Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

yritys
Tarjolla tukea paikallisille yrityksille – Pudasjärvelle Markkinointistartti-yrityspalvelusetelikokeilu

Tar­jol­la tukea pai­kal­li­sil­le yri­tyk­sil­le – Pu­das­jär­vel­le Mark­ki­noin­tis­tart­ti-yri­tys­pal­ve­lu­se­te­li­ko­kei­lu

15.02.2019 11:00
Yrittäjät toiminnan keskipisteenä – Pudasjärven Kehitys Oy käynnistää toimintaansa

Yrit­tä­jät toi­min­nan kes­ki­pis­tee­nä – Pu­das­jär­ven Kehitys Oy käyn­nis­tää toi­min­taan­sa

08.12.2018 09:00
Profin Pudasjärven suurin yhteisöveronmaksaja – metsäala hyvin edustettuna parhaiden veronmaksajien joukossa

Profin Pu­das­jär­ven suurin yh­tei­sö­ve­ron­mak­sa­ja – met­säa­la hyvin edus­tet­tu­na par­hai­den ve­ron­mak­sa­jien jou­kos­sa

30.11.2018 11:00
Taivalkosken yrittäjät tyytymättömiä – Naturpolis lähinnä Kuusamon kehittäjä

Tai­val­kos­ken yrit­tä­jät tyy­ty­mät­tö­miä – Na­tur­po­lis lähinnä Kuu­sa­mon ke­hit­tä­jä

09.11.2018 06:00
Kaikki lähtee puusta – Profinin 40-vuotisjuhlissa katse myönteisesti tulevaisuudessa

Kaikki lähtee puusta – Pro­fi­nin 40-vuo­tis­juh­lis­sa katse myön­tei­ses­ti tu­le­vai­suu­des­sa

27.09.2017 07:00
Profin juhlii 40-vuotista taivalta – yrittäjien Mikael Pentikäinen juhlapuhujana torstaina

Profin juhlii 40-vuo­tis­ta tai­val­ta – yrit­tä­jien Mikael Pen­ti­käi­nen juh­la­pu­hu­ja­na tors­tai­na

20.09.2017 17:00
Vahdinvaihto Kontiotuotteella – toimitusjohtaja Jalo Poijula eläkkeelle, Keijo Anttila tilalle

Vah­din­vaih­to Kon­tio­tuot­teel­la – toi­mi­tus­joh­ta­ja Jalo Poijula eläk­keel­le, Keijo Anttila tilalle

06.09.2017 07:00
Miksi vetovastuu piti vaihtaa? – Uuden johdon lisäksi muutakin uutta Kontiolle on tulossa

Miksi ve­to­vas­tuu piti vaih­taa? – Uuden johdon lisäksi muu­ta­kin uutta Kon­tiol­le on tulossa

06.09.2017 07:00
Uudelle elinkeinoyhtiölle tavoitellaan äkkilähtöä – kaupungin 500 uuden työpaikan tavoitteen toteutuminen vaatii toimenpiteitä

Uudelle elin­kei­noyh­tiöl­le ta­voi­tel­laan äk­ki­läh­töä – kau­pun­gin 500 uuden työ­pai­kan ta­voit­teen to­teu­tu­mi­nen vaatii toi­men­pi­tei­tä

02.07.2017 11:00
Pudasjärvelle on perustettu 19 uutta yritystä tämän vuoden aikana – yleisin yritystyyppi on toiminimi

Pu­das­jär­vel­le on pe­rus­tet­tu 19 uutta yri­tys­tä tämän vuoden aikana – yleisin yri­tys­tyyp­pi on toi­mi­ni­mi

24.06.2017 09:00
Kesäyrittäjyys on vaihtoehto perinteiselle kesätyölle – turvallinen tutustuminen yrittämisen maailmaan

Ke­säy­rit­tä­jyys on vaih­toeh­to pe­rin­tei­sel­le ke­sä­työl­le – tur­val­li­nen tu­tus­tu­mi­nen yrit­tä­mi­sen maail­maan

16.06.2017 09:00
Yrittäjä tarvitsee kunnianhimoa ja intoa – Henna Ryhäsen kahvilahaave on toteutunut Pudasjärvellä

Yrit­tä­jä tar­vit­see kun­nian­hi­moa ja intoa – Henna Ryhäsen kah­vi­la­haa­ve on to­teu­tu­nut Pu­das­jär­vel­lä

24.05.2017 15:20
Yrittäjä tarvitsee kunnianhimoa ja intoa – Henna Ryhäsen kahvilahaave on toteutunut Pudasjärvellä

Yrit­tä­jä tar­vit­see kun­nian­hi­moa ja intoa – Henna Ryhäsen kah­vi­la­haa­ve on to­teu­tu­nut Pu­das­jär­vel­lä

24.05.2017 15:20
Profinin rooli muuttumassa – ovien ja ikkunoiden tekijästä järjestelmien toimittajaksi

Pro­fi­nin rooli muut­tu­mas­sa – ovien ja ik­ku­noi­den te­ki­jäs­tä jär­jes­tel­mien toi­mit­ta­jak­si

08.03.2017 13:05
Uusi ravintola avasi ovensa Kurenalla – pitsalistalla Kipinä, Ervasti, Sarakylä ja Aittojärvi

Uusi ra­vin­to­la avasi ovensa Ku­re­nal­la – pit­sa­lis­tal­la Kipinä, Er­vas­ti, Sa­ra­ky­lä ja Ait­to­jär­vi

28.12.2016 07:00
Maaseuturahastosta miljoonia euroja jaossa – uusia ideoita hevosenlannasta suopursuun

Maa­seu­tu­ra­has­tos­ta mil­joo­nia euroja jaossa – uusia ideoita he­vo­sen­lan­nas­ta suo­pur­suun

17.12.2016 12:00
Syötteen Maansiirto Oy on Pudasjärven Vuoden Yritys 2016 – Jari Särkelä iloitsi tunnustuksesta

Syöt­teen Maan­siir­to Oy on Pu­das­jär­ven Vuoden Yritys 2016 – Jari Särkelä iloitsi tun­nus­tuk­ses­ta

27.11.2016 13:00
Yrittäjien ja kaupungin yhteistyö tärkeää – tulevaisuudenusko lisääntynyt

Yrit­tä­jien ja kau­pun­gin yh­teis­työ tär­keää – tu­le­vai­suu­de­nus­ko li­sään­ty­nyt

09.09.2016 10:00
Koillis-Golfin viimeinen reikä – Kinnunen lopettaa toiminnan

Koil­lis-Gol­fin vii­mei­nen reikä – Kin­nu­nen lo­pet­taa toi­min­nan

11.08.2016 13:30