Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

SPR
Viimeisin 12 tuntia
Nälkäpäivänä Hirsikampuksen koululaiset keräävät SPR:n katastrofirahastoon – keräyksellä saatu vuosittain noin 1500 euroa

Näl­kä­päi­vä­nä Hir­si­kam­puk­sen kou­lu­lai­set ke­rää­vät SPR:n ka­tast­ro­fi­ra­has­toon – ­ke­räyk­sel­lä saatu vuo­sit­tain noin 1500 euroa

05:00
Vanhemmat
SPR:n pyörät tuottavat iloa – vanhusten ja kehitysvammaisten ulkoiluttamiseen kaivataan kuskeja

SPR:n pyörät tuot­ta­vat iloa – ­van­hus­ten ja ke­hi­tys­vam­mais­ten ul­koi­lut­ta­mi­seen kai­va­taan kuskeja

07.09.2023 05:00
Tilaajille
SPR Pudasjärven riksapyörä

SPR Pu­das­jär­ven rik­sa­pyö­rä

11.09.2023 08:10
Lahjoitusrahalla vieripyörän ostoon – SPR:n Pudasjärven osasto iloitsi saamastaan Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituksesta

Lah­joi­tus­ra­hal­la vie­ri­pyö­rän ostoon – SPR:n Pu­das­jär­ven osasto iloitsi saa­mas­taan Hy­vin­voi­va Poh­joi­nen -lah­joi­tuk­ses­ta

13.09.2022 13:10
Tilaajille
Suomen Punaisen Ristin paikallisosastot harjoittelevat toimintaa evakuointitilanteessa – Pudasjärvellä harjoitus syksyllä, toiminta esillä messuilla lauantaina

Suomen Pu­nai­sen Ristin pai­kal­lis­osas­tot har­joit­te­le­vat toi­min­taa eva­kuoin­ti­ti­lan­tees­sa – Pu­das­jär­vel­lä har­joi­tus syk­syl­lä, toi­min­ta esillä mes­suil­la lauan­tai­na

05.05.2022 15:00
Tilaajille
SPR:n paikallisosastot etsivät vapaaehtoisia ystävätoimintaan Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – "Erityistaitoja ei tarvita"

SPR:n pai­kal­lis­osas­tot etsivät va­paa­eh­toi­sia ys­tä­vä­toi­min­taan Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – "E­ri­tyis­tai­to­ja ei tar­vi­ta"

07.04.2021 18:00
Korona ei hyydytä Veripalvelun toimintaa, sillä verta tarvitaan koko ajan – Veripalvelu pysähtyi Pudasjärvelle ja Urpo ojensi kätensä jo 55. kerran auttamisen halusta

Korona ei hyydytä Ve­ri­pal­ve­lun toi­min­taa, sillä verta tar­vi­taan koko ajan – Ve­ri­pal­ve­lu py­säh­tyi Pu­das­jär­vel­le ja Urpo ojensi kätensä jo 55. kerran aut­ta­mi­sen halusta

24.03.2021 09:57
Tilaajille
Nälkäpäivänä Pudasjärvellä hernerokkaa – "Kerätty summa tulee takaisin apuna", kertoo osaston puheenjohtaja.

Näl­kä­päi­vä­nä Pu­das­jär­vel­lä her­ne­rok­kaa – "Ke­rät­ty summa tulee ta­kai­sin apuna", kertoo osaston pu­heen­joh­ta­ja.

21.09.2020 07:00
Toripäivässä vietettiin leppoisasti aikaa Suomi 100 Yhdessä -teeman mukaisesti

To­ri­päi­väs­sä vie­tet­tiin lep­poi­sas­ti aikaa Suomi 100 Yhdessä -teeman mu­kai­ses­ti

30.08.2017 12:30
Kannattaa kokeilla! – Miksi pitäisi lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Kan­nat­taa ko­keil­la! – Miksi pitäisi lähteä mukaan va­paaeh­tois­toi­min­taan?

30.08.2017 07:00
Pudasjärveläisille järjestetään Syyria-info – maahanmuuttaja kertomassa kokemuksistaan

Pu­das­jär­ve­läi­sil­le jär­jes­te­tään Syy­ria-in­fo – maa­han­muut­ta­ja ker­to­mas­sa ko­ke­muk­sis­taan

01.08.2017 12:00
Tulijan ystävänä ja tukena -koulutus syksyllä – paikallisia kaivataan pakolaisten tueksi

Tulijan ys­tä­vä­nä ja tukena -kou­lu­tus syk­syl­lä – pai­kal­li­sia kai­va­taan pa­ko­lais­ten tueksi

11.07.2017 14:02
SPR auttamassa myös yksinäisyydestä kärsiviä – ystävätoiminta on tuonut Pudasjärven osastoon uusia jäseniä

SPR aut­ta­mas­sa myös yk­si­näi­syy­des­tä kär­si­viä – ys­tä­vä­toi­min­ta on tuonut Pu­das­jär­ven osas­toon uusia jäseniä

22.05.2017 07:00
Kolmannen sektorin viesti kuntapolitiikkaan pyrkiville: ”Huomatkaa meidät ja puhukaa liikunnasta!”

Kol­man­nen sek­to­rin viesti kun­ta­po­li­tiik­kaan pyr­ki­vil­le: ”Huo­mat­kaa meidät ja puhukaa lii­kun­nas­ta!”

16.03.2017 13:36
Mikään ei oo mahrotonta – tällaiset ovat Duudsonien terveiset Pudasjärven lapsille ja nuorille

Mikään ei oo mah­ro­ton­ta – täl­lai­set ovat Duud­so­nien ter­vei­set Pu­das­jär­ven lap­sil­le ja nuo­ril­le

06.02.2017 13:30
Ensiapuryhmä sai defibrilaattorin – helposti kuljetettava laite sijoitetaan Pudasjärven seurakuntataloon

En­si­apu­ryh­mä sai de­fib­ri­laat­to­rin – hel­pos­ti kul­je­tet­ta­va laite si­joi­te­taan Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­ta­loon

28.09.2016 06:00
Nälkäpäivällä kerättiin kohtuullinen summa – Pudasjärveltä apua Syyrian sodan uhreille

Näl­kä­päi­väl­lä ke­rät­tiin koh­tuul­li­nen summa – Pu­das­jär­vel­tä apua Syyrian sodan uh­reil­le

22.09.2016 05:00