Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ter­veys­ase­mal­la on oi­reh­dit­tu, tut­kit­tu ja tehty re­mont­te­ja jo useiden vuosien ajan

Tänä vuonna terveysaseman pihalle on noussut opastetaulu.
Tänä vuonna terveysaseman pihalle on noussut opastetaulu.
Kuva: Toivo Kiminki

Viime vuosien aikaan Pudasjärven terveysasemalle on tehty useita remontteja. Niitä on tehty myös tilojen ilmanlaadun parantamiseksi, kerrotaan kaupungin teknisestä toimesta.

– Viimeisimmän remontin aikana vuonna 2015 kolme työntekijää oli entisessä ambulanssitalossa, jossa ei ilmennyt kyseistä ongelmaa, henkilökunta kertoo avoimessa viestissään.

Väistötiloissa työskenteleminen ilman oireita osoittaa heidän mukaansa sen, että ongelma on tiloissa itsessään.

Henkilökunnan Iijokiseudulle kertomien tietojen mukaan sisäilmaltaan huonoimpia työtiloja ovat etenkin tietyt vastaanoton likeisyydessä olevat toimistohuoneet sekä osa rakennuksen neuvolan päädyssä sijaitsevista huoneista.

Myös väistötiloja on tarvittu: tälläkin hetkellä kaksi työntekijää tekee töitä apteekin talossa sijaitsevissa tiloissa.

Terveysasema ja avohoitotalo ovat olleet jo usean vuoden ajan rakennus- ja kosteusteknisten kunto-ja sisäilmatutkimuksien kohteena. Syynä ovat olleet rakennuksessa havaitut hajuhaitat sekä tilojen käyttäjien oireilu.

Tiloissa on tehty laajoja korjauksia. Niistä huolimatta on oireilu on jatkunut ja tiloissa joudutaan käyttämään sisäilmanpuhdistimia.

Siksi on selvitetty sisäilman olosuhteita alkukesästä kahden viikon ajan ja tehty merkkiainetutkimuksia. Mittaustuloksissa näkyi tilojen käytöstä johtuvia poikkeamia. Niiden perusteella aiotaan tarkentaa ohjeistuksia tiloissa oleskelevien henkilöiden määrään.

Tulokset eivät kuitenkaan selittäneet kaikkia havaittuja oireiluja, ja siksi jatkotutkimuksia tehtiin loppukesästä. Varsinaisia sisäilmatutkimuksia ei tämän vuoden aikana ole terveyskeskuksen tiloissa tehty, kaupungin teknisestä toimesta todetaan.

Kesän lopulla suoritettiin osassa tiloista merkkiainekoe rakenteiden tiiviyden selvittämiseksi. Kokeessa havaittiin vuotoja rakenteissa avohoitotalon sekä terveysaseman puolella tutkituissa tiloissa.

Terveysaseman puolella havaittiin putkikanaaleissa vaurioituneita rakennusmateriaaleja. Rakenteissa olevien vuotokohtien kautta voi ilmavirtauksien mukana kulkeutua epäpuhtauksia, jotka voivat heikentää sisäilman laatua, tiedotteessa henkilökunnalle todettiin.

Tehtyjen tutkimusten perusteella on kaupungilla laadittu toimenpide- ja alustava korjaustyösuunnitelma. Tarkoituksena on poistaa putkitunnelista vaurioituneet materiaalit sekä tehdä rakenteiden tiivistyskorjauksia ja toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan sisäilman laatua.

Rakenteissa havaitut vuotokohdat tullaan tiivistämään, jotta niiden kautta ei sisäilmaan pääsisi epäpuhtauksia. Rakenteiden tiiveys varmistetaan merkkiainekokeilla ennen pinnoitustöiden aloittamista.

Korjaustöiden yhteydessä tullaan tarkastamaan avoterveydenhoitotilojen ulkoseinien rakenteiden kunto, kaupungin tiedotteessa luvataan.