Syöte
Viimeisin tunti
Syötteen Huippukympillä pääsi kilpailuhenki vallalle – Eija, Riitta ja Anne kippistivät maalissa tunturin huipulla

Syöt­teen Huip­pu­kym­pil­lä pääsi kil­pai­lu­hen­ki val­lal­le – Eija, Riitta ja Anne kip­pis­ti­vät maa­lis­sa tun­tu­rin hui­pul­la

15:57 0
Tilaajille
Viikko
Annemari Kiekara odotetusti nopein nainen Syötteen Huippukympillä – katso tulokset

An­ne­ma­ri Kiekara odo­te­tus­ti nopein nainen Syöt­teen Huip­pu­kym­pil­lä – katso tu­lok­set

21.09.2020 10:55 0
Tilaajille
Ensin oli vain Iso-Syötteen tunturin juurelle rakennettu vaatimaton hiihtomaja – näin Syötteen matkailualueen ja hiihtokeskuksen nousu alkoi 40 vuotta sitten

Ensin oli vain Iso-Syöt­teen tun­tu­rin juu­rel­le ra­ken­net­tu vaa­ti­ma­ton hiih­to­ma­ja – näin Syöt­teen mat­kai­lu­alueen ja hiih­to­kes­kuk­sen nousu alkoi 40 vuotta sitten

20.09.2020 11:00 0
Tilaajille
Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen on Syötteellä vilkkainta vuosikymmeniin, tietää paikallinen alan yrittäjä

Va­paa-ajan asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen on Syöt­teel­lä vilk­kain­ta vuo­si­kym­me­niin, tietää pai­kal­li­nen alan yrit­tä­jä

18.09.2020 06:04 0
Tilaajille
Tuhansien hevosvoimien viikonloppu innosti Syötteellä – tämän takia paikallinen rekkamieskolmikko päätti järjestää ensimmäisen Iso-Syöte Truck Weekendin

Tu­han­sien he­vos­voi­mien vii­kon­lop­pu innosti Syöt­teel­lä – tämän takia pai­kal­li­nen rek­ka­mies­kol­mik­ko päätti jär­jes­tää en­sim­mäi­sen Iso-Syö­te Truck Wee­ken­din

16.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Yllättävä koronatilanne toi muutoksia Syötteen yrittäjien toimintaan – kuvia ja tunnelmia uudenlaisesta syyskauden avauksesta

Yl­lät­tä­vä ko­ro­na­ti­lan­ne toi muu­tok­sia Syöt­teen yrit­tä­jien toi­min­taan – kuvia ja tun­nel­mia uu­den­lai­ses­ta syys­kau­den avauk­ses­ta

09.09.2020 11:58 0
Tilaajille
Syötteen ja Oulangan kansallispuistojen kävijämäärissä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hieraista silmiä kahteen kertaan, kun Oulangan lukuja katsoin"

Syöt­teen ja Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­ris­sä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hie­rais­ta silmiä kahteen ker­taan, kun Ou­lan­gan lukuja kat­soin"

07.09.2020 17:00 0
Tilaajille
"Jos muualta Euroopasta tällaista näkymää haet, kulutat paljon aikaa ja rahaa", kirjoitettiin Iso-Syötteestä vuonna 1894 – näin tunturia ylistettiin yli 126 vuotta sitten

"Jos muualta Eu­roo­pas­ta täl­lais­ta näkymää haet, kulutat paljon aikaa ja rahaa", kir­joi­tet­tiin Iso-Syöt­tees­tä vuonna 1894 – näin tun­tu­ria ylis­tet­tiin yli 126 vuotta sitten

05.09.2020 14:43 0
Tilaajille
Tuhkasta uuteen nousuun: kurkistus Hotelli Iso-Syötteen juuri avattuun ravintolaan – tällaiset ovat yrittäjien tunnelmat rakentamisen loppusuoralla

Tuh­kas­ta uuteen nou­suun: kur­kis­tus Hotelli Iso-Syöt­teen juuri avat­tuun ra­vin­to­laan – täl­lai­set ovat yrit­tä­jien tun­nel­mat ra­ken­ta­mi­sen lop­pu­suo­ral­la

02.09.2020 06:01 0
Tilaajille
Iso-Syötteen kesässä rikottiin ennätyksiä – hissipyöräilypuiston ensimmäisen kesän kävijämäärät ylittivät odotukset

Iso-Syöt­teen kesässä ri­kot­tiin en­nä­tyk­siä – his­si­pyö­räi­ly­puis­ton en­sim­mäi­sen kesän kä­vi­jä­mää­rät ylit­ti­vät odo­tuk­set

27.08.2020 14:47 0
Tilaajille
Koko perheen syystapahtuma uusin kuvioin Syötteellä – useita eri käyntikohteita ja monenlaista toimintaa luvassa

Koko perheen syys­ta­pah­tu­ma uusin kuvioin Syöt­teel­lä – useita eri käyn­ti­koh­tei­ta ja mo­nen­lais­ta toi­min­taa luvassa

26.08.2020 15:47 1
Ikimuistoinen kokemus Syötteen yöllisen taivaan alla – katso videoteoksesta, kuinka tähdet ja revontulet luovat lumoavan tunnelman

Iki­muis­toi­nen kokemus Syöt­teen yöl­li­sen taivaan alla – katso vi­deo­teok­ses­ta, kuinka tähdet ja re­von­tu­let luovat lu­moa­van tun­nel­man

26.08.2020 13:40 0
Puistomestari kertoo, miksi porrasjuoksu kannattaa – polkuremontissa rakennettiin uudet juoksuportaat Lauttalammelle

Puis­to­mes­ta­ri kertoo, miksi por­ras­juok­su kan­nat­taa – pol­ku­re­mon­tis­sa ra­ken­net­tiin uudet juok­su­por­taat Laut­ta­lam­mel­le

26.08.2020 08:00 0
Kestävyys on taas koetuksella, kun Syötteellä juostaan syyskuussa kilpaa poluilla ja asvaltilla

Kes­tä­vyys on taas koe­tuk­sel­la, kun Syöt­teel­lä juos­taan syys­kuus­sa kilpaa po­luil­la ja as­val­til­la

26.08.2020 06:00 0
Vanhemmat
Näin kesäkauden vaihtuminen syksyyn näkyy Syötteellä – tunturin tyven tiestö ja pysäköintipaikat valmistuivat

Näin ke­sä­kau­den vaih­tu­mi­nen syksyyn näkyy Syöt­teel­lä – tun­tu­rin tyven tiestö ja py­sä­köin­ti­pai­kat val­mis­tui­vat

22.08.2020 11:00 0
Tilaajille
Syötteen kesässä on riittänyt kävijöitä – kotimaisten matkailijoiden määrä kasvoi rajusti

Syöt­teen kesässä on riit­tä­nyt kä­vi­jöi­tä – ko­ti­mais­ten mat­kai­li­joi­den määrä kasvoi rajusti

19.08.2020 09:45 0

Iso-Syöt­teel­le avataan uusi ra­vin­to­la ju­han­nuk­se­na – avoinna kesällä päi­vit­täin

16.06.2020 09:45 0
Nuori polvi otti vastuun Iso-Syötteen hiihtokeskuksesta – Jorma Terentjeff: "Siirrymme Tarjan kanssa takapenkille ja annamme ohjat Heidille ja Mikolle"

Nuori polvi otti vastuun Iso-Syöt­teen hiih­to­kes­kuk­ses­ta – Jorma Te­rent­jeff: "Siir­rym­me Tarjan kanssa ta­ka­pen­kil­le ja annamme ohjat Hei­dil­le ja Mi­kol­le"

15.06.2020 09:30 0
Syötteen matkailuyhdistyksen hallitus uudistui – luonnon puhtaus ja ruuhkattomuus kiinnostavat nyt matkailijoita

Syöt­teen mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen hal­li­tus uu­dis­tui – luonnon puhtaus ja ruuh­kat­to­muus kiin­nos­ta­vat nyt mat­kai­li­joi­ta

10.06.2020 10:00 0