Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nal­la ra­ken­nus­suun­ni­tel­mia – kirk­koon kor­jaus­ta ja Sa­ra­ky­lään muualle hau­dat­tu­jen muis­to­merk­ki

Kirkkoon tehdään energiakorjausta lähiaikoina.
Kirkkoon tehdään energiakorjausta lähiaikoina.
Kuva: Maiju Teeriaho

Seurakunnan kirkkoneuvosto on valinnut toimikautensa loppuvuosiksi rakennustoimikunnan.

Sen tehtäviin kuuluu valmistella ja seurata tämän vuoden talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman mukaisia rakennushankkeita, joihin on varattu rahaa noin 290 000 euroa.

Suunnitelmien mukaan on kirkkoon tulossa rakenteellinen tiivistys- ja energiakorjaus, seurakuntakeskuksen kellotapuliin kunnostus- ja huoltomaalaus sekä Sarakylän hautausmaalle muualle haudattujen muistomerkki ja uurna-alue.

Rakennustoimikuntaan neuvokset valitsivat kirkkoherran ja talouspäällikön lisäksi Terttu Puurusen, Arvo Niskasaaren, Ritva Kinnulan, Pentti Riekin ja Jouni Pirin.