Ulkoilu
Kyläläiset kävelivät Ihmeessä – Sarakylän alueen kyläseura otti melkein kirjaimellisesti vastaan Pudasjärven kaupungin liikuntahaasteen

Ky­lä­läi­set kä­ve­li­vät Ih­mees­sä – Sa­ra­ky­län alueen ky­lä­seu­ra otti melkein kir­jai­mel­li­ses­ti vastaan Pu­das­jär­ven kau­pun­gin lii­kun­ta­haas­teen

07.05.2021 12:00
Tilaajille
Teltassa yöpynyt Jyrki: "Maisemista ja luonnosta nauttiminen on retkeillessä tärkeintä" – Syötteen kansallispuistoon mahtuu pääsiäisenäkin

Tel­tas­sa yöpynyt Jyrki: "Mai­se­mis­ta ja luon­nos­ta naut­ti­mi­nen on ret­keil­les­sä tär­kein­tä" – Syöt­teen kan­sal­lis­puis­toon mahtuu pää­siäi­se­nä­kin

01.04.2021 05:00
Tilaajille
Kaupunki kannustaa kävelemään: Liiku ihmeessä – Pudasjärvellä! -kampanjassa kerätään yhdessä kilometrejä

Kau­pun­ki kan­nus­taa kä­ve­le­mään: Liiku ih­mees­sä – Pu­das­jär­vel­lä! -kam­pan­jas­sa ke­rä­tään yhdessä ki­lo­met­re­jä

19.03.2021 11:22
Tilaajille
Hirsikampuksen koululaiset nauttivat aurinkoisesta kevätpäivästä Raitsussa – "Parasta on yhdessäolo kavereiden kanssa"

Hir­si­kam­puk­sen kou­lu­lai­set naut­ti­vat au­rin­koi­ses­ta ke­vät­päi­väs­tä Rait­sus­sa – "Pa­ras­ta on yh­des­sä­olo ka­ve­rei­den kanssa"

10.03.2021 05:01
Tilaajille
Kevään hiihtosesonki hyvään alkuun Syötteellä – "Täällä on turvallisen tuntuista, on helppo pitää etäisyyttä muihin"

Kevään hiih­to­se­son­ki hyvään alkuun Syöt­teel­lä – "Täällä on tur­val­li­sen tun­tuis­ta, on helppo pitää etäi­syyt­tä muihin"

03.03.2021 13:04
Tilaajille
Kaukalon laidalla ja kaukalossa – saadaanko jäähallihankkeen ympärille taas uutta nostetta?
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kau­ka­lon lai­dal­la ja kau­ka­los­sa – saa­daan­ko jää­hal­li­hank­keen ym­pä­ril­le taas uutta nos­tet­ta?

03.02.2021 07:00
Tilaajille
Lunta riittää jo, pakkasta toiveissa – Syötteen laduilla riittää sivakoijia vuoden hiljaisimpanakin aikana

Lunta riittää jo, pak­kas­ta toi­veis­sa – Syöt­teen la­duil­la riittää si­va­koi­jia vuoden hil­jai­sim­pa­na­kin aikana

09.12.2020 13:40
Tilaajille
Samalla reitillä hiihtäjät, hevoset ja autot – tätä mieltä käyttäjät ovat Jyrkkäkosken ulkoilualueen kehittämisestä

Samalla rei­til­lä hiih­tä­jät, hevoset ja autot – tätä mieltä käyt­tä­jät ovat Jyrk­kä­kos­ken ul­koi­lu­alueen ke­hit­tä­mi­ses­tä

10.01.2019 09:00
Suojalinnan tekonurmi käyttäjiä vaille valmis – vuorot nyt haettavina

Suo­ja­lin­nan te­ko­nur­mi käyt­tä­jiä vaille valmis – vuorot nyt haet­ta­vi­na

23.07.2017 08:30
Kuntalaisaloitteessa toivotaan lisää maastopyöräreittejä

Kun­ta­lais­aloit­tees­sa toi­vo­taan lisää maas­to­pyö­rä­reit­te­jä

21.07.2017 09:15
Kesäpilkin MM-kilpailut lähestyvät – kisaviikko alkaa ensi maanantaina

Ke­sä­pil­kin MM-kil­pai­lut lä­hes­ty­vät – ki­sa­viik­ko alkaa ensi maa­nan­tai­na

17.07.2017 09:40
Minnan kuntalaisaloite toteutui nopeasti – omat polut talvikävelyyn Rajamaan rannassa

Minnan kun­ta­lais­aloi­te to­teu­tui no­peas­ti – omat polut tal­vi­kä­ve­lyyn Ra­ja­maan ran­nas­sa

08.02.2017 06:00
Tämä on uusi, hauska talvilaji! – liitokiekko lentää rinteessä Pikku-Syötteellä

Tämä on uusi, hauska tal­vi­la­ji! – lii­to­kiek­ko lentää rin­tees­sä Pik­ku-Syöt­teel­lä

04.02.2017 11:00
Ikäihmisille aurinkoista mieltä opiskelijoiden ulkoilutustempauksesta

Ikä­ih­mi­sil­le au­rin­kois­ta mieltä opis­ke­li­joi­den ul­koi­lu­tus­tem­pauk­ses­ta

22.09.2016 07:00