Väkiluku

Korona käänsi al­ku­vuo­den muut­to­liik­keen – "Tämä kevät ja raikas ilma ovat olleet iha­nia", iloit­see Pu­das­jär­vel­le muut­ta­nut Moonika

29.04.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Muut­tuu­ko väes­tön­ke­hi­tyk­sen suunta Pu­das­jär­vel­lä? – Myös myön­tei­siä merk­ke­jä on ilmassa

28.04.2021 04:00
Tilaajille

Väen vä­he­ne­mi­nen hi­das­tui vuonna 2020 – Pu­das­jär­vel­tä vei väkeä kuo­le­ma, Tai­val­kos­kel­ta muut­to­lii­ke, katso tuo­reim­mat ti­las­tot

28.01.2021 06:00
Tilaajille

Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lak­kaut­ta­mi­nen käänsi Pu­das­jär­ven asu­kas­mää­rän jyrk­kään laskuun – en­nak­ko­vä­ki­lu­vut: Pu­das­jär­vi 7767 - Tai­val­kos­ki 3923

22.10.2020 14:00
Tilaajille

En­nak­ko­vä­ki­lu­vut ker­to­vat väen vä­he­ne­vän – 8000 asuk­kaan ra­ja­pyyk­ki lähenee Pu­das­jär­vel­lä

02.11.2018 14:00
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven vä­ki­lu­ku väheni vä­hem­män – onko käänne pa­rem­paan ta­pah­tu­nut?

22.02.2017 06:00

Aake Jär­ven­pää ja 678 muuta muut­ti­vat Pu­das­jär­vel­lä – vä­ki­lu­vun lasku on hi­das­tu­nut

22.02.2017 06:00
Tilaajille