LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Ii­jo­ki­seu­dun kun­ta­vaa­li­ky­se­ly puo­lueil­le pal­jas­taa, mitä mieltä ollaan maa­han­muu­tos­ta ja Ku­re­na­lan koulun tontin koh­ta­los­ta

Iijokiseutu kysyi puolueiden paikallisyhdistyksiltä Pudasjärven vaaliteemoista ja keskustelunaiheista.
Iijokiseutu kysyi puolueiden paikallisyhdistyksiltä Pudasjärven vaaliteemoista ja keskustelunaiheista.
Kuva: Toivo Kiminki

Iijokiseutu kokosi tiivistetysti puolueiden näkemyksiä Pudasjärven kuntavaaliteemoista ja -keskustelusta.

Iijokiseudun toimitus on koonnut vastaukset puolueiden paikallisyhdistyksille osoitetulla kyselyllä.

Nämä kysymykset kysyimme:

1. Mitä ovat puolueenne kolme tärkeintä vaaliteemaa?

2. Mitä Kurenalan koulun tontilla pitäisi tehdä?

3. Miten kaupungin pitäisi kehittää Pudasjärveä matkailukohteena?

4. Miten kaupungin pitäisi nykyistä enemmän hyödyntää tietoliikenneyhteyksiä palveluidensa tarjoamisessa?

5. Mitä mieltä olette kaupungin nykyisestä kuntasuunnitelman tavoitteesta, jonka mukaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus väestöstä nousisi 10 %:iin?

 

Keskusta

1. – Hyvinvointi

– Elinvoima

– Työllisyys

2. Keskustan ja valtatie 20 liikennejärjestelyihin ja mahdolliseen monitoimitaloon liittyvä selvittelytyö on ollut käynnissä jo viime syksystä lähtien (paikkana olisi mahdollisesti Kurenalan koulun tontti). Päätökset jäähalliin ja monitoimitaloon liittyen tulee uudelle valtuustolle.

3. Osallistua markkinointiin ja hankkeiden kautta.

4. Tarjota enemmän mahdollisuuksia hoitaa asioita sähköisesti.

5. Kuntastrategia 2025 on valmistelussa ja siihen liittyen maahanmuutosta ei ole tehty vielä linjauksia.

Vihreät

1. – Koulutus

– Lähiruoka

– Vanhuspalvelut

2. Hyötykäyttöön, yleishyödyllinen monitoimitontti, ei kauppatori. Rakentamiseen ja saneeraamiseen ei lupauksia.

3. Arvostamalla paikkakuntalaisuutta, osaamista, myymällä hiljaisuutta, hirtehistä sympatiaa lisäämällä.

4. Rohkeaa markkinointia, nuorten, keski-ikäisten ja vanhuspalveluiden lisäämistä, nopeiden yhteyksien hyödyntämistä.

5. Teollinen ja koulutuksellinen ”kotimainen siirtolaisuus” kulkekoon rintarinnan maahanmuuton kanssa. Koulutettu maahanmuuttaja on yhtä tärkeä kuin maaltamuuttajan pysyminen paikkakunnalla.

SDP

1. – Työllisyyden parantaminen, bioteollisuuden saaminen paikkakunnalle

– Toisen asteen koulutuksen pysyminen paikkakunnalla, tasa-arvoinen koulutus peruskoulusta lähtien

– Kulttuuri kuuluu kaikille

2. Monitoimitalon rakentaminen, hyvät ja toimivat tilat liikunnalle ja kulttuurille.

3. Hyödynnetään kansallispuistoa, hienoa museota ja vesistöjä.

4. Selvittää asukkaiden halukkuus ja kyky käyttää tietotekniikkaa. Tietotekniikka ei saa olla itsetarkoitus.

5. Kunnalla ei ole tähän mahdollisuuksia nykyhetken taloudellisessa tilanteessa, korkea työttömyys ja asuntojen puute.

Vasemmistoliitto

1. – Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille

– Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille

– Parempi työllisyys ja kohtuuhintainen asuminen

2. Kauppaketju- ja kiinteistöyhtiöt ovat kiinnostuneet tonteista, jotka ovat liikennevirtojen vieressä. Laitetaan kilpailu käyntiin meillä olevasta ala-asteen tontista. Voimme yhdeksi ehdoksi laittaa sen, että siihen sisällytetään hyvinvointikeskus.

3. Luonto-, maatila- ja vesistömatkailua kehitetään.

4. Kylille toimintapisteitä, jotka auttavat henkilöitä asioiden hoidossa lähellä asukkaita (koulutusta).

5. Suomessa maahanmuuttajien kotouttaminen ei toimi tarpeeksi hyvin. Se tulee myös esteeksi Pudasjärven maahanmuuttoväestön lisäämiseksi.

Perussuomalaiset

1. – Huolenpito omista kuntalaisista

– Tieasiat ja keskustan esteettömyys

– Puu ja luonnontuotteet tehokkaampaan käyttöön

2. Monitoimihalli, mm. kirjasto, tietopiste, myyntipisteitä, käsityöpiste, lastenparkki, majoitus-/lounasbaari (jäähalli/monitoimihalli). Ensin suunniteltava hyvin!

3. Luontomatkailun kehittäminen. Aloitetaan Kipinästä kylän kehityksen kanssa ja vähitellen koko kunnan vesistöt ja luonto matkailun käyttöön tehokkaammalla yhteistyöllä ja markkinoinnilla. Kesämatkailun lisää majoitustarjontaa jokaiselle kylälle ja elämysmatkailua. Talvella Syötteellä ja kylillä lisää pitkiä erämaahiihtovaelluksia, kuutamohiihtoja, yöpymisiä erämaassa...

4. Neuvontaa, opastusta, opetusta mm. matkailun kaikki esittelyt ja palvelut saatava yhdestä pisteestä. Etäopetusta kotihoidossa oleville lapsille, eskari-ikäisille opetus jo 4-5v., etäjumppaa joka kylätalolle. Tehostettava yhteistyötä yliopiston ja AMK:n kanssa luonnon ja puun käytön ja tuotteistamisen lisäämiseksi.

5. Ei yhtään kuntapaikkaa enää. Omat työhön, koulutukseen, liikkumaan, harrastamaan hoitamaan ja Pudasjärvelle. Vapaa kielikokeilu!

Kokoomus

1. – Kokoomuksen nuorten toiminnan käynnistäminen

– Ikääntyneiden pärjääminen arjessa

– Nuorten hyvinvointi

2. Tontilla on suuri vaikutus elinvoimaisuuden kannalta. Jäitä hattuun, ei pakonomaista ratkaisua.

3. Matkailua mainostaen monipuolisemmin koko alueella ja yhteistyö eri toimijoiden välillä avointa ja rehtiä. Päätoiminen henkilö keräämään kaikista Pudasjärven kohteista tiedot ja rakennettava ns. pakettimatkoja ryhmille. Mihin uusi tori? Matkailualueen asuntojen ja päivähoidon turvaaminen. Syötteen matkailualueen käyttäminen ponnahduslautana muuhun matkailubisnekseen, esim. Iijoen kalastusmatkailun yhdistäminen Syöte-markkinoinnin alle.

4. Kairan Kuitu on tätä päivää, tiedottaminen näkyvämpää eri tilanteissa.

5. Maahanmuutto ei ole riita-asia, nythän se on tuonut meille hyvinvointia työpaikkojen muodossa valtiovallan ollessa maksajana. Suunniteltu 10 % on liikaa ja tavoite on julkisuuden tavoittelua, ei realismia.