Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Suomi 100
Lukijalta

It­se­näi­syy­den Juh­la­tans­sit Tuomas Sam­mel­vuo -sa­lis­sa jou­lu­kuun alussa

12.10.2017 12:00
Kolme kovaa marssii koko matkan – Matti, Jorma ja Eero haluavat kunnioittaa veteraaniperinnettä

Kolme kovaa marssii koko matkan – Matti, Jorma ja Eero ha­lua­vat kun­nioit­taa ve­te­raa­ni­pe­rin­net­tä

30.08.2017 15:30
Hirsikampuksella kuusia satavuotiaalle – katso kuvat niin pienten oppilaiden kuin senioriopettajienkin kuusenistutuksesta

Hir­si­kam­puk­sel­la kuusia sa­ta­vuo­tiaal­le – katso kuvat niin pienten op­pi­lai­den kuin se­nio­ri­opet­ta­jien­kin kuu­sen­is­tu­tuk­ses­ta

30.08.2017 14:00
Toripäivässä vietettiin leppoisasti aikaa Suomi 100 Yhdessä -teeman mukaisesti

To­ri­päi­väs­sä vie­tet­tiin lep­poi­sas­ti aikaa Suomi 100 Yhdessä -teeman mu­kai­ses­ti

30.08.2017 12:30
Marssikäskyn antoi marsalkka Mannerheim – Takaisin kotiin -marssi on liikkeellä Kittilästä Pudasjärvelle

Mars­si­käs­kyn antoi mar­salk­ka Man­ner­heim – Ta­kai­sin kotiin -marssi on liik­keel­lä Kit­ti­läs­tä Pu­das­jär­vel­le

30.08.2017 07:00
Kerro se kukkasin – "Oi maamme Suomi" ja paljon muita kukkajuttuja Kurenalla

Kerro se kuk­ka­sin – "Oi maamme Suomi" ja paljon muita kuk­ka­jut­tu­ja Ku­re­nal­la

28.06.2017 08:00
Uusi kuusi kasvaa kaupungintalon pihalla – päiväleiriläiset istuttivat puun 100-vuotiaan Suomen kunniaksi

Uusi kuusi kasvaa kau­pun­gin­ta­lon pihalla – päi­vä­lei­ri­läi­set is­tut­ti­vat puun 100-vuo­tiaan Suomen kun­niak­si

21.06.2017 06:00
Takaisin kotiin -marssi Kittilästä Hirvaskoskelle – Suomi 100 -juhlavuoden tapahtuman valmistelut hyvässä vauhdissa

Ta­kai­sin kotiin -marssi Kit­ti­läs­tä Hir­vas­kos­kel­le – Suomi 100 -juh­la­vuo­den ta­pah­tu­man val­mis­te­lut hyvässä vauh­dis­sa

17.06.2017 09:30
Tulevaisuuden kuusi kasvaa nyt Lakarilla – Itsenäisyyden metsikön perustaminen siirtyy

Tu­le­vai­suu­den kuusi kasvaa nyt La­ka­ril­la – It­se­näi­syy­den met­si­kön pe­rus­ta­mi­nen siirtyy

11.06.2017 10:00
Tulevaisuuden kuusi kasvaa nyt Lakarilla – Itsenäisyyden metsikön perustaminen siirtyy

Tu­le­vai­suu­den kuusi kasvaa nyt La­ka­ril­la – It­se­näi­syy­den met­si­kön pe­rus­ta­mi­nen siirtyy

11.06.2017 10:00
Uusi tapahtuma tuo yhdistysten ja järjestöjen toimintaa esille – Kaiken kansan toritapahtuma kutsuu eri toimijoita mukaan

Uusi ta­pah­tu­ma tuo yh­dis­tys­ten ja jär­jes­tö­jen toi­min­taa esille – Kaiken kansan to­ri­ta­pah­tu­ma kutsuu eri toi­mi­joi­ta mukaan

03.06.2017 09:30
Retrofestaritkin mukaan Suomi 100 -ohjelmaan – Jyrkkäkosken taikaa vuosikymmenien ajan

Ret­ro­fes­ta­rit­kin mukaan Suomi 100 -oh­jel­maan – Jyrk­kä­kos­ken taikaa vuo­si­kym­me­nien ajan

16.03.2017 06:00
Kilpailu – etsi ja hoida maiseman itsenäisyyden merkit

Kil­pai­lu – etsi ja hoida mai­se­man it­se­näi­syy­den merkit

10.03.2017 12:00
Sukat on kudottu kiitollisina – parhaimmillaan veteraanisukkia valmistui Pudasjärvellä 40 paria viikossa

Sukat on kudottu kii­tol­li­si­na – par­haim­mil­laan ve­te­raa­ni­suk­kia val­mis­tui Pu­das­jär­vel­lä 40 paria vii­kos­sa

01.03.2017 13:00
Pudasjärven Suomi 100 -juhlavuoden rahoille kova kysyntä – avustuksia jakoon yhteensä 52 300 euroa

Pu­das­jär­ven Suomi 100 -juh­la­vuo­den ra­hoil­le kova kysyntä – avus­tuk­sia jakoon yh­teen­sä 52 300 euroa

17.02.2017 07:00
Pudasjärven siirtolaisuudesta aletaan tehdä musiikkinäytelmää – rooleihin kaivataan lisää miehiä

Pu­das­jär­ven siir­to­lai­suu­des­ta aletaan tehdä mu­siik­ki­näy­tel­mää – roo­lei­hin kai­va­taan lisää miehiä

21.01.2017 14:00
Satavuotiaan juhlinta alkaa uudenvuodenaattona – koko perheen tapahtumassa luvassa räiskyvää ohjelmaa

Sa­ta­vuo­tiaan juh­lin­ta alkaa uu­den­vuo­den­aat­to­na – koko perheen ta­pah­tu­mas­sa luvassa räis­ky­vää oh­jel­maa

26.12.2016 08:00
Sinivalkoraidalliset villasukat lahjoitetaan kaikille Suomen veteraaneille – kiinnostaako neulominen?

Si­ni­val­ko­rai­dal­li­set vil­la­su­kat lah­joi­te­taan kai­kil­le Suomen ve­te­raa­neil­le – kiin­nos­taa­ko neu­lo­mi­nen?

25.12.2016 07:00
Suomi 100 -aluetukea haettavana eri hankkeisiin

Suomi 100 -a­lue­tu­kea haet­ta­va­na eri hank­kei­siin

04.11.2016 05:00