Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ystävätoiminta
Pudasjärven kaupungin monikulttuuristen palveluiden asiakkaat kaipaavat ystäviä – nyt on mahdollisuus lähteä ystävätoimintaan mukaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin mo­ni­kult­tuu­ris­ten pal­ve­lui­den asiak­kaat kai­paa­vat ystäviä – nyt on mah­dol­li­suus lähteä ys­tä­vä­toi­min­taan mukaan

06.11.2023 18:00
Tilaajille
SPR:n pyörät tuottavat iloa – vanhusten ja kehitysvammaisten ulkoiluttamiseen kaivataan kuskeja

SPR:n pyörät tuot­ta­vat iloa – ­van­hus­ten ja ke­hi­tys­vam­mais­ten ul­koi­lut­ta­mi­seen kai­va­taan kuskeja

07.09.2023 05:00
Tilaajille
SPR:n paikallisosastot etsivät vapaaehtoisia ystävätoimintaan Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – "Erityistaitoja ei tarvita"

SPR:n pai­kal­lis­osas­tot etsivät va­paa­eh­toi­sia ys­tä­vä­toi­min­taan Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – "E­ri­tyis­tai­to­ja ei tar­vi­ta"

07.04.2021 18:00