Vuoden Yrittäjä: Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

Mainos: Black Friday -tarjouksena Iijokiseutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­ton nais­enem­mis­tö vah­vis­tui – täl­lai­nen on val­tuus­ton ikä­ra­ken­ne

Vaalipäivänä äänestyspaikka oli seurakuntakeskuksessa. Marika ja Lasse Kujala tulivat paikanpäälle Hetekylästä saakka, mukanaan lapsensa Viljami, Veeti ja Iiris. Marja-Kaisa Pesälä Kurenalta äänesti sunnuntaina. Vaalitoimitsija Heikki Turves leimasi äänestyslipun.
Vaalipäivänä äänestyspaikka oli seurakuntakeskuksessa. Marika ja Lasse Kujala tulivat paikanpäälle Hetekylästä saakka, mukanaan lapsensa Viljami, Veeti ja Iiris.
Vaalipäivänä äänestyspaikka oli seurakuntakeskuksessa. Marika ja Lasse Kujala tulivat paikanpäälle Hetekylästä saakka, mukanaan lapsensa Viljami, Veeti ja Iiris.
Kuva: Juha Hagelberg

Keskustaväen Kirkko keskellä arkea -yhteislista oli Pudasjärven seurakuntavaalien voittaja. Muutokset tosin jäivät vähäisiksi, listan yksi lisäpaikka nykyiseen verrattuna tuli Toimivan seurakunnan nimellä mukana olleelta poliittisesti laaja-alaiselta listalta.

Vanhoillislestadiolaisen seurakuntaväen lista Kristillisten perusarvojen puolesta sai yhdeksän valtuutettua kuten sillä on nykyisessäkin. Ryhmä on uudenkin valtuuston suurin. Muuten valtuusto uusiutui niin, että 23:sta uusia on 11.

Naisenemmistö vahvistui yhdellä, nyt valituista naisia on 14, miehiä yhdeksän. Keski-ikä on vuotta korkeampi kuin neljä vuotta sitten aloittaneessa valtuustossa eli 55 vuotta. Uuden kirkkovaltuuston ikäpresidentti on ensikertalainen Erkki Honkanen, 80 vuotta.

Ehdolla olleista nykyisistä valtuutetuista eivät paikkaansa onnistuneet uusimaan Aune Ekdahl ja Jouni Piri.

Ensimmäiselle varasijalle jäi tämän kauden kokoukset yhtä lukuunottamatta istunut Irma Inget. Myös neljä vuotta sitten hän oli Toimiva seurakunta-listan ensimmäinen varavaltuutettu.

Korkeimman äänimäärän sai ensikertalainen Timo Lyytikäinen 94 ääntä. Toinen oli saman listan Anna-Maaria Jaakkola, 66 ääntä ja kolmas myös ensimmäisen kerran ehdolla ollut Elmi Kouva 61 äänellä.

Äänestysprosentti oli 25,6. Äänestämässä kävi 1498 seurakuntalaista. Neljä vuotta sitten äänestäjiä oli 1693, 27 prosenttia.

Erityisen selvästi laski nuorimpien äänioikeutettujen, 16-17-vuotiaiden into. Heistä vain 15,1 prosenttia äänesti, viime vaaleissa luku oli sama kuin vanhemmilla seurakuntalaisilla.

Kirkkoherra Timo Liikasen mukaan nuorten äänestysintoon saattoi vaikuttaa se, että Hirsikampuksella olleen ennakkoäänestyspaikan ajoitus ei ollut paras mahdollinen. Lukiolaiset olivat suurelta osin poissa talosta.

Uusista kirkkovaltuutetuista yli 60-vuotiaita on 39,1 prosenttia, 50-59-vuotiaita 26,1, 40-49-vuotiaita 21,7 ja 30-39-vuotiaita 13 prosenttia. Alle 30-vuotiaita ei ole yhtään.

Valituiksi tulivat: Kristillisten perusarvojen puolesta -yhteislista, vanhoillislestadiolaisen seurakuntaväen ehdokkaina Timo Lyytikäinen 94 ääntä, (uusi), Anna-Maaria Jaakkola 66, Seija Perttu 44, Mervi Kesti 42 (u), Mirja Viljamaa 38 (u), Veli Nikula 32, Suvi Puhakka 27, Jouni Seppälä 25 (u) ja myös uusi valtuutettu Jouni Koivukangas 25 ääntä.

Kahdeksan paikkaa heltisi keskustalaisia edustavalle Kirkko keskellä arkea -yhteislistalle. Valtuutetuiksi ylsivät Elmi Kouva 61 ääntä (u), Sointu Veivo 51, Esko Ahonen 43, Katja Särkelä 42, Marja Lantto 40, Kirsi Alahäivälä 37 (u), Marko Koivula 33 (u) ja Jorma Alatalo 33 ääntä, (u).

Toimiva seurakunta -yhteislistalla oli ehdokkaita eri taustoista ja puolueista keskustaa lukuunottamatta. Lista sai kuusi valtuutettua. Heistä eniten ääniä sai uusi valtuutettu Suvi Kipinä 56 ääntä, muut Mauno Ruokangas 54, Sirkku Fali 53, Terttu Puurunen 44, Eija Ikonen 41 ja uutena Erkki Honkanen 32 ääntä.