Hyvinvointi
Lukijalta Mielipide

Hy­vin­voin­tia Pu­das­jär­vel­le – Miksi Pu­das­jär­vel­le ei muu­te­ta, vaikka eli­no­lo­suh­teet oli­si­vat hyvät?

06.03.2021 16:00

Kuu­sa­moon, Pu­das­jär­vel­le ja Tai­val­kos­kel­le pe­rus­tet­tiin uusi so­siaa­li-, terveys ja hy­vin­voin­tia­lan yh­dis­tys – alueen pien­yrit­tä­jät uskovat yh­teis­työ­hön

09.12.2020 06:00
Tilaajille

Perheen sisällä sai­ras­tu­neen puo­li­sol­la on 40 pro­sen­tin mah­dol­li­suus saada Co­vid-19-tar­tun­ta: "Puo­li­son kanssa ollaan paljon te­ke­mi­sis­sä, nu­ku­taan useim­mi­ten samassa sän­gys­sä"

07.10.2020 14:02
Tilaajille
Kolumni

Ter­veel­li­nen elä­män­ta­pa on vain rasti suo­ri­tus­ten lis­tal­la – mikä tuottaa hy­vin­voin­tia?

06.02.2019 05:30

Hy­vin­voin­ti­se­te­li ai­nut­laa­tui­nen hanke Suo­mes­sa – Pu­das­jär­vel­lä käyt­töön jo ensi vuonna?

06.10.2017 09:00

Työt­tö­myys jat­koi ­las­kuaan Pu­das­jär­vel­lä – avoi­mien ­työ­paik­ko­jen määrä lähes kak­sin­ker­tais­tui

25.07.2017 12:15

Hy­vin­voin­ti ja elin­voi­ma syntyy kun­nas­sa – Poh­jois-Poh­jan­maan Hy­vin­voin­ti­foo­ru­mi Hir­si­kam­puk­sel­la

06.04.2017 08:00

Kol­man­nen sek­to­rin viesti kun­ta­po­li­tiik­kaan pyr­ki­vil­le: ”Huo­mat­kaa meidät ja puhukaa lii­kun­nas­ta!”

16.03.2017 13:36

Se­nio­ri­pas­si muuttuu hy­vin­voin­ti­pas­sik­si ja myön­ne­tään kai­kil­le elä­ke­pää­tök­sen saa­neil­le

09.12.2016 07:00

Sai­rauk­sien en­nal­ta­eh­käi­syyn uusia keinoja – lii­kun­ta- ja ter­veys­neu­von­taa tar­jol­la jou­lu­kuun alusta

01.12.2016 09:00

Yh­teis­työ kes­kiöön – uusi lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­suun­nit­te­li­ja Ismo on lup­sak­ka sa­vo­lai­nen

16.10.2016 12:00