Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä kun­nia­mer­kit kah­dek­sal­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le ja vii­del­le tai­val­kos­ke­lai­sel­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä

Varhaiskasvatus: Uusi Puis­to­lan päi­vä­ko­ti avasi ovensa Ku­re­nal­la – Syitä Pu­das­jär­ven päi­vä­hoi­don tarpeen kas­vul­le on useita

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uskonto
Esko Ahonen johtaa Pudasjärven kirkkovaltuustoa – yksimieliset henkilövalinnat neuvostoon

Esko Ahonen johtaa Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­toa – yk­si­mie­li­set hen­ki­lö­va­lin­nat neu­vos­toon

09.01.2019 06:00
Pudasjärven kirkkovaltuuston naisenemmistö vahvistui – tällainen on valtuuston ikärakenne

Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­ton nais­enem­mis­tö vah­vis­tui – täl­lai­nen on val­tuus­ton ikä­ra­ken­ne

21.11.2018 06:00
Seurakuntavaaleissa ennakkoääniä edellisten vaalien malliin Pudasjärvellä

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa en­nak­ko­ää­niä edel­lis­ten vaalien malliin Pu­das­jär­vel­lä

12.11.2018 10:00
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkoi Pudasjärvellä – useita äänestyspaikkoja avoinna

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi Pu­das­jär­vel­lä – useita ää­nes­tys­paik­ko­ja avoinna

06.11.2018 11:30
Ensi viikko on kirkon reformaatioviikko – kirkkoherra Timo Liikaselta twiitti kerran päivässä

Ensi viikko on kirkon re­for­maa­tio­viik­ko – kirk­ko­her­ra Timo Lii­ka­sel­ta twiitti kerran päi­väs­sä

23.10.2017 10:00
Pudasjärven kirkkovaltuusto päätti veroprosentiksi 1,5 – seurakuntavaalit tulossa ensi vuonna

Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to päätti ve­ro­pro­sen­tik­si 1,5 – seu­ra­kun­ta­vaa­lit tulossa ensi vuonna

12.10.2017 09:00
Kolumni

Kirkon tu­le­vai­suut­ta tur­vaa­mas­sa – seu­ra­kun­ta­lai­set ak­tii­vi­sik­si toi­mi­joik­si

23.08.2017 06:00
Ranuan opistoseuroissa lauantaina 25 000 vierasta – kävijämäärä ylitti odotukset jo ennen tapahtuman alkua

Ranuan opis­to­seu­rois­sa ­lauan­tai­na 25 000 vie­ras­ta – kä­vi­jä­mää­rä ylitti odo­tuk­set jo ennen ta­pah­tu­man alkua

02.08.2017 09:20
Opistoseurat Ranuan kristillisellä kansanopistolla kuun lopussa – paikalle odotetaan jopa 20 000 vierasta

Opis­to­seu­rat Ranuan kris­til­li­sel­lä ­kan­sa­no­pis­tol­la kuun lo­pus­sa – pai­kal­le odo­te­taan jopa 20 000 vie­ras­ta

17.07.2017 10:30
Suviseuroihin kokoonnutaan Poriin – kesäseuraradion avulla tapahtumaa voi seurata koko maasta

Su­vi­seu­roi­hin ko­koon­nu­taan Poriin – ke­sä­seu­ra­ra­dion avulla ta­pah­tu­maa voi seurata koko maasta

30.06.2017 09:00
Pääsiäisvaellus päättyy iloon – pääsiäisen kristillinen sanoma tutuksi seurakuntakodilla

Pää­siäis­vael­lus päättyy iloon – pää­siäi­sen kris­til­li­nen sanoma tutuksi seu­ra­kun­ta­ko­dil­la

14.04.2017 10:00
Pudasjärven seurakunnalla rakennussuunnitelmia – kirkkoon korjausta ja Sarakylään muualle haudattujen muistomerkki

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nal­la ra­ken­nus­suun­ni­tel­mia – kirk­koon kor­jaus­ta ja Sa­ra­ky­lään muualle hau­dat­tu­jen muis­to­merk­ki

12.02.2017 12:00
Seurakunnan päätöksiä tehdään entisin voimin – kirkkovaltuusto valitsi neuvoston jatkamaan

Seu­ra­kun­nan pää­tök­siä tehdään entisin voimin – kirk­ko­val­tuus­to valitsi neu­vos­ton jat­ka­maan

13.01.2017 13:30
Tsemppiä työhön! - tällaisia tervehdyksiä ja ohjeita uusi kirkkoherra sai työn alkuun

Tsemp­piä työhön! - täl­lai­sia ter­veh­dyk­siä ja ohjeita uusi kirk­ko­her­ra sai työn alkuun

11.01.2017 08:00
Kiitosjuhla kokosi rauhanyhdistyksen toimitalon täyteen – juhlan aiheena remontin ja historiakirjan valmistuminen

Kii­tos­juh­la kokosi rau­han­yh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lon täyteen – juhlan aiheena re­mon­tin ja his­to­ria­kir­jan val­mis­tu­mi­nen

24.11.2016 17:00
Kirkkokuoro julkaisee uuden levyn – neljästoista kirkkomusiikkiviikko soi Pudasjärvellä monipuolisesti

Kirk­ko­kuo­ro jul­kai­see uuden levyn – nel­jäs­tois­ta kirk­ko­mu­siik­ki­viik­ko soi Pu­das­jär­vel­lä mo­ni­puo­li­ses­ti

24.11.2016 12:00
Kolumni

”Minun oli nälkä, mutta te ette an­ta­neet minulle ruokaa” – aut­ta­mi­nen on jo­kai­sen vel­vol­li­suus

23.11.2016 06:00
Lestadiolainen kristillisyys Pudasjärvellä yksiin kansiin – Erkki Piri sai 30-vuotisen työnsä valmiiksi

Les­ta­dio­lai­nen kris­til­li­syys Pu­das­jär­vel­lä yksiin kansiin – Erkki Piri sai 30-vuo­ti­sen työnsä val­miik­si

06.11.2016 09:00
Pudasjärven seurakunnan varallisuus lisääntyi alkuvuonna – puukaupat toivat tuloja

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan va­ral­li­suus li­sään­tyi al­ku­vuon­na – puu­kau­pat toivat tuloja

22.10.2016 10:00
Piispa Samuel Salmi Pudasjärvellä: "Rakastakaa seurakuntaanne niin kuin nytkin teette”

Piispa Samuel Salmi Pu­das­jär­vel­lä: "Ra­kas­ta­kaa seu­ra­kun­taan­ne niin kuin nytkin teette”

01.10.2016 11:30