Kun Hampushalli romahti lumikuorman alla, oli se Iinattijärven nuorisoseuralle kova isku – nyt yksi Pudasjärven suosituimmista tanssipaikoista on heräämässä eloon
Tilaajille

Kun Ham­pus­hal­li romahti lu­mi­kuor­man alla, oli se Ii­nat­ti­jär­ven nuo­ri­so­seural­le kova isku – nyt yksi Pu­das­jär­ven suo­si­tuim­mis­ta tans­si­pai­kois­ta on he­rää­mäs­sä eloon

07:00 0
Iiläisessä pitseriassa pohjia pyörittää alan huippuihin lukeutuva Katja Körkkö, joka haluaa maailman parhaaksi taikinan heittäjäksi – Nyt mestari kertoo myös, kuuluuvatko ananas ja majoneesi pitsaan
Tilaajille

Iiläisessä pitseriassa pohjia pyörittää alan huippuihin lukeutuva Katja Körkkö, joka haluaa maailman parhaaksi taikinan heittäjäksi – Nyt mestari kertoo myös, kuuluuvatko ananas ja majoneesi pitsaan

06:30 0
Neljä uutta jäsentä lentopallon Hall of Fameen – mukana myös Pudasjärvellä tuttu taitaja
Tilaajille

Neljä uutta jäsentä lentopallon Hall of Fameen – mukana myös Pudasjärvellä tuttu taitaja

25.09.2020 15:29 0
OSAO meni etuajassa maskipakkoon – Miehistönkuljetuksissa käyttöön jo kuukausi sitten
Tilaajille

OSAO meni etuajassa maskipakkoon – Miehistönkuljetuksissa käyttöön jo kuukausi sitten

25.09.2020 15:06 0
Pudasjärven työllisyys parani elokuussa – noussut loppukesästä lähemmäs maakunnan keskiarvoa

Pudasjärven työllisyys parani elokuussa – noussut loppukesästä lähemmäs maakunnan keskiarvoa

25.09.2020 12:12 0
Mielipide
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa an­ne­taan vink­ke­jä omenien käyt­töön, häm­mäs­tel­lään lii­ken­ne­ym­py­räs­sä aja­mis­ta ja ollaan huo­lis­saan tur­val­li­suu­des­ta

23.09.2020 20:00 0
Onko yllätyksiä tiedossa? – Pudasjärvellä valmistellaan leikkauslistoja suljettujen ovien takana
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Onko yl­lä­tyk­siä tie­dos­sa? – Pu­das­jär­vel­lä val­mis­tel­laan leik­kaus­lis­to­ja sul­jet­tu­jen ovien takana

23.09.2020 05:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kaisu Heikkinen

Vie­ras­la­ji korona – vastuu on aina itsellä

20.09.2020 06:00 0
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Mitkä ovat kan­nat­ta­via in­ves­toin­te­ja? – Kat­sot­ta­va tu­le­vai­suu­teen ih­mis­ten nä­kö­kul­mas­ta

18.09.2020 15:12 0
Eduskunnasta Janne Heikkinen: Tiemaksut rajoittavat vapautta liikkua
Kolumni Janne Heikkinen

Edus­kun­nas­ta Janne Heik­ki­nen: Tie­mak­sut ra­joit­ta­vat va­paut­ta liikkua

17.09.2020 06:07 0
Metsien virkistysarvoista tuloja metsänomistajille! – Tämän takia Koillismaalla olisi erinomaiset mahdollisuudet lähteä ladunaukaisijaksi virkistysarvokaupalle
Kolumni Mikko Tiirola

Metsien vir­kis­tys­ar­vois­ta tuloja met­sä­no­mis­ta­jil­le! – Tämän takia Koil­lis­maal­la olisi erin­omai­set mah­dol­li­suu­det lähteä la­dun­au­kai­si­jak­si vir­kis­tys­ar­vo­kau­pal­le

16.09.2020 05:00 1
Suomessa 105 uutta koronatapausta – Pohjois-Suomen yksi uusi tartunta tilastoitu Rovaniemelle

Suo­mes­sa 105 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­men yksi uusi tar­tun­ta ti­las­toi­tu Ro­va­nie­mel­le

25.09.2020 12:17 0
Tänä vuonna on kirjattu paljon mökkimurtoja ja niiden määrä lisääntyy yleensä syksyllä lomakauden jälkeen – lue poliisin vinkit murtojen estämiseen

Tänä vuonna on kir­jat­tu paljon mök­ki­mur­to­ja ja niiden määrä li­sään­tyy yleensä syk­syl­lä lo­ma­kau­den jälkeen – lue po­lii­sin vinkit mur­to­jen es­tä­mi­seen

25.09.2020 11:37 0
Syötteen Huippukympillä pääsi kilpailuhenki vallalle – Eija, Riitta ja Anne kippistivät maalissa tunturin huipulla
Syöte
Tilaajille

Syöt­teen Huip­pu­kym­pil­lä pääsi kil­pai­lu­hen­ki val­lal­le – Eija, Riitta ja Anne kip­pis­ti­vät maa­lis­sa tun­tu­rin hui­pul­la

22.09.2020 15:57 0
Annemari Kiekara odotetusti nopein nainen Syötteen Huippukympillä – katso tulokset

An­ne­ma­ri Kiekara odo­te­tus­ti nopein nainen Syöt­teen Huip­pu­kym­pil­lä – katso tu­lok­set

21.09.2020 10:55 0
Tilaajille
Ensin oli vain Iso-Syötteen tunturin juurelle rakennettu vaatimaton hiihtomaja – näin Syötteen matkailualueen ja hiihtokeskuksen nousu alkoi 40 vuotta sitten

Ensin oli vain Iso-Syöt­teen tun­tu­rin juu­rel­le ra­ken­net­tu vaa­ti­ma­ton hiih­to­ma­ja – näin Syöt­teen mat­kai­lu­alueen ja hiih­to­kes­kuk­sen nousu alkoi 40 vuotta sitten

20.09.2020 11:00 0
Tilaajille
Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen on Syötteellä vilkkainta vuosikymmeniin, tietää paikallinen alan yrittäjä

Va­paa-ajan asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen on Syöt­teel­lä vilk­kain­ta vuo­si­kym­me­niin, tietää pai­kal­li­nen alan yrit­tä­jä

18.09.2020 06:04 0
Tilaajille

Tu­han­sien he­vos­voi­mien vii­kon­lop­pu innosti Syöt­teel­lä – tämän takia pai­kal­li­nen rek­ka­mies­kol­mik­ko päätti jär­jes­tää en­sim­mäi­sen Iso-Syö­te Truck Wee­ken­din

16.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Korona tuo välivuoden – perinteikästä Rajalta rajalle -hiihtoa ei järjestetä ensi maaliskuussa

Korona tuo välivuoden – perinteikästä Rajalta rajalle -hiihtoa ei järjestetä ensi maaliskuussa

25.09.2020 09:31 0
Ravimaailman kuuma valmentajanimi tulee Pudasjärven Jyrkkäkoskelta, jossa Sanna Loukusalla on parinkymmenen hevosen talli – "Tässä on työ ja harrastus samassa"
Tilaajille

Ravimaailman kuuma valmentajanimi tulee Pudasjärven Jyrkkäkoskelta, jossa Sanna Loukusalla on parinkymmenen hevosen talli – "Tässä on työ ja harrastus samassa"

25.09.2020 08:57 0
Hyvän olon keskus ja valtatien kiertoliittymä -työmaa
Tilaajille

Hyvän olon keskus ja valtatien kiertoliittymä -työmaa

08.09.2020 15:00 0
Pudasjärven kaupungin vuokrataloyhtiö huutokauppaa rivitaloja netissä – Kipinän ja Puhoksen rivitalot myynnissä
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin vuok­ra­ta­lo­yh­tiö huu­to­kaup­paa ri­vi­ta­lo­ja netissä – Kipinän ja Pu­hok­sen ri­vi­ta­lot myyn­nis­sä

25.09.2020 08:45 0
STM ja THL: Koronaepidemian kiihtymisestä nähtävissä useita merkkejä – kiihtymisvaiheessa maskisuositus laajenee toisen asteen oppilaitoksiin, korkeakouluihin ja kauppakeskuksiin

STM ja THL: Ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mi­ses­tä näh­tä­vis­sä useita merk­ke­jä – kiih­ty­mis­vai­hees­sa mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee toisen asteen op­pi­lai­tok­siin, kor­kea­kou­lui­hin ja kaup­pa­kes­kuk­siin

24.09.2020 10:17 0
Tiedotustilaisuus tämän viikon koronatilanteesta – katso tallenne

Tiedotustilaisuus tämän viikon koronatilanteesta – katso tallenne

24.09.2020 09:52 0
Varmuusvarastoilla turvataan metsäpuiden siementen riittävyys – Metsähallitus aloittaa siemenkeräyksen Pohjois-Suomessa

Var­muus­va­ras­toil­la tur­va­taan met­sä­pui­den sie­men­ten riit­tä­vyys – Met­sä­hal­li­tus aloit­taa sie­men­ke­räyk­sen Poh­jois-Suo­mes­sa

24.09.2020 06:11 0
Ainutlaatuinen projekti koko Euroopassa – Koillismaan Syväreikä -projektin kairauspaikkaa vaihdettiin viime hetkellä
Tilaajille

Ai­nut­laa­tui­nen pro­jek­ti koko Eu­roo­pas­sa – Koil­lis­maan Sy­vä­rei­kä -p­ro­jek­tin kai­raus­paik­kaa vaih­det­tiin viime het­kel­lä

24.09.2020 06:05 0
Tuulivoimapuistojen kunnille tuottaman kiinteistöveron tarkka arviointi on vaikeaa, sillä asiaan vaikuttaa useampi muuttuja
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­puis­to­jen kun­nil­le tuot­ta­man kiin­teis­tö­ve­ron tarkka ar­vioin­ti on vai­keaa, sillä asiaan vai­kut­taa useampi muut­tu­ja

24.09.2020 06:00 0
Kitkan muikkuja keskellä pudasjärveläistä suota – "matkailijat ilahtuvat ja ihmettelevät"
Tilaajille

Kitkan muik­ku­ja kes­kel­lä pu­das­jär­ve­läis­tä suota – "mat­kai­li­jat ilah­tu­vat ja ih­met­te­le­vät"

19.09.2020 07:00 0
Annemari Kiekara: "Tykkään juosta, siihen on lahjoja ja tämä on minulle elämäntapa"
Tilaajille

An­ne­ma­ri Kie­ka­ra: "Tyk­kään juosta, siihen on lahjoja ja tämä on minulle elä­män­ta­pa"

23.09.2020 19:00 0
Sota-ajan muistoja kerätään talteen Taivalkoskella – tavoitteena on perustaa sota-ajan perinnehuone
Tilaajille

So­ta-ajan muis­to­ja ke­rä­tään talteen Tai­val­kos­kel­la – ta­voit­tee­na on pe­rus­taa so­ta-ajan pe­rin­ne­huo­ne

23.09.2020 13:00 0
Oulun Seudun Leader valitsi toimijoita – vuosikokous pidettiin Pudasjärvellä ja tunnustuksiakin jaettiin
Tilaajille

Oulun Seudun Leader valitsi toi­mi­joi­ta – vuo­si­ko­kous pi­det­tiin Pu­das­jär­vel­lä ja tun­nus­tuk­sia­kin jaet­tiin

23.09.2020 12:00 0
Pudasjärven uudessa liikenneympyrässä on sattunut vaaratilanteita – näin liikenneympyrässä ajetaan turvallisesti
Tilaajille

Pu­das­jär­ven uudessa lii­ken­ne­ym­py­räs­sä on sat­tu­nut vaa­ra­ti­lan­tei­ta – näin lii­ken­ne­ym­py­räs­sä ajetaan tur­val­li­ses­ti

23.09.2020 05:02 1
Kaupunki salaa leikkausesitykset – Pudasjärvellä kahden vuoden aikana 2,5 miljoonan säästötavoite
Tilaajille

Kau­pun­ki salaa leik­kaus­esi­tyk­set – Pu­das­jär­vel­lä kahden vuoden aikana 2,5 mil­joo­nan sääs­tö­ta­voi­te

23.09.2020 05:01 0
Onko yllätyksiä tiedossa? – Pudasjärvellä valmistellaan leikkauslistoja suljettujen ovien takana
Tilaajille
Pääkirjoitus
Martta Oinas-Panuma

Onko yl­lä­tyk­siä tie­dos­sa? – Pu­das­jär­vel­lä val­mis­tel­laan leik­kaus­lis­to­ja sul­jet­tu­jen ovien takana

23.09.2020 05:01 0
Pitkän syksyn merkit ilmassa – tällaista säätä Syötteen luomumeteorologi Niilo ennustaa
Tilaajille

Pitkän syksyn merkit ilmassa – täl­lais­ta säätä Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo en­nus­taa

23.09.2020 05:00 0
Suomessa on todettu 149 uutta koronavirustartuntaa – koronatapausten ilmaantuvuus on viime viikkoina noussut eri puolilla maata

Suo­mes­sa on todettu 149 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – ko­ro­na­ta­paus­ten il­maan­tu­vuus on viime viik­koi­na noussut eri puo­lil­la maata

22.09.2020 16:10 0
Syötteen Huippukympillä pääsi kilpailuhenki vallalle – Eija, Riitta ja Anne kippistivät maalissa tunturin huipulla
Tilaajille

Syöt­teen Huip­pu­kym­pil­lä pääsi kil­pai­lu­hen­ki val­lal­le – Eija, Riitta ja Anne kip­pis­ti­vät maa­lis­sa tun­tu­rin hui­pul­la

22.09.2020 15:57 0
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori