Vanhusten viikon varaslähtö sähköiseen asiointiin – apua saa digikummeilta, jotka voi tunnistaa sinisestä tai pinkistä hupparista
Tilaajille

Van­hus­ten viikon va­ras­läh­tö säh­köi­seen asioin­tiin – apua saa di­gi­kum­meil­ta, jotka voi tun­nis­taa si­ni­ses­tä tai pin­kis­tä hup­pa­ris­ta

25.09.2021 05:04
Iijoen kalastusalueen suunnitelmat valmistumassa – myöhästynyt yleiskokous pohti myös tongonongintaa ja kesämoottorikelkkailua
Tilaajille

Iijoen kalastusalueen suunnitelmat valmistumassa – myöhästynyt yleiskokous pohti myös tongonongintaa ja kesämoottorikelkkailua

05:21
Koira häkkiin tai vöihin – 20-kiloinen koira muuttuu kolaritilanteessa hirven painoiseksi
Tilaajille

Koira häkkiin tai vöihin – 20-kiloinen koira muuttuu kolaritilanteessa hirven painoiseksi

25.09.2021 13:19
Vauvan päivää vietettiin leikkisästi seurakunnan perhekerhossa Pudasjärvellä – juhlapäivän takana on ajatus vauvaystävällisestä yhteiskunnasta: "Vauvoja ja perheitä on aiheellista nostaa esille"
Tilaajille

Vauvan päivää vie­tet­tiin leik­ki­säs­ti seu­ra­kun­nan per­he­ker­hos­sa Pu­das­jär­vel­lä – juh­la­päi­vän takana on ajatus vau­va­ys­tä­väl­li­ses­tä yh­teis­kun­nas­ta: "Vau­vo­ja ja per­hei­tä on ai­heel­lis­ta nostaa esille"

24.09.2021 16:00
Markkinointijohtaja – sinä olet vastuussa yrityksesi datasta
Mainos Kaleva Media

Mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja – sinä olet vas­tuus­sa yri­tyk­se­si datasta

22.09.2021 10:00
Saksalainen kuvausryhmä kävi Pudasjärvellä puolukassa – "Tämä on kuin paratiisi, mutta se täytyy osata nähdä"
LUONTO
Tilaajille

Sak­sa­lai­nen ku­vaus­ryh­mä kävi Pu­das­jär­vel­lä puo­lu­kas­sa – "Tämä on kuin pa­ra­tii­si, mutta se täytyy osata nähdä"

24.09.2021 06:00
Merikotkan poikasia kuoli kesällä lintuinfluenssaan – kanta vahvistuu vähitellen monissa paikoin Pohjois-Suomessa

Me­ri­kot­kan poi­ka­sia kuoli kesällä lin­tu­inf­luens­saan – kanta vah­vis­tuu vä­hi­tel­len monissa paikoin Poh­jois-Suo­mes­sa

21.09.2021 08:05
Tilaajille
Raakun 100 miljoonan vuoden taival uhanalaiseksi eläinlajiksi – näyttelyavajaiset torstaina Syötteellä ja Oulangalla

Raakun 100 mil­joo­nan vuoden taival uhan­alai­sek­si eläin­la­jik­si – näyt­te­ly­ava­jai­set tors­tai­na Syöt­teel­lä ja Ou­lan­gal­la

21.09.2021 06:09
Tilaajille
Luvassa pilvinen viikko – alkuviikosta voi olla yöpakkasia

Luvassa pil­vi­nen viikko – al­ku­vii­kos­ta voi olla yö­pak­ka­sia

19.09.2021 20:22

Oksat not­ku­vat nyt pih­la­jan­mar­jo­ja – Näin hyö­dyn­nät run­sas­kui­tuis­ta c-vi­ta­mii­ni­pom­mia

19.09.2021 11:38
Tilaajille

Jah­ti­ka­ve­ri­na kan­sal­lis­koi­ra – en­si­ker­ta­lai­nen kip­pu­ra­hän­nän mukana

15.09.2021 10:00
Tilaajille
Immonen: "Elinkustannuksia on välttämätöntä alentaa erityisesti liikkumisen ja asumisen hintaa pienentämällä"
Lukijalta
Kolumni
Olli Immonen

Immonen: "Elinkustannuksia on välttämätöntä alentaa erityisesti liikkumisen ja asumisen hintaa pienentämällä"

23.09.2021 16:44
Pudasjärvellä jälleen uusia mahdollisia korona-altistumisia kaupassa, kuntosalilla ja Hesburgerissa – "Korona liikkuu nyt nuorten keskuudessa", Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Saukkonen sanoo

Pudasjärvellä jälleen uusia mahdollisia korona-altistumisia kaupassa, kuntosalilla ja Hesburgerissa – "Korona liikkuu nyt nuorten keskuudessa", Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Saukkonen sanoo

23.09.2021 13:41 1
Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys 50 vuotta – yleisötilaisuus Jokijärven Saijassa
HISTORIA
Tilaajille

Pu­das­jär­ven luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys 50 vuotta – ylei­sö­ti­lai­suus Jo­ki­jär­ven Sai­jas­sa

21.09.2021 15:55
Tässä oltiin öyvisillä – Sillalle kertyi yleensä muutamia kymmeniä nuoria Sarajärveltä ja ympäristöstä

Tässä oltiin öy­vi­sil­lä – Sil­lal­le kertyi yleensä muu­ta­mia kym­me­niä nuoria Sa­ra­jär­vel­tä ja ym­pä­ris­tös­tä

12.09.2021 04:00
Tilaajille
Pudasjärvellä koettiin tuhotulvia 90 vuotta sitten: "I.Polojärven jokitörmällä ollut pyykkipatakin joutui veden varaan"

Pu­das­jär­vel­lä koet­tiin tu­ho­tul­via 90 vuotta sitten: "I.Po­lo­jär­ven jo­ki­tör­mäl­lä ollut pyyk­ki­pa­ta­kin joutui veden varaan"

10.09.2021 17:38
Tilaajille
Erkki Piri muistelee edellisiä kirkon juhlia: Kungust Gustaf III:n hallituxen alla rakettu

Erkki Piri muis­te­lee edel­li­siä kirkon juhlia: Kungust Gustaf III:n hal­li­tu­xen alla rakettu

10.09.2021 09:10
Tilaajille

Ra­ken­nus­mes­ta­ril­le mak­set­tin 44 rii­kin­taa­le­ria 21 kil­lin­kiä ja 4 runs­tyk­kiä – Lop­pu­tu­lok­se­na Pu­das­jär­vel­le kohosi puu­kirk­ko, joka on kes­tä­nyt aikaa jo 240 vuotta

07.09.2021 14:20
Tilaajille

Pu­na-ar­mei­jan kai­va­mis­ta kor­suis­ta tuli koti jopa 800 kuu­sa­mo­lai­sel­le – mul­ta­sei­näi­sis­sä, lau­doil­la vuo­ra­tuis­sa kor­suis­sa asui per­hei­tä pienten las­ten­sa kanssa vielä tal­vel­la 1946–47

05.09.2021 11:34
Tilaajille
Oulunkaari valmistelee kolmansia rokotuksia – Pudasjärvellä yksi uusi koronatartunta

Oulunkaari valmistelee kolmansia rokotuksia – Pudasjärvellä yksi uusi koronatartunta

24.09.2021 14:37
Koillismaalla on luvat miljoonien kalliokuutiometrin louhimiseen, tavaraa kuluu enemmän kuin soramonttujen antia – koululaiset kävivät katsomassa Peräposiolla, miten opiskelijat käyttävät murskaamoa
Tilaajille

Koillismaalla on luvat miljoonien kalliokuutiometrin louhimiseen, tavaraa kuluu enemmän kuin soramonttujen antia – koululaiset kävivät katsomassa Peräposiolla, miten opiskelijat käyttävät murskaamoa

24.09.2021 11:02
Autopesu

Autopesu

11.09.2021 10:04
Saksalainen kuvausryhmä kävi Pudasjärvellä puolukassa – "Tämä on kuin paratiisi, mutta se täytyy osata nähdä"
Tilaajille

Sak­sa­lai­nen ku­vaus­ryh­mä kävi Pu­das­jär­vel­lä puo­lu­kas­sa – "Tämä on kuin pa­ra­tii­si, mutta se täytyy osata nähdä"

24.09.2021 06:00
Iso-Syötteellä lähes miljoonan investoinnit pidempään laskukauteen – laskukausi alkaa säiden salliessa marraskuun puolivälissä
Syöte
Tilaajille

Iso-Syöt­teel­lä lähes mil­joo­nan in­ves­toin­nit pi­dem­pään las­ku­kau­teen – las­ku­kau­si alkaa säiden sal­lies­sa mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä

23.09.2021 12:38
Varaustupia vuokratuviksi Syötteellä – Rytitupa ja Pärjänjokivarren Isoniemen kämppä vuokrattava kokonaan

Va­raus­tu­pia vuok­ra­tu­vik­si Syöt­teel­lä – Ry­ti­tu­pa ja Pär­jän­jo­ki­var­ren Iso­nie­men kämppä vuok­rat­ta­va ko­ko­naan

19.09.2021 11:46
Tilaajille
Suosittujen retkeilyalueiden metsästyskiellot viipyvät, vaikka uusi jahtikausi on jo alkanut – "Onhan siinä aina riskinsä, jos vilkkailla alueilla metsästetään ampuma-aseilla"

Suo­sit­tu­jen ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­kiel­lot vii­py­vät, vaikka uusi jah­ti­kau­si on jo alkanut – "Onhan siinä aina ris­kin­sä, jos vilk­kail­la alueil­la met­säs­te­tään am­pu­ma-aseil­la"

09.09.2021 18:30
Tilaajille
Kansainvälisiä matkailijoita houkutellaan takaisin Syötteelle – Naturpoliksen hankkeen ykkösenä chartereiden palauttaminen

Kan­sain­vä­li­siä mat­kai­li­joi­ta hou­ku­tel­laan ta­kai­sin Syöt­teel­le – Na­tur­po­lik­sen hank­keen yk­kö­se­nä char­te­rei­den pa­laut­ta­mi­nen

08.09.2021 14:27
Tilaajille

Lup­po­ve­si palaa jälleen lauan­tai­na – Koko perheen päivän mit­tai­nen ta­pah­tu­ma, mukana myös Huip­pu­kymp­pi

03.09.2021 12:00
Tilaajille
Pudasjärven jäteasema on toiminut jo viiden vuoden ajan – pudasjärveläiset kierrättävät ahkerasti, ja eniten jäteasemalle tuodaan sähkölaitteita
Tilaajille

Pudasjärven jäteasema on toiminut jo viiden vuoden ajan – pudasjärveläiset kierrättävät ahkerasti, ja eniten jäteasemalle tuodaan sähkölaitteita

23.09.2021 19:00
Hyvä hanke, jota korona vesitti – Koillismaan pienten vesilaitosten kehittämishanke päättymässä ilman suurta huipennusta
Tilaajille

Hyvä hanke, jota korona vesitti – Koil­lis­maan pienten ve­si­lai­tos­ten ke­hit­tä­mis­han­ke päät­ty­mäs­sä ilman suurta hui­pen­nus­ta

23.09.2021 13:01
Iso-Syötteellä lähes miljoonan investoinnit pidempään laskukauteen – laskukausi alkaa säiden salliessa marraskuun puolivälissä
Tilaajille

Iso-Syöt­teel­lä lähes mil­joo­nan in­ves­toin­nit pi­dem­pään las­ku­kau­teen – las­ku­kau­si alkaa säiden sal­lies­sa mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä

23.09.2021 12:38
83 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut ensimmäisen koronarokotuksen – rokottamattomien joukossa on yhä paljon tartuntoja

83 pro­sent­tia yli 12-vuo­tiais­ta on saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen – ro­kot­ta­mat­to­mien jou­kos­sa on yhä paljon tar­tun­to­ja

23.09.2021 10:50
Piinaava häätötaistelu päättyi Pudasjärven voittoon – hirsihotellia päästiin viimein remontoimaan uutta varten
Tilaajille

Pii­naa­va hää­tö­tais­te­lu päättyi Pu­das­jär­ven voit­toon – hir­si­ho­tel­lia pääs­tiin viimein re­mon­toi­maan uutta varten

23.09.2021 06:06
Puhutaan rahasta – siitä puhumisen kulttuuri on pikkuhiljaa muuttumassa vapaammaksi, mikä on oikea suunta
Kolumni
Reeta Jylhänlehto

Pu­hu­taan rahasta – siitä pu­hu­mi­sen kult­tuu­ri on pik­ku­hil­jaa muut­tu­mas­sa va­paam­mak­si, mikä on oikea suunta

22.09.2021 21:01
Pudasjärven vallattomat valiokunnat haluavat osallistaa – Puheenjohtajat nostavat infran ja nuoret alkaneen kauden kärkikysymyksiksi
Tilaajille

Pu­das­jär­ven val­lat­to­mat va­lio­kun­nat ha­lua­vat osal­lis­taa – ­Pu­heen­joh­ta­jat nos­ta­vat infran ja nuoret al­ka­neen kauden kär­ki­ky­sy­myk­sik­si

22.09.2021 16:15
Ikuisuushankkeella 10-vuotissynttärit! – jäähalli nousi taas puheen asteelle
Pääkirjoitus
Juha Hagelberg

Ikui­suus­hank­keel­la 10-vuo­tis­synt­tä­rit! – jää­hal­li nousi taas puheen as­teel­le

22.09.2021 15:06
Maskisuositus lieventyi Pudasjärvellä – Viime päivinä useita mahdollisia korona-altistumisia

Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

22.09.2021 13:26
Pudasjärvi toiseksi Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa, palkinnoksi muun muassa Sanoman mediatilaa – suunnitteilla jo uusi, pudasjärveläisiä työpaikkoja esittelevä kampanja
Tilaajille

Pu­das­jär­vi toi­sek­si Kun­ta­mark­ki­noin­nin SM-kil­pai­lus­sa, pal­kin­nok­si muun muassa Sanoman me­dia­ti­laa – suun­nit­teil­la jo uusi, pu­das­jär­ve­läi­siä työ­paik­ko­ja esit­te­le­vä kam­pan­ja

22.09.2021 11:00
Useita uusia tuulivoimatoimijoita rynnimässä Pudasjärvelle – Tolpanvaaran puistosta tulevat veroeurot myöhästymässä ainakin vuodella
Tilaajille

Useita uusia tuu­li­voi­ma­toi­mi­joi­ta ryn­ni­mäs­sä Pu­das­jär­vel­le – Tol­pan­vaa­ran puis­tos­ta tulevat ve­ro­eu­rot myö­häs­ty­mäs­sä ainakin vuo­del­la

22.09.2021 06:02
Oksat notkuvat nyt pihlajanmarjoja – Näin hyödynnät runsaskuituista c-vitamiinipommia
Hillat ja marjat
Tilaajille

Oksat not­ku­vat nyt pih­la­jan­mar­jo­ja – Näin hyö­dyn­nät run­sas­kui­tuis­ta c-vi­ta­mii­ni­pom­mia

19.09.2021 11:38
Tänä vuonna viinimarjojen sadossa selkeitä eroja –  yksi syy siihen on kukintojen ajankohta

Tänä vuonna vii­ni­mar­jo­jen sadossa sel­kei­tä eroja –  yksi syy siihen on ku­kin­to­jen ajan­koh­ta

02.09.2021 08:00
Tilaajille
Laatikot ovat jo valmiina tattikaupoille, puolukkaa  huonohkosti – hillasadosta pelkästään yhdeltä ostajalta 150 000 euroa Koillismaalle

Laa­ti­kot ovat jo val­mii­na tat­ti­kau­poil­le, puo­luk­kaa huo­noh­kos­ti – hil­la­sa­dos­ta pel­käs­tään yhdeltä os­ta­jal­ta 150 000 euroa Koil­lis­maal­le

24.08.2021 07:55
Tilaajille
Marjat kaupaksi netissä: "Kotimainen marjanpoimija ensin poimii marjat, sitten puhdistaa ja lopuksi myy ne somessa"

Marjat kau­pak­si ne­tis­sä: "Ko­ti­mai­nen mar­jan­poi­mi­ja ensin poimii marjat, sitten puh­dis­taa ja lopuksi myy ne so­mes­sa"

18.08.2021 08:00
Tilaajille

"Vai­kut­taa, että ei tule run­saas­ti, mutta tämä on vasta alus­ta­vaa tietoa" – puo­luk­ka­sa­dos­ta odo­te­taan vaih­te­le­vaa, herk­ku­tat­te­ja­kin mie­li­tään met­säs­tä maail­mal­le

14.08.2021 04:00
Tilaajille

Hil­las­tus le­viä­mis­vai­hees­sa – Rä­mei­den ja korpien hillat näyt­täi­si­vät olevan pa­rem­pia, niillä hilla kypsyy myö­hem­min

24.07.2021 19:00
Tilaajille
Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – kohderyhmä immuunipuutteiset sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijät

Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – koh­de­ryh­mä im­muu­ni­puut­tei­set sekä so­siaa­li- ja ter­veys­alan työn­te­ki­jät

21.09.2021 16:17
Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys 50 vuotta – yleisötilaisuus Jokijärven Saijassa
Tilaajille

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys 50 vuotta – yleisötilaisuus Jokijärven Saijassa

21.09.2021 15:55
Merikotkan poikasia kuoli kesällä lintuinfluenssaan – kanta vahvistuu vähitellen monissa paikoin Pohjois-Suomessa
Tilaajille

Me­ri­kot­kan poi­ka­sia kuoli kesällä lin­tu­inf­luens­saan – kanta vah­vis­tuu vä­hi­tel­len monissa paikoin Poh­jois-Suo­mes­sa

21.09.2021 08:05
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.