Lammaspaimenviikot alkoivat Syötteen kansallispuistossa – Katso video lampaiden saapumisesta Rytivaaraan
Tilaajille

Lam­mas­pai­men­vii­kot al­koi­vat Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa – Katso video lam­pai­den saa­pu­mi­ses­ta Ry­ti­vaa­raan

28.06.2022 16:00
Taivalkosken kunnan tilanne kertoo asiantuntijan mukaan kriisiytymisestä: "Johtavat viranhaltijat eivät tee kevyesti tällaisia päätöksiä, varsinkin tällainen noidankehä kertoo jostakin"
Tilaajille

Taivalkosken kunnan tilanne kertoo asiantuntijan mukaan kriisiytymisestä: "Johtavat viranhaltijat eivät tee kevyesti tällaisia päätöksiä, varsinkin tällainen noidankehä kertoo jostakin"

28.06.2022 21:56
THL: Koronaepidemia on yhä selvässä laskusuunnassa – tällä hetkellä ei perusteita koko väestön neljänsille koronarokotuksille

THL: Koronaepidemia on yhä selvässä laskusuunnassa – tällä hetkellä ei perusteita koko väestön neljänsille koronarokotuksille

28.06.2022 14:46
Lakarin koululle suunnitelmissa laajennus – uusi teknisen käsityön luokka liikuntasalin päätyyn
Tilaajille

Lakarin kou­lul­le suun­ni­tel­mis­sa laa­jen­nus – uusi tek­ni­sen kä­si­työn luokka lii­kun­ta­sa­lin päätyyn

28.06.2022 12:00
Syötteen kehittäminen jatkuu kiivaana – tavoitteena miljoona kävijää
Tilaajille

Syötteen kehittäminen jatkuu kiivaana – tavoitteena miljoona kävijää

28.06.2022 04:15
Lammaspaimenviikot alkoivat Syötteen kansallispuistossa – Katso video lampaiden saapumisesta Rytivaaraan
LUONTO
Tilaajille

Lam­mas­pai­men­vii­kot al­koi­vat Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa – Katso video lam­pai­den saa­pu­mi­ses­ta Ry­ti­vaa­raan

28.06.2022 16:00
Perhokalastus on vienyt Mikko Halosen Kuubaan ja Kuolaan saakka – harrastus on lisännyt tietoa myös vesihyönteisten elämään

Per­ho­ka­las­tus on vienyt Mikko Halosen Kuubaan ja Kuolaan saakka – har­ras­tus on li­sän­nyt tietoa myös ve­si­hyön­teis­ten elämään

27.06.2022 06:00
Tilaajille
Maamerkki meni nurin: "Kyllä siinä tuli järkyttynyt ja epätodellinen olo" – Taivalkoskelaisten Anna-Maija ja Tuulikki Vääräniemen pihapiiri meni uusiksi Paula-myrskyn myötä

Maa­merk­ki meni nurin: "Kyllä siinä tuli jär­kyt­ty­nyt ja epä­to­del­li­nen olo" – Tai­val­kos­ke­lais­ten An­na-Mai­ja ja Tuu­lik­ki Vää­rä­nie­men pi­ha­pii­ri meni uusiksi Pau­la-myrs­kyn myötä

27.06.2022 04:01
Tilaajille
Puheita ja tekoja Livojoella – luvassa kunnostustöitä ja tapahtumia

Puheita ja tekoja Li­vo­joel­la – luvassa kun­nos­tus­töi­tä ja ta­pah­tu­mia

26.06.2022 08:00
Tilaajille

Luke: Su­si­re­vii­re­jä yh­teen­sä 60 – Met­säs­tä­jä­liit­to kum­mek­suu kan­ta-ar­vio­ta

25.06.2022 16:00
Tilaajille

Mön­ki­jäl­lä metsään ja muita mokia – Kuinka vie­rail­la luon­nos­sa jälkiä jät­tä­mät­tä?

25.06.2022 08:00
Tilaajille
Lataa oma Iijokiseutu-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

Lataa oma Ii­jo­ki­seu­tu-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

15.06.2022 14:21
Lampaiden vapautus laitumelle Syötteen kansallispuiston Rytivaaran vanhan kruunun torpan pihapiiriin
Tilaajille

Lampaiden vapautus laitumelle Syötteen kansallispuiston Rytivaaran vanhan kruunun torpan pihapiiriin

28.06.2022 15:38
Lammaspaimenviikot alkoivat Syötteen kansallispuistossa – Katso video lampaiden saapumisesta Rytivaaraan
SYÖTE
Tilaajille

Lam­mas­pai­men­vii­kot al­koi­vat Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa – Katso video lam­pai­den saa­pu­mi­ses­ta Ry­ti­vaa­raan

28.06.2022 16:00
Syötteen kehittäminen jatkuu kiivaana – tavoitteena miljoona kävijää

Syöt­teen ke­hit­tä­mi­nen jatkuu kii­vaa­na – ta­voit­tee­na mil­joo­na kävijää

28.06.2022 04:15
Tilaajille
Yhdistyksille ja yrityksille uutta luontomatkailun tukea –" juuri niin sopiva alueelle kuin vain voi olla"

Yh­dis­tyk­sil­le ja yri­tyk­sil­le uutta luon­to­mat­kai­lun tukea –" juuri niin sopiva alueel­le kuin vain voi olla"

24.06.2022 09:00
Tilaajille
Keskusvaraamo ja Marco Group yhteistyöhön – Syötteen Lumi Areenan markkinointiin myös lisäpuhtia

Kes­kus­va­raa­mo ja Marco Group yh­teis­työ­hön – Syöt­teen Lumi Areenan mark­ki­noin­tiin myös li­sä­puh­tia

23.06.2022 11:11
Tilaajille

Tänä kesänä Oulusta pääsee lauan­tai­sin Syöt­teel­le päi­vä­ret­kel­le – matkat to­teu­te­taan ta­kuu­läh­töi­nä

20.06.2022 09:00
Tilaajille

Päkkilä ra­ken­taa Ol­la­kan­tien Syöt­teel­le – lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt mah­dol­lis­taa suun­ni­tel­tu­jen ma­joi­tus­liik­kei­den ra­ken­ta­mi­sen

15.06.2022 12:12
Tilaajille

Vä­li­nei­tä Syöt­teel­lä tar­jol­la lo­mai­li­jal­le joka lähtöön – mön­ki­jöi­tä, pol­ku­pyö­riä, sub-lau­to­ja ja jopa työ­ka­lu­ja

11.06.2022 17:00
Tilaajille
Taivalkosken uusi kunnanjohtaja eroaa tehtävästään
Tilaajille

Taivalkosken uusi kunnanjohtaja eroaa tehtävästään

27.06.2022 18:16
Laulaja Behm esiintyi Pudasjärvellä ensimmäistä kertaa: "Pudasjärvi on ihana"
Tilaajille

Laulaja Behm esiintyi Pudasjärvellä ensimmäistä kertaa: "Pudasjärvi on ihana"

27.06.2022 17:33
Juhannus Pudiksella -tapahtumassa laulettiin yhdessä hittibiisejä kesäillan auringon alla – Lue tunnelmat ja katso kuvat
Tilaajille

Ju­han­nus Pu­dik­sel­la -ta­pah­tu­mas­sa lau­let­tiin yhdessä hit­ti­bii­se­jä ke­sä­il­lan au­rin­gon alla – Lue tun­nel­mat ja katso kuvat

27.06.2022 17:13
Pudasjärven uusi kulttuurisuunnittelija Henna Hiltunen: "Olisi mahtavaa järjestää vähän isompiakin tapahtumia"
Tilaajille

Pu­das­jär­ven uusi kult­tuu­ri­suun­nit­te­li­ja Henna Hil­tu­nen: "Olisi mah­ta­vaa jär­jes­tää vähän isom­pia­kin ta­pah­tu­mia"

27.06.2022 12:00
Työttömyysaste on laskenut alle 7 prosentin puolessa Pohjois-Pohjanmaan kunnista – työttömyys laskussa myös Pudasjärvellä
Tilaajille

Työt­tö­myys­as­te on las­ke­nut alle 7 pro­sen­tin puo­les­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­ta – työt­tö­myys las­kus­sa myös Pu­das­jär­vel­lä

26.06.2022 14:00
Puheita ja tekoja Livojoella – luvassa kunnostustöitä ja tapahtumia
Tilaajille

Puheita ja tekoja Li­vo­joel­la – luvassa kun­nos­tus­töi­tä ja ta­pah­tu­mia

26.06.2022 08:00
Juhannus alkuun Suojalinnan kentältä – näin yleisurheilijat kilpailivat Pudasjärvellä, katso kaikki tulokset ja tunnelmakuvat
Tilaajille

Ju­han­nus alkuun Suo­ja­lin­nan ken­täl­tä – näin yleis­ur­hei­li­jat kil­pai­li­vat Pu­das­jär­vel­lä, katso kaikki tu­lok­set ja tun­nel­ma­ku­vat

24.06.2022 12:00
Yhdistyksille ja yrityksille uutta luontomatkailun tukea –" juuri niin sopiva alueelle kuin vain voi olla"
Tilaajille

Yh­dis­tyk­sil­le ja yri­tyk­sil­le uutta luon­to­mat­kai­lun tukea –" juuri niin sopiva alueel­le kuin vain voi olla"

24.06.2022 09:00
Juhannustunnelma nousee yhtä matkaa Rajamaanrannan festivaalirakenteiden kanssa – katso kuvat Juhannus Pudiksella -tapahtuman valmisteluista
Tilaajille

Ju­han­nus­tun­nel­ma nousee yhtä matkaa Ra­ja­maan­ran­nan fes­ti­vaa­li­ra­ken­tei­den kanssa – katso kuvat Ju­han­nus Pu­dik­sel­la -ta­pah­tu­man val­mis­te­luis­ta

23.06.2022 16:00
Kestävää kukkaloistoa juhannukseen – mestarifloristin vinkit kauniiseen ja kestävään juhannuskimppuun
Tilaajille

Kes­tä­vää kuk­ka­lois­toa ju­han­nuk­seen – mes­ta­ri­flo­ris­tin vinkit kau­nii­seen ja kes­tä­vään ju­han­nus­kimp­puun

23.06.2022 15:00
Kyselykierros paljastaa, että pudasjärveläiset mökkeilevät, saunovat ja syövät hyvin juhannuksena
Tilaajille

Ky­se­ly­kier­ros pal­jas­taa, että pu­das­jär­ve­läi­set mök­kei­le­vät, sau­no­vat ja syövät hyvin ju­han­nuk­se­na

23.06.2022 14:00
Pappa toi kottikärryt Iijoen rantaan, kun Joakim soitti, että nyt nappasi tosi iso kala – "Olihan se uskomaton tunne"
Tilaajille

Pappa toi kot­ti­kär­ryt Iijoen ran­taan, kun Joakim soitti, että nyt nappasi tosi iso kala – "Olihan se us­ko­ma­ton tunne"

23.06.2022 13:00
Lumikuorman alle hautautunut Hampushalli rakennettiin uudelleen ja ovet ovat viimein avoinna Iinattijärvellä – takana 132 talkookertaa ja yli 4000 talkootuntia
Historia
Tilaajille

Lu­mi­kuor­man alle hau­tau­tu­nut Ham­pus­hal­li ra­ken­net­tiin uu­del­leen ja ovet ovat viimein avoinna Ii­nat­ti­jär­vel­lä – takana 132 tal­koo­ker­taa ja yli 4000 tal­koo­tun­tia

20.06.2022 15:55 1
Katso ennen julkaisemattomia kuvia Kiestingistä jatkosodan ajalta – tunnistatko kuvassa esiintyviä henkilöitä?

Katso ennen jul­kai­se­mat­to­mia kuvia Kies­tin­gis­tä jat­ko­so­dan ajalta – tun­nis­tat­ko kuvassa esiin­ty­viä hen­ki­löi­tä?

22.05.2022 16:00
Tilaajille
Oulun läänin entinen maaherra Eino Siuruainen: Venäjällä hallitsijan arvo riippuu siitä, paljonko hän pystyy valloittamaan alueita – "Tällä hetkellä tämä toteutuu mitä suurimmassa määrin"

Oulun läänin entinen maa­her­ra Eino Siu­ruai­nen: Ve­nä­jäl­lä hal­lit­si­jan arvo riippuu siitä, pal­jon­ko hän pystyy val­loit­ta­maan alueita – "Tällä het­kel­lä tämä to­teu­tuu mitä suu­rim­mas­sa määrin"

15.05.2022 14:00
Tilaajille
Historiajuttu: Vapputunnelma kaukana: Pudasjärven työväenyhdistyksen puheenjohtajaa haukuttiin tuulen heiluteltavaksi ja  pitkin kyliä renttuilevaksi mieheksi – Sata vuotta sitten sosialistit ratkoivat riitojaan kitkerillä nimimerkkikirjoituksilla

His­to­ria­jut­tu: Vap­pu­tun­nel­ma kau­ka­na: Pu­das­jär­ven työ­väen­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jaa hau­kut­tiin tuulen hei­lu­tel­ta­vak­si ja pitkin kyliä rent­tui­le­vak­si mie­hek­si – Sata vuotta sitten so­sia­lis­tit rat­koi­vat rii­to­jaan kit­ke­ril­lä ni­mi­merk­ki­kir­joi­tuk­sil­la

01.05.2022 04:02
Tilaajille

Vii­ni­kos­kel­ta karjan kanssa evak­koon Ma­de­kos­kel­le – "Pirtin uuni läm­mi­tet­tiin ja lai­tet­tiin lihat pais­tu­maan, että saatiin evästä mat­kal­le. Mukaan otet­tiin kaikki mitä en­nä­tet­tiin"

27.04.2022 08:30
Tilaajille

His­to­ria: Metsät vä­his­sä, rau­ta­tie tulossa – "Lohi, parhain ka­la­la­jeis­ta, ui no­peas­ti mu­ta­poh­jais­ta Iijokea ylös­päin ja näyttää pyrs­tön­sä vasta Tai­val­kos­ken Jur­mus­sa. Siellä sitä saa on­gel­la­kin"

24.04.2022 12:25
Tilaajille
Keskusvaraamo ja Marco Group yhteistyöhön – Syötteen Lumi Areenan markkinointiin myös lisäpuhtia
Tilaajille

Kes­kus­va­raa­mo ja Marco Group yh­teis­työ­hön – Syöt­teen Lumi Areenan mark­ki­noin­tiin myös li­sä­puh­tia

23.06.2022 11:11
Onnettomuuspaikoilla kuvaaminen on ongelmallista, muistuttavat pelastusalan toimijat: "Ratissa kuvaaminen vaarantaa sekä kuvaajan että muiden tiellä liikkujien turvallisuuden"

Onnettomuuspaikoilla kuvaaminen on ongelmallista, muistuttavat pelastusalan toimijat: "Ratissa kuvaaminen vaarantaa sekä kuvaajan että muiden tiellä liikkujien turvallisuuden"

27.06.2022 09:00
Joskus olisi hyvä ajatella isosti ja rohkeasti – harvaanasuttujen kulttuuritapahtuma Pudasjärvelle
Kolumni
Risto Pikkupeura

Joskus olisi hyvä aja­tel­la isosti ja roh­keas­ti – har­vaa­na­sut­tu­jen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma Pu­das­jär­vel­le

23.06.2022 08:17
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori