suojalinna

6345 kiloa EU-ruo­kaa jaet­tiin Suo­ja­lin­nal­la – paik­kal­li­nen ennätys rikki

21.11.2018 06:00

Ikä­mies­ten Koil­lis-Eu­roo­pan mes­ta­ruus ratkeaa Suo­ja­lin­nan uudella te­ko­nur­mel­la

07.08.2017 16:00

Suo­ja­lin­nan te­ko­nur­mi käyt­tä­jiä vaille valmis – vuorot nyt haet­ta­vi­na

23.07.2017 08:30

Ra­sis­mil­le nousi pu­nai­nen kort­ti – Ku­ren­po­jis­sa ovet ovat auki kai­kil­le jal­ka­pal­los­ta kiin­nos­tu­neil­le

12.07.2017 14:30

Jal­ka­pal­lon maa­jouk­kue­pe­le­jä Suo­ja­lin­nal­la – TU16 avoimen PM-tur­nauk­sen pelejä pe­la­taan Pu­das­jär­vel­lä

01.07.2017 09:00

Paljon pal­loi­lun iloa hei­nä­kuus­sa: Suomi 100 -juh­la­vuo­si näkyy Ku­ren­poi­kien ta­pah­tu­mis­sa

01.07.2017 09:00

Ta­sai­sia kil­pai­lu­ja Suo­ja­lin­nal­la – oman seuran ur­hei­li­jat vähissä Poh­jan­täh­ti Gamesin suo­ri­tus­pai­koil­la

29.06.2017 11:00

Suo­ja­lin­nan uusi te­ko­nur­mi­kent­tä on pian valmis – hei­nä­kuus­sa pääsee pe­laa­maan

28.06.2017 08:00

Ur­hei­li­jat kiit­ti­vät yleis­ur­hei­lun me­nes­ty­jiä – kun­nia­kier­ros juos­tiin Suo­ja­lin­nal­la

01.06.2017 10:50

Suo­ja­lin­nan ur­hei­lu­kent­tien ra­ken­ta­mi­nen jatkuu tou­ko­kuus­sa – te­ko­nur­mi­kent­tä val­mis­tuu kesän aikana

01.05.2017 09:00

Kaikki me ollaan niin vir­kei­tä ja täällä vielä nuor­tuu! – Pu­das­jär­ven ja Kii­min­gin se­nio­rit tans­si­vat yhdessä Suomi 100 -hen­ges­sä

06.04.2017 09:00

Suo­ja­lin­nan kau­ka­loa jää­dy­te­tään –lue mistä löytyy Ke­re­nal­ta uusia jää­kent­tiä!

04.01.2017 13:50

Nuoret kil­pai­li­vat yleis­ur­hei­lu­ken­täl­lä – Pu­das­jär­vel­le me­nes­tys­tä Koil­lis­maan kou­lu­lais­ki­sois­sa

10.09.2016 12:00

Suo­ja­lin­nan te­ko­nur­mi­ken­tän ra­ken­ta­mi­nen alkaa – työ­maa-alueen rajaus ai­heut­taa poik­keuk­sia kul­ke­mi­seen

01.09.2016 15:00

Suo­ja­lin­nan ken­täl­lä juos­taan tors­tai­na lujaa – satasia monta erää

22.06.2016 08:00

On­nis­tuu­ko 10-ot­te­lu puo­les­sa tun­nis­sa? – kolme kun­toi­li­jaa testasi

08.06.2016 08:50