Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­li on tu­le­vai­suus­vaa­li – mil­lai­sen Pu­das­jär­ven sinä haluat?

Nyt on kuntavaalipäätösten aika, sillä sunnuntaina ratkeaa, ketkä 27 valtuutettua me haluamme kehittämään Pudasjärveä.

Tässä lehdessä kerromme, millaisia linjauksia täällä ehdokkaita asettaneet kuusi puoluetta ovat tehneet. Vaaliteemoissa näkyvät jokseenkin samat painotukset puolueista riippumatta. Tärkeimmäksi teemaksi nousee luonnollisesta kuntalaisten hyvinvointi.

Reilut neljä vuotta sitten kuntavaalien alla korostui kaupungin talouden kuntoon saattaminen. Nyt on havaittavissa helpotuksen hengähdyksiä sen suhteen, sillä talous on saatu hyvälle mallille. Nyt yksikään puolueista ei erikseen ole korostanut kuntatalouden tasapainottamista, mutta kohtuullisuuden nimissä toki halutaan tulevaa suunnitella.

Puolueiden yhteisistä teemoista huolimatta jokainen ehdokas on toki yksilö, jolla on omat mielipiteensä. Sellaisia päättäjiä tarvitsemme, jotka ne myös osaavat ääneen sanoa. Varsinaisessa kuntapolitiikassa oma haasteensa on ennen kaikkea siinä, miten ajatuksensa osaa tuoda julki ja asioita viedä eteenpäin niin kuin kuntalaiset ovat halunneet.