Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

pudasjärvi
Nuoret rohkeat naiset ottavat lampaat hoitaakseen tiloilleen Hirvaskoskella – Uskoa riittää lampurin ammattiin, vaikka yhteiskunta ei alaa liiemmälti suosi

Nuoret rohkeat naiset ottavat lampaat hoi­taak­seen ti­loil­leen Hir­vas­kos­kel­la – Uskoa riittää lam­pu­rin am­mat­tiin, vaikka yh­teis­kun­ta ei alaa liiem­mäl­ti suosi

11.02.2021 10:40
Tilaajille
Ennakkoväkiluvut kertovat väen vähenevän – 8000 asukkaan rajapyykki lähenee Pudasjärvellä

En­nak­ko­vä­ki­lu­vut ker­to­vat väen vä­he­ne­vän – 8000 asuk­kaan ra­ja­pyyk­ki lähenee Pu­das­jär­vel­lä

02.11.2018 14:00
Lähihoitajan opinnot suosiossa, useilla aloilla vielä tilaa – OSAO:n Pudasjärven yksikössä opiskelee paljon aikuisia

Lä­hi­hoi­ta­jan opinnot suo­sios­sa, useilla aloilla vielä tilaa – OSAO:n Pu­das­jär­ven yk­si­kös­sä opis­ke­lee paljon ai­kui­sia

22.09.2017 07:00
Valtuuston puheenjohtaja: Realistista kuntapolitiikkaa, lähiruoka esille ja yrittäjyydelle tukea

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja: Rea­lis­tis­ta kun­ta­po­li­tiik­kaa, lä­hi­ruo­ka esille ja yrit­tä­jyy­del­le tukea

14.09.2017 08:00
Mari Kälkäjä siirtyi keittiön ja navetan väliltä politiikkaan – valtuuston puheenjohtaja arvostaa avoimuutta

Mari Kälkäjä siirtyi keit­tiön ja navetan väliltä po­li­tiik­kaan – val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja ar­vos­taa avoi­muut­ta

14.09.2017 08:00
Ensimmäisenä Pudasjärvi-päivänä huudetaan – perjantaina Hirsikampus täyttyy ohjelmasta ja toiminnasta

En­sim­mäi­se­nä Pu­das­jär­vi-päi­vä­nä huu­de­taan – per­jan­tai­na Hir­si­kam­pus täyttyy oh­jel­mas­ta ja toi­min­nas­ta

07.09.2017 07:00
Uusi kuntastrategia tähtää Pudasjärven kasvuun – kaupunginjohtaja Tomi Timonen: ”Menossa on isoja kuvioita”

Uusi kun­ta­stra­te­gia tähtää Pu­das­jär­ven kasvuun – kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen: ”Me­nos­sa on isoja ku­vioi­ta”

07.09.2017 07:00
Kenosta 100 000 euroa Pudasjärvelle

Kenosta 100 000 euroa Pu­das­jär­vel­le

14.08.2017 16:00
Suomen Komi-suhteet Pudasjärven varassa – yhteistyön merkityksestä ja päämääristä erimielisyyttä

Suomen Ko­mi-suh­teet Pu­das­jär­ven varassa – yh­teis­työn mer­ki­tyk­ses­tä ja pää­mää­ris­tä eri­mie­li­syyt­tä

09.08.2017 10:00
Takaisin kotiin -marssi Kittilästä Pudasjärvelle – 320 kilometriä sodasta kotiutettujen muistoksi

Ta­kai­sin kotiin -marssi Kit­ti­läs­tä Pu­das­jär­vel­le – 320 ki­lo­met­riä sodasta ko­tiu­tet­tu­jen muis­tok­si

04.08.2017 07:30
Kesäpilkit läpi rutiinilla – Sirkka Kokolle pronssitärppi viime minuutilla

Ke­sä­pil­kit läpi ru­tii­nil­la – ­Sirk­ka Kokolle prons­si­tärp­pi viime mi­nuu­til­la

02.08.2017 14:00
Pudasjärven kadettiupseerit kokoontuivat Hirsikampuksella – osallistujien ikähaarukka lähes 50 vuotta

Pu­das­jär­ven ka­det­ti­up­see­rit ko­koon­tui­vat Hir­si­kam­puk­sel­la – osal­lis­tu­jien ikä­haa­ruk­ka lähes 50 vuotta

02.08.2017 12:00
Hillan hinta laskussa – huonolaatuista hillaa tarjotaan

Hillan hinta las­kus­sa – huo­no­laa­tuis­ta hillaa tar­jo­taan

02.08.2017 09:30
Pudasjärvelle kesäpilkeissä kaksi MM-kärkisijaa – Ari Mahlakaarron saalis toi voiton kotiin

Pu­das­jär­vel­le ke­sä­pil­keis­sä kaksi MM-kär­ki­si­jaa – Ari Mah­la­kaar­ron saalis toi voiton kotiin

31.07.2017 10:34
Urakoitsija: Jätekuljetusten pitäisi nyt toimia normaalisti

Ura­koit­si­ja: Jä­te­kul­je­tus­ten pitäisi nyt toimia nor­maa­lis­ti

27.07.2017 10:00
Kotiseutujuhlaa vietettiin perinteisiin nojaten – hiljainen hetki nälkään kuolleiden muistoksi

Ko­ti­seu­tu­juh­laa vie­tet­tiin pe­rin­tei­siin no­ja­ten – hil­jai­nen het­ki ­näl­kään kuol­lei­den muis­tok­si

26.07.2017 12:00
Sarajärven vedenjakelu toimii taas – vuoto korjattiin pikavauhtia

Sa­ra­jär­ven ve­den­ja­ke­lu toimii taas – vuoto kor­jat­tiin pi­ka­vauh­tia

25.07.2017 15:11
Työttömyys jatkoi laskuaan Pudasjärvellä – avoimien työpaikkojen määrä lähes kaksinkertaistui

Työt­tö­myys jat­koi ­las­kuaan Pu­das­jär­vel­lä – avoi­mien ­työ­paik­ko­jen määrä lähes kak­sin­ker­tais­tui

25.07.2017 12:15
Sarajärvellä vesipula - verkostossa havaittu paha vuoto

Sa­ra­jär­vel­lä ve­si­pu­la - ver­kos­tos­sa ha­vait­tu paha vuoto

24.07.2017 12:53
Suojalinnan tekonurmi käyttäjiä vaille valmis – vuorot nyt haettavina

Suo­ja­lin­nan te­ko­nur­mi käyt­tä­jiä vaille valmis – vuorot nyt haet­ta­vi­na

23.07.2017 08:30