Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Koira on hirvijahdissa välttämätön "Täällä taitaa jämtlanninpystykorva olla suosituin. Se toimii ja jaksaa myös runsaammassa lumessa ja laajoilla jahtialueilla"
Tilaajille

Koira on hir­vi­jah­dis­sa vält­tä­mä­tön "Täällä taitaa jämt­lan­nin­pys­ty­kor­va olla suo­si­tuin. Se toimii ja jaksaa myös run­saam­mas­sa lumessa ja laa­joil­la jah­tia­lueil­la"

07:00
Nousut ja laskut: "Suomalaiset viettävät joulua perinteisin ruokamenoin, mutta pöydässä on yhä useamman valmisruoat"

Nousut ja laskut: "Suomalaiset viettävät joulua perinteisin ruokamenoin, mutta pöydässä on yhä useamman valmisruoat"

16:00
Myyntimiehestä tuli 80-luvun Pudasjärvellä kuvataiteilija – Tykkyläinen sai hakemaan kuvataideakatemiaan, vaikka taiteilijanalku osasi hädin tuskin piirtää
Tilaajille

Myyntimiehestä tuli 80-luvun Pudasjärvellä kuvataiteilija – Tykkyläinen sai hakemaan kuvataideakatemiaan, vaikka taiteilijanalku osasi hädin tuskin piirtää

12:00
Korruptiolla on kunnissa yllättävän kirjavat kasvot – osa kunnista laatii jo pelisääntöjä
Tilaajille

Kor­rup­tiol­la on kun­nis­sa yl­lät­tä­vän kir­ja­vat kasvot – osa kun­nis­ta laatii jo pe­li­sään­tö­jä

02.12.2021 16:00
Koillismaalla juhlistetaan itsenäisyyspäivää perinteisin menoin – Kuusamossa juhlakansalta vaaditaan koronapassi, Taivalkoskella kirkkoon otetaan rajoitettu määrä
Tilaajille

Koillismaalla juhlistetaan itsenäisyyspäivää perinteisin menoin – Kuusamossa juhlakansalta vaaditaan koronapassi, Taivalkoskella kirkkoon otetaan rajoitettu määrä

10:45
Koira on hirvijahdissa välttämätön "Täällä taitaa jämtlanninpystykorva olla suosituin. Se toimii ja jaksaa myös runsaammassa lumessa ja laajoilla jahtialueilla"
LUONTO
Tilaajille

Koira on hir­vi­jah­dis­sa vält­tä­mä­tön "Täällä taitaa jämt­lan­nin­pys­ty­kor­va olla suo­si­tuin. Se toimii ja jaksaa myös run­saam­mas­sa lumessa ja laa­joil­la jah­tia­lueil­la"

07:00
Pudasjärven paliskunnan susijahti tuotti jälleen tulosta

Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

03.12.2021 15:50
Tilaajille
Luontopaneeli: Pohjois-Suomessa 176 000 hehtaaria lisää metsää suojeluun jotta EU-tavoitteet täyttyvät – hintalappu koko maassa lähes 7 miljardia euroa

Luon­to­pa­nee­li: Poh­jois-Suo­mes­sa 176 000 heh­taa­ria lisää metsää suo­je­luun jotta EU-ta­voit­teet täyt­ty­vät – hin­ta­lap­pu koko maassa lähes 7 mil­jar­dia euroa

01.12.2021 19:00
Tilaajille
Taivalkoskelaista purrut karhu on todennäköisesti palannut talviunilleen – karhuhyökkäys talvella on äärimmäisen harvinainen

Tai­val­kos­ke­lais­ta purrut karhu on to­den­nä­köi­ses­ti pa­lan­nut tal­vi­unil­leen – kar­hu­hyök­käys tal­vel­la on ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­nen

30.11.2021 15:55
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa ren­gas­tet­tu nuori maa­kot­ka on jo 2 000 ki­lo­met­rin päässä syn­nyin­seu­duil­taan – katso kar­tas­ta mil­lai­nen Klasun len­to­reit­ti on ollut

29.11.2021 15:09
Tilaajille

Me­ri­kot­kan esiin­ty­mis­alue laa­je­nee Poh­jois-Suo­mes­sa – Muut­to­hau­kan kannan kasvu on ty­reh­ty­nyt

28.11.2021 14:02
Tilaajille
Rakennuspaloja alueellisesti eniten Oulussa, Raahessa, Pudasjärvellä ja Ylivieskassa – monen kodin palovaroitin ei välttämättä toimi
Tilaajille

Ra­ken­nus­pa­lo­ja alueel­li­ses­ti eniten Ou­lus­sa, Raa­hes­sa, Pu­das­jär­vel­lä ja Yli­vies­kas­sa – monen kodin pa­lo­va­roi­tin ei vält­tä­mät­tä toimi

01.12.2021 14:12
Pudasjärven paliskunnan susijahti tuotti jälleen tulosta
Tilaajille

Pudasjärven paliskunnan susijahti tuotti jälleen tulosta

03.12.2021 15:50
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Valto Salonperä

Ikääntyneet ja hyvinvointi: "Hyvinvointialueiden on kaikissa toiminnoissaan ja niiden kehittämisessä huomioitava, että ikääntyneellä väestölläkin tulee olla aito mahdollisuus osallistu"

04:01
Koillismaalle pakkasvaroitus: viikonloppuna jopa -30 astetta pakkasta – Meteorologi: " Lämpötila on ollut tavanomaiseen nähden jopa kymmentä astetta kylmempää kuin tavallisesti tähän asti"
Tilaajille

Koillismaalle pakkasvaroitus: viikonloppuna jopa -30 astetta pakkasta – Meteorologi: " Lämpötila on ollut tavanomaiseen nähden jopa kymmentä astetta kylmempää kuin tavallisesti tähän asti"

10:45
Arkiston aarteet: Iijokiseutu: Lasten adventti vuonna 2009

Arkiston aarteet: Iijokiseutu: Lasten adventti vuonna 2009

08:00
Asko Kuukasjärven koira haukkuu hirven

Asko Kuukasjärven koira haukkuu hirven

01.12.2021 15:48
Hiihtokausi saatiin alkuun Syötteen keinolumella – Latupassin hintaan korotus: Vuosia samana pysyneitä maksuja kihautettiin nyt reilusti. Koko kauden passi maksaa 50 euroa aiemman 35 euron sijaan
SYÖTE
Tilaajille

Hiih­to­kau­si saatiin alkuun Syöt­teen kei­no­lu­mel­la – La­tu­pas­sin hintaan ko­ro­tus: Vuosia samana py­sy­nei­tä maksuja ki­hau­tet­tiin nyt rei­lus­ti. Koko kauden passi maksaa 50 euroa aiemman 35 euron sijaan

22.11.2021 04:00 1
Lumetusta Syötteellä

Lu­me­tus­ta Syöt­teel­lä

21.11.2021 20:15
Hiihtokeskusten ikiaikaiseen ongelmaan ratkaisu – Kiitos pyöräilyn, Iso-Syötteellä on pyörinyt hissi tänä vuonna jokaisena kuukautena.

Hiih­to­kes­kus­ten iki­ai­kai­seen on­gel­maan rat­kai­su – Kiitos pyö­räi­lyn, Iso-Syöt­teel­lä on pyö­ri­nyt hissi tänä vuonna jo­kai­se­na kuu­kau­te­na.

20.11.2021 04:00
Tilaajille
Mistä Syötteelle joulupukki?
Kolumni Markus Paso

Mistä Syöt­teel­le jou­lu­puk­ki?

19.11.2021 20:00
Tilaajille

Syöte lähti si­nun­kau­poil­le eikä kö­röt­te­le – Uusi brändi tarjoaa ko­ti­maa­han eri kär­ki­vies­tin kuin kan­sain­vä­li­sil­le kuu­li­joil­le

18.11.2021 04:05
Tilaajille

Mat­kai­lus­sa pu­hal­ta­vat uudet tuulet ja Syöt­teel­lä niitä on osattu jo hyö­dyn­tää

17.11.2021 14:57
Tilaajille

Alueel­li­nen maan­puo­lus­tus­kurs­si Pu­das­jär­ven Iso-Syöt­teel­lä - teemana yh­teis­kun­nan ko­ko­nais­tur­val­li­suus

08.11.2021 09:33
Arkistosta: Syötteen ufojen salaisuus selvisi, kertoi Atte Särkelä joulukuussa 2019
HISTORIA
Tilaajille

Ar­kis­tos­ta: Syöt­teen ufojen sa­lai­suus sel­vi­si, kertoi Atte Särkelä jou­lu­kuus­sa 2019

17.11.2021 18:01
Poliisi iski pimeässä talvi-illassa ompeluseuroihin – Suurrikollisen takaa-ajo päättyi pidätykseen Sarakylässä Sattulan pirtissä helmikuussa 1937

Poliisi iski pi­meäs­sä tal­vi-il­las­sa om­pe­luseu­roi­hin – ­Suur­ri­kol­li­sen ta­kaa-ajo päättyi pi­dä­tyk­seen Sa­ra­ky­läs­sä Sat­tu­lan pir­tis­sä hel­mi­kuus­sa 1937

31.10.2021 08:00
Tilaajille
Tietäjien tai taikojen mailla – Pohjoinen on kuvattu kautta historian pelottavaksi ja uhkaavaksi paikaksi, jossa tarjotaan tuoppi kyykäärmeitä juotavaksi tai noidutaan piru rattaille

Tie­tä­jien tai tai­ko­jen mailla – Poh­joi­nen on kuvattu kautta his­to­rian pe­lot­ta­vak­si ja uh­kaa­vak­si pai­kak­si, jossa tar­jo­taan tuoppi kyy­käär­mei­tä juo­ta­vak­si tai noi­du­taan piru rat­tail­le

24.10.2021 10:00
Tilaajille
Nimismies selvitteli 1930-luvulla salakaatoja: "Pudasjärven sydänmaat ovat niin laajoja, että niissä oli salakaatajien helppo valtion sarvipäitä jahdata ilman suurtakaan virkavallan riskiä"

Ni­mis­mies sel­vit­te­li 1930-lu­vul­la sa­la­kaa­to­ja: "Pu­das­jär­ven sy­dän­maat ovat niin laa­jo­ja, että niissä oli sa­la­kaa­ta­jien helppo valtion sar­vi­päi­tä jahdata ilman suur­ta­kaan vir­ka­val­lan riskiä"

23.10.2021 08:00
Tilaajille

Kent­tä­ra­dan do­ku­men­toi­ja Raimo Salo tekee nyt elo­ku­vaa kämp­pä­emän­nis­tä – "Nuo­rel­ta nai­sel­ta vaa­dit­tiin roh­keut­ta mennä kars­kien miesten jouk­koon"

18.10.2021 09:00
Tilaajille

Villa Han­na­lan ostanut pu­das­jär­ve­läi­nen Martti Haapala suomii ou­lu­lais­ta pää­tök­sen­te­koa: "Pää­tök­sen­te­ko­kult­tuu­ri on hukassa ja hal­lin­to­jär­jes­tel­mä va­lu­vi­kai­nen"

18.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Aluehallintovirasto antoi päätöksen rajoitusten ja koronapassin käytön laajentamisesta koko Pohjois-Pohjanmaalla – lasten harrastamismahdollisuuksiin ei puututa

Aluehallintovirasto antoi päätöksen rajoitusten ja koronapassin käytön laajentamisesta koko Pohjois-Pohjanmaalla – lasten harrastamismahdollisuuksiin ei puututa

03.12.2021 20:36
Pohjois-Pohjanmaalla todettu yhteensä 269 koronatartuntaa perjantaina, joista neljä Pudasjärvellä ja kolme Taivalkoskella –  tartuntoja todettu 16 kunnan alueella

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu yh­teen­sä 269 ko­ro­na­tar­tun­taa per­jan­tai­na, joista neljä Pu­das­jär­vel­lä ja kolme Tai­val­kos­kel­la – tar­tun­to­ja todettu 16 kunnan alueel­la

03.12.2021 16:11
Jorma Kouva jatkaa Pudasjärven keskustan johdossa – Syyskokous päätti perustaa nuorisojärjestön
Tilaajille

Jorma Kouva jatkaa Pu­das­jär­ven kes­kus­tan joh­dos­sa – Syys­ko­kous päätti pe­rus­taa nuo­ri­so­jär­jes­tön

03.12.2021 12:53
Pudasjärven kaupunki antoi koronasuositukset – palveluja saa edelleen kasvokkain, mutta ensisijaisesti etäyhteyksin

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki antoi ko­ro­na­suo­si­tuk­set – pal­ve­lu­ja saa edel­leen kas­vok­kain, mutta en­si­si­jai­ses­ti etä­yh­teyk­sin

03.12.2021 11:37
Pudasjärven seurakuntakeskukseen iso remontti ensi kesänä – pihamaa myllätään auki, keskuksen käyttöön tauko
Tilaajille

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

03.12.2021 04:00
Mitä mediaa luet, kertoo mitä tiedät – "Vastuullisen median ohjenuorat löytyvät sananvapauslaista, painovapauslaista ja journalistin ohjeista"
Pääkirjoitus
Risto Pikkupeura

Mitä mediaa luet, kertoo mitä tiedät – "Vas­tuul­li­sen median oh­je­nuo­rat löy­ty­vät sa­nan­va­paus­lais­ta, pai­no­va­paus­lais­ta ja jour­na­lis­tin oh­jeis­ta"

03.12.2021 04:00
Pohjois-Pohjanmaalla käyttöön 20 henkilön kokoontumisrajoitus yleisötilaisuuksiin – vielä tiukempia rajoituksia luvassa jo perjantaina

Poh­jois-Poh­jan­maal­la käyt­töön 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus ylei­sö­ti­lai­suuk­siin – vielä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia luvassa jo per­jan­tai­na

02.12.2021 18:48
Mielipidekirjoitus
Sointu Veivo

Jou­lu­to­hi­nat avat­tiin: "Pu­das­jär­ven kau­pun­ki halusi tie­dus­tel­la kun­ta­lai­sil­ta mie­li­pi­det­tä ja ko­ke­mus­ta kau­pun­gin toi­min­nas­ta ja pal­ve­luis­ta. Rasti jom­paan­kum­paan ruu­tuun: onko kau­pun­ki ollut tosi kiltti vai tuhma"

02.12.2021 16:00
Freestylen huiput Rukalla – hyppyjen maailmancup alkaa jo tänään torstaina, kumpareissa kisataan lauantaina
Tilaajille

Free­sty­len huiput Rukalla – hyp­py­jen maail­man­cup alkaa jo tänään tors­tai­na, kum­pa­reis­sa ki­sa­taan lauan­tai­na

02.12.2021 14:11
Kyberturvallisuuskeskus varoittaa jopa satoja tuhansia huijausviestejä lähettäneestä haittaohjelmasta – yrittää huijata käyttäjää avaamaan ääni- tai kuvaviestin

Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kus va­roit­taa jopa satoja tu­han­sia hui­jaus­vies­te­jä lä­het­tä­nees­tä hait­ta­oh­jel­mas­ta – yrittää huijata käyt­tä­jää avaa­maan ääni- tai ku­va­vies­tin

02.12.2021 09:00
Taivalkosken kirkkoon tulossa kallis investointi vuonna 2023 – "Tällä hetkellä remonttia suunnitellaan yhteensä noin 650 000 euron budjetilla"
Tilaajille

Tai­val­kos­ken kirk­koon tulossa kallis in­ves­toin­ti vuonna 2023 – "Tällä het­kel­lä re­mont­tia suun­ni­tel­laan yh­teen­sä noin 650 000 euron bud­je­til­la"

02.12.2021 06:00
MIELIPIDE
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Valto Salonperä

Ikään­ty­neet ja hy­vin­voin­ti: "Hy­vin­voin­tia­luei­den on kai­kis­sa toi­min­nois­saan ja niiden ke­hit­tä­mi­ses­sä huo­mioi­ta­va, että ikään­ty­neel­lä väes­töl­lä­kin tulee olla aito mah­dol­li­suus osal­lis­tu"

04:01
Mitä mediaa luet, kertoo mitä tiedät – "Vastuullisen median ohjenuorat löytyvät sananvapauslaista, painovapauslaista ja journalistin ohjeista"
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Mitä mediaa luet, kertoo mitä tiedät – "Vas­tuul­li­sen median oh­je­nuo­rat löy­ty­vät sa­nan­va­paus­lais­ta, pai­no­va­paus­lais­ta ja jour­na­lis­tin oh­jeis­ta"

03.12.2021 04:00
Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Jou­lu­to­hi­nat avat­tiin: "Pu­das­jär­ven kau­pun­ki halusi tie­dus­tel­la kun­ta­lai­sil­ta mie­li­pi­det­tä ja ko­ke­mus­ta kau­pun­gin toi­min­nas­ta ja pal­ve­luis­ta. Rasti jom­paan­kum­paan ruu­tuun: onko kau­pun­ki ollut tosi kiltti vai tuhma"

02.12.2021 16:00
Pudasjärven matkailu kasvaa ja kehittyy –" Monilla kylillä on vuosikymmenten aikana osattu järjestää elämyksellisiä tapahtumia sekä palveluita mökkiläisille ja muille ohikulkijoille. Näin toimitaan toivottavasti myös tulevaisuudessa"
Kolumni Jukka Koutaniemi

Pu­das­jär­ven mat­kai­lu kasvaa ja ke­hit­tyy –" Monilla kylillä on vuo­si­kym­men­ten aikana osattu jär­jes­tää elä­myk­sel­li­siä ta­pah­tu­mia sekä pal­ve­lui­ta mök­ki­läi­sil­le ja muille ohi­kul­ki­joil­le. Näin toi­mi­taan toi­vot­ta­vas­ti myös tu­le­vai­suu­des­sa"

02.12.2021 04:00
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soito: "Ei­kö­hän li­sään­ty­vä kau­pun­ki­lais­met­sän­omis­ta­mi­nen jo täytä EU:n kaa­vai­le­man met­sien­suo­je­lun ta­voit­teen Suo­mes­sa"

01.12.2021 21:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Leena Mämmi-Laukka

Kuka on muu­tok­sen kes­kel­lä? – "Ta­voi­te on, että hy­vin­voin­ti­alue­uu­dis­tuk­sen tultua voimaan Kirsi Ka­la­joel­la ja Ulla Uta­jär­vel­lä saavat pal­ve­lut samoin pe­rus­tein ja sa­man­lai­sia reit­te­jä pitkin"

01.12.2021 04:00
Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Naiset tukevat lä­he­tys­työ­tä – "Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan lä­he­tys­työn tu­ke­mi­sek­si,on ahkerat nais­ih­mi­set aloit­ta­neet ku­to­mis­hom­mat"

30.11.2021 16:00
Mielipidekirjoitus Pia Virranmäki, Antti Jaako

Pu­das­jär­ven lu­kios­sa viih­dy­tään ja me­nes­ty­tään: "Syk­syl­lä Pu­das­jär­ven lukion opis­ke­li­joil­le tehdyn hy­vin­voin­ti­ky­se­lyn pe­rus­teel­la lähes yh­dek­sän kym­me­nes­tä opis­ke­li­jas­ta olivat tyy­ty­väi­siä va­lit­se­maan­sa opis­ke­lu­paik­kaan"

30.11.2021 04:00
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot: "Te, jotka käy­tät­te ui­ma­hal­lin kun­to­sa­lia. Muis­ta­kaa­pa vä­li­nei­den de­sin­fioin­ti käytön jäl­keen"

29.11.2021 21:12
Kolumni Markku Riihiaho

Muo­vi­äm­pä­ri­kan­sa – "jo­kai­sen suo­ma­lai­sen sisällä asuu pieni muo­viäm­pä­ri"

29.11.2021 08:53
Pudasjärven matkailu kasvaa ja kehittyy –" Monilla kylillä on vuosikymmenten aikana osattu järjestää elämyksellisiä tapahtumia sekä palveluita mökkiläisille ja muille ohikulkijoille. Näin toimitaan toivottavasti myös tulevaisuudessa"
Kolumni
Jukka Koutaniemi

Pu­das­jär­ven mat­kai­lu kasvaa ja ke­hit­tyy –" Monilla kylillä on vuo­si­kym­men­ten aikana osattu jär­jes­tää elä­myk­sel­li­siä ta­pah­tu­mia sekä pal­ve­lui­ta mök­ki­läi­sil­le ja muille ohi­kul­ki­joil­le. Näin toi­mi­taan toi­vot­ta­vas­ti myös tu­le­vai­suu­des­sa"

02.12.2021 04:00
Tekstarit ja soito: "Eiköhän lisääntyvä kaupunkilaismetsänomistaminen jo täytä EU:n kaavaileman metsiensuojelun tavoitteen Suomessa"
Mielipidekirjoitus
Iijokiseutu

Tekstarit ja soito: "Eiköhän lisääntyvä kaupunkilaismetsänomistaminen jo täytä EU:n kaavaileman metsiensuojelun tavoitteen Suomessa"

01.12.2021 21:00
Luontopaneeli: Pohjois-Suomessa 176 000 hehtaaria lisää metsää suojeluun jotta EU-tavoitteet täyttyvät – hintalappu koko maassa lähes 7 miljardia euroa
Tilaajille

Luon­to­pa­nee­li: Poh­jois-Suo­mes­sa 176 000 heh­taa­ria lisää metsää suo­je­luun jotta EU-ta­voit­teet täyt­ty­vät – hin­ta­lap­pu koko maassa lähes 7 mil­jar­dia euroa

01.12.2021 19:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.