Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Yrittäjät
Kela: Yrittäjien väliaikainen työttömyysturva jatkuu kesäkuun loppuun saakka

Kela: Yrit­tä­jien vä­li­ai­kai­nen työt­tö­myys­tur­va jatkuu ke­sä­kuun loppuun saakka

17.03.2021 18:00
Pudasjärven Yrittäjät ehdolla Vuoden vaikuttajaksi – "Meitä kuunnellaan aidosti ja tämä näkyy myös päätöksenteossa"

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät ehdolla Vuoden vai­kut­ta­jak­si – "Meitä kuun­nel­laan aidosti ja tämä näkyy myös pää­tök­sen­teos­sa"

12.01.2019 09:00
Taivalkosken yrittäjät tyytymättömiä – Naturpolis lähinnä Kuusamon kehittäjä

Tai­val­kos­ken yrit­tä­jät tyy­ty­mät­tö­miä – Na­tur­po­lis lähinnä Kuu­sa­mon ke­hit­tä­jä

09.11.2018 06:00
Pudasjärven markkinoille lisää tilaa ja uutta myytävää – vuoden suurin yleisötapahtuma täyttää torin

Pu­das­jär­ven mark­ki­noil­le lisää tilaa ja uutta myy­tä­vää – vuoden suurin ylei­sö­ta­pah­tu­ma täyttää torin

06.07.2017 16:30
Hyvää järjestötyötä jo vuosikymmenten ajan – Pudasjärven Yrittäjät maakunnan paras paikallisyhdistys

Hyvää jär­jes­tö­työ­tä jo vuo­si­kym­men­ten ajan – Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät maa­kun­nan paras pai­kal­lis­yh­dis­tys

26.01.2017 12:00
Valtakunnallista tunnustusta – Pudasjärven Yrittäjät ehdolla Vuoden yrittäjäyhdistykseksi

Val­ta­kun­nal­lis­ta tun­nus­tus­ta – Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät ehdolla Vuoden yrit­tä­jä­yh­dis­tyk­sek­si

16.01.2017 10:00
Yrittäjien ja kaupungin yhteistyö tärkeää – tulevaisuudenusko lisääntynyt

Yrit­tä­jien ja kau­pun­gin yh­teis­työ tär­keää – tu­le­vai­suu­den­us­ko li­sään­ty­nyt

09.09.2016 10:00