Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä kun­nia­mer­kit kah­dek­sal­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le ja vii­del­le tai­val­kos­ke­lai­sel­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä

Varhaiskasvatus: Uusi Puis­to­lan päi­vä­ko­ti avasi ovensa Ku­re­nal­la – Syitä Pu­das­jär­ven päi­vä­hoi­don tarpeen kas­vul­le on useita

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Piispa Samuel Salmi Pu­das­jär­vel­lä: "Ra­kas­ta­kaa seu­ra­kun­taan­ne niin kuin nytkin teette”

Piispantarkastuksen yhteydessä tehtiin myös vierailu Profin oy:n tehtaalle. Toimitusjohtaja Mikko Haapala esittelee tehtaan toimintaa piispa Samuel Salmelle ja hänen vaimolleen sekä Pudasjärven vt. kirkkoherra Rauli Junttilalle vaimoineen. Piispa Samuel Salmi suoritti piispantarkastuksen Pudasjärven seurakunnassa perjantaina ja sunnuntaina. Perjantain aamuhartaudessa esiintyi Pikku-Paavalin päiväkodin lapsia, joille piispa kertoi kauniisti kasteesta. Perjantaina seurueen vierailukohteena oli Profin oy, jossa toimitusjohtaja Mikko Haapala kertoi yrityksen historiasta sekä nykytilanteesta. Tuotantopäällikkö Juha Alatalo esittelee puuelementtejä, jotka ovat yksi laadun salaisuus. Piispan, piispattaren, asessorin, lääninrovastin ja notaarin isäntinä toimivat vt. kirkkoherra vaimoineen, kirkkovaltuuston pj:t,
kirkkoneuvoston vara-pj
ja talous-
päällikkö.
Piispantarkastuksen yhteydessä tehtiin myös vierailu Profin oy:n tehtaalle. Toimitusjohtaja Mikko Haapala esittelee tehtaan toimintaa piispa Samuel Salmelle ja hänen vaimolleen sekä Pudasjärven vt. kirkkoherra Rauli Junttilalle vaimoineen.
Piispantarkastuksen yhteydessä tehtiin myös vierailu Profin oy:n tehtaalle. Toimitusjohtaja Mikko Haapala esittelee tehtaan toimintaa piispa Samuel Salmelle ja hänen vaimolleen sekä Pudasjärven vt. kirkkoherra Rauli Junttilalle vaimoineen.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pudasjärven tulevaisuudenusko, rohkeus ja innovatiivisuus ovat tehneet vaikutuksen Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmeen.

– Pudasjärven omaleimaisuus ja itsetunto ovat hienossa suunnassa. Oikeutettu itsetunto heijastuu rakenteissa, kuten Hirsikampuksessa.

Salmi uskoo, että paikkakunnan profiloituminen hirsipääkaupungiksi nostaa entisestään pudasjärveläisten omanarvontunnetta.

– Mielikuvilla on tärkeä osuus myös seurakuntalaisten elämässä. Taustalla on todellinen halu kehittää omaa kotiseutuaan ja edistää asukkaiden hyvinvointia.

Piispa oli vaikuttunut myös paikkakunnan yritysmaailman edistysaskeleista. Piispantarkastuksen ohjelmaan kuulunut vierailu Profinin tehtaalla kiinnosti piispaa seurueineen suuresti.

– Hiljainen profiili, jolla Profin elää, on vaikuttavaa. Osaaminen on avain kohti tulevaa, aina maailmanlaajuisiin mittasuhteisiin asti.

Toimitusjohtaja Mikko Haapalan mukaan Profinilla on viime aikoina ollut hyvä, positiivinen kehitys.

– Viime vuonna liikevaihto oli 12 miljoonaa. Tavoitteena on kasvattaa se 20 miljoonaan.

Aina niin ei ole ollut. Esimerkiksi 1990-luvun lama-aika pakotti yrityksen katsomaan laajemmalle, ja niin vientiä suunnattiin Japanin-markkinoille ja lasiliukuovien valmistukseen.

– Kun kohtaa koettelemuksia on hyvä muistaa, että kun Jumala sulkee oven, Hän avaa samalla ikkunan, piispa muotoili.

Salmen mukaan paikallisten yritysten menestyminen perustuu luterilaiseen työn etiikkaan, avoimuuteen ja lähimmäisen huomioimiseen.

– Arvopohjat täällä näyttävät olevan kunnossa niin yrityksissä kuin kaupungin toiminnassa, piispa viittasi myös seurakunnan ja kaupungin saumattomaan yhteistyöhön.

Tarkastuksessa seurakunnan tila todettiin erittäin hyväksi kokonaisuudessaan. Asessori Satu Saarisen mukaan Pudasjärvellä on esimerkillisellä tavalla hoidettu seurakuntaa.

– Seurakunnan luottamushenkilöt ja henkilökunta ovat sitoutuneita tehtäväänsä.

Suurin osa pudasjärveläisistä kuuluu seurakuntaan, mikä viestii arvopohjasta.

– Oman ja lähimmäisen työn arvostus näkyy. Tämä on ollut mahtava nähdä ja kokea, Saarinen summaa.

Pudasjärven seurakunnan haasteina ovat väestörakenne ja harva asutus.

– Täällä ei ole vaivuttu epätoivoon, vaan elämän voima, juurevuus ja kiitollisuus vievät seurakuntaa eteenpäin, vierailijat pohtivat.

Toiminnan tasoa pitää toki miettiä ja suhteuttaa seurakuntalaisten tarpeisiin.

– Esimerkiksi yksinäiset vanhukset täytyy huomioida seurakunnan jäseninä, vt. lääninrovasti, Taivalkosken kirkkoherra Tuomo Törmänen miettii.

Pudasjärven vt. kirkkoherra Rauli Junttilan mukaan seurakunnassa tärkeää on toiminnallisuus.

– Me mietimme, mihin me voimme mennä ja missä kohdata ihmisiä.

Piispantarkastuksen yhteydessä painotettiin sitä, että seurakunta on olemassa ihmisiä varten ja heidän toiveitaan ja odotuksiaan on hyvä kuunnella.

– Pudasjärveläiset haluavat olla seurakunnan jäseniä ja rakentaa yhteisöä. Rakastakaa seurakuntaanne niin kuin nytkin teette, piispa kiitti ja kehotti.

Seurakunnan jäsenet odottavat, että seurakunta on läsnä ruohonjuuritasolla ja osa tavallista elämää.

– On myytti, ettei seurakunnan tilaisuuksiin osallistuttaisi. Jumalanpalvelus on vain yksi osa seurakunnan toimintaa. Se on sanan ja sakramentin julistamista eli kirkon sydänääni.

2000-luvulla seurakunta on ennen kaikkea arvoyhteisö.

Piispan mukaan Oulun hiippakunnassa on hyvä tilanne.

– Meillä on muun muassa historian nuorin lääninrovasti ja naispuolinen asessori. Se on minulle henkilökohtaisestikin suuri ilo.