Liikunta
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkkejä Pudasjärvelle – seitsemää ansioitunutta toimijaa muistettiin

Suomen lii­kun­ta­kult­tuu­rin ja ur­hei­lun an­sio­merk­ke­jä Pu­das­jär­vel­le – seit­se­mää an­sioi­tu­nut­ta toi­mi­jaa muis­tet­tiin

05.11.2020 14:59
Tilaajille
Annemari Kiekara keskeytti MM-puolimaratonin Puolassa hermokivun takia – "Harmittaa"

An­ne­ma­ri Kiekara kes­keyt­ti MM-puo­li­ma­ra­to­nin Puo­las­sa her­mo­ki­vun takia – "Har­mit­taa"

18.10.2020 13:00
Tilaajille
Pudasjärven oppilashuollossa huoli koululaisten mielenterveydestä ja liikunnan puutteesta

Pu­das­jär­ven op­pi­las­huol­los­sa huoli kou­lu­lais­ten mie­len­ter­vey­des­tä ja lii­kun­nan puut­tees­ta

13.10.2020 17:03 0
Tilaajille
Korona vei Pudasjärven Urheilijoiden 75-vuotisjuhlat – lokakuulle suunniteltu tapahtuma on peruttu

Korona vei Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den 75-vuo­tis­juh­lat – lo­ka­kuul­le suun­ni­tel­tu ta­pah­tu­ma on peruttu

09.10.2020 15:52
Pudasjärven Urheilijoiden erilainen juhlavuosi – urheiluseura juhlii 75-vuotisjuhlaa Tuomas Sammelvuo -salilla lokakuussa

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den eri­lai­nen juh­la­vuo­si – ur­hei­lu­seu­ra juhlii 75-vuo­tis­juh­laa Tuomas Sam­mel­vuo -sa­lil­la lo­ka­kuus­sa

01.10.2020 13:41 0
Tilaajille
Korona tuo välivuoden – perinteikästä Rajalta rajalle -hiihtoa ei järjestetä ensi maaliskuussa

Korona tuo vä­li­vuo­den – pe­rin­tei­käs­tä Rajalta rajalle -hiih­toa ei jär­jes­te­tä ensi maa­lis­kuus­sa

25.09.2020 09:31
Annemari Kiekara: "Tykkään juosta, siihen on lahjoja ja tämä on minulle elämäntapa"

An­ne­ma­ri Kie­ka­ra: "Tyk­kään juosta, siihen on lahjoja ja tämä on minulle elä­män­ta­pa"

23.09.2020 19:00
Tilaajille
Syötteen Huippukympillä pääsi kilpailuhenki vallalle – Eija, Riitta ja Anne kippistivät maalissa tunturin huipulla

Syöt­teen Huip­pu­kym­pil­lä pääsi kil­pai­lu­hen­ki val­lal­le – Eija, Riitta ja Anne kip­pis­ti­vät maa­lis­sa tun­tu­rin hui­pul­la

22.09.2020 15:57
Tilaajille
Golf on koukuttava peli, tuumivat Koillisgolfin pelaajat, kun he kävivät Kuusamossa ottamassa mittaa toisistaan

Golf on kou­kut­ta­va peli, tuu­mi­vat Koil­lis­gol­fin pe­laa­jat, kun he kävivät Kuu­sa­mos­sa ot­ta­mas­sa mittaa toi­sis­taan

13.09.2020 11:16 0
Tilaajille
Suojalinnalla juostaan ensi viikolla kunniakierros Suomen parhaan kestävyysjuoksijan, Annemari Kiekaran kanssa

Suo­ja­lin­nal­la juos­taan ensi vii­kol­la kun­nia­kier­ros Suomen parhaan kes­tä­vyys­juok­si­jan, An­ne­ma­ri Kie­ka­ran kanssa

12.09.2020 07:00
Frisbee lentää viimeinkin Jyrkkäkoskella – kauan odotettu, täysimittainen frisbeegolfrata rakennettiin täysin talkoovoimin

Frisbee lentää vii­mein­kin Jyrk­kä­kos­kel­la – kauan odo­tet­tu, täy­si­mit­tai­nen fris­bee­golf­ra­ta ra­ken­net­tiin täysin tal­koo­voi­min

10.09.2020 15:24
Tilaajille
Iso-Syötteen kesässä rikottiin ennätyksiä – hissipyöräilypuiston ensimmäisen kesän kävijämäärät ylittivät odotukset

Iso-Syöt­teen kesässä ri­kot­tiin en­nä­tyk­siä – his­si­pyö­räi­ly­puis­ton en­sim­mäi­sen kesän kä­vi­jä­mää­rät ylit­ti­vät odo­tuk­set

27.08.2020 14:47
Tilaajille
Jäälle päästään aikaisintaan elokuussa 2021 – Pudasjärven hirsiseen jäähalliin tulossa kanadalaismallin kaukalo

Jäälle pääs­tään ai­kai­sin­taan elo­kuus­sa 2021 – Pu­das­jär­ven hir­si­seen jää­hal­liin tulossa ka­na­da­lais­mal­lin kaukalo

13.02.2019 06:00 0
Pintamolainen Teijo Iinatti ylsi kärkipäähän, jäsentenvälinen voitto lämmitti – Jani Ikonen uusi viime vuoden mestaruuden yksilösarjassa

Pin­ta­mo­lai­nen Teijo Iinatti ylsi kär­ki­pää­hän, jä­sen­ten­vä­li­nen voitto läm­mit­ti – Jani Ikonen uusi viime vuoden mes­ta­ruu­den yk­si­lö­sar­jas­sa

13.02.2019 05:50
Kirjaston kautta lumikenkäilemään – näin umpihangen konkari arvioi liukulumikenkien toimivuutta

Kir­jas­ton kautta lu­mi­ken­käi­le­mään – näin um­pi­han­gen konkari arvioi liu­ku­lu­mi­ken­kien toi­mi­vuut­ta

11.02.2019 14:00 0
Maailmanmestarit selvillä – Jani Ikonen ja Laskuvarjojääkärikilta kovimmat umpihangen halkojat

Maail­man­mes­ta­rit sel­vil­lä – Jani Ikonen ja Las­ku­var­jo­jää­kä­ri­kil­ta ko­vim­mat um­pi­han­gen hal­ko­jat

10.02.2019 21:00 0
Ensimmäiset umpihankeen jo perjantaina – 263 osallistujaa valmiina viikonlopun MM-koetukseen

En­sim­mäi­set um­pi­han­keen jo per­jan­tai­na – 263 osal­lis­tu­jaa val­mii­na vii­kon­lo­pun MM-koe­tuk­seen

08.02.2019 14:30
Valaisten liikunnan soihtuna – Seppo Sammelvuon kipinä urheiluun syttyi jo lapsena

Va­lais­ten lii­kun­nan soih­tu­na – Seppo Sam­mel­vuon kipinä ur­hei­luun syttyi jo lapsena

07.02.2019 09:00
Pehmeää pakkaslunta tarjolla umpihankihiihtäjille MM-kisoihin Pudasjärvelle – neljä kilpailijaa ollut mukana joka kerta

Pehmeää pak­kas­lun­ta tar­jol­la um­pi­han­ki­hiih­tä­jil­le MM-ki­soi­hin Pu­das­jär­vel­le – neljä kil­pai­li­jaa ollut mukana joka kerta

06.02.2019 06:00 0
Julia Pätsi voitti neljä Taekwon-Don SM-kultaa ja palkittiin kisojen parhaana naiskilpailijana

Julia Pätsi voitti neljä Taek­won-Don SM-kul­taa ja pal­kit­tiin kisojen par­haa­na nais­kil­pai­li­ja­na

04.02.2019 11:00 0