Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

sota
Isoäidin puinen korurasia lähtölaukauksena tutkimukselle – Terhi Kokko kerää sotaorpojen muistoja

Iso­äi­din puinen ko­ru­ra­sia läh­tö­lau­kauk­se­na tut­ki­muk­sel­le – Terhi Kokko kerää so­ta­or­po­jen muis­to­ja

07.12.2018 10:00
Mannerheimista Usko Kemppiin Pudasjärven sotaveteraanien perinnekokoelmassa

Man­ner­hei­mis­ta Usko Kemp­piin Pu­das­jär­ven so­ta­ve­te­raa­nien pe­rin­ne­ko­koel­mas­sa

06.12.2018 06:00
Marssikäskyn antoi marsalkka Mannerheim – Takaisin kotiin -marssi on liikkeellä Kittilästä Pudasjärvelle

Mars­si­käs­kyn antoi mar­salk­ka Man­ner­heim – Ta­kai­sin kotiin -marssi on liik­keel­lä Kit­ti­läs­tä Pu­das­jär­vel­le

30.08.2017 07:00
Takaisin kotiin -marssi alkaa huomenna

Ta­kai­sin kotiin -marssi alkaa huo­men­na

24.08.2017 07:00
”Ei annettu sodan jälkeen mitään” – sarakyläläinen sotaveteraani Eino Anttila rakensi elämänsä omin käsin

”Ei annettu sodan jälkeen mi­tään” – sa­ra­ky­lä­läi­nen so­ta­ve­te­raa­ni Eino Ant­ti­la ­ra­ken­si elä­män­sä omin käsin

04.08.2017 08:33
Takaisin kotiin -marssi Kittilästä Pudasjärvelle – 320 kilometriä sodasta kotiutettujen muistoksi

Ta­kai­sin kotiin -marssi Kit­ti­läs­tä Pu­das­jär­vel­le – 320 ki­lo­met­riä sodasta ko­tiu­tet­tu­jen muis­tok­si

04.08.2017 07:30
Lapin sodassa 720 kilometriä kävellen – Eino Anttila kulki pitkän taipaleen kotiin

Lapin sodassa 720 ki­lo­met­riä kä­vel­len – Eino Anttila kulki pitkän tai­pa­leen kotiin

04.08.2017 07:00
Pudasjärven kadettiupseerit kokoontuivat Hirsikampuksella – osallistujien ikähaarukka lähes 50 vuotta

Pu­das­jär­ven ka­det­ti­up­see­rit ko­koon­tui­vat Hir­si­kam­puk­sel­la – osal­lis­tu­jien ikä­haa­ruk­ka lähes 50 vuotta

02.08.2017 12:00
Takaisin kotiin -marssi Kittilästä Hirvaskoskelle – Suomi 100 -juhlavuoden tapahtuman valmistelut hyvässä vauhdissa

Ta­kai­sin kotiin -marssi Kit­ti­läs­tä Hir­vas­kos­kel­le – Suomi 100 -juh­la­vuo­den ta­pah­tu­man val­mis­te­lut hyvässä vauh­dis­sa

17.06.2017 09:30
Hirsikampukselta ymmärrystä maailmanpolitiikkaan – kansalaisopisto tarjoaa ilmaisia yleisöluentoja

Hir­si­kam­puk­sel­ta ym­mär­rys­tä maail­man­po­li­tiik­kaan – kan­sa­lais­opis­to tarjoaa il­mai­sia ylei­sö­luen­to­ja

12.01.2017 07:00
Kirkonkelloja soitetaan Syyrian Aleppon uhrien muistoksi – Pudasjärven ja Taivalkosken kellotapuleissa soi päivittäin

Kir­kon­kel­lo­ja soi­te­taan Syyrian Aleppon uhrien muis­tok­si – Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken kel­lo­ta­pu­leis­sa soi päi­vit­täin

13.10.2016 15:00
Pääkirjoitus

Le­vot­to­mas­sa maail­mas­sa tur­val­li­suus ei ole it­ses­tään­sel­vyys

24.08.2016 05:00