Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveyskeskus
Taivalkoski nousi kapinaan vuodeosaston puolesta: kansalaisadressiin hetkessä 2001 nimeä, päätöksestä myös valitus Pohteelle – järjestämisjohtaja kertoo, että asia viedään aluehallitukselle tiedoksi

Tai­val­kos­ki nousi ka­pi­naan vuo­de­osas­ton puo­les­ta: kan­sa­lais­ad­res­siin het­kes­sä 2001 nimeä, pää­tök­ses­tä myös valitus Poh­teel­le – jär­jes­tä­mis­joh­ta­ja kertoo, että asia viedään alue­hal­li­tuk­sel­le tie­dok­si

26.06.2023 09:00 1
Tilaajille
Vaadimme Pohteen päätöksen kumoamista – Taivalkosken terveyskeskuksen vuodeosastoa ei saa lopettaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­dim­me Pohteen pää­tök­sen ku­moa­mis­ta – Tai­val­kos­ken ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­toa ei saa lo­pet­taa

14.06.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärven terveysaseman vastaanottoon kaksi puhelinnumeroa – tällainen on uusi Omatiimi-malli, jonka tavoitteena on mahdollisimman sujuva hoitopolku

Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man vas­taan­ot­toon kaksi pu­he­lin­nu­me­roa – täl­lai­nen on uusi Oma­tii­mi-mal­li, jonka ta­voit­tee­na on mah­dol­li­sim­man sujuva hoi­to­pol­ku

17.10.2022 17:00
Tilaajille
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – Kuusamon ja Limingan luvut synkkiä, Oulun koronakuolleisuus vain kolmannes valtakunnan tasosta

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – Kuu­sa­mon ja Li­min­gan luvut synk­kiä, Oulun ko­ro­na­kuol­lei­suus vain kol­man­nes val­ta­kun­nan tasosta

19.06.2022 06:00
Tilaajille
Miten päivystyksen ruuhkat Pudasjärvellä vähenisivät?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten päi­vys­tyk­sen ruuhkat Pu­das­jär­vel­lä vä­he­ni­si­vät?

18.05.2022 13:22
Tilaajille
Pudasjärven terveysaseman sisäilman laatu esillä – korjaustöihin ryhdytään jo tämän syksyn aikana

Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man si­sä­il­man laatu esillä – kor­jaus­töi­hin ryh­dy­tään jo tämän syksyn aikana

18.10.2017 06:00
Terveysasemalla on oirehdittu, tutkittu ja tehty remontteja jo useiden vuosien ajan

Ter­veys­ase­mal­la on oi­reh­dit­tu, tut­kit­tu ja tehty re­mont­te­ja jo useiden vuosien ajan

18.10.2017 06:00
Tekoäly tulkitsee hoidon tarpeet – näin teet ajanvarauspyynnön terveyskeskukseen sähköisesti

Tekoäly tul­kit­see hoidon tarpeet – näin teet ajan­va­raus­pyyn­nön ter­veys­kes­kuk­seen säh­köi­ses­ti

13.09.2017 06:30
Röntgeniin kuljetetaan Pudasjärveltä Taivalkoskelle vain väliaikaisesti – tilanteen pitäisi palautua normaaliksi toukokuussa

Rönt­ge­niin kul­je­te­taan Pu­das­jär­vel­tä Tai­val­kos­kel­le vain vä­li­ai­kai­ses­ti – ti­lan­teen pitäisi pa­lau­tua nor­maa­lik­si tou­ko­kuus­sa

25.04.2017 06:00

INR-po­ti­lail­le aukeaa oma vas­taan­ot­to ter­veys­ase­mal­le

07.01.2017 12:00
Asiakkailta turha jonottaminen pois – tammikuu tuo uudistuksia terveysasemalle

Asiak­kail­ta turha jo­not­ta­mi­nen pois – tam­mi­kuu tuo uu­dis­tuk­sia ter­veys­ase­mal­le

07.01.2017 08:00
Pudasjärven terveysaseman aikojen saatavuus saatu paremmalle tasolle – harva peruu aikansa

Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man aikojen saa­ta­vuus saatu pa­rem­mal­le tasolle – harva peruu aikansa

05.12.2016 07:00
Reseptien uusimiskäytäntöön muutos Pudasjärvellä – sähköisesti hoituu helpoiten

Re­sep­tien uu­si­mis­käy­tän­töön muutos Pu­das­jär­vel­lä – säh­köi­ses­ti hoituu hel­poi­ten

18.10.2016 19:00