Pudasjärven koronarokotuksissa hymy on herkässä maskin takana – 86-vuotias Ruut: "Kyllä tätä on ootettu!"
Tilaajille

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa hymy on her­käs­sä maskin takana – 86-vuo­tias Ruut: "Kyllä tätä on oo­tet­tu!"

02.03.2021 17:00
Avi ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kertovat keskiviikkona uusista suosituksista ja määräyksistä

Avi ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kertovat keskiviikkona uusista suosituksista ja määräyksistä

02.03.2021 16:24
Kevään merkkejä näkyy ja kuuluu luonnossa – ensimmäiset muuttolinnutkin on jo havaittu Pudasjärvellä
Tilaajille

Kevään merkkejä näkyy ja kuuluu luonnossa – ensimmäiset muuttolinnutkin on jo havaittu Pudasjärvellä

02.03.2021 15:40
Yli 80-vuotiaille ja samassa taloudessa asuville omaishoitajille voi nyt varata rokotusajan soittamalla Pudasjärven rokotusnumeroon
Tilaajille

Yli 80-vuotiaille ja samassa taloudessa asuville omaishoitajille voi nyt varata rokotusajan soittamalla Pudasjärven rokotusnumeroon

02.03.2021 15:33
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 32 uutta koronatartuntaa, suurin osa Oulussa – Suomessa 581 uutta tautitapausta

THL: Pohjois-Pohjanmaalla 32 uutta koronatartuntaa, suurin osa Oulussa – Suomessa 581 uutta tautitapausta

02.03.2021 11:59
Mielipide
Tuulivoiman toinen puoli – lottovoittajan maineesta maksetaan karvas hinta
Lukijalta Mielipide Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Tuu­li­voi­man toinen puoli – lot­to­voit­ta­jan mai­nees­ta mak­se­taan karvas hinta

28.02.2021 17:18
Eduskunnasta Janne Heikkinen: EU:n sääntöperusteisuus on vaakalaudalla
Kolumni Janne Heikkinen

Edus­kun­nas­ta Janne Heik­ki­nen: EU:n sään­tö­pe­rus­tei­suus on vaa­ka­lau­dal­la

24.02.2021 06:00
Koronapiikkejä on Pudasjärvellä pistetty vasta pienelle väestönosalle – Maltatko odottaa rokotusten etenemistä kaikessa rauhassa?
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ko­ro­na­piik­ke­jä on Pu­das­jär­vel­lä pis­tet­ty vasta pie­nel­le väes­tön­osal­le – Mal­tat­ko odottaa ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä kai­kes­sa rau­has­sa?

24.02.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa kum­mas­tel­laan koi­ra­nul­koi­lut­ta­jia, har­mi­tel­laan päät­tä­jien ly­hyt­nä­köi­syyt­tä ja poh­dis­kel­laan tuu­li­voi­ma­loil­le sopivaa paikkaa

23.02.2021 20:06
Tilaajille
Tiistain ajatuksia: Mikäli kokeilu syrjäseutujen tuesta tulee, Pudasjärvelläkin tulee olla aktiivisia kokeilukuntien joukkoon pääsyssä
Lukijalta Mielipide Hilkka Parkkisenniemi

Tiis­tain aja­tuk­sia: Mikäli kokeilu syr­jä­seu­tu­jen tuesta tulee, Pu­das­jär­vel­lä­kin tulee olla ak­tii­vi­sia ko­kei­lu­kun­tien jouk­koon pää­sys­sä

23.02.2021 19:50
Salaperäinen Soppelainen hallitsee Toraslammella – "Jos kysyt syötekyläläiseltä Soppelaisen olemassaolosta, niin totisin naamoin tulee vastaus ja varoitus"
Lukijalta Mielipide Markku Riihiaho

Sa­la­pe­räi­nen Sop­pe­lai­nen hal­lit­see To­ras­lam­mel­la – "Jos kysyt syö­te­ky­lä­läi­sel­tä Sop­pe­lai­sen ole­mas­sao­los­ta, niin totisin naamoin tulee vastaus ja va­roi­tus"

21.02.2021 19:50
Tilaajille
Syvän lumen kelkkailu kiehtoo, mutta säännöt eivät ole kaikille selvät – Yhä useampi jäi kiinni ajelusta luvatta
Tilaajille

Syvän lumen kelkkailu kiehtoo, mutta säännöt eivät ole kaikille selvät – Yhä useampi jäi kiinni ajelusta luvatta

02.03.2021 11:00
Pudasjärven helmikuu oli kylmä ja vähäsateinen – lentokentällä lunta oli sunnuntaina 74 senttimetriä
Tilaajille

Pu­das­jär­ven hel­mi­kuu oli kylmä ja vä­hä­sa­tei­nen – len­to­ken­täl­lä lunta oli sun­nun­tai­na 74 sent­ti­met­riä

02.03.2021 09:50
Kun Vähäkuopukset Naamangalla tappeli – Pudasjärvi oli 1930-luvun puolivälissä koko Oulun läänin rikollisin maaseutupitäjä
Syöte
Tilaajille

Kun Vä­hä­kuo­puk­set Naa­man­gal­la tappeli – Pu­das­jär­vi oli 1930-lu­vun puo­li­vä­lis­sä koko Oulun läänin ri­kol­li­sin maa­seu­tu­pi­tä­jä

27.02.2021 06:00
Syötteen Välihuikoselle läjitysalue – vilkkaan rakentamisen takia tarvitaan paikka kaivuumaille

Syöt­teen Vä­li­hui­ko­sel­le lä­ji­tys­alue – vilk­kaan ra­ken­ta­mi­sen takia tar­vi­taan paikka kai­vuu­mail­le

25.02.2021 11:00 1
Tilaajille
Naamankajärven venerantaa suunnitellaan vuokrattavaksi Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtajan yritykselle

Naa­man­ka­jär­ven ve­ne­ran­taa suun­ni­tel­laan vuok­rat­ta­vak­si Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan yri­tyk­sel­le

24.02.2021 18:33
Tilaajille
Vuokravälineitä käyttöön ja kokeiluun Syötteellä – Millaisesta valikoimasta on vara valita?

Vuok­ra­vä­li­nei­tä käyt­töön ja ko­kei­luun Syöt­teel­lä – Mil­lai­ses­ta va­li­koi­mas­ta on vara valita?

20.02.2021 14:00
Tilaajille

Tun­tu­ri­ho­tel­li Iso-Syöt­teen aulan takka sai ko­mis­tuk­sen – ho­tel­lin suun­nit­te­li­ja Asko Lax tähtää muo­toi­lu­vien­tiin

19.02.2021 12:00
Tilaajille
Uskaltaako perheen perustaa jo opiskeluvuosina – Pauliina Majava uskalsi ja hän neuvoo muita: "Ei kannata pelätä elämää"
Tilaajille

Uskaltaako perheen perustaa jo opiskeluvuosina – Pauliina Majava uskalsi ja hän neuvoo muita: "Ei kannata pelätä elämää"

02.03.2021 06:00
Antti Mulari nousemassa Posion kunnanjohtajaksi – Posion kunnanhallitus ei ollut valinnasta yksimielinen
Tilaajille

Antti Mulari nousemassa Posion kunnanjohtajaksi – Posion kunnanhallitus ei ollut valinnasta yksimielinen

01.03.2021 22:13
Team Peltonen umpihankihiihtämässä 2021
Tilaajille

Team Peltonen umpihankihiihtämässä 2021

11.02.2021 12:00
Voidaanko Suomessa rajoittaa ulkona liikkumista? Pääministeri Marin: ”Näitäkään keinoja ei voida sulkea pois”

Voi­daan­ko Suo­mes­sa ra­joit­taa ulkona liik­ku­mis­ta? Pää­mi­nis­te­ri Marin: ”Näi­tä­kään keinoja ei voida sulkea pois”

01.03.2021 18:43
Helmikuu oli tavanomaista kylmempi vaikka päättyikin lauhana
Tilaajille

Hel­mi­kuu oli ta­van­omais­ta kyl­mem­pi vaikka päät­tyi­kin lauhana

01.03.2021 18:27
Pääministeri ilmoitti: Suomi on siirtynyt poikkeusoloihin – Marin vetosi kaikkiin kansalaisiin: "Kiitos, että välität ja toimit vastuullisesti"

Pääministeri ilmoitti: Suomi on siirtynyt poikkeusoloihin – Marin vetosi kaikkiin kansalaisiin: "Kiitos, että välität ja toimit vastuullisesti"

01.03.2021 13:35
Hyydetulvariski on yhä olemassa Iijoella, vaikka joki on saanut jääkannen
Tilaajille

Hyy­de­tul­va­ris­ki on yhä ole­mas­sa Ii­joel­la, vaikka joki on saanut jää­kan­nen

01.03.2021 13:04
THL: Suomessa 392 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja Oulun lisäksi Kempeleessä, Kuusamossa ja Limingassa

THL: Suo­mes­sa 392 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­tun­to­ja Oulun lisäksi Kem­pe­lees­sä, Kuu­sa­mos­sa ja Li­min­gas­sa

01.03.2021 14:41
Yli 10 hengen ti­lai­suu­det ovat kiel­let­ty­jä maa­lis­kuun loppuun saakka Pudasjärvellä – Pohjois-Pohjanmaalla ollaan epidemian kiihtymisvaiheessa

Yli 10 hengen ti­lai­suu­det ovat kiel­let­ty­jä maa­lis­kuun loppuun saakka Pu­das­jär­vel­lä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ollaan epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa

01.03.2021 09:28
Ikääntyvien hoidontarve ja määrä kasvaa Taivalkoskella – Terhi Kurtti: "Ihmiset tulisi hoitaa mahdollisimman kodinomaisissa olosuhteissa."
Tilaajille

Ikään­ty­vien hoi­don­tar­ve ja määrä kasvaa Tai­val­kos­kel­la – Terhi Kurtti: "Ih­mi­set tulisi hoitaa mah­dol­li­sim­man ko­din­omai­sis­sa olo­suh­teis­sa."

01.03.2021 09:16
KotiTV:n avulla pääsee vaikka virtuaaliselle hiihtoretkelle, maksuton kanavakokeilu jatkuu ainakin kesäkuun loppuun saakka
Tilaajille

Ko­tiTV:n avulla pääsee vaikka vir­tuaa­li­sel­le hiih­to­ret­kel­le, mak­su­ton ka­na­va­ko­kei­lu jatkuu ainakin ke­sä­kuun loppuun saakka

28.02.2021 18:00
Etätöistä voi koitua veroetua - veroilmoituksessa kannattaa huomata työhuonevähennys
Tilaajille

Etä­töis­tä voi koitua ve­ro­etua - ve­ro­il­moi­tuk­ses­sa kan­nat­taa huomata työ­huo­ne­vä­hen­nys

28.02.2021 17:00
Suomessa 620 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL – Pohjois-Pohjanmaan tartunnat kasvoivat yhdeksällä, joista yksi Iissä ja loput Oulussa

Suo­mes­sa 620 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kertoo THL – Poh­jois-Poh­jan­maan tar­tun­nat kas­voi­vat yh­dek­säl­lä, joista yksi Iissä ja loput Oulussa

28.02.2021 12:53
Näin kannabiksen kasvattajat päätyivät pohjoiseen pikkukylään Posiolle – "Sähköt katkeilivat ja valot välkkyivät, kun sähköä vedettiin välistä"
Tilaajille

Näin kan­na­bik­sen kas­vat­ta­jat pää­tyi­vät poh­joi­seen pik­ku­ky­lään Po­siol­le – "Sähköt kat­kei­li­vat ja valot välk­kyi­vät, kun sähköä ve­det­tiin vä­lis­tä"

01.03.2021 13:39
Katoilta voi tippua isoja lumimassoja ja jopa jäätä – "Eläkeläisten ei pidä lähteä katoille rimpuilemaan"
Tilaajille

Ka­toil­ta voi tippua isoja lu­mi­mas­so­ja ja jopa jäätä – "E­lä­ke­läis­ten ei pidä lähteä ka­toil­le rim­pui­le­maan"

27.02.2021 15:34
Lohien ylisiirrot alkavat taas tulevana kesänä Iijoella – tarjouskilpailu käynnissä 4.3. saakka
Tilaajille

Lohien yli­siir­rot alkavat taas tu­le­va­na kesänä Ii­joel­la – tar­jous­kil­pai­lu käyn­nis­sä 4.3. saakka

27.02.2021 15:28
THL: Suomessa rekisteröity 645 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 26 uutta tartuntaa joista 21 Oulussa

THL: Suo­mes­sa re­kis­te­röi­ty 645 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 26 uutta tar­tun­taa joista 21 Oulussa

27.02.2021 12:01
Iijoessa noussut hyydetulva uhkaa kesämökkejä Pudasjärven itäpuolella, palomestari kehottaa tarkistamaan alueella olevien mökkien ja muun omaisuuden tilanteen

Ii­joes­sa noussut hyy­de­tul­va uhkaa ke­sä­mök­ke­jä Pu­das­jär­ven itä­puo­lel­la, pa­lo­mes­ta­ri ke­hot­taa tar­kis­ta­maan alueel­la olevien mökkien ja muun omai­suu­den ti­lan­teen

27.02.2021 11:47
Kun Vähäkuopukset Naamangalla tappeli – Pudasjärvi oli 1930-luvun puolivälissä koko Oulun läänin rikollisin maaseutupitäjä
Tilaajille

Kun Vä­hä­kuo­puk­set Naa­man­gal­la tappeli – Pu­das­jär­vi oli 1930-lu­vun puo­li­vä­lis­sä koko Oulun läänin ri­kol­li­sin maa­seu­tu­pi­tä­jä

27.02.2021 06:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.