Itsenäisyyspäivä: Suomi 105 vuotta – Katso ku­va­koos­te it­se­näi­syys­päi­vän juh­lin­nas­ta Pu­das­jär­vel­lä

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Liikunta
Avantouinnissa uskallus palkitaan – pudasjärveläiset ystävykset kertovat, miksi he viikosta toiseen laskeutuvat hyiseen veteen

Avan­to­uin­nis­sa us­kal­lus pal­ki­taan – pu­das­jär­ve­läi­set ys­tä­vyk­set ker­to­vat, miksi he vii­kos­ta toiseen las­keu­tu­vat hyiseen veteen

21.10.2022 16:00
Tilaajille
FC Kurenpoikien syyskausi alkoi voitolla ja tasapelillä – pisteet ovat elintärkeitä sarjapaikan säilyttämisen kannalta

FC Ku­ren­poi­kien syys­kau­si alkoi voi­tol­la ja ta­sa­pe­lil­lä – pisteet ovat elin­tär­kei­tä sar­ja­pai­kan säi­lyt­tä­mi­sen kan­nal­ta

13.09.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärven koululaisten yleisurheilun kaupunginmestaruuksista kisattiin Suojalinnalla – katso kaikki tulokset

Pu­das­jär­ven kou­lu­lais­ten yleis­ur­hei­lun kau­pun­gin­mes­ta­ruuk­sis­ta ki­sat­tiin Suo­ja­lin­nal­la – katso kaikki tu­lok­set

01.09.2022 11:23
Tilaajille
"Innostuimme, että täytyy kyllä lähteä mukaan!" – Pudasjärven lukion ja OSAOn Pudasjärven yksikön uusi urheilulinja mahdollistaa tavoitteellisen urheilun muiden opintojen ohessa

"In­nos­tuim­me, että täytyy kyllä lähteä mu­kaan!" – Pu­das­jär­ven lukion ja OSAOn Pu­das­jär­ven yksikön uusi ur­hei­lu­lin­ja mah­dol­lis­taa ta­voit­teel­li­sen ur­hei­lun muiden opin­to­jen ohessa

11.08.2022 12:08
Tilaajille
FC Kurenpojat juhlisti 30-vuotista taivaltaan Suojalinnalla Koillismaan derbyn merkeissä – tällainen tunnelma oli juhlapäivänä

FC Ku­ren­po­jat juh­lis­ti 30-vuo­tis­ta tai­val­taan Suo­ja­lin­nal­la Koil­lis­maan derbyn mer­keis­sä – täl­lai­nen tun­nel­ma oli juh­la­päi­vä­nä

10.08.2022 14:27
Tilaajille
Selkäliitto muistuttaa: Liikuntaa ei kannata unohtaa kesälläkään

Sel­kä­liit­to muis­tut­taa: Lii­kun­taa ei kannata unohtaa ke­säl­lä­kään

03.07.2022 12:00
Tilaajille
Kilpailua ja liikuntaa reilun pelin hengessä – sykähdyttäviä onnen hetkiä ja karvaita pettymyksiä
Kolumni

Kil­pai­lua ja lii­kun­taa reilun pelin hen­ges­sä – sy­käh­dyt­tä­viä onnen hetkiä ja kar­vai­ta pet­ty­myk­siä

25.05.2022 05:00
Tilaajille
Jo muutama helppo liike päivässä auttaa ja näkyy arjessa, katso videot – Syksyllä käynnistyvä Voimaa vanhuuteen -hanke tuo liikunnan ikäihmisten arkeen ja koteihin

Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

19.05.2022 04:06
Tilaajille
Vähäinen liikunta ja ylipaino merkittävimpiä syitä siirtää tai keskeyttää asepalvelus, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta

Vä­häi­nen lii­kun­ta ja yli­pai­no mer­kit­tä­vim­piä syitä siirtää tai kes­keyt­tää ase­pal­ve­lus, selviää Oulun yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­ta

08.01.2022 17:00
Puikkarin kuntosali avataan tiistaina

Puik­ka­rin kun­to­sa­li avataan tiis­tai­na

03.01.2022 11:27
Tilaajille
Pimeä vuodenaika on ihmiselle myös hyväksi: rytmi rauhoittuu ja omia tarpeitaan voi kuulla paremmin, sanoo psykologi – oululainen retkeilijä Sari Iwanoff nauttii aistien herkistymisestä

Pimeä vuo­den­ai­ka on ih­mi­sel­le myös hy­väk­si: rytmi rau­hoit­tuu ja omia tar­pei­taan voi kuulla pa­rem­min, sanoo psy­ko­lo­gi – ou­lu­lai­nen ret­kei­li­jä Sari Iwanoff nauttii aistien her­kis­ty­mi­ses­tä

02.01.2022 16:01
Tilaajille
Hallinto-oikeus keskeytti yksilöliikuntatilojen sulkupäätöksen täytäntöönpanon – tilanne koskee esimerkiksi kuntosaleja

Hal­lin­to-oi­keus kes­keyt­ti yk­si­lö­lii­kun­ta­ti­lo­jen sul­ku­pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­non – tilanne koskee esi­mer­kik­si kun­to­sa­le­ja

30.12.2021 15:58
Tilaajille
Kurenalan kyläyhdistyksessä toivotaan, että Voimaa vanhuuteen -ohjelman tuo liikunnan pysyvästi osaksi toimintaa – Toiveissa on, että muissakin kyläyhdistyksissä innostuttaisiin

Ku­re­na­lan ky­lä­yh­dis­tyk­ses­sä toi­vo­taan, että Voimaa van­huu­teen -oh­jel­man tuo lii­kun­nan py­sy­väs­ti osaksi toi­min­taa – ­Toi­veis­sa on, että muis­sa­kin ky­lä­yh­dis­tyk­sis­sä in­nos­tut­tai­siin

29.12.2021 15:09
Tilaajille
Pudasjärvellä innostetaan iäkkäitä liikkumaan – "Haluamme tavoittaa eri puolilla pitäjää asuvat ihmiset nykyistä paremmin ja saada uusia toimijoita mukaan monipuoliseen toimintaan"

Pu­das­jär­vel­lä in­nos­te­taan iäk­käi­tä liik­ku­maan – "­Ha­luam­me ta­voit­taa eri puo­lil­la pitäjää asuvat ihmiset ny­kyis­tä pa­rem­min ja saada uusia toi­mi­joi­ta mukaan mo­ni­puo­li­seen toi­min­taan"

23.12.2021 14:37
Tilaajille
Liikunnasta hyvinvointia kuntalaisille ja säästöä yhteiskunnalle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kun­nas­ta hy­vin­voin­tia kun­ta­lai­sil­le ja säästöä yh­teis­kun­nal­le

18.09.2021 19:44
Ihminen voi hikoilla jopa useita litroja tunnissa, eikä vesi ole aina paras janojuoma – Terveystalo kertoo vinkit helteellä nesteytykseen

Ihminen voi hi­koil­la jopa useita litroja tun­nis­sa, eikä vesi ole aina paras ja­no­juo­ma – Ter­veys­ta­lo kertoo vinkit hel­teel­lä nes­tey­tyk­seen

16.07.2021 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Lii­kun­nas­ta hy­vin­voin­tia – "KD haluaa edistää edul­lis­ta tai mak­su­ton­ta seura-, kerho- ja har­ras­tus­toi­min­taa"

04.06.2021 04:00

Coo­pe­rin testit käyn­nis­ty­vät Pu­das­jär­vel­lä

26.05.2021 15:58
Kyläläiset kävelivät Ihmeessä – Sarakylän alueen kyläseura otti melkein kirjaimellisesti vastaan Pudasjärven kaupungin liikuntahaasteen

Ky­lä­läi­set kä­ve­li­vät Ih­mees­sä – Sa­ra­ky­län alueen ky­lä­seu­ra otti melkein kir­jai­mel­li­ses­ti vastaan Pu­das­jär­ven kau­pun­gin lii­kun­ta­haas­teen

07.05.2021 12:00
Tilaajille
Jaossa miljoona euroa nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseksi, josta 77 000 euroa Pohjois-Pohjanmaalle – haku auki 15. toukokuuta saakka

Jaossa mil­joo­na euroa nuorten har­ras­tus- ja ke­sä­toi­min­nan li­sää­mi­sek­si, josta 77 000 euroa Poh­jois-Poh­jan­maal­le – haku auki 15. tou­ko­kuu­ta saakka

25.04.2021 11:00
Tilaajille