LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

En­nak­ko­ää­nes­tys vauh­tiin ensi vii­kol­la – viime kun­ta­vaa­leis­sa ak­tii­vi­sim­mat ää­nes­tä­jät Er­vas­tin ja Jau­ra­kan suun­nal­la

Kaupunki on sijoittanut rahaa aivan uusiin telineisiin. Telineet nousivat katukuvaan tiistaina. Torstaiaamuna niissä oli vain yhden puolueen julisteita.
Kaupunki on sijoittanut rahaa aivan uusiin telineisiin. Telineet nousivat katukuvaan tiistaina. Torstaiaamuna niissä oli vain yhden puolueen julisteita.
Kuva: Toivo Kiminki

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa ensi keskiviikkona. Pudasjärvellä se järjestetään kaupungintalolla 29. maaliskuuta alkavana ja huhtikuun neljänteen päivään kestävänä.

Lisäksi on äänestäjien mahdollista antaa äänensä kiertävän äänestyspaikan kohdalle osuessa. Kiertävä äänestys pysähtyy viidessä paikassa eri puolilla pitäjää. Ennakkoäänestys onnistuu myös seitsemän eri laitoksen asukkaille.

Kaikki äänioikeutetut ovat saaneet maistraatilta tiedon äänioikeudesta ja luettelon kotipaikkakuntansa ennakko- ja varsinaisen äänestyspäivän vaalipaikoista.

Ennakkoon voi äänestää missä vain ennakkoäänestyspaikassa, varsinaisena vaalipäivänä, sehän on yhdeksäs huhtikuuta, vain oman äänestysalueensa äänestyspaikassa.

Pudasjärvellä valitaan tällä kertaa edellistä kautta vähemmän valtuutettuja, 27 ja heille varavaltuutetut. Yhdellä puolueella tai yhteislistalla voisi täällä olla 40 ehdokasta, mutta siihen määrään ei perinteinen valtapuolue keskustakaan ole yltänyt.

Viime kuntavaaleissa syksyllä 2012 Pudasjärvellä äänestettiin laiskasti, vain 57,3 prosenttia äänioikeutetuista ilmaisi mielipiteensä äänestyskopissa. Neljä vuotta aikaisemmin prosentti oli niukasti parempi, 59,2.

Laiskimmin äänestivät viimeksi siurualaiset, 48,1-prosenttisesti. Kurenalla vähän yli puolet, 56,4 prosenttia, käytti äänioikeuttaan.

Aktiivisimmin vaaliuurnilla kävivät silloin Ervasti-Jaurakan alueen äänestäjät, heistä 61,8 prosenttia äänesti.