Vuoden Yrittäjä: Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

Mainos: Black Friday -tarjouksena Iijokiseutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Hyvinvointi
Kuukausi
Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan jouluaaton aattona

Kak­sin­ker­tai­nen lap­si­li­sä mak­se­taan jou­lu­aa­ton aattona

24.11.2022 15:00
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta pui siirtymää hyvinvointialueisiin – veteraanien palvelut säilyvät

Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­asiain neu­vot­te­lu­kun­ta pui siir­ty­mää hy­vin­voin­ti­aluei­siin – ve­te­raa­nien pal­ve­lut säi­ly­vät

21.11.2022 06:00
Tilaajille
"Kohtaa mut toimijana" – Pudasjärvellä heräteltiin keskustelua kehitysvammaisiin liittyvistä asenteista

"Kohtaa mut toi­mi­ja­na" – Pu­das­jär­vel­lä he­rä­tel­tiin kes­kus­te­lua ke­hi­tys­vam­mai­siin liit­ty­vis­tä asen­teis­ta

20.11.2022 15:00
Tilaajille
Järjestöillä mahdollisuus hakea nyt avustusta kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi: Pohteen haku avautui tiistaina

Jär­jes­töil­lä mah­dol­li­suus hakea nyt avus­tus­ta kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si: Pohteen haku avautui tiis­tai­na

20.11.2022 08:00
Tilaajille
Sunnuntaina vietetään lapsen oikeuksien päivää – auttavassa puhelimessa ja chatissa maratonpäivystys

Sun­nun­tai­na vie­te­tään lapsen oi­keuk­sien päivää – aut­ta­vas­sa pu­he­li­mes­sa ja cha­tis­sa ma­ra­ton­päi­vys­tys

18.11.2022 15:00
Pudasjärveläisiä haetaan mukaan hankkeeseen, jossa selvitetään, voiko älypuhelimen sovellus helpottaa verenohennuslääkettä käyttävän potilaan hoitoa

Pu­das­jär­ve­läi­siä haetaan mukaan hank­kee­seen, jossa sel­vi­te­tään, voiko äly­pu­he­li­men so­vel­lus hel­pot­taa ve­ren­ohen­nus­lää­ket­tä käyt­tä­vän po­ti­laan hoitoa

18.11.2022 11:06
Tilaajille
Katto talveksi päälle – kehitysvammaisten palvelukodin rakennustyöt edistyvät hyvää vauhtia

Katto tal­vek­si päälle – ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ko­din ra­ken­nus­työt edis­ty­vät hyvää vauhtia

15.11.2022 05:00
Tilaajille
Muistisairaus vaikuttaa parisuhteeseen – "Se on usein elämän pisin ja merkityksellisin suhde, jonka perusta on vuorovaikutus"

Muis­ti­sai­raus vai­kut­taa pa­ri­suh­tee­seen – "Se on usein elämän pisin ja mer­ki­tyk­sel­li­sin suhde, jonka perusta on vuo­ro­vai­ku­tus"

12.11.2022 08:45
Tilaajille
Suomalaisten raittiuteen on vielä matkaa vaikka nuorilla ei ehkä olekaan aikaa juoda – alkoholiton drinkki on usein tapa vähentää alkoholin kertakulutusta

Suo­ma­lais­ten rait­tiu­teen on vielä matkaa vaikka nuo­ril­la ei ehkä olekaan aikaa juoda – al­ko­ho­li­ton drinkki on usein tapa vä­hen­tää al­ko­ho­lin ker­ta­ku­lu­tus­ta

06.11.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Avantouinnissa uskallus palkitaan – pudasjärveläiset ystävykset kertovat, miksi he viikosta toiseen laskeutuvat hyiseen veteen

Avan­to­uin­nis­sa us­kal­lus pal­ki­taan – pu­das­jär­ve­läi­set ys­tä­vyk­set ker­to­vat, miksi he vii­kos­ta toiseen las­keu­tu­vat hyiseen veteen

21.10.2022 16:00
Tilaajille
Harrastuksia tarjolla joka lähtöön Pudasjärvellä – temppukerhossa voi kokeilla sirkusvälineitä, kalastuskerhossa oppii tekemään perhoja

Har­ras­tuk­sia tar­jol­la joka lähtöön Pu­das­jär­vel­lä – temp­pu­ker­hos­sa voi ko­keil­la sir­kus­vä­li­nei­tä, ka­las­tus­ker­hos­sa oppii te­ke­mään perhoja

17.10.2022 06:00
Tilaajille
Työntekijä ei jää yksin vaikeiden asioiden äärellä – "OT-keskus toimii hankkeena, ja ideoidaan sellaista, mitä ei vielä ole olemassakaan."

Työn­te­ki­jä ei jää yksin vai­kei­den asioi­den äärellä – "OT-kes­kus toimii hank­kee­na, ja ideoi­daan sel­lais­ta, mitä ei vielä ole ole­mas­sa­kaan."

14.10.2022 09:29
Tilaajille
Viikko täynnä menoa ja meininkiä moneen makuun – Pudasjärven tapahtumakattaus vanhustenviikon kunniaksi oli todella runsas
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Viikko täynnä menoa ja mei­nin­kiä moneen makuun – ­Pu­das­jär­ven ta­pah­tu­ma­kat­taus van­hus­ten­vii­kon kun­niak­si oli todella runsas

13.10.2022 14:28
Tilaajille
Kaksi piikkiä voi ottaa samalla – influenssarokotukset käynnistyvät Pudasjärvellä marraskuussa, samalla jaetaan koronan tehosterokotteita

Kaksi piikkiä voi ottaa samalla – inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät Pu­das­jär­vel­lä mar­ras­kuus­sa, samalla jaetaan koronan te­hos­te­ro­kot­tei­ta

11.10.2022 10:04
Tilaajille
Pudasjärven joululahjakeräys käynnistyy jälleen – paikalliset yritykset haastetaan mukaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven jou­lu­lah­ja­ke­räys käyn­nis­tyy jälleen – pai­kal­li­set yri­tyk­set haas­te­taan mukaan

09.10.2022 12:00
Tilaajille
Kuntalaiskyselyjä tulossa loppuvuonna Pudasjärvelle – kaupunginvaltuutetut haastettu osallistumaan kyselytilaisuuksiin

Kun­ta­lais­ky­se­ly­jä tulossa lop­pu­vuon­na Pu­das­jär­vel­le – kau­pun­gin­val­tuu­te­tut haas­tet­tu osal­lis­tu­maan ky­se­ly­ti­lai­suuk­siin

07.10.2022 15:00
Tilaajille
"Käsi on kuin lehmän häntä" – Palvelukeskuksessa pääsi kokeilemaan helppoa seurapeliä

"Käsi on kuin lehmän häntä" – Pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa pääsi ko­kei­le­maan helppoa seu­ra­pe­liä

05.10.2022 11:00
Tilaajille
Pohteen 18 500 työntekijää siirtyy hyvinvointialueen leipiin 30 eri työnantajan palveluksesta – Palkkakaaoksen välttämiseksi on tehty töitä jo vuosi

Pohteen 18 500 työn­te­ki­jää siirtyy hy­vin­voin­ti­alueen leipiin 30 eri työn­an­ta­jan pal­ve­luk­ses­ta – Palk­ka­kaaok­sen vält­tä­mi­sek­si on tehty töitä jo vuosi

01.10.2022 12:00
Tilaajille
Elintapaohjauksessa tärkeintä on kokonaisvaltaisuus ja se, että ei tuijoteta vain vaakaa – palvelutarjotin tulossa tarjolle kaikille kuntalaisille

Elin­ta­pa­oh­jauk­ses­sa tär­kein­tä on ko­ko­nais­val­tai­suus ja se, että ei tui­jo­te­ta vain vaakaa – pal­ve­lu­tar­jo­tin tulossa tar­jol­le kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le

01.10.2022 06:00
Tilaajille
Taivalkosken paloasema vihitään käyttöön lokakuussa –  asema otettiin käyttöön jo viime vuoden puolellal

Tai­val­kos­ken pa­lo­ase­ma vi­hi­tään käyt­töön lo­ka­kuus­sa –  asema otet­tiin käyt­töön jo viime vuoden puo­lel­lal

29.09.2022 10:40
Tilaajille