Ikäihmiset

Ikä ei ole este säh­köis­ten pal­ve­lu­jen käy­töl­le – näitä kaikkia pal­ve­lu­ja ku­va­pu­he­li­meen saa

08.10.2017 10:00

Vir­ka­val­ta va­roit­taa va­le­po­lii­seis­ta – puo­len­kym­men­tä uutta il­moi­tus­ta

21.07.2017 16:00

86-vuo­tias Veikko etsii tans­si­pa­ria – iloi­se­na pysyy kun tanssii ja tapaa ystäviä

21.10.2016 06:00

Ikä­ih­mi­sil­le au­rin­kois­ta mieltä opis­ke­li­joi­den ul­koi­lu­tus­tem­pauk­ses­ta

22.09.2016 07:00