Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Liikunta
Puikkarin poreallas on korjattu ja kaikki altaat normaalisti käytössä

Puik­ka­rin po­re­al­las on kor­jat­tu ja kaikki altaat nor­maa­lis­ti käy­tös­sä

24.01.2024 14:11
Virkistysuimala Puikkarin monitoimiallas on suljettuna yllättävän remonttitarpeen takia

Vir­kis­tys­ui­ma­la Puik­ka­rin mo­ni­toi­mi­al­las on sul­jet­tu­na yl­lät­tä­vän re­mont­ti­tar­peen takia

18.01.2024 12:11
Tilaajille
Tiesitkö nämä seikat kylmän vaikutuksista terveyteen? Kysyimme asiantuntijalta, miten keho voi reagoida kylmään

Tie­sit­kö nämä seikat kylmän vai­ku­tuk­sis­ta ter­vey­teen? Ky­syim­me asian­tun­ti­jal­ta, miten keho voi rea­goi­da kylmään

03.01.2024 18:20
Tilaajille
Kurenalan hiihtolatuja otettu käyttöön – suurin osa keskustaajaman laduista vaatii vielä latukoneen töitä

Ku­re­na­lan hiih­to­la­tu­ja otettu käyt­töön – suurin osa kes­kus­taa­ja­man la­duis­ta vaatii vielä la­tu­ko­neen töitä

29.12.2023 15:00 2
Tilaajille
Rajalta rajalle hiihdetään sittenkin, ja mukaan mahtuu vaikka perjantaina siltä ei näyttänyt – "Sinne vaan jonotuslistalle nimi, niin otamme yhteyttä"

Rajalta rajalle hiih­de­tään sit­ten­kin, ja mukaan mahtuu vaikka per­jan­tai­na siltä ei näyt­tä­nyt – "Sinne vaan jo­no­tus­lis­tal­le nimi, niin otamme yh­teyt­tä"

29.10.2023 05:00
Tilaajille
Liikunta on tärkeä osa pudasjärveläisnuorten arkea – koululaiskyselyyn vastanneista lähes kaikilla harrastus vähintään kerran viikossa

Lii­kun­ta on tärkeä osa pu­das­jär­ve­läis­nuor­ten arkea – kou­lu­lais­ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta lähes kai­kil­la har­ras­tus vä­hin­tään kerran vii­kos­sa

24.10.2023 15:25
Tilaajille
Neljä kanaa ja kolme poroa pitävät Astan liikkeellä ja virkeänä – näin 92-vuotias pudasjärveläinen kannustaa muitakin vanhuksia liikkumaan

Neljä kanaa ja kolme poroa pitävät Astan liik­keel­lä ja vir­keä­nä – näin 92-vuo­tias pu­das­jär­ve­läi­nen kan­nus­taa mui­ta­kin van­huk­sia liik­ku­maan

07.10.2023 08:00 1
Tilaajille
Vähempikin riittää, jos liikkuminen on hauskaa – pitkälle kyse on tasapainosta kehon ja mielen välillä
Pääkirjoitus

Vä­hem­pi­kin riit­tää, jos liik­ku­mi­nen on hauskaa – pit­käl­le kyse on ta­sa­pai­nos­ta kehon ja mielen välillä

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärveläinen yrittäjä tarjoaa psykofyysistä fysioterapiaa Kurenalla – Annika Heikkinen: Aina pelkästään psyykkinen kuntoutus ei riitä

Pu­das­jär­ve­läi­nen yrit­tä­jä tarjoaa psy­ko­fyy­sis­tä fy­sio­te­ra­piaa Ku­re­nal­la – Annika Heik­ki­nen: Aina pel­käs­tään psyyk­ki­nen kun­tou­tus ei riitä

19.09.2023 12:00
Tilaajille
Tyyne ja Kauno laskeutuivat ensimmäisinä Puikkarin altaaseen remontin jälkeen – tällaisella mielellä veteen pulahdettiin

Tyyne ja Kauno las­keu­tui­vat en­sim­mäi­si­nä Puik­ka­rin al­taa­seen re­mon­tin jälkeen – täl­lai­sel­la mie­lel­lä veteen pu­lah­det­tiin

04.09.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan liikunnallisissa kesätilaisuuksissa kokoonnutaan iloisesti yhteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan lii­kun­nal­li­sis­sa ke­sä­ti­lai­suuk­sis­sa ko­koon­nu­taan iloi­ses­ti yhteen

16.08.2023 15:35
Tilaajille
Lavatanssissa ei ole sääntöjä – Näillä vinkeillä sinäkin pääset alkuun tanssiharrastuksessa

La­va­tans­sis­sa ei ole sään­tö­jä – Näillä vin­keil­lä sinäkin pääset alkuun tans­si­har­ras­tuk­ses­sa

15.07.2023 12:00
Tilaajille
Suojuoksu tuntuu helpolta ja kivalta, kunnes on pakko testata rajojaan – Kokosimme ohjeet, joilla pääset alkuun

Suo­juok­su tuntuu hel­pol­ta ja ki­val­ta, kunnes on pakko testata ra­jo­jaan – Ko­ko­sim­me ohjeet, joilla pääset alkuun

08.07.2023 12:00
Tilaajille
Heikki Paukkeri on neljän lajin harrastaja – intoa urheiluun riittää edelleen, vuosien saatossa maratoneja on kertynyt 205

Heikki Pauk­ke­ri on neljän lajin har­ras­ta­ja – intoa ur­hei­luun riittää edel­leen, vuosien saa­tos­sa ma­ra­to­ne­ja on ker­ty­nyt 205

30.06.2023 08:00
Tilaajille
Taivalkoskella koskipujotellaan viikonloppuna – Mukana osallistujia yli kymmenestä eri maasta: "Eniten minua kiehtoo lajissa vapaus"

Tai­val­kos­kel­la kos­ki­pu­jo­tel­laan vii­kon­lop­pu­na – Mukana osal­lis­tu­jia yli kym­me­nes­tä eri maasta: "Eniten minua kiehtoo lajissa vapaus"

30.06.2023 06:00
Tilaajille
Ei tarvita green cardia tai omia välineitä – Pudasjärvellä pääsee helposti kokeilemaan golfin pelaamista

Ei tarvita green cardia tai omia vä­li­nei­tä – Pu­das­jär­vel­lä pääsee hel­pos­ti ko­kei­le­maan golfin pe­laa­mis­ta

23.06.2023 12:00
Tilaajille
Tutkimus vahvistaa: Jos haluaa maksimoida liikunnan hyödyt, kannattaa lenkin jälkeen lähteä löylyihin – yhteisvaikutus hyväksi verisuonille

Tut­ki­mus vah­vis­taa: Jos haluaa mak­si­moi­da lii­kun­nan hyödyt, kan­nat­taa lenkin jälkeen lähteä löy­lyi­hin – yh­teis­vai­ku­tus hyväksi ve­ri­suo­nil­le

14.05.2023 18:00
Ravintoterapeutti, kuntoilu ja terveysjuomat – Elimistö pyrkii säilömään kaiken saamansa energian
Kolumni

Ra­vin­to­te­ra­peut­ti, kun­toi­lu ja ter­veys­juo­mat – Eli­mis­tö pyrkii säi­lö­mään kaiken saa­man­sa ener­gian

10.05.2023 05:00
Tilaajille
Syötteen lumille pääsee vielä hiihtämään ja laskemaan vappuna – Takana erikoinen talvi

Syöt­teen lumille pääsee vielä hiih­tä­mään ja las­ke­maan vappuna – Takana eri­koi­nen talvi

24.04.2023 17:00
Tilaajille
Voimaa vanhuuteen -työ jatkuu Pudasjärvellä monipuolisena – Tavoitteena esimerkiksi tapahtumien järjestäminen ja ulkoiluystävätoiminnan laajentaminen

Voimaa van­huu­teen -työ jatkuu Pu­das­jär­vel­lä mo­ni­puo­li­se­na – Ta­voit­tee­na esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen ja ul­koi­lu­ys­tä­vä­toi­min­nan laa­jen­ta­mi­nen

24.04.2023 15:08
Tilaajille