiaidalle korjaussuunnitelma – Pudasjärven seurakunnan suunnitelmissa aidan kunnostus lähivuosina
Tilaajille

Rie­kin­kan­kaan hau­taus­maan ka­te­tul­le hir­si­ai­dal­le kor­jaus­suun­ni­tel­ma – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan suun­ni­tel­mis­sa aidan kun­nos­tus lä­hi­vuo­si­na

01.06.2023 09:14
Pudasjärven ja Taivalkosken seurataloille avustuksia – Suurin summa Jokijärven kyläseuralle, Pudasjärvellä avustusta neljälle yhteisölle

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken seu­ra­ta­loil­le avus­tuk­sia – Suurin summa Jo­ki­jär­ven ky­lä­seu­ral­le, Pu­das­jär­vel­lä avus­tus­ta nel­jäl­le yh­tei­söl­le

31.05.2023 16:29
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remontti etenee – pintamaiden kuorinta alkaa tällä viikolla
Tilaajille

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mont­ti etenee – pin­ta­mai­den kuo­rin­ta alkaa tällä vii­kol­la

31.05.2023 10:10
Vastuullisempaa elämää vastedes – Samaa ajattelutapaa voisi soveltaa kotona kuin retkeillessä maastossa
Tilaajille
Kolumni
Markus Pyttynen

Vas­tuul­li­sem­paa elämää vast­edes – Samaa ajat­te­lu­ta­paa voisi so­vel­taa kotona kuin ret­keil­les­sä maas­tos­sa

31.05.2023 05:00 1
Suvi suloinen saapuu jälleen ja on juhlan aika –  yhteishenkeä ja osallisuutta vahvistetaan yhdessä tekemällä
Tilaajille
Pääkirjoitus
Martta Oinas-Panuma

Suvi su­loi­nen saapuu jälleen ja on juhlan aika – yh­teis­hen­keä ja osal­li­suut­ta vah­vis­te­taan yhdessä te­ke­mäl­lä

31.05.2023 05:00
Pudasjärvi ei tyydy Oulun TE-suunnitelmiin – Riekki ja Timonen: "Lähipalvelut säilytettävä, vaihtoehtoinen suunta Kainuu"
Tilaajille

Pu­das­jär­vi ei tyydy Oulun TE-suun­ni­tel­miin – Riekki ja Ti­mo­nen: "Lä­hi­pal­ve­lut säi­ly­tet­tä­vä, vaih­to­eh­toi­nen suunta Kainuu"

31.05.2023 05:00
Hoi kolikok! huudahtaa Metsämörri – Pikku-Paavalin päiväkodin väki lähti kevätretkelle yhdessä vanhempien kanssa, katso kuvat

Hoi ko­li­kok! huu­dah­taa Met­sä­mör­ri – Pik­ku-Paa­va­lin päi­vä­ko­din väki lähti ke­vät­ret­kel­le yhdessä van­hem­pien kanssa, katso kuvat

30.05.2023 18:00
Hirsikampuksen koululaisille riitti Kurenalla roskia kerättäväksi, vaikka roskis oli ihan vieressä
Tilaajille

Hir­si­kam­puk­sen kou­lu­lai­sil­le riitti Ku­re­nal­la roskia ke­rät­tä­väk­si, vaikka roskis oli ihan vie­res­sä

30.05.2023 15:00
Tuoreet liittolaiset harjoittelevat pohjoisella taivaalla – ACE-ilmasotaharjoitus tuo Rovaniemelle lähes 500 sotilasta ja vajaa 30 hävittäjää Saksasta ja Ranskasta
Tilaajille

Tuoreet liittolaiset harjoittelevat pohjoisella taivaalla – ACE-ilmasotaharjoitus tuo Rovaniemelle lähes 500 sotilasta ja vajaa 30 hävittäjää Saksasta ja Ranskasta

01.06.2023 12:18
Kuolleet luonnoneläimet maanomistajan vastuulla – Puhosjärven mökkiläisen rannassa kellui kuollut hirvi, soitto poliisille ei auttanut
Tilaajille

Kuol­leet luon­non­eläi­met maan­omis­ta­jan vas­tuul­la – Pu­hos­jär­ven mök­ki­läi­sen ran­nas­sa kellui kuollut hirvi, soitto po­lii­sil­le ei aut­ta­nut

30.05.2023 18:37 1
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori