perhepeuhula
Liikuntapalveluita kehitetään pudasjärvisten toiveiden mukaan eri puolille pitäjää – likiliikuntaan haetaan hankerahaa

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään pu­das­jär­vis­ten toi­vei­den mukaan eri puo­lil­le pitäjää – li­ki­lii­kun­taan haetaan han­ke­ra­haa

03.02.2017 10:00 0
–Tällaisia välineitä ei kotoa löydykään!– – Perhepeuhulasta saa mukavaa seuraa ja virikkeitä arkeen

–Täl­lai­sia vä­li­nei­tä ei kotoa löy­dy­kään!– – Per­he­peu­hu­las­ta saa mukavaa seuraa ja vi­rik­kei­tä arkeen

03.02.2017 10:00