Pääkirjoitus
Viimeisin tunti
Onko yllätyksiä tiedossa? – Pudasjärvellä valmistellaan leikkauslistoja suljettujen ovien takana
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Onko yl­lä­tyk­siä tie­dos­sa? – Pu­das­jär­vel­lä val­mis­tel­laan leik­kaus­lis­to­ja sul­jet­tu­jen ovien takana

05:01 0
Tilaajille
Vanhemmat
Metsästäminen on luonnollista – metsästäjä-keräilijän vaistot heräävät syksyisin ja sadat pudasjärveläiset talsivat luonnon helmaan
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Met­säs­tä­mi­nen on luon­nol­lis­ta – met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jän vaistot he­rää­vät syk­syi­sin ja sadat pu­das­jär­ve­läi­set tal­si­vat luonnon helmaan

16.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Vievätkö kaikki tiet Pudasjärvelle vai sieltä pois? – sijaintimme on paljon mainettaan parempi ja rakentaminenkin sen osoittaa
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Vie­vät­kö kaikki tiet Pu­das­jär­vel­le vai sieltä pois? – si­jain­tim­me on paljon mai­net­taan parempi ja ra­ken­ta­mi­nen­kin sen osoit­taa

09.09.2020 05:06 0
Tilaajille
Kuntavaaliasetelmia rakennetaan – ensimmäisenä ja ehkä vaikeimpana tehtävänä on hankkia hyviä paikallisia ehdokkaita
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kun­ta­vaa­li­ase­tel­mia ra­ken­ne­taan – en­sim­mäi­se­nä ja ehkä vai­keim­pa­na teh­tä­vä­nä on hankkia hyviä pai­kal­li­sia eh­dok­kai­ta

02.09.2020 06:00 0
Pääkirjoitus

Ku­re­na­lus kasvaa ja muuttuu nyt no­peas­ti

29.07.2020 07:00 0
Hillaa nyt suot kukkuroillaan
Pääkirjoitus

Hillaa nyt suot kuk­ku­roil­laan

15.07.2020 07:00 0
Pääkirjoitus

Paras paikka opis­kel­la – toisen asteen kou­lu­tus ko­ti­paik­ka­kun­nal­la on nuo­rel­le mainio vaih­to­eh­to

20.02.2019 06:00 0
Pääkirjoitus

Lunta, jäätä ja pak­kas­ta – meille arkiset asiat voivat olla toi­sil­le elä­myk­siä

13.02.2019 06:00 0
Pääkirjoitus

Kontio näyttää mallia – mer­kit­tä­vä in­ves­toin­ti luo uskoa Pu­das­jär­ven tu­le­vai­suu­teen

30.01.2019 06:00 0
Pääkirjoitus

Vaa­li­ke­vät vauh­tiin – mitkä asiat nou­se­vat pu­heen­ai­heik­si Pu­das­jär­vel­lä?

23.01.2019 06:00 0
Pääkirjoitus

Ras­kai­ta uu­tis­päi­viä Pu­das­jär­vel­lä – mieleen nousee epäusko

16.01.2019 06:00 0
Pääkirjoitus

Jyrk­kä­kos­kel­la odo­te­taan ke­hi­tys­as­ke­lia – mo­ni­puo­li­nen ul­koi­lu­alue an­sait­see toi­men­pi­tei­tä

09.01.2019 06:00 0
Pääkirjoitus

Pai­kal­lis­leh­ti Ii­jo­ki­seu­tu täyttää 50 vuotta – tehdään yhdessä upea juh­la­vuo­si

04.01.2019 06:00 0
Pääkirjoitus

Voimia Syöt­teel­le – nyt kut­su­taan yh­teis­hen­keä

28.12.2018 07:00 0
Pääkirjoitus

Tänä vuonna ei tule pi­par­kak­ku­ta­loa – jou­lu­mie­li nousee, vaikka ei ehtisi hös­söt­tää

19.12.2018 06:00 0
Pääkirjoitus

Ra­ken­ta­mi­nen vauh­dis­sa Pu­das­jär­vel­lä – ra­ken­nus­hank­kei­den ete­ne­mi­nen saattaa yl­lät­tää myön­tei­ses­ti

12.12.2018 06:00 0
Pääkirjoitus

Päi­vi­tys it­se­näi­syy­den juh­lin­taan – Suomi 100 -juh­la­vuo­si loi uusia pe­rin­tei­tä

05.12.2018 06:00 0
Pääkirjoitus

Va­lo­kui­tu sytytti valot Pu­das­jär­ven si­vu­ky­lil­le­kin – toimiva net­ti­yh­teys on vält­tä­mät­tö­myys

28.11.2018 06:00 0
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven syn­ty­vyys on pysynyt suh­teel­li­sen kor­keal­la tasolla – lap­si­pi­tä­jäk­si pro­fi­loi­tu­mi­nen on hyvä idea

21.11.2018 06:00 0
Pääkirjoitus

Vaalit antavat suuntaa siitä, miltä Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta näyttää

14.11.2018 06:00 0