Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pudasjärven terveysasema
Pudasjärven terveysaseman vastaanottoon kaksi puhelinnumeroa – tällainen on uusi Omatiimi-malli, jonka tavoitteena on mahdollisimman sujuva hoitopolku

Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man vas­taan­ot­toon kaksi pu­he­lin­nu­me­roa – täl­lai­nen on uusi Oma­tii­mi-mal­li, jonka ta­voit­tee­na on mah­dol­li­sim­man sujuva hoi­to­pol­ku

17.10.2022 17:00
Tilaajille
Näyttävätkö nämä taulut tutuilta? – Eurot olivat tiukassa Pudasjärven terveysaseman huutokaupassa

Näyt­tä­vät­kö nämä taulut tu­tuil­ta? – Eurot olivat tiu­kas­sa Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man huu­to­kau­pas­sa

26.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Rokotetta jouduttiin jonottamaan Pudasjärvellä – ajanvarausrokotukset jatkuvat ensi viikolla

Ro­ko­tet­ta jou­dut­tiin jo­not­ta­maan Pu­das­jär­vel­lä – ajan­va­raus­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat ensi vii­kol­la

07.01.2022 11:46
Rokotusvuoroon jo yli 25-vuotiaat Pudasjärvellä – keski-ikäiset ja nuoret eivät innostu rokottamisesta kuten iäkkäämmät

Ro­ko­tus­vuo­roon jo yli 25-vuo­tiaat Pu­das­jär­vel­lä – kes­ki-ikäi­set ja nuoret eivät innostu ro­kot­ta­mi­ses­ta kuten iäk­kääm­mät

02.06.2021 13:26
Pudasjärven koronarokotuksissa hymy on herkässä maskin takana – 86-vuotias Ruut: "Kyllä tätä on ootettu!"

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa hymy on her­käs­sä maskin takana – 86-vuo­tias Ruut: "Kyllä tätä on oo­tet­tu!"

02.03.2021 17:00
Tilaajille
Toteutuuko sote-uudistus viimeinkin? – Pudasjärvellä ainakin puitteet ovat pian kunnossa
Pääkirjoitus

To­teu­tuu­ko sote-uu­dis­tus vii­mein­kin? – Pu­das­jär­vel­lä ainakin puit­teet ovat pian kun­nos­sa

21.10.2020 05:00
Tilaajille
Kausi-influenssarokotukset käynnistyvät Pudasjärvellä marraskuussa – nämä ryhmät ovat oikeutettuja maksuttomaan rokotukseen

Kau­si-inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät Pu­das­jär­vel­lä mar­ras­kuus­sa – nämä ryhmät ovat oi­keu­tet­tu­ja mak­sut­to­maan ro­ko­tuk­seen

08.10.2020 08:37
Tilaajille