Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Seu­ran­ta­lo­jen kor­jaus­avus­tus­ten haku alkanut – jaossa toista mil­joo­naa euroa

Muun muassa Livolla sijaitseva Ruostehovi on saanut seurantalojen korjausavustusta. Suomen Kotiseutuliitto on huolehtinut avustusten jakamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuodesta 2004 lähtien.
Muun muassa Livolla sijaitseva Ruostehovi on saanut seurantalojen korjausavustusta. Suomen Kotiseutuliitto on huolehtinut avustusten jakamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuodesta 2004 lähtien.
Kuva: Toivo Kiminki

Seurantalojen korjausavustusten hakuaika on alkanut. Hakemukset on toimitettava Suomen Kotiseutuliittoon viimeistään syyskuun lopussa.

Tälle vuodelle korjausavustuksia myönnettiin 168 seurantalon omistavalle yhteisölle yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Hakijoina oli 261 eri yhteisöä.

Ensi vuoden korjausavustukset on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä parantaviin korjauksiin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen.

Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota talon kulttuurihistorialliseen arvoon sekä alueen kansalaistoiminnan kokoontumistilojen tarpeeseen. Ratkaisevassa osassa ovat hyvät korjaussuunnitelmat.

Myöntämisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tarvittavat määrärahat, jotka varataan veikkausvoittovaroista.