Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohde
Kuukausi
Ministeriö edellyttää Pohteelta vain yhtä korjausta – 90 miljoonan säästöohjelmaa päästään toteuttamaan sellaisenaan

Mi­nis­te­riö edel­lyt­tää Poh­teel­ta vain yhtä kor­jaus­ta – 90 mil­joo­nan sääs­tö­oh­jel­maa pääs­tään to­teut­ta­maan sel­lai­se­naan

05.12.2023 09:00
Tilaajille
Pohteen asiakasmaksuihin kaavaillaan 10 prosentin korotuksia ensi vuonna

Pohteen asia­kas­mak­sui­hin kaa­vail­laan 10 pro­sen­tin ko­ro­tuk­sia ensi vuonna

28.11.2023 12:00
Tilaajille
Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma valmistui – hurjan nopea tahti edellyttää palvelutuotannossa suuriakin muutoksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen tuot­ta­vuus- ja ta­lou­del­li­suus­oh­jel­ma val­mis­tui – hurjan nopea tahti edel­lyt­tää pal­ve­lu­tuo­tan­nos­sa suu­ria­kin muu­tok­sia

27.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Pohteella edessä kolmen kierroksen yt-rumba – Ensimmäinen vaihe alkaa ensi viikolla

Poh­teel­la edessä kolmen kier­rok­sen yt-rum­ba – En­sim­mäi­nen vaihe alkaa ensi vii­kol­la

25.11.2023 15:00
Tilaajille
Pohteen avustushaku avautuu 27. marraskuuta – avustusta voi hakea esimerkiksi Pohteen digipalveluiden opastamiseen

Pohteen avus­tus­ha­ku avautuu 27. mar­ras­kuu­ta – a­vus­tus­ta voi hakea esi­mer­kik­si Pohteen di­gi­pal­ve­lui­den opas­ta­mi­seen

21.11.2023 05:00
Tilaajille
Syötteen paloaseman säilyttämiseksi kerättiin yhteensä 1089 nimeä – turvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila: tällainen aikataulu ei ole kenellekään kiva

Syöt­teen pa­lo­ase­man säi­lyt­tä­mi­sek­si ke­rät­tiin yh­teen­sä 1089 nimeä – tur­val­li­suus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pirkko Mat­ti­la: täl­lai­nen ai­ka­tau­lu ei ole ke­nel­le­kään kiva

17.11.2023 17:00 3
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä kasvaa Pohteen alueella, osastoilla noin 120 potilasta – influenssa- ja koronarokotukset käynnissä Pudasjärvellä

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa Pohteen alueel­la, osas­toil­la noin 120 po­ti­las­ta – inf­luens­sa- ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­sä Pu­das­jär­vel­lä

15.11.2023 09:54
Tilaajille
Korjattavaa Pohteen esityksessä Taivalkosken sote-palveluihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­jat­ta­vaa Pohteen esi­tyk­ses­sä Tai­val­kos­ken sote-pal­ve­lui­hin

12.11.2023 11:53
Tilaajille
Pohteen tulevaisuuslautakunta äänesti: sote-keskus säilyy kaikissa kunnissa – Syötteen paloasema lakkautuslistalla

Pohteen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta ää­nes­ti: sote-kes­kus säilyy kai­kis­sa kun­nis­sa – Syöt­teen pa­lo­ase­ma lak­kau­tus­lis­tal­la

11.11.2023 15:00
Tilaajille
Näin tienasivat Pohteen johtajat vuonna 2022 – Lue tästä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin virkakunnan verotietoja

Näin tie­na­si­vat Pohteen joh­ta­jat vuonna 2022 – Lue tästä Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin vir­ka­kun­nan ve­ro­tie­to­ja

10.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Korona on nyt epidemiavaiheessa – Edelleenkään ei ole yleisvaarallinen tauti

Korona on nyt epi­de­mia­vai­hees­sa – Edel­leen­kään ei ole yleis­vaa­ral­li­nen tauti

09.11.2023 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Koronatartuntojen määrä kasvaa Pohjois-Pohjanmaalla – osastohoidossa nyt noin 60 potilasta eri puolilla maakuntaa

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – osas­to­hoi­dos­sa nyt noin 60 po­ti­las­ta eri puo­lil­la maa­kun­taa

02.11.2023 15:52
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajat tyrmistyivät Pohteen säästöistä – kritiikkiä kiireestä ja keskittämisestä

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta­joh­ta­jat tyr­mis­tyi­vät Pohteen sääs­töis­tä – kri­tiik­kiä kii­rees­tä ja kes­kit­tä­mi­ses­tä

02.11.2023 13:47
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginjohtaja Pohteen leikkausesityksestä: Kiire näkyy lopputuloksessa ja Syötteen paloaseman lakkauttaminen on huonosti perusteltu esitys

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Pohteen leik­kau­se­si­tyk­ses­tä: Kiire näkyy lop­pu­tu­lok­ses­sa ja Syöt­teen pa­lo­ase­man lak­kaut­ta­mi­nen on huo­nos­ti pe­rus­tel­tu esitys

30.10.2023 19:29
Tilaajille
Pohteen rajut säästövaatimukset tulivat poliitikoille järkytyksenä – Näin viiden suurimman puolueen ryhmäjohtajat kommentoivat ehdotettuja leikkauksia

Pohteen rajut sääs­tö­vaa­ti­muk­set tulivat po­lii­ti­koil­le jär­ky­tyk­se­nä – Näin viiden suu­rim­man puo­lueen ryh­mä­joh­ta­jat kom­men­toi­vat eh­do­tet­tu­ja leik­kauk­sia

27.10.2023 21:33 1
Tilaajille
Oinas-Panuma Pohteen esityksestä: "Alustava virkamiesesitys on alueet näivettävä ja keskittävä, enkä minä siihen taivu"

Oi­nas-Pa­nu­ma Pohteen esi­tyk­ses­tä: "A­lus­ta­va vir­ka­mies­esi­tys on alueet näi­vet­tä­vä ja kes­kit­tä­vä, enkä minä siihen taivu"

27.10.2023 16:07 1
Tilaajille
Keskustan aluevaltuustoryhmä: valtion vaatimukset Pohteelle kohtuuttomia – Pohteen hallintoa korjattava ja väliportaita karsittava, että työvoimaa ja tiloja voidaan paikallisin päätöksin käyttää sujuvasti

Kes­kus­tan alue­val­tuus­to­ryh­mä: valtion vaa­ti­muk­set Poh­teel­le koh­tuut­to­mia – Pohteen hal­lin­toa kor­jat­ta­va ja vä­li­por­tai­ta kar­sit­ta­va, että työ­voi­maa ja tiloja voidaan pai­kal­li­sin pää­tök­sin käyttää su­ju­vas­ti

27.10.2023 21:36
Tilaajille
Koronatartunnat ovat kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla – Influenssarokotukset käynnistyvät marraskuussa, samalla mahdollista saada koronarokotteen tehosteannos

Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kas­vus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät mar­ras­kuus­sa, samalla mah­dol­lis­ta saada ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos

25.10.2023 17:00
Kompuroiko Pohde kriisistä toiseen
Pääkirjoitus

Kom­pu­roi­ko Pohde krii­sis­tä toiseen

25.10.2023 05:15
Tilaajille
Hyvinvointialueen talouden tasapainottamisen toimenpide-ehdotukset nähtävissä – Pudasjärvelle jää sote-keskus, mutta Syötteen paloasema lakkautetaan

Hy­vin­voin­ti­alueen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen toi­men­pi­de-eh­do­tuk­set näh­tä­vis­sä – Pu­das­jär­vel­le jää so­te-kes­kus, mutta Syöt­teen pa­lo­ase­ma lak­kau­te­taan

23.10.2023 22:17
Tilaajille