Maahanmuuttajat
Kuntakamu-hanketta ei hyväksytty haettavaksi – kaatui Pudasjärven kaupunginhallituksessa äänin 6-3

Kun­ta­ka­mu-han­ket­ta ei hy­väk­syt­ty haet­ta­vak­si – kaatui Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa äänin 6-3

15.10.2020 09:59
Tilaajille
Neuvontaa ja ohjausta omalla kielellä – Pudasjärvellä kehitetty Info-lango laajeni valtakunnalliseksi palveluksi

Neu­von­taa ja oh­jaus­ta omalla kie­lel­lä – Pu­das­jär­vel­lä ke­hi­tet­ty In­fo-lan­go laajeni val­ta­kun­nal­li­sek­si pal­ve­luk­si

30.10.2017 11:00
Pakolaisperheet asuivat leirillä kolme vuotta – uusille pudasjärveläisille tärkeintä on turva ja työ

Pa­ko­lais­per­heet asuivat lei­ril­lä kolme vuotta – uusille pu­das­jär­ve­läi­sil­le tär­kein­tä on turva ja työ

12.08.2017 14:00
Tulijan ystävänä ja tukena -koulutus peruttiin

Tulijan ys­tä­vä­nä ja tukena -kou­lu­tus pe­rut­tiin

10.08.2017 14:05
Pudasjärveläisille järjestetään Syyria-info – maahanmuuttaja kertomassa kokemuksistaan

Pu­das­jär­ve­läi­sil­le jär­jes­te­tään Syy­ria-in­fo – maa­han­muut­ta­ja ker­to­mas­sa ko­ke­muk­sis­taan

01.08.2017 12:00
Tilanne rauhallinen – Oulun poliisilaitokselle saapunut alkuvuonna vain 199 turvapaikanhakijaa

Tilanne rau­hal­li­nen – Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­le saa­pu­nut al­ku­vuon­na vain 199 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

28.07.2017 18:00
Tulijan ystävänä ja tukena -koulutus syksyllä – paikallisia kaivataan pakolaisten tueksi

Tulijan ys­tä­vä­nä ja tukena -kou­lu­tus syk­syl­lä – pai­kal­li­sia kai­va­taan pa­ko­lais­ten tueksi

11.07.2017 14:02
Sosiaalinen taideprojekti rauhan teemalla: Hirsikampuksen Valo-luokka teki Kyyhkyn siivillä -elokuvan

So­siaa­li­nen tai­de­pro­jek­ti rauhan tee­mal­la: Hir­si­kam­puk­sen Va­lo-luok­ka teki Kyyhkyn sii­vil­lä -e­lo­ku­van

28.11.2016 11:00