Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Opiskelu
Taivalkoskelta lähtöisin oleva opettaja Markku Perälä kehitti ylioppilaskokeisiin valmistavan sivuston, jota on klikattu jo miljoona kertaa

Tai­val­kos­kel­ta läh­töi­sin oleva opet­ta­ja Markku Perälä kehitti yli­op­pi­las­ko­kei­siin val­mis­ta­van si­vus­ton, jota on kli­kat­tu jo mil­joo­na kertaa

12.11.2023 09:00
Tilaajille
Pieta Niemelä kolumnissaan: Irtokynnet kimaltavat, partavesi tuoksuu – opiskelijat eivät voi silti taloudellisesti hyvin
Kolumni

Pieta Niemelä ko­lum­nis­saan: Ir­to­kyn­net ki­mal­ta­vat, par­ta­ve­si tuoksuu – opis­ke­li­jat eivät voi silti ta­lou­del­li­ses­ti hyvin

27.10.2023 05:00
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtori Susanne Nyman: "Taloushuolet varjostavat tulevaa lukuvuotta" – Koulun johdossa henkilöstömuutos

Hir­si­kam­puk­sen rehtori Susanne Nyman: "Ta­lous­huo­let var­jos­ta­vat tulevaa lu­ku­vuot­ta" – Koulun joh­dos­sa hen­ki­lös­tö­muu­tos

03.08.2023 11:41 1
Tilaajille
Taivalkosken opiston syyskausi alkamassa –  opinto-ohjelmassa on paljon luontoon ja ympäristöön liittyviä kursseja

Tai­val­kos­ken opiston syys­kau­si al­ka­mas­sa – opin­to-oh­jel­mas­sa on paljon luon­toon ja ym­pä­ris­töön liit­ty­viä kurs­se­ja

29.07.2023 17:20
Tilaajille
Koillismaalta opiskelijat hakevat eri puolille Suomea – "Seuraava haaste on, että firmat ja kunnat palkkaavat ulkomaisia opiskelijoita"

Koil­lis­maal­ta opis­ke­li­jat hakevat eri puo­lil­le Suomea – "Seu­raa­va haaste on, että firmat ja kunnat palk­kaa­vat ul­ko­mai­sia opis­ke­li­joi­ta"

28.06.2023 04:00
Tilaajille
Turkkilaislähtöiset opiskelijat  Fuat ja Secil viihtyivät hyvin Pudasjärvellä – nyt vasta valmistuneilla lähihoitajilla on vuorossa työelämä ja jatko-opinnot

Turk­ki­lais­läh­töi­set opis­ke­li­jat  Fuat ja Secil viih­tyi­vät hyvin Pu­das­jär­vel­lä – nyt vasta val­mis­tu­neil­la lä­hi­hoi­ta­jil­la on vuo­ros­sa työ­elä­mä ja jat­ko-opin­not

18.06.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärven lukion valittiin 41 opiskelijaa – katso nimet

Pu­das­jär­ven lukion va­lit­tiin 41 opis­ke­li­jaa – katso nimet

16.06.2023 13:13
Tilaajille
Pudasjärven ilmailulukion opiskelija Aapo kertoo tunnelmistaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen – "Parasta ovat lentotunnit"

Pu­das­jär­ven il­mai­lu­lu­kion opis­ke­li­ja Aapo kertoo tun­nel­mis­taan en­sim­mäi­sen lu­ku­vuo­den jälkeen – "Pa­ras­ta ovat len­to­tun­nit"

10.06.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärveltä kotoisin oleva Raili Keränen-Pantsu väittelee tohtoriksi –kulttuuriset kertomukset väitöskirjan aiheena

Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Raili Ke­rä­nen-Pant­su väit­te­lee toh­to­rik­si –kult­tuu­ri­set ker­to­muk­set väi­tös­kir­jan aiheena

07.06.2023 08:55
Tilaajille
Ammattioppilaat pääsivät kesälomalle – OSAOn Pudasjärven yksiköstä valmistunut liki 90 opiskelijaa vuoden aikana, yli 90 prosenttia valmistuneista työllistynyt

Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

02.06.2023 17:15
Tilaajille
Pienten lukioiden lisään puuttuminen loukkaa kunnallista itsemääräämisoikeutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienten lu­kioi­den lisään puut­tu­mi­nen loukkaa kun­nal­lis­ta it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

01.06.2023 18:00
Tilaajille
Emilia Laakkosen lukioaika hurahti ohi nopeasti hyvässä seurassa ja jätti jälkeensä ihanat muistot – lauantaina lakitettava ylioppilas kehuu Pudasjärven lukion yhteishenkeä

Emilia Laak­ko­sen lu­kio­ai­ka hurahti ohi no­peas­ti hyvässä seu­ras­sa ja jätti jäl­keen­sä ihanat muistot – lauan­tai­na la­ki­tet­ta­va yli­op­pi­las kehuu Pu­das­jär­ven lukion yh­teis­hen­keä

01.06.2023 12:00
Tilaajille
Katso, ketkä pää­si­vät kevään 2023 yliop­pi­laik­si Pudasjärven lukiosta

Katso, ketkä pää­si­vät kevään 2023 yli­op­pi­laik­si Pu­das­jär­ven lu­kios­ta

16.05.2023 12:01 3
Tilaajille
Tässä ovat Taivalkosken lukion kevään 2023 ylioppilaat

Tässä ovat Tai­val­kos­ken lukion kevään 2023 yli­op­pi­laat

16.05.2023 10:30 1
Tilaajille
Tekemisen ilo on tärkein – Leila Ruuskanen on Pudasjärven kansalaisopiston vuoden opiskelija, joka opetteli tänä keväänä hitsaamaan

Te­ke­mi­sen ilo on tärkein – Leila Ruus­ka­nen on Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton vuoden opis­ke­li­ja, joka opet­te­li tänä keväänä hit­saa­maan

26.04.2023 16:08
Tilaajille
Oulussa kuvattavassa draamasarjassa olympiakullasta unelmoi nuori Taivalvaaralla kipinän mäkihyppyyn saanut nainen – stunthyppääjinä ovat Toni Nieminen ja Julia Kykkänen

Oulussa ku­vat­ta­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa olym­pia­kul­las­ta unelmoi nuori Tai­val­vaa­ral­la kipinän mä­ki­hyp­pyyn saanut nainen – stunt­hyp­pää­ji­nä ovat Toni Nie­mi­nen ja Julia Kyk­kä­nen

20.03.2023 12:00
Tilaajille
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

02.02.2023 09:00
Tilaajille
Jäävätkö nuoret lorvimaan? – Välitetään nuorista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­vät­kö nuoret lor­vi­maan? – Vä­li­te­tään nuo­ris­ta

30.01.2023 06:00
Tilaajille
Pudasjärven Yrittäjien kannanotto: Nuorille on turvattava opiskelumahdollisuus Pudasjärvellä, OSAOn toiminta paikkakunnalla on elinvoiman kannalta tärkeää
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jien kan­na­not­to: Nuo­ril­le on tur­vat­ta­va opis­ke­lu­mah­dol­li­suus Pu­das­jär­vel­lä, OSAOn toi­min­ta paik­ka­kun­nal­la on elin­voi­man kan­nal­ta tärkeää

08.01.2023 15:00
Tilaajille
Entisessä valtuustosalissa mitataan jännitteitä ja aulassa vastassa ovat robotit – Näin OSAOn Pudasjärven yksikkö on kotiutunut uusiin tiloihin

En­ti­ses­sä val­tuus­to­sa­lis­sa mi­ta­taan jän­nit­tei­tä ja aulassa vas­tas­sa ovat robotit – Näin OSAOn Pu­das­jär­ven yksikkö on ko­tiu­tu­nut uusiin ti­loi­hin

19.12.2022 05:00
Tilaajille