LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

vaali
Arvonnatkin tarpeen keskusvaalilautakunnassa – Pudasjärven kuntavaalitulos vahvistettiin

Ar­von­nat­kin tarpeen kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa – Pu­das­jär­ven kun­ta­vaa­li­tu­los vah­vis­tet­tiin

13.04.2017 12:00
Positiivisuus yllätti – tämä sai Suvi Kipinän lähtemään mukaan kunnallispolitiikkaan

Po­si­tii­vi­suus yllätti – tämä sai Suvi Kipinän läh­te­mään mukaan kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan

13.04.2017 09:00
Erkki Honkasen 45 vuoden valtuustoura päättyy – vasemmistoliiton kolmas paikka jäi vähästä kiinni

Erkki Hon­ka­sen 45 vuoden val­tuus­to­ura päättyy – va­sem­mis­to­lii­ton kolmas paikka jäi vähästä kiinni

12.04.2017 18:00
Hieno fiilis! – SDP menee kolmen naisen voimin Pudasjärven valtuustoon

Hieno fiilis! – SDP menee kolmen naisen voimin Pu­das­jär­ven val­tuus­toon

12.04.2017 18:00
"Paremminkin olisi saanut mennä, mutta emme lannistu" – kokoomukselle vain yksi valtuustopaikka

"Pa­rem­min­kin olisi saanut mennä, mutta emme lan­nis­tu" – ko­koo­muk­sel­le vain yksi val­tuus­to­paik­ka

12.04.2017 18:00
Keskustan ääniharavat Törmänen, Kälkäjä ja Riekki kiitollisina – "Jokainen ääni on pitänyt ansaita"

Kes­kus­tan ää­ni­ha­ra­vat Tör­mä­nen, Kälkäjä ja Riekki kii­tol­li­si­na – "Jo­kai­nen ääni on pitänyt an­sai­ta"

12.04.2017 18:00
Elsalla on äänestyskokemusta jo 56 kerralta – Johanna äänesti ensimmäisen kerran viime sunnuntaina

Elsalla on ää­nes­tys­ko­ke­mus­ta jo 56 ker­ral­ta – Johanna äänesti en­sim­mäi­sen kerran viime sun­nun­tai­na

12.04.2017 18:00
Perussuomalaiset ruotivat vaalitappion syitä – hallituspolitiikka ja paikalliset toimet veivät ääniä

Pe­rus­suo­ma­lai­set ruo­ti­vat vaa­li­tap­pion syitä – hal­li­tus­po­li­tiik­ka ja pai­kal­li­set toimet veivät ääniä

12.04.2017 18:00
Pudasjärven vaalituloksen koonti puolueittain – keskusta ja vihreät selvään voittoon, perussuomalaisille iso tappio

Pu­das­jär­ven vaa­li­tu­lok­sen koonti puo­lueit­tain – kes­kus­ta ja vihreät selvään voit­toon, pe­rus­suo­ma­lai­sil­le iso tappio

12.04.2017 13:00
Kouva ja Heikkilä kyliensä äänirohmuja – Puhos ja Jaurakka menettivät valtuutettunsa

Kouva ja Heik­ki­lä ky­lien­sä ää­ni­roh­mu­ja – Puhos ja Jau­rak­ka me­net­ti­vät val­tuu­tet­tun­sa

11.04.2017 19:00
Katso, miltä näyttää Pudasjärven uusi valtuusto – vihreä väri vallalla

Katso, miltä näyttää Pu­das­jär­ven uusi val­tuus­to – vihreä väri val­lal­la

10.04.2017 11:30
Historiallinen tulos! – naisenemmistö Pudasjärven uuteen valtuustoon

His­to­rial­li­nen tulos! – nais­enem­mis­tö Pu­das­jär­ven uuteen val­tuus­toon

10.04.2017 11:00
Tässä on Pudasjärven valtuutettujen nimilista – keskusta ja vihreät voittivat, perussuomalaiset romahti

Tässä on Pu­das­jär­ven val­tuu­tet­tu­jen ni­mi­lis­ta – kes­kus­ta ja vihreät voit­ti­vat, pe­rus­suo­ma­lai­set romahti

09.04.2017 22:45
Tuloksia alkaa selvitä – keskusta nostamassa kannatustaan ja perussuomalaiset kokemassa selvän tappion

Tu­lok­sia alkaa selvitä – kes­kus­ta nos­ta­mas­sa kan­na­tus­taan ja pe­rus­suo­ma­lai­set ko­ke­mas­sa selvän tappion

09.04.2017 20:09
Tätä mieltä nuoret ovat kuntavaaleista – ensimmäinen varjoäänestys Hirsikampuksella

Tätä mieltä nuoret ovat kun­ta­vaa­leis­ta – en­sim­mäi­nen var­jo­ää­nes­tys Hir­si­kam­puk­sel­la

07.04.2017 09:00
Iijokiseudun kuntavaalikysely puolueille paljastaa, mitä mieltä ollaan maahanmuutosta ja Kurenalan koulun tontin kohtalosta

Ii­jo­ki­seu­dun kun­ta­vaa­li­ky­se­ly puo­lueil­le pal­jas­taa, mitä mieltä ollaan maa­han­muu­tos­ta ja Ku­re­na­lan koulun tontin koh­ta­los­ta

06.04.2017 11:00
Ennakkoäänestys päättyi hyvässä vauhdissa – seuraavat äänet annetaan vaalipäivänä

En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi hyvässä vauh­dis­sa – seu­raa­vat äänet an­ne­taan vaa­li­päi­vä­nä

05.04.2017 06:00
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­li on tu­le­vai­suus­vaa­li – mil­lai­sen Pu­das­jär­ven sinä haluat?

05.04.2017 06:00
Kansanedustaja Halmeenpää työnsi vihreiden kampanjaan vauhtia – "Vaelluskalojen esteet pitäisi poistaa"

Kan­san­edus­ta­ja Hal­meen­pää työnsi vih­rei­den kam­pan­jaan vauhtia – "Vael­lus­ka­lo­jen esteet pitäisi pois­taa"

25.03.2017 08:00
Ennakkoäänestys vauhtiin ensi viikolla – viime kuntavaaleissa aktiivisimmat äänestäjät Ervastin ja Jaurakan suunnalla

En­nak­ko­ää­nes­tys vauh­tiin ensi vii­kol­la – viime kun­ta­vaa­leis­sa ak­tii­vi­sim­mat ää­nes­tä­jät Er­vas­tin ja Jau­ra­kan suun­nal­la

23.03.2017 09:00