Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yrit­tä­jät toi­min­nan kes­ki­pis­tee­nä – Pu­das­jär­ven Kehitys Oy käyn­nis­tää toi­min­taan­sa

Pudasjärven Kehitys Oy on yrittäjien apuna ja tukena. Yritysneuvoja Auvo Turpeinen, kehitysyhtiön toimitusjohtaja Sari Turtiainen ja Moderni hirsikaupunki -hankkeen projektipäällikkö Aila Ryhänen toivottavat yrittäjät tervetulleiksi Kauppatien toimitiloihin.
Pudasjärven Kehitys Oy on yrittäjien apuna ja tukena. Yritysneuvoja Auvo Turpeinen, kehitysyhtiön toimitusjohtaja Sari Turtiainen ja Moderni hirsikaupunki -hankkeen projektipäällikkö Aila Ryhänen toivottavat yrittäjät tervetulleiksi Kauppatien toimitiloihin.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

– Tulkaa käymään! Henkilökohtaista neuvontaa ja tukea on saatavilla kaikenkokoisille yrittäjille. Meillä on täällä matala kynnys, näyttää Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Turtiainen Kurenalan ydinkeskustassa Kauppatiellä sijaitsevan toimitilan ovenpieltä.

Tänä syksynä toimintansa aloittaneen Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitiloja kunnostetaan parasta aikaa. Toimistojen lisäksi katutason huoneistoon on tulossa hirsiseinäinen neuvottelutila.

Turtiaisen kanssa uusissa tiloissa työskentelevät yritysneuvoja Auvo Turpeinen ja Moderni hirsikaupunki -hankkeen projektipäällikkö Aila Ryhänen. Samaan aikaan seinien kanssa nostetaan pystyyn kehitysyhtiön verkkosivuja ja sähköisiä palveluja. Valmista pitäisi olla tammikuussa.

Turtiainen toimi aiemmin kaupungin kehittämistoimen organisaatiossa vastuualueenaan yrittäminen ja elinkeinot. Pudasjärven yrityskenttä onkin hänelle entuudestaan tuttua, sillä hän on muun muassa ollut tekemässä matkailun puitesopimusta ja valmistellut kaupungin elinvoimaohjelmaa.

– Parasta aikaa suunnittelemme tulevia hankkeita ja kehitämme kehitysyhtiön palveluja, Turtiainen kertoo.

Jo nyt apua on tarjolla ja tietoa jaetaan.

– Yrittäjä on toiminnan keskipisteessä ja toiminta lähtee yrittäjien tarpeista. Neuvomme ja autamme yrittäjiä erilaisissa tilanteissa.

Marraskuussa työnsä aloittanut yritysneuvoja Auvo Turpeinen on ehtinyt jo kiertää yrityksissä.

– Toivomme, että meihin otetaan yhteyttä ja kerrotaan, millaisia toiveita yrityksillä on, Turpeinen vinkkaa ja kertoo suunnitteilla olevan koulutusta.

Tähän mennessä esille ovat nousseet yrittäjien tarpeet esimerkiksi digitalisaation hyödyntämisessä sekä näkyvyyteen ja viestintään liittyvissä asioissa.

Kaikki kehitysyhtiön palvelut ovat yrittäjille maksuttomia.

– Parhaiten voimme auttaa henkilökohtaisilla kontakteilla ja perehtymällä kunkin yrityksen lähtökohtiin.

Kehitysyhtiön väki kuvailee pudasjärveläisiä yrittäjiä pyyteettömiksi ja nöyriksi ahertajiksi. Noin 400 yrittäjän joukkoon mahtuu monenlaista.

– Täällä on yllättävän monipuolinen yrityskenttä, Turpeinen kuvailee.

Uusia mahdollisuuksia nähdään etenkin hirren ja puun ympärillä, matkailualalla ja lähiruuassa.

– Meillä on paljon potentiaalia. Jokainen yritys on tärkeä. Haluamme myös nostaa ilmapiiriä ja korostaa yrittäjyyden merkitystä, Turtiainen miettii.

Uuttakin yritystoimintaa kaivataan: Turtiainen heittää esimerkiksi leipomotoiminnan ja Ryhänen hirsimatkailun palvelujen tarjoamisen. Parhaillaan haetaan keskustaan suunniteltuun Hyvän olon keskukseen keilahalliyrittäjää.

– Tonteista ja liiketiloista on kysyntää. Pyrimme auttamaan niissäkin asioissa, mutta aina kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, Turtiainen viittaa tyhjillään oleviin liikehuoneistoihin.

Yrityksiä halutaan tukea monin tavoin.

– Rahaa meillä ei ole valitettavasti antaa, mutta rahoituskanavien luokse opastetaan.

Turtiaisen mukaan osakeyhtiömuotoisen kehitysyhtiön kautta toiminta on dynaamista ja päätöksenteko tarvittaessa nopeaa.

– Malli on yrittäjämäinen verrattuna virkamiestyönä tehtyyn yritysneuvontaan. Kaikki asiat eivät kuitenkaan ratkea heti, osa asioista käy läpi myös kunnan päätöksentekoprosessit.

Toimitusjohtajan mukaan kehitysyhtiö voi toimia yrittäjien ja kaupungin välisenä viestinviejänä ja äänitorvena molempiin suuntiin.

Kehitysyhtiö voi omalta osaltaan olla myös kannustamassa paikallisia yrityksiä hyödyntämään muita paikallisia yrityksiä niin hankinnoissa kuin muun yhteistyön muodossa.

– Yrittäminen on paljon myös yhdessä tekemistä, kehitysyhtiön väki painottaa.

Haluamme myös nostaa ilmapiiriä ja korostaa yrittäjyyden merkitystä.

Pudasjärven Kehitys Oy

Toteuttaa Pudasjärven kaupungin kasvustrategiaa käytännössä.

Kehitysyhtiö markkinoi aluetta ja kehittää yrityksiä sekä yritysten toimintaympäristöä.

Yrittäjille tarjotaan neuvontaa, tietoa ajankohtaisista asioista, rahoitus- ja kehittämismahdollisuuksista sekä järjestetään infotilaisuuksia ja koulutusta.

Painopisteinä ovat erityisesti matkailualan, hirsi- ja puutuotealan sekä lähiruoka-alan kilpailukyvyn vahvistaminen.

Näiden painopisteiden alle kootaan kehittämishankkeita, aktivoidaan yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa, kannustetaan tiivistämään yritysyhteistyötä sekä hoidetaan tarvittaessa edunvalvontaa.