Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveysasema
Palautteen mukaan sote-palveluiden käyttö on hankaloitunut hyvinvointialueen käynnistymisen jälkeen – Pudasjärven kaupungin lausunnossa esitetään muutoksia

Pa­laut­teen mukaan sote-pal­ve­lui­den käyttö on han­ka­loi­tu­nut hy­vin­voin­ti­alueen käyn­nis­ty­mi­sen jälkeen – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin lau­sun­nos­sa esi­te­tään muu­tok­sia

18.05.2023 06:00
Tilaajille
Pudasjärven terveysaseman vastaanottoon kaksi puhelinnumeroa – tällainen on uusi Omatiimi-malli, jonka tavoitteena on mahdollisimman sujuva hoitopolku

Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man vas­taan­ot­toon kaksi pu­he­lin­nu­me­roa – täl­lai­nen on uusi Oma­tii­mi-mal­li, jonka ta­voit­tee­na on mah­dol­li­sim­man sujuva hoi­to­pol­ku

17.10.2022 17:00
Tilaajille
Terveydenhuolto saa suomalaisilta heikot arvosanat – Palveluiden läheisyys oli ainoa asia, missä enemmistö on tyytyväinen terveydenhuoltoon

Ter­vey­den­huol­to saa suo­ma­lai­sil­ta heikot ar­vo­sa­nat – Pal­ve­lui­den lä­hei­syys oli ainoa asia, missä enem­mis­tö on tyy­ty­väi­nen ter­vey­den­huol­toon

18.01.2022 11:00
Tilaajille
Pudasjärven terveysaseman sisäilman laatu esillä – korjaustöihin ryhdytään jo tämän syksyn aikana

Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man si­sä­il­man laatu esillä – kor­jaus­töi­hin ryh­dy­tään jo tämän syksyn aikana

18.10.2017 06:00
Terveysasemalla on oirehdittu, tutkittu ja tehty remontteja jo useiden vuosien ajan

Ter­veys­ase­mal­la on oi­reh­dit­tu, tut­kit­tu ja tehty re­mont­te­ja jo useiden vuosien ajan

18.10.2017 06:00
Tekoäly tulkitsee hoidon tarpeet – näin teet ajanvarauspyynnön terveyskeskukseen sähköisesti

Tekoäly tul­kit­see hoidon tarpeet – näin teet ajan­va­raus­pyyn­nön ter­veys­kes­kuk­seen säh­köi­ses­ti

13.09.2017 06:30
Röntgeniin kuljetetaan Pudasjärveltä Taivalkoskelle vain väliaikaisesti – tilanteen pitäisi palautua normaaliksi toukokuussa

Rönt­ge­niin kul­je­te­taan Pu­das­jär­vel­tä Tai­val­kos­kel­le vain vä­li­ai­kai­ses­ti – ti­lan­teen pitäisi pa­lau­tua nor­maa­lik­si tou­ko­kuus­sa

25.04.2017 06:00

INR-po­ti­lail­le aukeaa oma vas­taan­ot­to ter­veys­ase­mal­le

07.01.2017 12:00
Asiakkailta turha jonottaminen pois – tammikuu tuo uudistuksia terveysasemalle

Asiak­kail­ta turha jo­not­ta­mi­nen pois – tam­mi­kuu tuo uu­dis­tuk­sia ter­veys­ase­mal­le

07.01.2017 08:00
Pudasjärven terveysaseman aikojen saatavuus saatu paremmalle tasolle – harva peruu aikansa

Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man aikojen saa­ta­vuus saatu pa­rem­mal­le tasolle – harva peruu aikansa

05.12.2016 07:00
Reseptien uusimiskäytäntöön muutos Pudasjärvellä – sähköisesti hoituu helpoiten

Re­sep­tien uu­si­mis­käy­tän­töön muutos Pu­das­jär­vel­lä – säh­köi­ses­ti hoituu hel­poi­ten

18.10.2016 19:00