Vapepa: Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den et­sin­tä­par­tio har­joit­te­li Tai­val­kos­kel­la – näin syntyi Suomen vien­ti­tuot­teek­si­kin mai­nos­tet­tu am­bu­lans­si­vau­nu maas­to-olo­suh­tei­siin

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Koirat
Pudasjärvellä haukkuu yli kuusisataa koiraa – harrastekoirien suosio on kasvussa, pedot vähentävät metsästyskoiraharrastusta

Pu­das­jär­vel­lä haukkuu yli kuu­si­sa­taa koiraa – har­ras­te­koi­rien suosio on kas­vus­sa, pedot vä­hen­tä­vät met­säs­tys­koi­ra­har­ras­tus­ta

07.02.2024 20:01
Tilaajille
Viisaita, touhukkaita, leikkisiä ja hyödyllisiä – Kaikenlaisia koiria ja miksi sellaisen hankin, pudasjärveläiset koiranomistajat kertovat

Vii­sai­ta, tou­huk­kai­ta, leik­ki­siä ja hyö­dyl­li­siä – Kai­ken­lai­sia koiria ja miksi sel­lai­sen hankin, pu­das­jär­ve­läi­set koi­ran­omis­ta­jat ker­to­vat

11.02.2024 14:49
Tilaajille
Mitä seuraa, jos koira jäi rekisteröimättä? Pohjois-Pohjanmaalla rekisteriin ilmoitettiin noin joka kolmas koira

Mitä seuraa, jos koira jäi re­kis­te­röi­mät­tä? Poh­jois-Poh­jan­maal­la re­kis­te­riin il­moi­tet­tiin noin joka kolmas koira

13.01.2024 18:00
Tilaajille
Koiranulkoiluttaja törmäsi Kurenalla kuohauttavaan yllätykseen – partakoneen teriä sisältävistä nakinpaloista on tehty rikosilmoitus

Koi­ran­ul­koi­lut­ta­ja törmäsi Ku­re­nal­la kuo­haut­ta­vaan yl­lä­tyk­seen – par­ta­ko­neen teriä si­säl­tä­vis­tä na­kin­pa­lois­ta on tehty ri­kos­il­moi­tus

05.01.2024 09:00
Tilaajille
Lemmikkien rauhoittavissa lääkkeissä kysyntäpiikki uudenvuoden alla – "Monella homma jää viime tinkaan"

Lem­mik­kien rau­hoit­ta­vis­sa lääk­keis­sä ky­syn­tä­piik­ki uu­den­vuo­den alla – "Mo­nel­la homma jää viime tin­kaan"

29.12.2023 18:00
Tilaajille
Metsästyskoiraharrastajat harkitsevat jättäytymistä pois poliisin avustamisesta

Met­säs­tys­koi­ra­har­ras­ta­jat har­kit­se­vat jät­täy­ty­mis­tä pois po­lii­sin avus­ta­mi­ses­ta

18.12.2023 13:48 1
Kun laki muuttuu, pitääkö tarhaporoille olla vettä tarjolla koko ajan, entä mikä on pysyvä pitopaikka? – "Normaali talvi ei ole poikkeustilanne"

Kun laki muut­tuu, pitääkö tar­ha­po­roil­le olla vettä tar­jol­la koko ajan, entä mikä on pysyvä pi­to­paik­ka? – "­Nor­maa­li talvi ei ole poik­keus­ti­lan­ne"

20.10.2023 11:00
Tilaajille
Deadline vuoden lopussa ja vasta murto-osa koirista ilmoitettu rekisteriin – ole tarkkana, jos hankit koiranpennun

Dead­li­ne vuoden lopussa ja vasta mur­to-osa koi­ris­ta il­moi­tet­tu re­kis­te­riin – ole tark­ka­na, jos hankit koi­ran­pen­nun

16.10.2023 06:00
Tilaajille
Koirien kiinnipitoaika päättyy sunnuntaina – omistajan on huolehdittava, ettei koira pääse syömään itsestään kuolleita lintuja

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – omis­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va, ettei koira pääse syömään it­ses­tään kuol­lei­ta lintuja

18.08.2023 06:30
Tilaajille
Voidaanko metsästys kieltää lintuinfluenssan vuoksi? Oulun seutu on otollinen taudin leviämiselle

Voi­daan­ko met­säs­tys kieltää lin­tu­inf­luens­san vuoksi? Oulun seutu on otol­li­nen taudin le­viä­mi­sel­le

27.07.2023 19:30
Tilaajille
Harjoitusta virallisiin näyttelyihin match show'sta – Pudasjärven Metsästyspystykorva- ja ajokoirakerhon järjestämä epävirallinen koiranäyttely toi harrastajat yhteen

Har­joi­tus­ta vi­ral­li­siin näyt­te­lyi­hin match show'sta – Pu­das­jär­ven Met­säs­tys­pys­ty­kor­va- ja ajo­koi­ra­ker­hon jär­jes­tä­mä epä­vi­ral­li­nen koi­ra­näyt­te­ly toi har­ras­ta­jat yhteen

05.07.2023 15:00
Tilaajille
Match show tarjoaa Pudasjärven koiraharrastajille yhteistä tekemistä – epävirallinen koiranäyttely on ollut aiemmin suosittu

Match show tarjoaa Pu­das­jär­ven koi­ra­har­ras­ta­jil­le yh­teis­tä te­ke­mis­tä – epä­vi­ral­li­nen koi­ra­näyt­te­ly on ollut aiemmin suo­sit­tu

29.06.2023 10:59
Tilaajille
Moni kadonnut lemmikki pääsee takaisin kotiin sosiaalisen median avulla – Lue tästä jutusta, miten toimit eläimen kadotessa

Moni ka­don­nut lem­mik­ki pääsee ta­kai­sin kotiin so­siaa­li­sen median avulla – Lue tästä ju­tus­ta, miten toimit eläimen ka­do­tes­sa

25.06.2023 18:00
Tilaajille
Älä jätä koiraa kuumaan autoon – lämpötila pysäköidyssä autossa nousee nopeasti tappavaksi

Älä jätä koiraa kuumaan autoon – läm­pö­ti­la py­sä­köi­dys­sä autossa nousee no­peas­ti tap­pa­vak­si

16.06.2023 18:00
Tilaajille
Suomen riistakeskus muistuttaa: Koirat pidettävä kytkettyinä luonnon varjelemiseksi

Suomen riis­ta­kes­kus muis­tut­taa: Koirat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä luonnon var­je­le­mi­sek­si

10.06.2023 10:43 1
Tilaajille
Kuinka monella on koira tai kissa ja mitkä ovat niiden suosituimmat nimet? – Hirsikampuksen koululaisten suuri koira- ja kissatutkimus paljastaa paljon tietoa pudasjärveläisten lemmikeistä, katso kuvat suloisista rapsuteltavista

Kuinka monella on koira tai kissa ja mitkä ovat niiden suo­si­tuim­mat nimet? – Hir­si­kam­puk­sen kou­lu­lais­ten suuri koira- ja kis­sa­tut­ki­mus pal­jas­taa paljon tietoa pu­das­jär­ve­läis­ten lem­mi­keis­tä, katso kuvat su­loi­sis­ta rap­su­tel­ta­vis­ta

09.06.2023 10:41
Ruokaviraston koirarekisteri avautuu osittain käyttöön toukokuussa, sähköisesti tehtävä ilmoitus maksaa 10 euroa

Ruo­ka­vi­ras­ton koi­ra­re­kis­te­ri avautuu osit­tain käyt­töön tou­ko­kuus­sa, säh­köi­ses­ti tehtävä il­moi­tus maksaa 10 euroa

19.04.2023 15:00
Porotokkaan ryntäävä koira voi aiheuttaa jopa kymmenien tuhansien eurojen vahingon – Paliskuntain yhdistys muistuttaa koirien kiinnipitoajasta

Po­ro­tok­kaan ryn­tää­vä koira voi ai­heut­taa jopa kym­me­nien tu­han­sien eurojen va­hin­gon – Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys muis­tut­taa koirien kiin­ni­pi­to­ajas­ta

29.03.2023 18:00
Tilaajille
Tällainen on Suomen koirakanta: yli 800 000 koirasta suurin osa on rotukoiria ja rekisteröity

Täl­lai­nen on Suomen koi­ra­kan­ta: yli 800 000 koi­ras­ta suurin osa on ro­tu­koi­ria ja re­kis­te­röi­ty

18.03.2023 15:00
Koillismaalaiset ja pohjoissuomalaiset juuret omaava pohjanpystykorva täyttää vuosia – sen kunniaksi osa rotuaktiiveista haluaisi vaihtaa rodun alkuperämaan

Koil­lis­maa­lai­set ja poh­jois­suo­ma­lai­set juuret omaava poh­jan­pys­ty­kor­va täyttää vuosia – sen kun­niak­si osa ro­tu­ak­tii­veis­ta ha­luai­si vaihtaa rodun al­ku­pe­rä­maan

20.02.2023 09:00
Tilaajille