Itsenäisyyspäivä: Suomi 105 vuotta – Katso ku­va­koos­te it­se­näi­syys­päi­vän juh­lin­nas­ta Pu­das­jär­vel­lä

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven kaupunginhallitus
Kuukausi
Pudasjärven hallintojohtajan valinta etenee – kaupunginhallitus esittää virkaan Henri Pätsiä

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta etenee – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää virkaan Henri Pätsiä

05.12.2022 12:50 2
Tilaajille
Pudasjärven budjetti puoliintui – "Tiukkaa taloudenpitoa ja lainakannan pienentämistä tulee Pudasjärven kaupungilla jatkaa"

Pu­das­jär­ven bud­jet­ti puo­liin­tui – "Tiuk­kaa ta­lou­den­pi­toa ja lai­na­kan­nan pie­nen­tä­mis­tä tulee Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­la jatkaa"

01.12.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin kehittämisrahaa ei aiota pienentää – perussuomalaisten aloitteelle ei kannatusta kaupunginhallituksessa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ke­hit­tä­mis­ra­haa ei aiota pie­nen­tää – pe­rus­suo­ma­lais­ten aloit­teel­le ei kan­na­tus­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

24.11.2022 15:37
Tilaajille
Tuulivoimahankkeet etenevät Pudasjärvellä – Kivariin ja Pärjään tehdään kaavaa ja Aittojärvelle kaavoitus valmisteille

Tuu­li­voi­ma­hank­keet ete­ne­vät Pu­das­jär­vel­lä – Ki­va­riin ja Pärjään tehdään kaavaa ja Ait­to­jär­vel­le kaa­voi­tus val­mis­teil­le

23.11.2022 18:00
Tilaajille
Pudasjärvi kannustaa hirren käyttöön rakentamisessa – Kaupunki arvostelee väärän tiedon jakamista metsäpolitiikassa, huolta myös tieverkoston kunnosta

Pu­das­jär­vi kan­nus­taa hirren käyt­töön ra­ken­ta­mi­ses­sa – Kau­pun­ki ar­vos­te­lee väärän tiedon ja­ka­mis­ta met­sä­po­li­tii­kas­sa, huolta myös tie­ver­kos­ton kun­nos­ta

10.11.2022 13:30
Tilaajille
Vanhemmat
Kaupunginhallitus linjasi: koulujen lakkauttaminen ei ole ajankohtaista Pudasjärvellä

Kau­pun­gin­hal­li­tus lin­ja­si: kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­nen ei ole ajan­koh­tais­ta Pu­das­jär­vel­lä

02.11.2022 12:15
Tilaajille
Kuudelle hallintojohtajaksi hakeneelle lisätehtäviä – haastatteluun kutsuttavista päätetään marraskuun alussa

Kuu­del­le hal­lin­to­joh­ta­jak­si ha­ke­neel­le li­sä­teh­tä­viä – haas­tat­te­luun kut­sut­ta­vis­ta pää­te­tään mar­ras­kuun alussa

26.10.2022 16:10
Tilaajille
Panumalle kaupungilta puskurilainaa siltaan – kilpailutus tammikuussa ja rakentaminen keväällä

Pa­nu­mal­le kau­pun­gil­ta pus­ku­ri­lai­naa siltaan – kil­pai­lu­tus tam­mi­kuus­sa ja ra­ken­ta­mi­nen ke­vääl­lä

22.10.2022 12:00
Tilaajille
Kolmetoista haki hallintojohtajan virkaa – hakijoista kaksi pudasjärveläisiä

Kol­me­tois­ta haki hal­lin­to­joh­ta­jan virkaa – ha­ki­jois­ta kaksi pu­das­jär­ve­läi­siä

20.10.2022 14:31 3
Tilaajille
Kunnallisveroprosentti putoaa reilusti Pudasjärvellä ja pudottaa kaupungin budjetin loppusummaa – soten kustannukset siirtyvät valtion veroihin

Kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti putoaa rei­lus­ti Pu­das­jär­vel­lä ja pu­dot­taa kau­pun­gin bud­je­tin lop­pu­sum­maa – soten kus­tan­nuk­set siir­ty­vät valtion ve­roi­hin

10.10.2022 16:10
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin hallintojohtajan virka tulossa pian hakuun

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin hal­lin­to­joh­ta­jan virka tulossa pian hakuun

22.08.2022 11:09
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki ostaa kiinteistön kaupungintalon naapurista – päätöksestä äänestettiin kaupunginhallituksessa

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ostaa kiin­teis­tön kau­pun­gin­ta­lon naa­pu­ris­ta – pää­tök­ses­tä ää­nes­tet­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

02.07.2022 14:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki ostaa Posti-Telen kiinteistön – Janne Karhu: "Rakennusten käyttöiän jatkaminen ei ollut ensisijaista, vaan alueen käyttö palvelutarpeisiin"

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ostaa Pos­ti-Te­len kiin­teis­tön – Janne Karhu: "Ra­ken­nus­ten käyt­tö­iän jat­ka­mi­nen ei ollut en­si­si­jais­ta, vaan alueen käyttö pal­ve­lu­tar­pei­siin"

15.05.2022 08:05 1
Tilaajille
Kouvan Karhulan jatkoremontti sai kaupungilta puskurirahaa – uusi muuri, puuhella ja ilmalämpöpumput

Kouvan Kar­hu­lan jat­ko­re­mont­ti sai kau­pun­gil­ta pus­ku­ri­ra­haa – uusi muuri, puu­hel­la ja il­ma­läm­pö­pum­put

13.05.2022 19:01
Tilaajille

Kau­pun­ki myönsi toi­min­ta­tu­kea rei­tis­töl­le ja ladun yl­lä­pi­toon – tek­ni­set on­gel­mat vii­väs­tyt­ti­vät kä­sit­te­lyä

13.05.2022 17:20
Pikku-Syötteelle laaditaan lisää rakennusoikeutta – suurimmalta osalta tontit loma-asuntorakentamista varten

Pik­ku-Syöt­teel­le laa­di­taan lisää ra­ken­nus­oi­keut­ta – suu­rim­mal­ta osalta tontit lo­ma-asun­to­ra­ken­ta­mis­ta varten

13.05.2022 15:10
Tilaajille

Ni­van­kan­kaal­ta maata kau­pun­gil­le ke­vyt­väy­läl­le

13.05.2022 14:10

Kau­pun­ki avustaa Panuman yk­si­tyis­tien sil­ta­han­ket­ta

13.05.2022 12:43
Siuruanjoen kaavoitus herättää vastustusta – Kaupunki ei aloita kaavoitusprosessia, mutta tarvetta kartoitetaan

Siu­ruan­joen kaa­voi­tus he­rät­tää vas­tus­tus­ta – Kau­pun­ki ei aloita kaa­voi­tusp­ro­ses­sia, mutta tar­vet­ta kar­toi­te­taan

13.05.2022 12:00
Tilaajille

Kau­pun­gin sti­pen­dit myö­net­tiin lu­kiol­le ja OSAO:l­le

13.05.2022 10:15