Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkko
Liki 340 000 euroa kirkkohallitukselta Taivalkosken kirkon remonttiin, velkaa joudutaan ehkä ottamaan silti satoja tuhansia: "Ilman lainarahaa remonttia on mahdoton toteuttaa"

Liki 340 000 euroa kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta Tai­val­kos­ken kirkon re­mont­tiin, velkaa jou­du­taan ehkä ot­ta­maan silti satoja tu­han­sia: "Ilman lai­na­ra­haa re­mont­tia on mah­do­ton to­teut­taa"

20.04.2023 13:36
Tilaajille
Kutsumus toi Mikael Johanssonin papiksi pohjoiseen – Pudasjärven ihmiset ja maisemat sykähdyttävät

Kut­su­mus toi Mikael Jo­hans­so­nin papiksi poh­joi­seen – Pu­das­jär­ven ihmiset ja mai­se­mat sy­käh­dyt­tä­vät

27.01.2023 09:00
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa äänestettiin suhteellisen hyvin Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tet­tiin suh­teel­li­sen hyvin Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

15.11.2022 15:15
Tilaajille
Pudasjärven seurakunta saa uuden pastorin – Piispa Jukka Keskitalo vihkii Mikael Johanssonin papiksi pyhäinpäivänä

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta saa uuden pas­to­rin – Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo vihkii Mikael Jo­hans­so­nin papiksi py­häin­päi­vä­nä

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Piispa Keskitalo kannustaa äänestämään vaaleissa: " Kirkko ei kysele jäsenkorttia silloin, kun se auttaa ihmisiä

Piispa Kes­ki­ta­lo kan­nus­taa ää­nes­tä­mään vaa­leis­sa: " Kirkko ei kysele jä­sen­kort­tia sil­loin, kun se auttaa ihmisiä

28.10.2022 10:30
Tilaajille
Muista äänestää seurakuntavaaleissa – Päättäjiltä tulisi löytyä rohkeutta, luovuutta ja ennakkoluulottomuutta
Kolumni

Muista ää­nes­tää seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – Päät­tä­jil­tä tulisi löytyä roh­keut­ta, luo­vuut­ta ja en­nak­ko­luu­lot­to­muut­ta

19.10.2022 05:00
Tilaajille
Seurakuntavaalien äänestyspaikat selvillä Pudasjärvellä – uutena äänestyspaikkana kirjakaupan entinen liiketila

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pai­kat sel­vil­lä Pu­das­jär­vel­lä – uutena ää­nes­tys­paik­ka­na kir­ja­kau­pan entinen lii­ke­ti­la

16.09.2022 09:25
Tilaajille
Taivalkosken seurakuntavaaleissa ehdokkaita neljällä listalla – katso nimet

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa eh­dok­kai­ta nel­jäl­lä lis­tal­la – katso nimet

15.09.2022 21:54
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnassa jätettiin kolme ehdokaslistaa seurakuntavaaleihin – katso tiedossa olevat ehdokkaat

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa jä­tet­tiin kolme eh­do­kas­lis­taa seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin – katso tie­dos­sa olevat eh­dok­kaat

15.09.2022 19:47
Tilaajille
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy torstaina – Pudasjärvellä tiedossa kolme ehdokaslistaa

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lu päättyy tors­tai­na – Pu­das­jär­vel­lä tie­dos­sa kolme eh­do­kas­lis­taa

14.09.2022 14:50
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy pian – äänestämään pääsee marraskuussa

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lu päättyy pian – ää­nes­tä­mään pääsee mar­ras­kuus­sa

10.09.2022 06:00
Tilaajille
Oululainen tradenomi Juho Järvelin Pudasjärven seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi – seurakunta tuntuu luontevalta työpaikalta muun muassa arvojensa puolesta.

Ou­lu­lai­nen tra­de­no­mi Juho Jär­ve­lin Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan uudeksi ta­lous­pääl­li­kök­si – ­seu­ra­kun­ta tuntuu luon­te­val­ta työ­pai­kal­ta muun muassa ar­vo­jen­sa puo­les­ta.

22.07.2022 05:30
Tilaajille
Taivalkosken kirkosta lähetetään sunnuntaina radiojumalanpalvelus: "Kaikki täytyy hyvissä ajoin miettiä ja kellottaa sekunnilleen"

Tai­val­kos­ken kir­kos­ta lä­he­te­tään sun­nun­tai­na ra­dio­ju­ma­lan­pal­ve­lus: "Kaikki täytyy hyvissä ajoin miettiä ja kel­lot­taa se­kun­nil­leen"

12.07.2022 19:10
Tilaajille
Kirkon remontti etenee Taivalkoskella – pääsuunnittelijaksi Jorma Paloranta

Kirkon re­mont­ti etenee Tai­val­kos­kel­la – ­pää­suun­nit­te­li­jak­si Jorma Pa­lo­ran­ta

24.03.2022 11:11
Erkki Piri muistelee edellisiä kirkon juhlia: Kungust Gustaf III:n hallituxen alla rakettu

Erkki Piri muis­te­lee edel­li­siä kirkon juhlia: Kungust Gustaf III:n hal­li­tu­xen alla rakettu

10.09.2021 09:10
Tilaajille
Seurakunnan tonteista on myyty jo muutama: "Myynnin lähtökohtana on ollut kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen"

Seu­ra­kun­nan ton­teis­ta on myyty jo muu­ta­ma: "Myyn­nin läh­tö­koh­ta­na on ollut kau­pun­gin elin­voi­mai­suu­den pa­ran­ta­mi­nen"

09.06.2021 08:00
Tilaajille
Kuulutko kirkkoon – puolustaisitko maata?
Kolumni

Kuu­lut­ko kirk­koon – puo­lus­tai­sit­ko maata?

14.04.2021 04:00
Ehtoolliselle enintään kuusi kerrallaan – Pudasjärven seurakunnan pääsiäisen tilaisuudet verkossa

Eh­tool­li­sel­le enin­tään kuusi ker­ral­laan – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan pää­siäi­sen ti­lai­suu­det ver­kos­sa

01.04.2021 11:24
Tilaajille
Kirkko pistetään remonttiin – seurakuntalaisilta kysytään mitä remontissa pitäisi tehdä: "Kirkon tulee palvella tilana tässä hetkessä ja tulevaisuudessa"

Kirkko pis­te­tään re­mont­tiin – seu­ra­kun­ta­laisil­ta ky­sy­tään mitä re­mon­tis­sa pitäisi tehdä: "Kirkon tulee pal­vel­la tilana tässä het­kes­sä ja tu­le­vai­suu­des­sa"

01.04.2021 04:00
Tilaajille
Taivalkoskella halutaan liikettä kirkkoon, mutta ei twerkkiä alttarille: kirkossa pelätään tanssia ja kirkon ulkopuolella pyhää – Koillismaan some leimahti, kun tanssi mainittiin

Tai­val­kos­kel­la ha­lu­taan lii­ket­tä kirk­koon, mutta ei twerk­kiä alt­ta­ril­le: kir­kos­sa pe­lä­tään tanssia ja kirkon ul­ko­puo­lel­la pyhää – Koil­lis­maan some lei­mah­ti, kun tanssi mai­nit­tiin

09.03.2021 10:13
Tilaajille