Metsä Group rakentaa, Stora Enso lopettaa –Pudasjärvellä toivotaan työpaikkojen ja metsätulojen kasvua
Tilaajille

Metsä Group ra­ken­taa, Stora Enso lo­pet­taa –Pu­das­jär­vel­lä toi­vo­taan työ­paik­ko­jen ja met­sä­tu­lo­jen kasvua

04:00
Ötökkähotelleja, kyttäyskoppeja ufoille, tähtitieteen opiskelua – Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatukia myönnettiin moneen tarkoitukseen
Tilaajille

Ötökkähotelleja, kyttäyskoppeja ufoille, tähtitieteen opiskelua – Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatukia myönnettiin moneen tarkoitukseen

04:00
Yhteisöllisyydellä ja välittämisellä yksinäisyyttä vastaan – Kukahan juuri tänään odottaa yhteydenottoasi?
Kolumni
Timo Liikanen

Yhteisöllisyydellä ja välittämisellä yksinäisyyttä vastaan – Kukahan juuri tänään odottaa yhteydenottoasi?

05:04
Kylät ovat Pudasjärven suuri rikkaus – Ollaan ylpeitä erilaisista kylistämme ja kehitetään niitä
Tilaajille
Pääkirjoitus
Martta Oinas-Panuma

Kylät ovat Pudasjärven suuri rikkaus – Ollaan ylpeitä erilaisista kylistämme ja kehitetään niitä

05:00
Suvi Teräsniska nollaa ajatuksensa Kolarissa
Mainos Kaleva Media

Suvi Te­räs­nis­ka nollaa aja­tuk­sen­sa Ko­la­ris­sa

16.04.2021 08:17
Mielipide
Yhteisöllisyydellä ja välittämisellä yksinäisyyttä vastaan – Kukahan juuri tänään odottaa yhteydenottoasi?
Kolumni Timo Liikanen

Yh­tei­söl­li­syy­del­lä ja vä­lit­tä­mi­sel­lä yk­si­näi­syyt­tä vastaan – Kukahan juuri tänään odottaa yh­tey­de­not­toa­si?

05:04
Kylät ovat Pudasjärven suuri rikkaus – Ollaan ylpeitä erilaisista kylistämme ja kehitetään niitä
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kylät ovat Pu­das­jär­ven suuri rikkaus – Ollaan ylpeitä eri­lai­sis­ta ky­lis­täm­me ja ke­hi­te­tään niitä

05:00
Tilaajille
Johtimen vetoa miesvoimin – Tällainen oli sähkön tie Pudasjärvelle reilu 70 vuotta sitten
Lukijalta Mielipide Reijo Talala

Joh­ti­men vetoa mies­voi­min – Täl­lai­nen oli sähkön tie Pu­das­jär­vel­le reilu 70 vuotta sitten

17.04.2021 11:00
Pudasjärven perussuomalaiset kylien ja kyläkoulujen asialla – Yhtään kyläkoulua ei tule lakkauttaa
Lukijalta Mielipide Pudasjärven Perussuomalaiset ry

Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­ma­lai­set kylien ja ky­lä­kou­lu­jen asialla – Yhtään ky­lä­kou­lua ei tule lak­kaut­taa

14.04.2021 16:42
Syrjäseutujen teiden hoidosta: Nyt vain korjaussuunnitelmat ja rahojen haku käyntiin!
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Syr­jä­seu­tu­jen teiden hoi­dos­ta: Nyt vain kor­jaus­suun­ni­tel­mat ja rahojen haku käyn­tiin!

14.04.2021 16:29
Eduskunnasta Katja Hänninen: Pelkkä rajoitusten purkaminen ei riitä, vaan meidän on kuunneltava lapsia ja heidän huoliaan tulevasta
Kolumni Katja Hänninen

Edus­kun­nas­ta Katja Hän­ni­nen: Pelkkä ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ei riitä, vaan meidän on kuun­nel­ta­va lapsia ja heidän huo­liaan tu­le­vas­ta

14.04.2021 15:51
Kevään perhosiakin näkyy jo lentelevän – maanantaina kirjattiin Pudasjärven vuoden lämpöennätys
Tilaajille

Kevään perhosiakin näkyy jo lentelevän – maanantaina kirjattiin Pudasjärven vuoden lämpöennätys

20.04.2021 18:00
Kuntavaaliehdokkaat pääsevät vastaamaan Iijokiseudun vaalikoneen kysymyksiin – kone aukaistaan äänestäjien käyttöön toukokuun 19. päivänä

Kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat pää­se­vät vas­taa­maan Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin – kone au­kais­taan ää­nes­tä­jien käyt­töön tou­ko­kuun 19. päivänä

20.04.2021 16:49
Ötökkähotelleja, kyttäyskoppeja ufoille, tähtitieteen opiskelua – Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatukia myönnettiin moneen tarkoitukseen
Syöte
Tilaajille

Ötök­kä­ho­tel­le­ja, kyt­täys­kop­pe­ja ufoil­le, täh­ti­tie­teen opis­ke­lua – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tu­kia myön­net­tiin moneen tar­koi­tuk­seen

04:00
Suomalaisten pääsiäismatkat tuplaantuivat – suosikkikohteita olivat erityisesti pohjoisen hiihtokeskukset

Suo­ma­lais­ten pää­siäis­mat­kat tup­laan­tui­vat – suo­sik­ki­koh­tei­ta olivat eri­tyi­ses­ti poh­joi­sen hiih­to­kes­kuk­set

07.04.2021 06:00
Tilaajille
Ufo on laskeutunut Syötteelle – Miten ihmeessä lentävä lautanen päätyi Syötekylän kaupan pihalle?

Ufo on las­keu­tu­nut Syöt­teel­le – Miten ih­mees­sä lentävä lau­ta­nen päätyi Syö­te­ky­län kaupan pi­hal­le?

06.04.2021 19:33
Tilaajille
Teltassa yöpynyt Jyrki: "Maisemista ja luonnosta nauttiminen on retkeillessä tärkeintä" – Syötteen kansallispuistoon mahtuu pääsiäisenäkin

Tel­tas­sa yöpynyt Jyrki: "Mai­se­mis­ta ja luon­nos­ta naut­ti­mi­nen on ret­keil­les­sä tär­kein­tä" – Syöt­teen kan­sal­lis­puis­toon mahtuu pää­siäi­se­nä­kin

01.04.2021 05:00
Tilaajille

Syöt­teel­le en­sim­mäi­nen mat­kai­lu­alan Green Key -ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti – yrit­tä­jät Janne ja Terhi: "Hy­väl­tä tuntuu, kun yri­tyk­sen ke­hit­tä­mi­ses­tä on saatu myös kan­sain­vä­li­nen tun­nus­tus"

31.03.2021 07:26
Tilaajille
Posti muuttaa Pudasjärvellä marketista toiseen toukokuussa – Kaikki postipalvelut jatkossa K-Supermarketista
Tilaajille

Posti muuttaa Pudasjärvellä marketista toiseen toukokuussa – Kaikki postipalvelut jatkossa K-Supermarketista

20.04.2021 15:56
THL: Suomessa on todettu 214 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan kaikki kolme uutta tartuntaa kirjattu Ouluun

THL: Suomessa on todettu 214 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan kaikki kolme uutta tartuntaa kirjattu Ouluun

20.04.2021 11:51
Team Peltonen umpihankihiihtämässä 2021
Tilaajille

Team Peltonen umpihankihiihtämässä 2021

11.02.2021 12:00
Stora Enso aikoo sulkea Kemin Veitsiluodon tehtaan, työpaikka lähdössä yli 600 ihmiseltä

Stora Enso aikoo sulkea Kemin Veit­si­luo­don teh­taan, työ­paik­ka läh­dös­sä yli 600 ih­mi­sel­tä

20.04.2021 11:20
Ajatuspaja löysi Pohjois-Pohjanmaalta kaksi menestyjäkuntaa – suurin osa maakunnasta kuuluu korkeintaan keskikastiin
Tilaajille

Aja­tus­pa­ja löysi Poh­jois-Poh­jan­maal­ta kaksi me­nes­ty­jä­kun­taa – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

20.04.2021 10:34
Museovirastolta avustusta Pudasjärven kotiseutumuseolle – viljamakasiinin sisävalaistuksen uusiminen jatkuu kesällä
Tilaajille

Museovirastolta avustusta Pudasjärven kotiseutumuseolle – viljamakasiinin sisävalaistuksen uusiminen jatkuu kesällä

20.04.2021 10:32
Ensihoitoa kaavaillaan pelastuslaitoksilta PPSHP:n vastuulle vuoden 2022 alusta – Oulun kaupunginhallitus puoltaa esitystä
Tilaajille

En­si­hoi­toa kaa­vail­laan pe­las­tus­lai­tok­sil­ta PPSHP:n vas­tuul­le vuoden 2022 alusta – Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus puoltaa esi­tys­tä

20.04.2021 06:00
Oulussa todettiin viime viikolla yhteensä 32 tartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan koronatilannetta ja rajoituksia arvioidaan tiistaina

Oulussa to­det­tiin viime vii­kol­la yh­teen­sä 32 tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ti­lan­net­ta ja ra­joi­tuk­sia ar­vioi­daan tiis­tai­na

19.04.2021 16:27
Niko Husu hopealle ja Oskari Hökkä pronssille kovassa loppukirissä – Koillismaan nuorille neljä mitalia SM-hiihdoista
Tilaajille

Niko Husu ho­peal­le ja Oskari Hökkä prons­sil­le kovassa lop­pu­ki­ris­sä – Koil­lis­maan nuo­ril­le neljä mitalia SM-hiih­dois­ta

19.04.2021 16:24
THL: Koko maassa 156 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta tapausta

THL: Koko maassa 156 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ta­paus­ta

19.04.2021 12:05
Joonas Keskiaho ajoi snowcrossin Suomen mestariksi – "Kyllähän se mestaruuden uusiminen tuntuu hyvältä"
Tilaajille

Joonas Kes­ki­aho ajoi snowc­ros­sin Suomen mes­ta­rik­si – "Kyl­lä­hän se mes­ta­ruu­den uu­si­mi­nen tuntuu hy­väl­tä"

19.04.2021 11:37
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä -kilpailuun haetaan ehdokkaita – osal­lis­tu­mis­ai­kaa tou­ko­kuun loppuun saakka

Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden kylä -kil­pai­luun haetaan eh­dok­kai­ta – osal­lis­tu­mis­ai­kaa tou­ko­kuun loppuun saakka

19.04.2021 09:18
THL: Oulussa kymmenen uutta koronatartuntaa – tartuntoja myös lukuisissa muissa pohjoisen kunnissa

THL: Oulussa kym­me­nen uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja myös lu­kui­sis­sa muissa poh­joi­sen kun­nis­sa

18.04.2021 12:22
Poliisilaitokset valvovat kovia ylinopeuksia tehostetusti ensi viikolla – "Kevätaikaan valvonta tulee erityiseen tarpeeseen"

Po­lii­si­lai­tok­set val­vo­vat kovia yli­no­peuk­sia te­hos­te­tus­ti ensi vii­kol­la – "Ke­vä­tai­kaan val­von­ta tulee eri­tyi­seen tar­pee­seen"

18.04.2021 11:00
Lasaset kansien välissä – Tuomas Hongan uutuusteos "Ison Kuopusjärven Lasanen" piirtää mahtikylien varjoon jääneen Metsälän Pudasjärven kartalle
Tilaajille

Lasaset kansien välissä – Tuomas Hongan uu­tuus­teos "Ison Kuo­pus­jär­ven La­sa­nen" piirtää mah­ti­ky­lien varjoon jääneen Met­sä­län Pu­das­jär­ven kar­tal­le

18.04.2021 08:00
Taivalkoskelle esitetään seurakuntapastoriksi Raili Suvirantaa – kolmen vuoden pestissä painotus some-viestinnässä ja vapaaehtoistyössä
Tilaajille

Tai­val­kos­kel­le esi­te­tään seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Raili Su­vi­ran­taa – kolmen vuoden pes­tis­sä pai­no­tus so­me-vies­tin­näs­sä ja va­paa­eh­tois­työs­sä

17.04.2021 18:00
Rautatiehaaveita on elätelty yli sata vuotta, mutta vieläkään juna ei vihellä Pudasjärvellä – Tällaisia suunnitelmia on vuosikymmenten aikana edistetty
Tilaajille

Rau­ta­tie­haa­vei­ta on elä­tel­ty yli sata vuotta, mutta vie­lä­kään juna ei vihellä Pu­das­jär­vel­lä – Täl­lai­sia suun­ni­tel­mia on vuo­si­kym­men­ten aikana edis­tet­ty

17.04.2021 15:00
Lepän kukinta on alkanut Pohjois-Suomessa – siitepölymääristä ennustetaan runsaita

Lepän kukinta on alkanut Poh­jois-Suo­mes­sa – sii­te­pö­ly­mää­ris­tä en­nus­te­taan run­sai­ta

17.04.2021 09:00
Pudasjärven kirjaston muutto Hyvän olon keskukseen lähenee – Näin korona näkyy kirjaston toiminnassa
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kir­jas­ton muutto Hyvän olon kes­kuk­seen lähenee – Näin korona näkyy kir­jas­ton toi­min­nas­sa

17.04.2021 07:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.