Pääkirjoitus
Viimeisin 12 tuntia
Kylät ovat Pudasjärven suuri rikkaus – Ollaan ylpeitä erilaisista kylistämme ja kehitetään niitä
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kylät ovat Pu­das­jär­ven suuri rikkaus – Ollaan ylpeitä eri­lai­sis­ta ky­lis­täm­me ja ke­hi­te­tään niitä

05:00
Tilaajille
Kuukausi
Karanteeneilla on syynsä – Pudasjärven koronatilanteen taltuttaminen vaatii toimia ja valvovia silmiä
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ka­ran­tee­neil­la on syynsä – Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ti­lan­teen tal­tut­ta­mi­nen vaatii toimia ja val­vo­via silmiä

14.04.2021 04:00
Tilaajille
Ensi kesän elo on edelleen kysymysmerkki – Säästyimme Pudasjärvellä pitkään virukselta, mutta hiljattain hyvä putki katkesi
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ensi kesän elo on edel­leen ky­sy­mys­merk­ki – Sääs­tyim­me Pu­das­jär­vel­lä pitkään vi­ruk­sel­ta, mutta hil­jat­tain hyvä putki katkesi

07.04.2021 15:34
Tilaajille
Elämäniloa saa ja kannattaa ruokkia läheltä ammennettavilla eväillä– kukaan ei ole kieltänyt meitä pitämästä hauskaa
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Elä­män­iloa saa ja kan­nat­taa ruokkia läheltä am­men­net­ta­vil­la eväil­lä– kukaan ei ole kiel­tä­nyt meitä pi­tä­mäs­tä hauskaa

31.03.2021 15:59
Tilaajille
Koronarajoitukset ovat rankkoja ja saavat ravintola-alan tulevaisuuden näyttämään sumuiselta – voimme tukea paikallisia yrittäjiä ostamalla ruokaa kotipakettiin
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovat rank­ko­ja ja saavat ra­vin­to­la-alan tu­le­vai­suu­den näyt­tä­mään su­mui­sel­ta – voimme tukea pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä os­ta­mal­la ruokaa ko­ti­pa­ket­tiin

24.03.2021 16:28
Tilaajille
Vanhemmat
Kaupunkistrategia ei saa olla vain bittiavaruuteen kirjoitettuja sanoja, vaan oikeita, merkityksellisiä tekoja
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kau­pun­ki­stra­te­gia ei saa olla vain bit­ti­ava­ruu­teen kir­joi­tet­tu­ja sanoja, vaan oi­kei­ta, mer­ki­tyk­sel­li­siä tekoja

17.03.2021 13:12
Tilaajille
Kuntavaalien siirto kesäkuulle tehtiin viime tipassa – voiko tässä ajassa luottaa mihinkään?
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kun­ta­vaa­lien siirto ke­sä­kuul­le tehtiin viime tipassa – voiko tässä ajassa luottaa mi­hin­kään?

10.03.2021 05:00
Tilaajille
Kuntavaalien ehdokasasettelussa monia liikkuja Pudasjärvellä – Olisiko jo aika laittaa vaalikone hyrräämään?
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lus­sa monia liik­ku­ja Pu­das­jär­vel­lä – Olisiko jo aika laittaa vaa­li­ko­ne hyr­rää­mään?

03.03.2021 05:00
Tilaajille
Koronapiikkejä on Pudasjärvellä pistetty vasta pienelle väestönosalle – Maltatko odottaa rokotusten etenemistä kaikessa rauhassa?
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ko­ro­na­piik­ke­jä on Pu­das­jär­vel­lä pis­tet­ty vasta pie­nel­le väes­tön­osal­le – Mal­tat­ko odottaa ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä kai­kes­sa rau­has­sa?

24.02.2021 05:00
Tilaajille
Korona-ajan voittaja on luonto ja onneksi meillä on sitä ympärillämme – vietätkö talvilomaa lähikohteissa?
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ko­ro­na-ajan voit­ta­ja on luonto ja onneksi meillä on sitä ym­pä­ril­läm­me – vie­tät­kö tal­vi­lo­maa lä­hi­koh­teis­sa?

17.02.2021 07:00
Tilaajille
Koti on paras paikka maailmassa, mutta ei välttämättä aina ja ikuisesti
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Koti on paras paikka maail­mas­sa, mutta ei vält­tä­mät­tä aina ja ikui­ses­ti

10.02.2021 05:00
Tilaajille
Kaukalon laidalla ja kaukalossa – saadaanko jäähallihankkeen ympärille taas uutta nostetta?
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kau­ka­lon lai­dal­la ja kau­ka­los­sa – saa­daan­ko jää­hal­li­hank­keen ym­pä­ril­le taas uutta nos­tet­ta?

03.02.2021 07:00
Tilaajille
Tervetuloa tänne! – Pudasjärvelle muutti viime vuonna yli 300 uutta asukasta
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ter­ve­tu­loa tänne! – Pu­das­jär­vel­le muutti viime vuonna yli 300 uutta asu­kas­ta

27.01.2021 06:00
Tilaajille
Kuka avaa keskustelun? – Kuntavaalit ovat kulman takana ja palstatila avoinna
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kuka avaa kes­kus­te­lun? – Kun­ta­vaa­lit ovat kulman takana ja pals­ta­ti­la avoinna

20.01.2021 04:58
Tilaajille
Työelämässä on avautunut uusia mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua, jos vanhat urat puuduttavat
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Työ­elä­mäs­sä on avau­tu­nut uusia mah­dol­li­suuk­sia, joihin kan­nat­taa tart­tua, jos vanhat urat puu­dut­ta­vat

13.01.2021 06:00
Tilaajille
Pudasjärven vuosi 2020 sen jälleen osoitti, että vain muutos on pysyvää
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Pu­das­jär­ven vuosi 2020 sen jälleen osoit­ti, että vain muutos on pysyvää

05.01.2021 14:00
Tilaajille
Joulu on täällä ja nyt saa juhlia omalla tavallaan – aika laittaa tietokoneet kiinni ja puhelimet syrjään
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Joulu on täällä ja nyt saa juhlia omalla ta­val­laan – aika laittaa tie­to­ko­neet kiinni ja pu­he­li­met syrjään

23.12.2020 03:59
Tilaajille
Etätyöarki on tasapainoilua – toimittajan työssä ei silti voi poteroitua vain työpöydän ääreen
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Etä­työ­ar­ki on ta­sa­pai­noi­lua – toi­mit­ta­jan työssä ei silti voi po­te­roi­tua vain työ­pöy­dän ääreen

16.12.2020 04:00
Tilaajille
Kiitollisuudessa on voimaa – saamme iloita siitä, että elämme yhdessä maailman turvallisimmista ja vapaimmista maista
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kii­tol­li­suu­des­sa on voimaa – saamme iloita siitä, että elämme yhdessä maail­man tur­val­li­sim­mis­ta ja va­paim­mis­ta maista

09.12.2020 04:00
Tilaajille
Toiveikkaana kohti joulua, vaikka tiukentuneet koronarajoitukset vaikuttavatkin arkeemme Pudasjärvelläkin
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Toi­veik­kaa­na kohti joulua, vaikka tiu­ken­tu­neet ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­vat­kin ar­keem­me Pu­das­jär­vel­lä­kin

02.12.2020 04:00
Tilaajille