Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kontio
Pudasjärvi edelläkävijä hirsirakentamisessa – innostus on tarttunut ja muut seuraavat perässä

Pu­das­jär­vi edel­lä­kä­vi­jä hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­sa – in­nos­tus on tart­tu­nut ja muut seu­raa­vat perässä

30.01.2019 06:00
”Maailma tarvitsee suunnannäyttäjiä” – pääministeri Juha Sipilä vihki käyttöön Kontiotuotteen uuden hirsilinjan

”Maail­ma tar­vit­see suun­nan­näyt­tä­jiä” – pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä vihki käyt­töön Kon­tio­tuot­teen uuden hir­si­lin­jan

30.01.2019 06:00
Pääministeri Juha Sipilä tulee Pudasjärvelle avaamaan Kontiotuotteen uuden tuotantolinjan

Pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä tulee Pu­das­jär­vel­le avaa­maan Kon­tio­tuot­teen uuden tuo­tan­to­lin­jan

23.01.2019 11:00
Vahdinvaihto Kontiotuotteella – toimitusjohtaja Jalo Poijula eläkkeelle, Keijo Anttila tilalle

Vah­din­vaih­to Kon­tio­tuot­teel­la – toi­mi­tus­joh­ta­ja Jalo Poijula eläk­keel­le, Keijo Anttila tilalle

06.09.2017 07:00
Miksi vetovastuu piti vaihtaa? – Uuden johdon lisäksi muutakin uutta Kontiolle on tulossa

Miksi ve­to­vas­tuu piti vaih­taa? – Uuden johdon lisäksi muu­ta­kin uutta Kon­tiol­le on tulossa

06.09.2017 07:00
Jukkatalo tuo markkinoille muuttovalmiit hirsitalot – hirsitoimitukset työllistävät Pudasjärvellä

Juk­ka­ta­lo tuo mark­ki­noil­le muut­to­val­miit hir­si­ta­lot – hir­si­toi­mi­tuk­set työl­lis­tä­vät Pu­das­jär­vel­lä

19.07.2017 15:00
Kontion talvi näyttää hyvältä ja vienti piristyy – uutuutena markkinoille painumaton hirsi

Kontion talvi näyttää hyvältä ja vienti pi­ris­tyy – uu­tuu­te­na mark­ki­noil­le pai­nu­ma­ton hirsi

23.11.2016 05:00

Uusia mah­dol­li­suuk­sia hir­si­ra­ken­ta­mi­seen – Kontion pai­nu­ma­ton hirsi mark­ki­noil­le ensi vuonna

23.11.2016 05:00
Ihan kuin joulu olisi tullut! - ensimmäinen koulupäivä Hirsikampuksella

Ihan kuin joulu olisi tullut! - en­sim­mäi­nen kou­lu­päi­vä Hir­si­kam­puk­sel­la

10.08.2016 21:00
Kontiotuote sai ison tilauksen Rovaniemelle – VIP-huviloita SantaParkin uuteen hotelliin

Kon­tio­tuo­te sai ison ti­lauk­sen Ro­va­nie­mel­le – VIP-hu­vi­loi­ta San­ta­Par­kin uuteen ho­tel­liin

07.07.2016 15:53