Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä kun­nia­mer­kit kah­dek­sal­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le ja vii­del­le tai­val­kos­ke­lai­sel­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä

Varhaiskasvatus: Uusi Puis­to­lan päi­vä­ko­ti avasi ovensa Ku­re­nal­la – Syitä Pu­das­jär­ven päi­vä­hoi­don tarpeen kas­vul­le on useita

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkkoherra
Juha Rauhala Oulun hiippakuntadekaaniksi

Juha Rauhala Oulun hiip­pa­kun­ta­de­kaa­nik­si

14.01.2021 14:41
Tilaajille
Kolumni

Poi­min­to­ja papin jou­lu­ka­len­te­ris­ta – on etu­oi­keus olla kirk­ko­vuo­den suurena juh­la-ai­ka­na työssä

19.12.2018 06:00
Papiston virkajärjestelyt äänestyttivät Pudasjärven kirkkoneuvostossa

Pa­pis­ton vir­ka­jär­jes­te­lyt ää­nes­tyt­ti­vät Pu­das­jär­ven kirk­ko­neu­vos­tos­sa

01.12.2018 10:00
Ensi viikko on kirkon reformaatioviikko – kirkkoherra Timo Liikaselta twiitti kerran päivässä

Ensi viikko on kirkon re­for­maa­tio­viik­ko – kirk­ko­her­ra Timo Lii­ka­sel­ta twiitti kerran päi­väs­sä

23.10.2017 10:00
Kolumni

Armoa! – 500 vuotta sitten käyn­nis­tyi pro­ses­si, joka johti lu­te­ri­lai­sen kirkon syntyyn

11.10.2017 06:00
Kolumni

Kirkon tu­le­vai­suut­ta tur­vaa­mas­sa – seu­ra­kun­ta­lai­set ak­tii­vi­sik­si toi­mi­joik­si

23.08.2017 06:00
Kolumni

To­ri­mes­sua ja kol­lek­tii­vis­ta surua he­la­tors­tai­na Pu­das­jär­vel­lä – kysymys on meidän kaik­kien seu­ra­kun­nas­tam­me, ter­ve­tu­loa mukaan!

24.05.2017 07:00
Jumalanpalvelukset kiinnostavat mobiilinakin –kirkon digitaalikynnys mataloituu Pudasjärvellä

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set kiin­nos­ta­vat mo­bii­li­na­kin –kirkon di­gi­taa­li­kyn­nys ma­ta­loi­tuu Pu­das­jär­vel­lä

13.03.2017 05:00
Kolumni

Uutta tehdään yh­des­sä! – viime aikojen ko­ke­muk­set ovat tehneet vai­ku­tuk­sen

25.01.2017 06:00
Tsemppiä työhön! - tällaisia tervehdyksiä ja ohjeita uusi kirkkoherra sai työn alkuun

Tsemp­piä työhön! - täl­lai­sia ter­veh­dyk­siä ja ohjeita uusi kirk­ko­her­ra sai työn alkuun

11.01.2017 08:00
Uusi kirkkoherra Timo Liikanen kiipesi saarnastuoliin – kirkon toimintaympäristö muuttuu

Uusi kirk­ko­her­ra Timo Lii­ka­nen kiipesi saar­nas­tuo­liin – kirkon toi­min­ta­ym­pä­ris­tö muuttuu

11.01.2017 06:00
Pudasjärven uusi kirkkoherra Timo Liikanen kiitollisena – "Haluan vastata seurakuntalaisten pyyntöön"

Pu­das­jär­ven uusi kirk­ko­her­ra Timo Lii­ka­nen kii­tol­li­se­na – "Haluan vastata seu­ra­kun­ta­lais­ten pyyn­töön"

14.09.2016 14:00
Pääkirjoitus

On­nit­te­lut! Seu­ra­kun­ta­lai­set saivat sel­lai­sen kirk­ko­her­ran kuin ha­lu­si­vat

14.09.2016 05:00
Timo Liikanen Pudasjärven kirkkoherraksi – vaali ratkesi selkein luvuin

Timo Lii­ka­nen Pu­das­jär­ven kirk­ko­her­rak­si – vaali ratkesi selkein luvuin

11.09.2016 22:00
Kirkkoherranvaalien ennakkoäänestys käynnissä – katso äänestysajat- ja paikat

Kirk­ko­her­ran­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­sä – katso ää­nes­ty­sa­jat- ja paikat

07.09.2016 05:00
Kirkkoherranvaalit ensi viikolla – ehdokkaat lupasivat sitoutua paikkakunnalle

Kirk­ko­her­ran­vaa­lit ensi vii­kol­la – eh­dok­kaat lu­pa­si­vat si­tou­tua paik­ka­kun­nal­le

02.09.2016 09:30
Kirkkoherraehdokas Pauli Kivioja – hengellinen työ kaikkien ulottuville

Kirk­ko­her­ra­eh­do­kas Pauli Kivioja – hen­gel­li­nen työ kaik­kien ulot­tu­vil­le

26.08.2016 15:00
Kirkkoherraehdokas Timo Liikanen – somen tunteva kaikkien pappi

Kirk­ko­her­ra­eh­do­kas Timo Lii­ka­nen – somen tunteva kaik­kien pappi

19.08.2016 15:00