LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja: Rea­lis­tis­ta kun­ta­po­li­tiik­kaa, lä­hi­ruo­ka esille ja yrit­tä­jyy­del­le tukea

Mari Kälkäjä aloitti kaupunginvaltuuston puheenjohtajana tänä kesänä. Hän sai kuntavaaleissa toiseksi eniten ääniä (201).
Mari Kälkäjä aloitti kaupunginvaltuuston puheenjohtajana tänä kesänä. Hän sai kuntavaaleissa toiseksi eniten ääniä (201).
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjän mielestä kuntapolitiikassa pitää muistaa realismi.

– Pysytään maan pinnalla, mutta positiivisella mielellä.

Pudasjärven kehityksessä valtuutettu uskoo uuden kuntastrategiankin esille tuomiin pääkohtiin, kuten matkailuun, hirteen ja lähiruokaan.

– Näistä on jo vuosia puhuttu ja nyt niitä todella viedään eteenpäin.

Kälkäjän mielestä yrittäjyyttä pitää tukea.

– Elinkeinopuoleen on panostettu liian vähän. Tänne tarvitaan työpaikkoja, yrittäjiä, asuntoja ja asukkaita. Yrittäjyys ne uudet työpaikat luo.

Henkilökohtaisena tavoitteenaan hän pitää lähiruuan käytön edistämistä.

– Paikallisen ruuan käyttöastetta keskuskeittiöllä pitää saada kasvatettua huomattavasti.

Toisena painopisteenä hän painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja siihen sitoutumista. Hän uskoo, että hyvinvointi ja säästöt kulkevat käsi kädessä, kun ennaltaehkäisevä toiminta toimii.

– Se on olennaista kaikissa kuntalaisten hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Kolmanneksi hän nostaa esille kiinteistöasiat. Uusia rakennushankkeita suunniteltaessa on samalla muistettava huolehtia vanhojen, yhteisessä käytössä olevien rakennusten sekä vuokra-asuntojen kunnosta.

– Sisäilmaongelmaisiin tiloihin ei saa sijoittaa ihmisiä.

Kälkäjä uskoo monitoimitalon nousevan Kurenalan koulun tontille, mutta 15 miljoonan euron hankkeena se on liian kallis.

– Yhteiset tilat pitää saada mahdollisimman hyvin käyttöön kaikenikäisille kuntalaisille. Uuden rakentaminen on kallista ja taloudellisesti tulevaisuudessa on varmasti haasteita, mutta uskon, että kun tarkkaa taloudenpitoa jatketaan, talous pysyy hyvällä tasolla.