SPR
Nälkäpäivänä Pudasjärvellä hernerokkaa – "Kerätty summa tulee takaisin apuna", kertoo osaston puheenjohtaja.

Näl­kä­päi­vä­nä Pu­das­jär­vel­lä her­ne­rok­kaa – "Ke­rät­ty summa tulee ta­kai­sin apuna", kertoo osaston pu­heen­joh­ta­ja.

21.09.2020 07:00
Toripäivässä vietettiin leppoisasti aikaa Suomi 100 Yhdessä -teeman mukaisesti

To­ri­päi­väs­sä vie­tet­tiin lep­poi­sas­ti aikaa Suomi 100 Yhdessä -teeman mu­kai­ses­ti

30.08.2017 12:30
Kannattaa kokeilla! – Miksi pitäisi lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Kan­nat­taa ko­keil­la! – Miksi pitäisi lähteä mukaan va­paaeh­tois­toi­min­taan?

30.08.2017 07:00
Pudasjärveläisille järjestetään Syyria-info – maahanmuuttaja kertomassa kokemuksistaan

Pu­das­jär­ve­läi­sil­le jär­jes­te­tään Syy­ria-in­fo – maa­han­muut­ta­ja ker­to­mas­sa ko­ke­muk­sis­taan

01.08.2017 12:00
Tulijan ystävänä ja tukena -koulutus syksyllä – paikallisia kaivataan pakolaisten tueksi

Tulijan ys­tä­vä­nä ja tukena -kou­lu­tus syk­syl­lä – pai­kal­li­sia kai­va­taan pa­ko­lais­ten tueksi

11.07.2017 14:02
SPR auttamassa myös yksinäisyydestä kärsiviä – ystävätoiminta on tuonut Pudasjärven osastoon uusia jäseniä

SPR aut­ta­mas­sa myös yk­si­näi­syy­des­tä kär­si­viä – ys­tä­vä­toi­min­ta on tuonut Pu­das­jär­ven osas­toon uusia jäseniä

22.05.2017 07:00
Kolmannen sektorin viesti kuntapolitiikkaan pyrkiville: ”Huomatkaa meidät ja puhukaa liikunnasta!”

Kol­man­nen sek­to­rin viesti kun­ta­po­li­tiik­kaan pyr­ki­vil­le: ”Huo­mat­kaa meidät ja puhukaa lii­kun­nas­ta!”

16.03.2017 13:36
Mikään ei oo mahrotonta – tällaiset ovat Duudsonien terveiset Pudasjärven lapsille ja nuorille

Mikään ei oo mah­ro­ton­ta – täl­lai­set ovat Duud­so­nien ter­vei­set Pu­das­jär­ven lap­sil­le ja nuo­ril­le

06.02.2017 13:30
Ensiapuryhmä sai defibrilaattorin – helposti kuljetettava laite sijoitetaan Pudasjärven seurakuntataloon

En­si­apu­ryh­mä sai de­fib­ri­laat­to­rin – hel­pos­ti kul­je­tet­ta­va laite si­joi­te­taan Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­ta­loon

28.09.2016 06:00
Nälkäpäivällä kerättiin kohtuullinen summa – Pudasjärveltä apua Syyrian sodan uhreille

Näl­kä­päi­väl­lä ke­rät­tiin koh­tuul­li­nen summa – Pu­das­jär­vel­tä apua Syyrian sodan uh­reil­le

22.09.2016 05:00