Neu­von­taa ja oh­jaus­ta omalla kie­lel­lä – Pu­das­jär­vel­lä ke­hi­tet­ty In­fo-lan­go laajeni val­ta­kun­nal­li­sek­si pal­ve­luk­si

Info-lango palvelee 13 eri kielellä. Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalta -hankkeen projektikoordinaattori Marguerite Guibert esittelee Info-lango-palvelun nettisivuja. Sieltä löytyy muun muassa viikkoaikataulu erikielisistä palveluajoista. Info-lango etäpalvelun neuvojia koolla. Palvelua tarjotaan yhteensä 13 eri kielellä.
Info-lango palvelee 13 eri kielellä.
Info-lango palvelee 13 eri kielellä.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pudasjärvellä on kehitetty nykyisin koko maan kattava monikielinen etäneuvontapalvelu. Kyseessä on kaikille maksuton ja avoin Info-lango-palvelu.

– Info-lango on julkinen palvelu, jonka kautta voi saada tietoa omalla kielellä puhelimitse tai Skypen avulla tietokoneella, kertoo Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalta -hankkeen projektikoordinaattori Marguerite Guibert.

Palvelun avulla halutaan helpottaa kotoutumista ja sopeutumista suomalaiseen arkeen ja yhteiskuntaan. Guibertin mukaan pienetkin asiat auttavat kotoutumisessa:

– On merkittävä apu, jos palvelua saa myös omalla äidinkielellä. Se auttaa ymmärtämään asioita omasta kulttuurinäkökulmasta.

Guibert tietää, että esimerkiksi väärinymmärryksiä tapahtuu helposti, kun tulkataan ja selvitetään asioita muilla kuin omalla äidinkielellä.

– Puhelinpalvelulla on mahdollista auttaa myös luku- ja kirjoitustaidottomia.

Info-lango-palvelua alettiin kehittää Pudasjärvellä vuonna 2016 osana Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hanketta.

Nopeasti huomattiin, että vastaavalle neuvontapalvelulle on tarvetta muuallakin Suomessa. Niinpä pienin resurssein kehitetty palvelu laajeni maakunnallisesta valtakunnalliseksi.

– Vastaavaa palvelua ei ole koko Suomessa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että toimialueena on nyt koko Suomi.

Tulevaisuuden tavoitteena on juurruttaa palvelu valtion tasolle ja turvata sen jatkuvuus. Guibert iloitsee siitä, että Pudasjärvellä on haluttu kehittää maahanmuuttajien palveluja.

– Toki olemme ylpeitä, että olemme saaneet tällaisen aikaan. Kyllä tässä voidaan Pudasjärvelle hattua nostaa. Ruotsissakaan ei ole vielä vastaavaa palvelua, Guibert naurahtaa.

Info-langoon soittamalla henkilökohtaista neuvontaa saa yhdeksältä eri neuvojalta 13 eri kielellä – arabiasta kiinaan ja venäjästä dariin. Kielivalikoima on laajentunut koko ajan.

– Viimeisimmäksi mukaan tuli viron kieli, Guibert listaa ja kertoo, että neuvojat ovat fyysisesti Oulussa, Tampereella tai pääkaupunkiseudulla.

Kasvavana asiakasryhmänä ovat olleet kiinankieliset, jotka ovat löytäneet Info-langon We Chat -pikaviestisovelluksen kautta. Parasta aikaa palvelua tehdään tutuksi eri tavoin, kuten Facebookissa ja videomainoksina.

Tietyillä kielillä palvelua saa tiettyyn aikaan. Netistä www.info-lango.fi on esillä viikkotaulukko, jossa palveluajat näkyvät.

Suurimmaksi osaksi yhteydenotot koskevat erilaisia maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, mutta myös esimerkiksi opiskelu- ja työasioita. Monissa tapauksissa neuvoja osaa antaa toimintaohjeita ja auttaa soittajan oikeiden palvelujen luo.

– Puheluihin vastaavat neuvojat koulutetaan ja taitoja ylläpidetään säännöllisesti, palvelun koordinoinnista ja kehittämisestä vastaava Guibert tietää.

Suurimmaksi osaksi yhteydenotot koskevat erilaisia maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä.

Info-langon käyttäjämäärät ovat kasvussa, ja yhteydenottoja tulee ympäri maailmaa.

– Esimerkiksi yrityksen perustamisesta kiinnostuneet soittavat ja kysyvät apua.

Guibert uskoo palvelun tarpeen kasvavan:

– Maahanmuuttajien määrä Suomessa kasvaa koko ajan. Palvelun päätavoitteena on auttaa ja palvella maahanmuuttaajia paremmin. Toki Info-langossa palvellaan myös suomeksi ja suomalaisetkin voivat ottaa yhteyttä ja hakea apua eri ongelmiin tätä kautta.

Ruotsissakaan ei ole vielä vastaavaa palvelua.

Info-Lango

Info-lango on monikielinen, maksuton ja kaikille avoin etäneuvontapalvelu.

Palvelusta saa opastusta esimerkiksi asumiseen, työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Neuvontaa annetaan 13 eri kielellä puhelimitse tai Skypen avulla älypuhelimella tai tietokoneella.

Asiakas voi soittaa suoraan neuvojalle tai varata palveluajan etukäteen, tällöin neuvoja soittaa asiakkaalle sovittuna ajankohtana.

Puhelinnumerot ja erikielisten neuvojien palveluajat löytyvät osoitteesta www.info-lango.fi.