Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kansainvälisyys
Kansainvälinen keskustelutilaisuus Taivalkoskella – toiveissa apua käytännön asioissa, kimppakyytejä ja työsuhdeasuntoja

Kan­sain­vä­li­nen kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Tai­val­kos­kel­la – toi­veis­sa apua käy­tän­nön asiois­sa, kimp­pa­kyy­te­jä ja työ­suh­de­asun­to­ja

19.01.2023 09:04
Tilaajille
Talven ihmemaa lumoaa kansainvälisellä leirillä Pudasjärvellä – tätä asiaa meksikolainen nuori ihmettelee suomalaisissa

Talven ihmemaa lumoaa kan­sain­vä­li­sel­lä lei­ril­lä Pu­das­jär­vel­lä – tätä asiaa mek­si­ko­lai­nen nuori ih­met­te­lee suo­ma­lai­sis­sa

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Kulttuuriviikolla maiden esittelyjä – kansalaisopistot viettävät ensi viikolla kansainvälistä kulttuuriviikkoa

Kult­tuu­ri­vii­kol­la maiden esit­te­ly­jä – kan­sa­lais­opis­tot viet­tä­vät ensi vii­kol­la kan­sain­vä­lis­tä kult­tuu­ri­viik­koa

11.11.2022 11:10
Tilaajille
Pikku-Syötteellä kansainvälistä nuorisotyötä – pudasjärveläisille mahdollisuus tutustua nuoriin eri maista

Pik­ku-Syöt­teel­lä kan­sain­vä­lis­tä nuo­ri­so­työ­tä – pu­das­jär­ve­läi­sil­le mah­dol­li­suus tu­tus­tua nuoriin eri maista

14.10.2022 16:00
Tilaajille
Lakarin koulu Pudasjärveltä mukaan päiväkotien ja koulujen kansainvälisyyshankkeeseen

Lakarin koulu Pu­das­jär­vel­tä mukaan päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen kan­sain­vä­li­syys­hank­kee­seen

22.10.2020 16:00
Tilaajille
Millaista on olla ilman sähköä ja puhelimia? – kansainvälisessä nuorisotapaamisessa sitä kokeiltiin

Mil­lais­ta on olla ilman sähköä ja pu­he­li­mia? – kan­sain­vä­li­ses­sä nuo­ri­so­ta­paa­mi­ses­sa sitä ko­keil­tiin

12.03.2017 10:00
Hirsikampukselta ymmärrystä maailmanpolitiikkaan – kansalaisopisto tarjoaa ilmaisia yleisöluentoja

Hir­si­kam­puk­sel­ta ym­mär­rys­tä maail­man­po­li­tiik­kaan – kan­sa­lais­opis­to tarjoaa il­mai­sia ylei­sö­luen­to­ja

12.01.2017 07:00
Vanhaa ja uutta rakennuskantaa – hirsikierroksesta viritteillä uusi kansainvälinen matkailutuote Pudasjärvelle

Vanhaa ja uutta ra­ken­nus­kan­taa – hir­si­kier­rok­ses­ta vi­rit­teil­lä uusi kan­sain­vä­li­nen mat­kai­lu­tuo­te Pu­das­jär­vel­le

25.11.2016 06:00
Pudasjärveltä ponnistanut Anna kertoi Hirvaskosken koululaisille YK:sta ja kansainvälisyydestä

Pu­das­jär­vel­tä pon­nis­ta­nut Anna kertoi Hir­vas­kos­ken kou­lu­lai­sil­le YK:sta ja kan­sain­vä­li­syy­des­tä

12.11.2016 06:00