lestadiolaisuus

Ranuan opis­to­seu­rois­sa ­lauan­tai­na 25 000 vie­ras­ta – kä­vi­jä­mää­rä ylitti odo­tuk­set jo ennen ta­pah­tu­man alkua

02.08.2017 09:20

Su­vi­seu­roi­hin ko­koon­nu­taan Poriin – ke­sä­seu­ra­ra­dion avulla ta­pah­tu­maa voi seurata koko maasta

30.06.2017 09:00

Lisää aluetta haussa vuoden 2022 su­vi­seu­ro­hin – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä on tar­koi­tuk­seen paras Koil­lis­maal­la

17.06.2017 10:00

Su­vi­seu­rat Pu­das­jär­vel­le vuonna 2022 – Poh­jois­mai­den suu­rim­man hen­gel­li­sen ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mis­vas­tuu kuu­sa­mo­lai­sil­la

21.05.2017 11:00

Kii­tos­juh­la kokosi rau­han­yh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lon täyteen – juhlan aiheena re­mon­tin ja his­to­ria­kir­jan val­mis­tu­mi­nen

24.11.2016 17:00

Les­ta­dio­lai­nen kris­til­li­syys Pu­das­jär­vel­lä yksiin kansiin – Erkki Piri sai 30-vuo­ti­sen työnsä val­miik­si

06.11.2016 09:00

Su­vi­seu­rat alkavat Tor­nios­sa – me­no­lii­ken­ne vielä vil­kas­ta

30.06.2016 20:00