Vuoden Yrittäjä: Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

Mainos: Black Friday -tarjouksena Iijokiseutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Opiskelu
Opintopisteitä voi kerätä vaikkapa tanssimalla – Pudasjärven kansalaisopiston ensimmäinen arviointi suoritettiin Sarakylän lavatanssikurssilla.

Opin­to­pis­tei­tä voi kerätä vaik­ka­pa tans­si­mal­la – Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton en­sim­mäi­nen ar­vioin­ti suo­ri­tet­tiin Sa­ra­ky­län la­va­tans­si­kurs­sil­la.

27.10.2022 15:52
Tilaajille
"Varokaa päitä!" – Pudasjärven lukiolaiset jalkautuivat Rajamaanrannan maastoon ja näin siellä sujui

"Va­ro­kaa päitä!" – Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set jal­kau­tui­vat Ra­ja­maan­ran­nan maas­toon ja näin siellä sujui

09.09.2022 14:45
Tilaajille
Opintoapurahaa jaossa pudasjärveläisille opiskelijoille – hakuaikaa syyskuun loppuun

Opin­to­apu­ra­haa jaossa pu­das­jär­ve­läi­sil­le opis­ke­li­joil­le – ha­ku­ai­kaa syys­kuun loppuun

07.09.2022 16:00
Pudasjärvelle muuttava saattaa saada opintolainastaan jopa 8 800 euroa hyvitystä – alueellinen opintolainahyvityksen kokeilu etenee

Pu­das­jär­vel­le muut­ta­va saattaa saada opin­to­lai­nas­taan jopa 8 800 euroa hy­vi­tys­tä – alueel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­sen kokeilu etenee

06.09.2022 15:47
Tilaajille
Pudasjärven kansalaisopiston kursseille ilmoittautuminen alkaa tiistaina – Kursseista on jatkossa mahdollista saada suoritusmerkintä KOSKI-tietovarantoon

Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton kurs­seil­le il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa tiis­tai­na – Kurs­seis­ta on jat­kos­sa mah­dol­lis­ta saada suo­ri­tus­mer­kin­tä KOS­KI-tie­to­va­ran­toon

22.08.2022 15:41
Tilaajille
Hirsikampuksen rehtorit Susanne, Juha ja Simo ovat valmiina aloittamaan uuden lukuvuoden ja näin he ajattelevat Pudasjärven suurimmasta koulusta – "Onhan meillä täällä aivan mahtavat oppilaat!"

Hir­si­kam­puk­sen reh­to­rit Su­san­ne, Juha ja Simo ovat val­mii­na aloit­ta­maan uuden lu­ku­vuo­den ja näin he ajat­te­le­vat Pu­das­jär­ven suu­rim­mas­ta kou­lus­ta – "Onhan meillä täällä aivan mah­ta­vat op­pi­laat!"

10.08.2022 04:01
Tilaajille
Pudasjärvellä syyslukukauden aloittaa yli 900 perusasteen oppilasta – katso koulujen oppilasmäärät

Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

09.08.2022 19:02
Tilaajille
Koulut alkavat Pudasjärvellä keskiviikkona – ovet avataan kuudessa koulussa

Koulut alkavat Pu­das­jär­vel­lä kes­ki­viik­ko­na – ovet avataan kuu­des­sa kou­lus­sa

05.08.2022 15:37
Pudasjärven lukioon on hyväksytty 37 opiskelijaa – katso nimet

Pu­das­jär­ven lukioon on hy­väk­syt­ty 37 opis­ke­li­jaa – katso nimet

17.06.2022 10:40
Tilaajille
Ylioppilasjuhlintaa Karhupajalla – ihmisellä on tärkeää olla haaveita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­op­pi­las­juh­lin­taa Kar­hu­pa­jal­la – ih­mi­sel­lä on tärkeää olla haa­vei­ta

12.06.2022 13:36
Tilaajille
Sara Ervasti: Pudasjärveltä hyvät eväät opiskeluun – "Pieni lukio, viihtyisät tilat ja mukavat opettajat, jotka olivat tuttuja jo yläasteen ajoilta"

Sara Er­vas­ti: Pu­das­jär­vel­tä hyvät eväät opis­ke­luun – "Pieni lukio, viih­tyi­sät tilat ja mukavat opet­ta­jat, jotka olivat tuttuja jo ylä­as­teen ajoil­ta"

11.06.2022 08:00
Tilaajille
OSAOn Pudasjärven yksikössä juhlittiin ammattiin valmistuneita – tilaisuus jää kenties viimeiseksi nykyisissä opiskelutiloissa vietetyksi kevätjuhlaksi

OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­sä juh­lit­tiin am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta – ti­lai­suus jää kenties vii­mei­sek­si ny­kyi­sis­sä opis­ke­lu­ti­lois­sa vie­te­tyk­si ke­vät­juh­lak­si

07.06.2022 08:23
Tilaajille
Näin Pudasjärven lukion ylioppilasjuhlaa vietettiin iloiten Hirsikampuksella – Katso lista stipendien saajista

Näin Pu­das­jär­ven lukion yli­op­pi­las­juh­laa vie­tet­tiin iloiten Hir­si­kam­puk­sel­la – Katso lista sti­pen­dien saa­jis­ta

04.06.2022 15:46
Tilaajille
Pudasjärven lukio Pohjois-Pohjanmaan paras STT:n lu­kio­vertailussa ja valtakunnallisestikin sijoitus yltää kärkikahinoihin

Pu­das­jär­ven lukio Poh­jois-Poh­jan­maan paras STT:n lu­kio­ver­tai­lus­sa ja ­val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin si­joi­tus yltää kär­ki­ka­hi­noi­hin

04.06.2022 08:16
Tilaajille
Lähihoitajaksi Pudasjärvellä valmistunut Eero kiittelee oppisopimuskoulutusta eikä anna tulevaisuuden haasteiden ahdistaa

Lä­hi­hoi­ta­jak­si Pu­das­jär­vel­lä val­mis­tu­nut Eero kiit­te­lee op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta eikä anna tu­le­vai­suu­den haas­tei­den ah­dis­taa

03.06.2022 04:00
Tilaajille
Nuorten katse eteenpäin ja välillä taaksekin kohti kotikuntaa – Millainen paikka Pudasjärvi on ponnistaa eteenpäin?
Pääkirjoitus

Nuorten katse eteen­päin ja välillä taak­se­kin kohti ko­ti­kun­taa – Mil­lai­nen paikka Pu­das­jär­vi on pon­nis­taa eteen­päin?

01.06.2022 05:01
Tilaajille
Onnittelut ammattiin valmistuneille! – Katso ketkä valmistuivat tänä vuonna OSAOn Pudasjärven yksiköstä

On­nit­te­lut am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le! – Katso ketkä val­mis­tui­vat tänä vuonna OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä

31.05.2022 16:07
Tilaajille
Joutuuko ylioppilaskokelas kirjoittamaan kaikki aineet uudelleen, jos sairastuu koronaan?

Jou­tuu­ko yli­op­pi­las­ko­ke­las kir­joit­ta­maan kaikki aineet uu­del­leen, jos sai­ras­tuu ko­ro­naan?

15.03.2022 19:10
Tilaajille
Taivalkoski houkuttelee tänäkin vuonna opiskelijoita rahalla pysymään taivalkoskelaisina

Tai­val­kos­ki hou­kut­te­lee tänäkin vuonna opis­ke­li­joi­ta rahalla py­sy­mään tai­val­kos­ke­lai­si­na

03.01.2022 14:53
Tilaajille